Αυγουστίνος Καντιώτης«Ισιες αποστασεις με τους Σκοπιανους για τη Μακεδονια κραταει ο πατριαρχης Βαρθολομαιος! ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ Απο τον ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 2) ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ – Ο ΠΑΠΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ ΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Το ειδαμε και αυτο:

«Ισιες αποστασεις με τα Σκοπια κραταει ο πατριαρχης Βαρθολομαιος

apeiles-barthol

Με μια πρωτοφανή του ανακοίνωση ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κρατά ίσες αποστάσεις μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων αναφορικά με το θέμα τυ ονόματος ο οποίος καλεί σε «αυτοσυγκράτηση και νηφαλιότητα», την Ελλάδα και τους παραχαράχτες της ιστορίας τα Σκόπια χωρίς να αναφέρει τίποτα περί αλυτρωτισμού και άλλων συναφών σκοπιανών ιδεολογημάτων.
Η ανακοίνωσή του μνημείο φαναριώτικης δουλοπρέπειας έχει ως εξής:
«Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Βαλκανικῆς, ἐξ ἀφορμῆς τῶν συζητήσεων γιά τό θέμα τοῦ ὀνόματος τῆς FYROM, κάνει ἔκκληση πρός ὅλους τούς ἐνδιαφερομένους γιά νηφαλιότητα καί αὐτοσυγκράτηση, ὥστε νά ἀντιμετωπισθῇ τό κρίσιμο καί λεπτό αὐτό θέμα εἰρηνικά καί μέ σύνεση….»
Την συνέχεια ἐδῶ:
http://www.pronews.gr/thriskeia/patriarheia/664792_ises-apostaseis-apo-vartholomaio-gia-skopiano-zita-aytosygkratisi-apo

ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΗΝ «Χριστιανικη Σπιθα», φυλ. 251, 1962, με θέμα: «ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ Η ΕΛΛΑΣ»

(Ὁλόκληρη ἡ «Χριστιανικὴ Σπίθα» περιέχεται στο ὑπο ἔκδοση βιβλίο: «ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ SOS, ΠΟΥ ΘΑ ΕΣΩΖΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».
Παρουσιάζει: 1) Το Ἐκκλησιαστικό χάος που ὑπέβαλαν μετὰ την ἀπελευθέρωση της Πατρίδος οἱ μασονικες δυνάμεις στην διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος διασπῶντας την ἐκκλησιαστικα σε Παλαιά Ἑλλάδα, Νέες Χῶρες, αὐτονομία τῆς Κρήτης ἐξάρτηση των νησιῶν του Αιγαίου ἀπό τον Πατριάρχη…
2) Ἡ ἀπόσπαση τοῦ ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ ἀπο την Ἐκκλησία της Ἑλλάδος και ἡ παράδωση του στον Οικουμενικο Πατριαρχη. Ἀναπτύσονται: ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ, ΝΑ ΠΑΥΣΗ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ, που δεν ορθοτομεῖ τον λόγο τῆς ἀληθείας και δεν θερμαίνει τὸ πατριωτικὸ συναίσθημα τῶν Ἑλλήνων)

Ὁ πατριάρχης κόλακας καὶ ὑμνητὴς τῆς Τουρκίας!

Ὁ Πατριάρχης παντοῦ καὶ πάντα κολακεύει τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντας τῆς Τουρκίας καὶ ψάλλει τὸ μεγαλεῖον «τῆς μεγάλης πατρίδος, τῆς Τουρκίας». Περὶ δὲ τῆς Ἑλλάδος εἶνε ἰχθύος ἀφωνότερος….
Καὶ ἐρωτῶμεν˙ Μὲ τέτοιους ἀρχιεπισκόπους καὶ ἐπισκόπους τοῦ ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, μὲ ἐξάρτησι ἐκ Κων/πόλεως εἶνε δυνατὸν νὰ θερμανθῇ τὸ πατριωτικὸν συναίσθημα τῶν Ἑλλήνων;
Ὁ ἐθνισμὸς καὶ διεθνισμός, μποροῦν ἁρμονικὰ νὰ συνυπάρχουν στὴν καρδία τοῦ πιστοῦ. Ἡ οἰκουμενικότητα δὲν ἀποξενώνει ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν καταγωγήν.
Ἀκούω ἐκ τῶν κύκλων τοῦ Φαναρίου ἀντίρρησι˙
«Αὐτὰ ξεύρετε νὰ λέγετε σεῖς οἱ ἐθνικόφρονες, τὰ ἀγύριστα κεφάλια, ποὺ καμμία συμφορὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους δὲν σᾶς συνέτισεν, ἀλλʼ ἐπιμένετε τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Κων/πόλεως νὰ ἐξυπηρετῇ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος. Τὸ Πατριαρχεῖον, πρέπει νὰ τὸ ἐννοήσετε, τὸ Πατριαρχεῖο εἶνε Οἰκουμενικὸ καὶ ὡς ἔτσι πρέπει νʼ ἀγκαλιάσῃ ὅλον τὸν κόσμον…».

Πρὸς τοὺς κυρίους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ρίψουν σ’ ἐμᾶς τὴν κατηγορία τοῦ σωβινιστοῦ καὶ νὰ παρουσιάσουν τοὺς ἑαυτούς των ὡς μόνους σκεπτομένους χριστιανικῶς στὸν σύγχρονον κόσμον ἔχομεν συντόμως νʼ ἀπαντήσωμεν τὰ ἐξῆς:
Κύριοι! Περισσότερον ἀπὸ ἐσᾶς ἐμεῖς θέλομεν ἡ Ἐκκλησία νὰ ἵσταται ὑπεράνω φυλετικῶν καὶ ἐθνικῶν φραγμῶν καὶ ὡς φιλόστοργος μητέρα νὰ ἀγαπᾷ ὅλα τὰ τέκνα της. Ἀλλὰ μεταξὺ ὑμῶν καὶ ἡμῶν ὑπάρχει μίαν διαφορὰν καὶ ἡ διαφορὰ αὐτὴ εἶνε ἡ ἑξῆς:


Σεῖς μὲν ἀπὸ δειλία καὶ ἀνθρωπαρέσκεια, γιὰ νὰ μή πῶ κάτι χειρότερο, ἀποφεύγετε νὰ ὁμολογήσητε, ὅτι εἶσθε Ἕλληνες καὶ νὰ ὑποστηρίξητε σθεναρῶς τὰ δίκαια τοῦ ἀδικουμένου τούτου Ἔθνους, καὶ ἀκολούθως δικαιολογούμενοι προβάλλετε ὡς προκάλυμμα τῆς δειλίας σας τὸν διορθόδοξον καὶ διεθνῆ χαρακτῆρα τοῦ Πατριαρχείου, ἡμεῖς δέ, χωρὶς νὰ ἀρνούμεθα τὴν Οἰκουμενικότητα τῆς Ἐκκλησίας μας, χωρὶς νὰ μισοῦμε καὶ νὰ ἀποστρεφώμεθα κανένα Ἔθνος καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἀκόμη τῶν διωκτῶν καὶ τῶν δημίων μας προσευχόμενοι, κατὰ τὴν Κυριακὴν ἐντολήν, δὲν καταργοῦμεν ὅμως τὴν πρὸς τὴν ἰδιαιτέραν μας πατρίδα ἀγάπην, δὲν ἀποξενωνόμεθα τῆς κατὰ σάρκα καταγωγῆς μας, δὲν ἐπιλανθανόμεθα τῆς ἱστορίας μας καὶ τοῦ προορισμοῦ τοῦ Ἔθνους μας, φρονοῦντες, ὅτι τὸ νὰ εἶνε κάποιος Ἕλληνας δὲν σημαίνει, ὅτι μισεῖ τʼ ἄλλα ἔθνη, ἀλλʼ ὅτι ἐθνισμὸς καὶ διεθνισμός, τὰ δύο αὐτὰ ρεύματα τῆς ζωῆς, μποροῦν ἁρμονικῶς νὰ ρέουν καὶ νὰ συνυπάρχουν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ πιστοῦ. Διότι, ὅπως λέγει ὁ κορυφαῖος τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων θεολόγων, ἀοίδιμος Ἀνδροῦτσος, «ἡ σύνδεσις τῆς Ὀρθοδοξίας μετὰ τοῦ Ἐθνισμοῦ οὐ μόνον δὲν ἀναιρεῖ τὸν καθόλου καὶ ὑπερεθνῆ χαρακτῆραν τοῦ χριστιανισμοῦ, τὸν περιεπόμενον ὑπὸ τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τοὐναντίον εἶνε καὶ περιφανὲς αὐτοῦ γνώρισμα, δεικνύουσα ὅτι ὁ χριστιανισμὸς παρὰ τὸν ὑπερεθνῆ αὐτοῦ τύπον συνάπτεται οὕτως ἐσωτερικῶς μετὰ τοὺ ἐθνικοῦ βίου τῶν λαῶν ἑκάστων, ὥστε δημιουργοῦνται ἴδιοι τύποι διακρινόμενοι μὲν ἀλλήλων διατηροῦντες ὅμως ἀλώβητον τὴν ἐνιαίαν τῆς Ὀρθοδοξίας οὐσίαν» (Ἰδὲ Καινὴ Διδαχή, Τόμος Β΄ Ἀθῆναι 1920, σελ. 305).

Μὲ τέτοιον πατριάρχη καὶ ἐπισκόπους φανταστῆτε τί διάβρωσι θὰ ὑποστῇ ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμός

«Με τετοιους αρχιεπισκοπους και επισκοπους του αποδημου Ελληνισμου, με εξαρτησι εκ Κων/πολεως εινε δυνατον να θερμανθη το πατριωτικον συναισθημα των Ελληνων;

Μὲ τέτοιον πατριάρχη καὶ ἐπισκόπους φανταστῆτε τί διάβρωσι θὰ ὑποστῇ ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμός
Συνεπῶς, κύριοι, δὲν παρίσταται ἀνάγκη νʼ ἀρνηθοῦμε τὴν πατρίδα μας διὰ νὰ γίνωμε κήρυκες τῆς οἰκουμενικότητος τοῦ πατριάρχη, εἰς τὴν ὁποῖα ἡ Ἑλλὰς ὡς Ἔθνος θὰ ὑποστῇ τελείαν ἐξάτμησιν ὑπὲρ τῆς μεγάλης πατρίδος, τῆς Τουρκίας!
Μὲ ἀρχιεπισκόπους καὶ ἐπισκόπους κάπως ἔτσι κατηχουμένους ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε ποιᾶ διάβρωσι θὰ ὑποστῇ ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμός, ὁ ὁποῖος καὶ ἔξωθεν ἔχει τὰς ἀφορμὰς διὰ τὴν μείωσιν καὶ κατάψυξιν τῶν πατριωτικῶν του συναισθημάτων;

 

ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Ο ΠΑΠΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ ΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

Για αυτό και ο πατριάρχης Βαρθολομαῖος κρατᾶ ίσες ὰποστάσεις με τους Σκοπιανο με τους Ελληνες!!! Αυτον τον ονομαζουν πατριάρχη του Γένους!!! πατριάρχη του Γένους των Ἑλλήνων κράτησε τις είδες ὰποστάσεις

32Ο Πάπας εκφώνησε το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα στην υποτιθέμενη «Μακεδονική» – Απαιτούμε απάντηση από το υπουργείο Εξωτερικών!

Αναρτήθηκε από starnick Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΠΑΠΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ». ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΚΟΥΩ ΕΝΑΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΓΕΤΗ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΑ.

ΚΟΝΤΑΡΙ: Παρακαλούμε ή μάλλον απαιτούμε άμεση απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή πείτε μας τουλάχιστον ότι η «Μακεδονία» (ξε)πουλήθηκε;; να το ξέρουμε, ώστε να μην αγωνιζόμαστε τσάμπα για κάτι που δεν μας ανήκει πλέον. Η κατάσταση είναι τραγική. Το μήνυμα αυτό του Πάπα ακούγεται σε όλον τον κόσμο σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Aπo istoselida
http://kontari.blogspot.com

Aς μη ξεχνάμε ότι πρώτος που ανάγωρισε το κρατίδιο των Σκοπίων ως Μακεδονία είναι Πάπας.

Ας τον χαίρεται ο πατριάρχης Βαρθολομαίος και οι μετ’ αυτού προδόται της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.