Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Στην ανθρωποτητα αρμοζει εκεινο το οποιο ειπε ο προφητης Ωσηε (4,2)· οτι «Αρα και ψευδος και φονος και κλοπη και μοιχεια κεχυται επι της γης, και αιματα εφ᾿ αιμασι σμιγουσι». 2) Η «Βουλη των Ελληνων» εχει μετατραπει, απο ηθικης πλευρας, σε νομοθετικη χαβουζα. Εκπεμπει και αναδιδει συνεχως ηθικη δυσωδια. ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΟΜΟΦΥΛΑ «ΖΕΥΓΗ» ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΑΘΩΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

Στην ανθρωποτητα αρμοζει εκεινο το οποιο ειπε ο προφητης Ωσηε·

οτι «Αρα και ψευδος και φονος και κλοπη και μοιχεια κεχυται επι της γης, και αιματα εφ᾿ αιμασι σμίγουσι» (Ὠσ. 4,2).

Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ; σελ. 54
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

π. A. εφ.

 Οὐδέποτε ἄλλοτε ἡ ἀνθρωπότης, ὡς σύνολον καὶ ὡς ἄτομα, ὡς οἰκογένεια καὶ ὡς κοινωνία καὶ συγκροτημένα κράτη, κατεπάτησε τὸν ἠθικὸν νόμον τοῦ Εὐαγγελίου τόσον ὅσον ἡ σύγχρονος γενεά. Εὐκολώτερον εἶνε νὰ μετρήσωμε τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης, εὐκολώτερον εἶνε νὰ μετρήσωμε τὰ φύλλα τῶν δένδρων, εὐκολώτερον εἶνε νὰ μετρήσωμε τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, παρὰ νὰ μετρήσωμε τὰ ἁμαρτήματά μας.

Ὤ τὰ ἁμαρτήματά μας, ὤ τὰ ἐγκλήματά μας! Ὁ αἰὼν αὐτὸς τῶν πυραύλων θὰ ὀνομασθῇ αἰὼν τοῦ ἐγκλήματος. Ἐγκλήματος ποὺ οὐδέποτε ἄλλοτε ἐπαρουσιάσθη στὸν πλανήτη αὐτόν.
Ἔχουμε παραβάσεις τοῦ Δεκαλόγου· παραβάσεις μικρὲς καὶ μεγάλες. Ἐὰν ὑπῆρχε ἐπάνω στὴν κορυφὴ τοῦ Προφήτου Ἠλία (*) ἕνα ῥαντάρ ―ὄχι ῥαντὰρ τέτοιο, τὸ ὁποῖο συλλαμβάνει τὸν ἦχο τῶν ἀεροπλάνων ποὺ διέρχονται, ἀλλ᾿ ἐὰν ὑπῆρχε ἕνα ῥαντὰρ πνευματικό―, τὸ ὁποῖο θὰ συνελάμβανε τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώπων, τὶς παραβάσεις τοῦ ἠθικοῦ νόμου, καὶ θὰ τὰ ἐσημείωνε ἐπάνω στὸν πίνακα, θὰ βλέπατε, ὄχι κάθε ἡμέρα ἀλλὰ κάθε λεπτὸ τῆς ὥρας, νὰ καταγράφῃ πολυψήφιο ἀριθμό, χιλιάδες ἑκατομμύρια ἁμαρτημάτων.
Στὴν ἀνθρωπότητα σήμερα ἁρμόζει αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Δαυῒδ ὁ προφήτης, ὅτι «Αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῇραν τὴν κεφαλήν μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐβαρύνθησαν ἐπ᾿ ἐμέ» (Ψαλμ. 37,5).
Στὴν ἀνθρωπότητα ἁρμόζει ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο εἶπε ὁ προφήτης Ὠσηέ· ὅτι «Ἀρὰ καὶ ψεῦδος καὶ φόνος καὶ κλοπὴ καὶ μοιχεία κέχυται ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ αἵματα ἐφ᾿ αἵμασι μίσγουσι» (Ὠσ. 4,2).
Στὴν ἀνθρωπότητα ἁρμόζει ἡ θαυμασία εἰκόνα, τὴν ὁποίαν διεζωγράφισε ὁ πέμπτος εὐαγγελιστής, ὁ προφήτης Ἠσαΐας, ὁ ὁποῖος ἔλεγε, ὅτι ὅλη ἡ ἀνθρωπότης, ἀπὸ τὴν κορυφὴ μέχρι τὰ νύχια, εἶνε γεμάτη ἀπὸ ἕλκη, εἶνε γεμάτη ἀπὸ ἁμαρτήματα, «οὐκ ἔστι μάλαγμα ἐπιθῆναι» (Ἠσ. 1,6).

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Η σημερινη «Βουλη των Ελληνων» έχει μετατραπει, απο ηθικης πλευρας,

σε παραρτημα της Ψυτταλειας. Σε νομοθετικη χαβουζα. Εκπεμπει και αναδιδει συνεχως ηθικη δυσωδια

βουλη

 

(Να μαυρίση ὁ Ἑλληνικος λαός τους 161 βουλευτὰς που ψήφισαν την ἀνωμαλία στην Ελλαδα, ἀδιαφορωντας για τα προβλήματα του Ελληνικου λαοῦ. Το σπαθι του Δαμοκλή το κρέμμασαν στα κεφάλια των Ἑλλήνων, με τους νόμους που ψηφίζουν! Κανείς Ἕλληνας, οὔτε συγγενής τους να μήν τους ξαναδώση ψήφο γιατί εἶναι ἐπικίνδυνοι. Τολμοῦν νὰ κάνουν δημοσκόπιση για νὰ δοῦν ἄμα θα πάρουν τὸ 1% τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ; Τὰ Σόδομα και τὰ Γόμορα ποὺ ὁ Θεός κατέστρεψε, γιατί εἶχαν τέτοια πάθη, αὐτοὶ τὰ στεφανώνουν!!! Ὁσο για τον Παυλόπουλο, που παρασημοφοροῦν κάποιοι δεσποτάδες, γιὰ τὶς ὑπογραφές που βάζει σε τέτοια νομοσχέδια, λέμε προκαταβολικὰ τὸ αἴσχος. Μακάρι να διαψευστοῦμε και να πῆ ἐπιτέλους ἕνα ἡρωϊκό ὄχι).

  • * * *

ΑΠΟΦΡΑΣ ΗΜΕΡΑ!

Τοῦ ἱατρου Λυκούργου Νάνη

Το νομοσχέδιο του αίσχους και της διαστροφής, το νομοθετικό τερατούργημα που ευτελίζει, απο-ιεροποιώντας την κατά τρόπο ελεεινό, την υψηλή έννοια της οικογένειας, το έκτρωμα που στραπατσάρει τον ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των παιδιών και υπονομεύει την ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη έγινε νόμος του κράτους, με τις επαίσχυντες ψήφους 161 ανάξιων της αποστολης τους και ασυνείδητων «εθνοπατέρων», των οποίων τα ονόματα θα προφέρουν με αποτροπιασμό και αηδία στο μέλλον οι γενιές των παιδιών-θυμάτων της άφρονος και ολεθρίας επιλογής τους.

Η σημερινή «Βουλή των Ελλήνων» έχει μετατραπεί, από ηθικής πλευράς, σε παράρτημα της Ψυττάλειας. Σε νομοθετική χαβούζα. Εκπέμπει και αναδίδει συνεχώς ηθική δυσωδία. Οι αναθυμιάσεις μας έχουν πνίξει. Το ζήτημα έγκειται στην ακεραιότητα της λειτουργίας του ηθικού μας αισθητηρίου. Υπάρχουν συν-έλληνες, αλλοτριωμένοι ηθικά, εφοδιασμένοι με διεστραμμένα αξιολογικά κριτήρια, που «συνευδοκούσι τοις πράσσουσιν την ανομίαν». Με χαλασμένη όσφρηση. Που επικροτούν και επιχαίρουν. Σε αυτούς ποντάρουν οι αδίστακτοι πολιτικάντηδες και νομοθετούν τα όσα αισχρά νομοθετούν. Έστω και αν αποτελούν μειοψηφία. Οι φασίστες της «πολιτικής ορθότητας» έχουν αναγάγει κάποιες θλιβερές και περιθωριακές μειοψηφίες σε απόλυτο ρυθμιστή της βορβορώδους νομοθετικής παραγωγής τους.
Τα 161 ανθρωπάκια υπερψήφισαν το ά-νομο νομοσχέδιο πηγαίνοντας ενάντια στο Θεό, τη φύση, ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς και στη συνείδησή τους. Εναντια στην ηθική, την αληθινή έννοια της Οικογένειας, στις παραδόσεις του Έθνους. Επιβράβευσαν τους σοδομίτες παρέχοντάς τους το δικαίωμα να υιοθετούν αθώα και ανεύθυνα παιδιά. Είναι ένοχοι ιδιαζόντως ειδεχθούς πνευματικού εγκλήματος, το οποίο, φυσικα, δεν θα μείνει ατιμώρητο από το Θεό.
Ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης Του θα επιπέσει επί των θρασειών κεφαλών τους. Μπορεί να καγχάζουν οταν ακούν ή διαβάζουν κάτι τέτοιο, όμως η ανήκουστη Ύβρις τους κάθε άλλο παρά θα μείνε ατιμώρητη.
«Θεός ου μυκτηρίζεται», κυρίες και κύριοι «εθνοπατέρες» της συμφοράς, της παρακμής, της αποσύνθεσης, της ισοπέδωσης και της διάλυσης.
«Άγε νυν οι ά-νομοι νομοθέται, κλαύσατε ολολύζοντες επί ταις ταλαιπωρίαις υμών ταις επερχομέναις. Αι βοαί των αθώων και ανευθύνων παίδων-θυμάτων υμών,εις τα ώτα Κυρίου Σαββαώθ εισεληλύθασιν». «Φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος»!
Υ.Γ. Περιμένουμε την αντίδραση του «χάρτινου επιτελάρχη», αρχιεπισκόπου Αθηνών και της περί αυτόν ΔΙΣ,για να θυμηθούμε και το μακαριστό μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο, που απέδωσε τον εύστοχο αυτόν χαρακτηρισμό, στον προκάτοχο και ομότροπο του νυν αρχιεπισκόπου, μακαριστό Σεραφείμ. Θα μιλήσει, άραγε, πάλι για «παιγνιδίσματα»; Τότε θα ξεσηκωθούν ακόμη και τα παιδιά και θα τα ακούσει και από αυτά…

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.