Αυγουστίνος Καντιώτης1942 Μηνυμα της Ιερας Συνοδου: «H Μακεδονια φλεγεται. Η προπαγανδα οργιαζει». Στο μηνυμα αυτο ανταποκρινεται ο ηρωϊκος ιεροκηρυκας Αυγουστινος Καντιωτης, αναχωρει για την φλεγομενη Μακεδονια – 2018: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

«H Μακεδονια φλεγεται. Η προπαγανδα οργιαζει»

 «Στὸ ἄκουσμα αὐτὸ ὁ ἱεροκήρυκας Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ποὺ ἡ καρδιά του φλέγονταν γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα ἀδιαφορῶντας γιὰ τοὺς κινδύνους καὶ τὰ ἐμπόδια ἀνταποκρίθηκε στὸ κάλεσμα καὶ ἀναχώρησε γιὰ τὴν Μακεδονία. Τὸ ΟΔΕΠ δὲν τοῦ χορήγησε τὰ ὀδηπορικά. Δανείστηκε ἀπὸ ἕνα φίλο του χρήματα καὶ μὲ δικά του ἔξοδο τὸ Φεβρουάριο τοῦ 1942 έφυγε μόνος του γιὰ τὴν Μακεδονία.

Ὁ Μητροπολίτης Ἐδέσσης μὲ ἐπιστολή του στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καταγγέλει:

  Πρὸς Τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ΑΘΗΝΑΣ

 • «Ὑποβάλλομεν εὐλαβῶς τὴν συνημμένην ἔκθεσιν τοῦ παρὰ τῇ καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιωτάτῃ Μητροπόλει ἀπεσπασμένου Ἱεροκήρυκος Ἰωαννίνων Πανοσιολογ. Αὐγουστίνου Καντιώτου, μετὰ ζήλου καὶ αὐταπαρνήσεως ἐπιτελέσαντος τὸ ἀνατεθὲν αὐτῷ Ἱερὸν καὶ λίαν ἐπίπονον καθῆκον, καί, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ ὑπομιμνήσκομεν προγενεστέρας ἡμῶν παρακλήσεις περὶ αὐξήσεως τουλάχιστον ἐν τῇ περιφερείᾳ ταύτῃ, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Ἰεροκηρύκων καὶ παροχῆς αὐτοῖς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῶν δεουσῶν διευκολύνσεων ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ θείου Κηρύγματος. Ἐγράψαμεν ταῦτα, διότι δὲν λησμονοῦμεν πόσον εὐχερῶς ὁ Ο.Δ.Ε.Π. ἀπέρριψεν τὴν περὶ ὁδοιπορικῶν ἐξόδων αἰτησιν του ὡς ἄνω Ἱεροκήρυκος, ἐλθόντος ἐνταῦθα ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν μέσῳ βαρυτάτῳ χειμῶνι καὶ μετὰ πολλῶν κακουχιῶν καὶ πόσον βραδέως προέβαινεν εἰς τὴν ἀποστολὴν αὐτῷ τῶν μηνιαίων ἀποδοχῶν».-(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ – Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΔΕΣΣΗΣ – ΠΕΛΛΗΣ, Ἀριθ. 847/25 Αὐγούστου 1942)

  Ἄς δοῦμε, τί λέει ὁ ἴδιος:

  «ΕΚ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ εἰς Μακεδονίαν. Ἀπό τήν μία περιπέτεια περιῆλθον εἰς ἄλλη περιπέτεια, ἡ ὁποία ὅμως δέν διήρκεσεν ὀλίγους μόνον μῆνας, ὡς ἐν Ἰωαννίνοις, ἀλλά μίαν ὁλόκληρον ὀκταετίαν, πλήρη περιπετειῶν καί κινδύνων. Ἐκτελῶν ἀπόφασιν τῆς Ἱ. Συνόδου, ἵνα ὡς ἱεροκήρυξ ἐνισχύσω διά τοῦ κηρύγματος τόν σκληρῶς δοκιμαζόμενον λαόν τῆς Μακεδονίας, κατόπιν ταλαιπωρίας ἔφθασα ἀρχάς τοῦ 1942 εἰς Ἔδεσσαν, τήν νέαν μου θέσιν. Μιὰ λεπτομέρεια. Ἐπαρουσιάσθην εἰς τό Φρουραρχεῖον Ἐδέσσης πρός ἐπιθεώρησιν τῆς ταυτότητός μου. Ὅταν ὁ διοικητής εἶδε τό ὄνομά μου ἔμεινε κατάπληκτος. Μοῦ ἀνεκοίνωσε ἐμπιστευτικῶς τὸ ἑξῆς. “Πρό ὀλίγου “, μοῦ εἶπεν, ἔλαβα ἐπεῖγον σῆμα ἵνα συλληφθῇς ὡς λίαν ἐπικίνδυνος διά τήν ἀσφάλειαν τῶν Ἰταλικῶν στρατευμάτων. Ἀλλ᾿ ἐπειδή ἐπρόλαβες καί εὑρίσκεσαι εἰς Μακεδονίαν, περιοχήν ἐλεγχομένην ὑπό τῶν Γερμανῶν, δέν θά ἐκτελεσθῆ ἡ τοιαύτη διαταγή τῶν Ἰταλῶν. Ἐσώθης ὡς διά θαύματος.Ὀλίγον τι ἐάν καθυστέρεις,…”.

  Μικρό ἀπόσπασμα τοῦ νέου βιβλίου: Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 1942-1943
  (Καὶ ἡ μεγάλη πνευματικὴ καὶ ἐθνικὴ προσφορά του, ἐκεῖ ποὺ ἡ προπαγάνδα ὀργίαζε)
  Μιὰ ἰστορία γραμμένη ἀπὸ:
  1. Τὸν Ἀστυνομικο φάκελλο τοῦ π. Αὐγουστίνου, ποὺ ὡς ἐκ θαύματος δὲν πολτοποιήθηκε!
  2. Ἀπὸ τὰ ἀρχεία ἑνὸς μητροπολίτου που δεν τὸν συμπαθοῦσε.
  3. Ἀπὸ πρόσωπα ποὺ ἔζησαν τὰ γεγονότα καὶ ἀπὸ διηγήσεις τοῦ ἰδίου.
  (Σελίδα 7)

  4219881

 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

  «Ήταν άδικο και ΔΕΝ θα γίνει πράξη »

  ————–

  ———–

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.