Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΘEIA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΠΡΕΣΠΩΝ (ΒΙΝΤΕΟ) ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ 2) ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΣΤΙΣ 22.12.1999 ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΚΑΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ 3) ΨHΦIΣMA TOY ΔHMOTIKOY ΣYMBOYΛIOY ΦΛΩPINHΣ ΣTIΣ 13 .12.1999

ΘEIA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ
——–

——–

Τους λόγους που ο σεβάσμιος Γέροντας π. Αὺγουστῖνος  αναγκάστηκε να παραιτηθῆ θα τους βρῆτε:

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=11

862c570e406e

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΣΤΙΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

(Για τὴν παραίτηση τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου)

Τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο Πρεσπῶν, ἐκφράζει τὴν λύπη καὶ θλίψη του γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιότατου Μητροπολίτου κ.κ. Αὐγουστίνου Καντιώτου νὰ παραιτηθῆ ἀπὸ τὸν Ἐπισκοπικὸ θρόνο τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας.
Θεωρεῖ δυσαναπλήρωτο τὸ τεράστιο μακροχρόνιο ἔργο του μὲ 32 συνεχὴ ἔτη ἔντόνων ἀγώνων δημιουργίας στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, τὴν Κοινωνία, τὸ Ἔθνος.
Κατεχόμενοι ἀπὸ τὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀγωνία για τὸ μέλον τῆς περιοχῆς μας σ᾽ ἕνα εὐαίσθητο ἀκριτικὸ χῶρο τῆς βορειοδυτικῆς Ἑλλάδος μὲ πολλὰ προβλήματα, τὴν ὑπαρξη μιᾶς βαρειᾶς κληρονομιᾶς ἑνὸς δυσκόλου ἐπισκοπικοῦ ἔργου, θέλουμε μ᾽ ὅλη τὴν εὐλάβεια νὰ ἐπισημάνουμε πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὸν Μακαριότατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χριστόδουλο, ὅπως κατὰ τὴν ἐπερχομένη κρίση ὑμῶν γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ διαδόχου ἐπισόπου, μ᾽ ὅλον τὸν σεβασμὸ παρακαλοῦμε νὰ ληφθῆ ὑπ᾽ ὅψιν ἡ διὰ τοῦ παρόντος ἐκφραζόμενη βούλση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πρεσπῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐπισκοπῆς μας, τὸ οὔτως ἤ ἄλλως δυσαναπήρωτο κενόν τοῦ χηρεύοντος θρόνου νὰ καλυφθεῖ ἀπὸ ἕναν ἐκ τῶν πολλῶν ἄξιων και ἐκλεκτῶν ὑπηρετούντων  εἰς τὴν Ἐπισκοπήν μας Ἀρχιμανδριτῶν.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ πῆρε αὐξοντα ἀριθμὸ 202/1999

Τὸ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ., Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστὸ ἀντίγραφο
Λαιμὸς 23.12.1999
Ὁ ΔΗΜΑΡΧΟΣ· ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ  ΕΓΓΡΑΦΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
Λαιμός 28 Δεκεμβρίου 1999
Ἀριθμ. Πρωτ. 5781

ΠΡΟΣ: Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Φλώρινας, Πρεσπῶν & Ἐορδαίας κ.κ. Αὐγουστῖνο
53 100, Φλώρινα

ΘΕΜΑ: Αποστολὴ ψηφισματος Δημοτικού Συμβουλίου λόγω τῆς παραιτησης από τον Επισκοπικό θρόνο του Σεβασμιοτατου Μητροπολίτη Φλωρινας, Πρεσπων & Εορδαίας κ.κ. Αυγουστίνου.
Σᾶς ἀποστέλλουμε τὴν ὑπ᾽ἀριθμ. 202/1999 ἀπόφαση Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πρεσπῶν ἡ ὁποία περιλαμβάνει ψήφισμα σχετικὸ μὲ τὴν παραίτηση ἀπὸ τὸν Ἐπισκοπικὸ θρόνο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φλώρινας, Πρεσπῶν & Ἐορδαίας, κ.κ. Αὐγουστίνου

Ὁ Δήμαρχος Πρεσπῶν
Ιωάννης Γερμανίδης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ.
2. ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/1999
Τακτικῆς Συνεδρίασης του Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πρεσπῶν, στὶς 22 Δεκεμβρίου 1999

Σήμερα 22 Δεκεμβρίου 1999 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, συνεδρίασε στὸ Δημοτικὸ Κατάστημα τὸ Δημοτικό Συμβούλιο, ὕστερα ἀπὸ ἐγγραφη πρόσκληση της Προέδρου με αε. προτ. 5706/17 Δεκεμβρίου 1999 προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και όλους τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικῶν Διαμερισμάτων τοῦ Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρων 94,95, 108 και 109 του Π.Δ. 410/1995 «Δημοτικὸς Κοινοτικός Κώδικας» και των αρθρων 6 και 8 του Ν. 2539/1997.
Η πρόσκληση κοινοποιήθηκε και στον Δήμαρχο Πρεσπών κ. Γερμανίδη Ἰωάννη, ὁ οποίος ήταν παρών στη συνεδδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ἐφόσον ήταν παρόντα 9 μέλη ἀπό το σύνολο των 11 Δημοτικών συμβούλων δηλ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ντίτουρα Βασιλική Πρόεδρος Δ.Σ.
Καπουράνης Χρήστος Γραμματέας Δ.Σ.
Γεωργιάδης Ιωάννης μέλος Δ.Σ.
Αδαμαντίου Κων/νος μέλος Δ.Σ.
Ναλπαντίδης Λάζαρος μέλος Δ.Σ.
Παπαδόπουλος Πέτρος μέλος Δ.Σ.
Πατσέας Αθανάσιος μέλος Δ.Σ.
Ρότσιας Μιχαήλ μέλος Δ.Σ.
Τελλιανίδης Κων/νος Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Λιούλιος Ἀναστάσιος Ἀντιπρόεδρος Δ.Σ.
Τσέπας Βασίλειος μέλος Δ.Σ.

Ἡ Προεδρος του Δημοτικου Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανεγνωσε τα Πρακτικά τῆς προηγούμενης συνεδρίασης, κάλεσε το Συμβούλιο να τα επικυρώσει.
Το Συμβούλιο επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

ΑΡ. ΑΠ. 202: Σχετικά με: Έκδοση ψηφίσματος, λόγω τῆς παραίτησης ἀπὸ τὸν Ἐπισκοπικό θρόνο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φλωρινας, Πρεσπών & Εορδαίας, κ.κ. Αὐγουστινου.

Κάνοντας την εισήγηση της για το θέμα αυτό η Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε τα εξής:
Αναφέρεται στο πρόσφατο γεγονός της παραίτησης του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φλώρινας, Πρεσπών και Εορδαίας, κ.κ. Αυγουστίνου ο οποίος υπηρέτησε επί (32) έτη την περιοχή κι η προσφορά του υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική γι᾽᾽αυτό προτείνει την έκδοση σχετικού ψηφίσματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
έχοντας υπόψη τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εκδίδει το παρακάτω ψηφισμα: (Το ψήφισμα στην αρχή του άρθρου)

862c570e406e

ΨHΦIΣMA

TOY ΔHMOTIKOY ΣYMBOYΛIOY ΦΛΩPINHΣ

ΣTIΣ 13 ΔEKEMBPIOY 1999

Tο Δημοτικό Συμβούλιο Φλωρίνης εκφράζει την θλίψη του για την απόφαση του Σεβασμιωτάτου Mητροπολίτου Φλωρίνης κ.κ. Aυγουστίνου να παραιτηθεί από τον Eπισκοπικό θρόνο της Mητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Eορδαίας. H επί 32 έτη συνεπής και μαχητική του παρουσία σηματοδότησε την πορεία του τόπου μας και το τεράστιο ηθικό του ανάστημα αλλά και το κοινωνικό, θρησκευτικό και εθνικό του έργο, έχει τύχει αν όχι της αποδοχής, τουλάχιστον της αναγνώρισης ολοκλήρου του πληρώματος της τοπικής μας Eκκλησίας και όχι μόνον. Έστω και εάν το γήρας και η φυσική φθορά του Σεβασμιωτάτου Mητροπολίτου δυσχέραινε το τελευταίο διάστημα την εκτέλεση των σοβαρών του καθηκόντων δίχως να κηλιδώσει την απαστράπτουσα αίγλη του συνολικού του έργου, η απόφασή του για αποχώρηση από την ενεργό δράση, μας αφήνει όλους αληθινά φτωχότερους. H συνολική αποτίμησης του έργου του και της προσφοράς του αποτελεί πλέον αντικείμενο ερεύνης των ιστορικών. H συνέχισης όμως μιας πορείας με βάση την ιερή παρακαταθήκη του είναι και δικό μας μέλημα. Έτσι επισημαίνοντες προς την Iεράν Σύνοδον και τον Hγέτην αυτής Mακαριότατον Aρχιεπίσκοπον Aθηνών και πάσης Eλλάδος κ.κ. Xριστόδουλον, το γεγονός ότι ο Eπισκοπικός θρόνος της Mητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Eορδαίας είναι ίσως ο βαρύτερος όλων, όχι μόνον λόγω της ιδιαιτερότητος του αφού αγκαλιάζει την ευαίσθητη περιοχή της βορειοδυτικής Eλλάδος αλλά κυρίως λόγω της βαριάς κληρονομιάς του παραιτηθέντος Eπισκόπου μας και του συνολικού του έργου, που δεν επιδέχεται αναιρέσεις ή αναστολές, ευσεβάστως παρακαλούμεν όπως κατά την επερχομένην κρίσιν Yμών για την ανάδειξην του διαδόχου Eπισκόπουυ, ληφθεί υπ’ όψιν η δια του παρόντος εκφραζομένη βούλησις του Δημοτικού Συμβουλίου Φλωρίνης, αλλά και σύμπαντος του Xριστεπωνύμου πληρώματος της Eπισκοπής μας, ώστε το ούτως ή άλλως δυσαναπλήρωτον κενόν του χηρεύοντος θρόνου να καλυφθεί παρ’ ενός εκ των πολλών εκλεκτών και αξιοτάτων υπηρετούντων εν τη Eπισκοπή μας Aρχιμανδριτών. Tο Ψήφισμα αυτό να αποσταλεί στην Iερά Σύνοδο της Eκκλησίας της Eλλάδος, στην Iερά Mητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Eορδαίας και να γνωστοποιηθεί μέσω του Tύπου. Aφού συντάχθηκε το Ψήφισμα αυτό υπογράφεται όπως ακολουθεί Tην παραπέρα ενέργεια αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.

H Aπόφαση αυτή πήρε αριθμό 383/1999 ………………………………………….. TO ΔHMOTIKO ΣYMBOYΛIO Πιστό Aντίγραφο Φλώρινα 14-12-1999 O ΔHMAPXOΣ

Xρήστος Aλεμπάκης

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.