Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕΙΣΤΕ ΣΑΝ ΤΑ ΠΑΛΙΨΗΣΤΑ. Ειστε παιδια μιας κοινωνιας αισχρας & διεφθαρμενης. Πανω στις νεανικες σας καρδιες χαραξε ο σατανας τα λογια του, σας διαποτισε και σας επηρεασε με τις θεωριες & φιλοσοφιες του. Και τωρα, πανω σ᾿ αυτες τις καρδιες, ερχομαστε εμεις να χαραξουμε το Χριστο

date Φεβ 13th, 2019 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

ΕΙΣΤΕ ΣΑΝ ΤΑ ΠΑΛΙΨΗΣΤΑ

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΠΟΥ ΕΞΥΣΑΝ & ΕΓΡΑΨΑΝ ΠΑΝΩ Σ᾽ ΑΥΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Συμβουλὲς τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ἡ δυναμις του λογου

π.Aυγ. κατασκ. Κ.

Ὁ Χριστὸς παρομοιάζει τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ σπόρο. Γιατὶ ὅπως ὁ σπόρος κρύβει μέσα του μιὰ δύναμι, ἔτσι καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ κρύβει μέσα του μιὰ τεραστία δύναμι. Κι ὅπως ἀπὸ τὸ σπόρο βγαίνουν ὡραῖα λουλούδια, ἔτσι ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ἀνθίζουν τὰ πνευματικὰ λουλούδια ποὺ λέγονται ἀρετές. Γιὰ νὰ καρποφορήση ὅμως ἕνας σπόρος, πρέπει νὰ πέση βαθειὰ στὴ γῆ καὶ ὄχι νὰ μείνη στὴν ἐπιφάνεια. Ἔτσι καὶ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀκοῦτε, βάλτε τα βαθειά στὴν καρδιά σας, ὅπως λέει ὁ Δαυΐδ· «Ἐν τῇ καρδία μου ἔκρυψα τὰ λόγιά σου, ὅπως ἂν μὴ ἁμάρτω σοι» (Ψαλμ. 118, 11), δηλαδὴ· Φύλαξα, Θεέ μου, τὰ λόγια σου στὴν καρδιά μου γιὰ νὰ μὴν ἁμαρτήσω σ᾿ ἐσένα. Τότε τὰ λόγια αὐτὰ θὰ μείνουν κτῆμα σας καὶ αὐτὰ θὰ εἶνε ἡ παρηγοριά σας, τὸ φῶς σας, ἡ ζωή σας· ὄχι μόνο τώρα ἀλλὰ καὶ ὅταν θὰ μεγαλώσετε, ὅταν θὰ κάνετε οἰκογένειες, καὶ ὅταν ἀκόμα γεράσετε. Σᾶς συνιστῶ, λοιπόν, νὰ μὴ χαθῆ ὁ σπόρος ποὺ ἐσπάρη στὶς ψυχές σας.

Σαν τα παλιμψηστα

Πιστέψτε με, διστάζω νὰ σᾶς μιλήσω, νὰ σᾶς δώσω τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Θὰ προτιμοῦσα νὰ κάνω μιὰ προσευχὴ γιὰ σᾶς. Εἶστε τὰ παιδιὰ τοῦ 20οῦ αἰῶνος, παιδιὰ μιᾶς κοινωνίας αἰσχρᾶς καὶ διεφθαρμένης. Πάνω στὶς νεανικές σας καρδιὲς χάραξε ὁ σατανᾶς τὰ λόγια του, σᾶς διαπότισε καὶ σᾶς ἐπηρέασε μὲ τὶς θεωρίες καὶ φιλοσοφίες του. Καὶ τώρα, πάνω σ᾿ αὐτὲς τὶς καρδιές, ἐρχόμαστε ἐμεῖς νὰ χαράξουμε τὸ Χριστό. Μοιάζετε μὲ τὰ παλίμψηστα, τὶς μεμβράνες δηλαδὴ ἐκεῖνες πού, ἐνῷ προηγουμένως εἶχαν γραμμένα ἐπάνω τους εἰδωλολατρικὰ κείμενα, τὶς ἔξυσαν κατόπιν καὶ ἔγραψαν σ᾿ αὐτὲς χριστιανικὰ κείμενα. Σήμερα ὅμως μποροῦμε νὰ διαβάσουμε τὰ κείμενα ποὺ εἶχαν γραφῆ ἀπὸ κάτω. Ἔτσι κ᾿ ἐσεῖς. Δὲν ἔχετε καθαρὲς τὶς καρδιές σας. Ἔχετε ἤδη διαμορφώσει τὴν κοσμοθεωρία σας. Κι ὅπως οἱ γραμματισμένοι τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ τὸν περιφρονοῦσαν καὶ δὲν ἤθελαν ν᾿ ἀκούσουν τὰ λόγια του, ἔτσι καὶ ἡ σημερινὴ διανοούμενη τάξι, ἡ κουλτούρα, περιφρονεῖ καὶ περιπαίζει τὸ Χριστό. Εἶνε λίγες οἱ περιπτώσεις τῶν πιστῶν μορφωμένων ἀνθρώπων, ποὺ μὲ ταπείνωσι σκύβουν μπροστὰ στὸ Χριστὸ λέγοντας· «Λάλει Κύριε, ὅτι ὁ δοῦλός σου ἀκούει»(Α΄ Βασ. 3,9).

Φαντασια και πειρα

Παρ᾿ ὅλα αὐτὰ ἡ ἡλικία σας, ἡ ἐφηβικὴ ἡλικία, εἶνε ἡ πιὸ ὄμορφη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἂν τὸ γῆρας εἶνε ἡ βαρυχειμωνιά, ἡ δική σας ἡλικία εἶνε τὸ ἔαρ, ἡ γλυκειὰ ἄνοιξι· κι ὅπως τὴν ἄνοιξι ὅλα στὴ φύσι εἶνε γεμᾶτα ζωὴ καὶ ὀμορφιά, ἔτσι καὶ στὴ νεότητα ὅλα εἶνε ζωηρὰ καὶ ὄμορφα.
Διακριτικὸ γνώρισμα τῆς ἡλικίας σας εἶνε ἡ φαντασία. Εἶνε ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ, μιὰ δύναμι, μὲ τὴν ὁποῖα προίκισε τὸν ἄνθρωπο ὁ πάνσοφος Δημιουργός, γιὰ νὰ μπορῆ μ᾿ αὐτὴ νὰ δημιουργῆ καὶ ν᾿ ἀνακαλύπτη ὑπέροχα πράγματα ὥστε νὰ προάγη τὸν πολιτισμό. Ἡ φαντασία εἶνε γιὰ σᾶς βέβαια μιὰ δύναμι. Ἀλλὰ σᾶς χρειάζεται καὶ ἡ πεῖρα γιὰ τὴν ἐπιτυχία σας στὴ ζωή. Γι᾿ αὐτὸ ν᾿ ἀκοῦτε τὶς συμβουλὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ σᾶς ἀγαποῦν καὶ νὰ ἀξιοποιῆτε τὴν πεῖρα τους. Σᾶς εἶνε ἀναγκαία.

Θυμᾶστε ἀπὸ τὴ μυθολογία, πῶς πέρασαν οἱ σύντροφοι τοῦ Ὀδυσσέα ἀπὸ τὰ ἐπικίνδυνα τέρατα Σκύλλα καὶ Χάρυβδι, ἐφαρμόζοντας τὴ συμβουλὴ τοῦ Ὀδυσσέα; Κ᾿ ἐσεῖς, ἔχετε ἀνάγκη συμβούλου, γιὰ νὰ ξεπεράσετε τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Αὐτὸς ὁ μοναδικὸς καὶ πολύτιμος σύμβουλος εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ἂν ἐμπιστευθῆτε τὸν ἑαυτό σας σὲ ἀνθρώπους, θὰ πονέσετε καὶ θὰ πικραθῆτε. Κάντε φίλο κι ὁδηγό σας τὸ Χριστό, καὶ δὲν θὰ σᾶς ἀπογοητεύση, δὲν θὰ σᾶς προδώση.
Ὁ Χριστός, ποὺ ἐνίσχυσε μυριάδες νέους, θὰ ἐνισχύση κ᾿ ἐσᾶς. Μὴν ἀπογοητεύεστε ἀπὸ τὴν ἀπιστία καὶ τὴ διαφθορὰ ποὺ σᾶς κυκλώνουν, μὴν παρασύρεστε ἀπὸ τὶς σειρῆνες καὶ τὰ ἁμαρτωλὰ ρεύματα τοῦ κόσμου. Κι ὅλοι οἱ δαίμονες νὰ πέσουν πάνω σας, μείνετε σταθεροί, στηριγμένοι στὸ σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Πανστρατιὰ δαιμόνων νὰ πέση πάνω σας, δὲν θὰ μπορέση νὰ κλονίση μιὰ καρδιὰ νεανικὴ ποὺ ἀγαπᾶ τὸ Χριστό.
Μὲ τὴν ἐλπίδα, ὅτι θὰ ἀγαπήσετε τὸ Χριστό, σᾶς εὐλογῶ ὅλους.

  • Τρια ἀποσπάσματα ἀπό προσφωνήσεις τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
    1) Στὴ λῆξι τῆς σειρᾶς γυμνασίου τοῦ ἔτους 1984 (βλ. περιοδικὸ «Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας» 1984, σελ. 255).
    2) στὴν ἔναρξι τοῦ ἔτους 1983 (ἀγόρια Γυμνασίου) (βλ. περιοδικὸ «Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας» Ἀφιέρωμα 1983, σελ. 2 καὶ βιβλίο «Ἀπολογισμὸς 4ης 4ετίας», Ἀθῆναι 1984, σελ. 459 κ.ἑ.).
    3) στὴν ἔναρξι μιᾶς σειρᾶς κορίτσια Γυμνασίου τοῦ 1983 (βλ. περιοδικὸ «Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας» ἀφιέρωμα Σεπτέμβριος 1983, σελ. 1 κ.ἑ.)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.