Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ. Λειπουν 1.700.000 νεοι Ελληνες! Ποιος τους εφαγε;

date Ιούν 24th, 2019 | filed Filed under: Αυτοκτονει η Ελλας

Απόσπασμα βιβλίου «ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Λειπουν 1.700.000 νεοι Ελληνες!

https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=59733

αυτ. ΕλλαςΔηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἀπογραφὴ ποὺ ἔγινε διαπιστώνεται, ὅτι λείπουν 1.700.000 νέοι Ἕλληνες. Ἀκοῦτε; Ἀπὸ τὴν ἀπογραφὴ τῆς Ἑλλάδος βγαίνει, ὅτι λείπουν 1.700.000 Ἕλληνες. Μὲ ἀκοῦτε;
Mοῦ ἔρχεται νὰ κατεβῶ κάτω καὶ νὰ τελειώσω τὸ κήρυγμα. Γιατὶ εἶστε ὅλοι ἔξυπνοι, πιάνετε πουλιὰ στὸν ἀέρα, καὶ μπορεῖτε τὰ ὑπόλοιπα νὰ τὰ συμπληρώσετε, κύριοι καὶ κυρίες καὶ αἰδεσιμώτατοι πατέρες καὶ ἀδελφοί. Ναί, εἶνε εὔκολο.
Nά τὸ ἔγκλημα τὸ τεράστιο. Δὲν λέγω πιὰ θρησκευτικὸ ἔγκλημα, γιὰ νὰ μὴ ταράζω τὰ νεῦρα μερικῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι νομίζουν ὅτι ἔχουν μοντέρνες ἰδέες μέσα στὰ κεφάλια τους, ἀλλὰ λέγω τὸ τεράστιον ἐθνικὸν ἔγκλημα, ἔγκλημα ἐναντίον τῆς μικρᾶς μας πατρίδος. Ἕνα ἑκατομμύριο ἑπτακόσες χιλιάδες Ἕλληνες λείπουν ἀπὸ τὴν ἀπογραφή.

Ποιός τοὺς ἔφαγε

Ποιός τοὺς ἔφαγε; Ποιός λάκκος, ποιό σκοτάδι τοὺς ἔφαγε; Τί λάκκο ἄνοιξε καὶ τοὺς κατέπιεν ἡ γῆ ἕνα ἑκατομμύριο ἑπτακόσιους; Κάναμε πολέμους, σκορπίσαμε τὰ κόκκαλά μας μέχρι τὸ Καλὲ-Γκρότο καὶ τὴν Ἄγκυρα. Φθάσαμε τὰ παιδιά μας καὶ οἱ πατέρες μας μέχρι τὰ στενὰ τῆς Κρέσνας. Βαδίσαμε μέσα στὰ ὀχυρὰ τῆς Ἀλβανίας. Διεσπάσαμε σὰν ἀετοὶ καὶ ἄλογα καὶ ἵπποι τῆς Ἀποκαλύψεως τὰ πέρατα τοῦ κόσμου, μὰ τέτοια ἀπώλεια δὲν ξαναεῖδε τὸ Ἑλληνικὸν κράτος.
Ἴσως μόνον ἡ ἀπώλεια αὐτὴ νὰ φτάνῃ τὴν ἀπώλεια τῆς Μικρᾶς Ἀ­σί­ας, ποὺ ἀπὸ ἕνα τέκνο τῆς Ἄγαρ —σατανᾶς καὶ «Ἀπολλύων» τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀπ. 9,11), ποὺ ἀπαξιῶ νὰ τὸν ὀνομάσω(*)—, ποὺ γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας οἱ χωροφύλακές μας φυλάττουν τὸ σπίτι του κάτω στὴ Θεσσαλονίκη, ἀπὸ ἕνα τέτοιο τέρας τῆς Ἀποκαλύψεως σκορπίσανε 2.000.000 Ἕλληνες καὶ ἐτάφησαν μέσα στὰ βάθη τῆς Μικρᾶς Ἀ­σίας. Ἀλλὰ ἡ Ἑλλὰς ἦτο πεπρωμένο νὰ ταπεινωθῇ καὶ νὰ φυλάττῃ τὸ σπίτι – τὴ φωλιὰ ἑνὸς θηρίου, ποὺ ἐσκόρπισε καταστροφὴ στὴ Μικρὰ Ἀσία.
Mόνο ἡ καταστροφὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἰσοφαρίζει μὲ τὴ νεώτερη αὐτὴ καταστροφὴ τῆς πατρίδος μας.
Eἶπα καὶ ἐπαναλαμβάνω, ὅτι καὶ ἀπὸ τὴν Ἀλβανία τοῦ Χόντζα καὶ ἀπὸ τὴ Σερβία καὶ ἀπὸ τὴ Βουλγαρία καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ γειτονικά μας ἔθνη ἔχομε τὸ μικρότερον ποσοστὸν γεννήσεων. Ἀπὸ 180.000 παιδιὰ – νήπια, φτάσαμε τὰ 95.000, καὶ βαίνομεν πρὸς τὰ 80.000.
Ποιός τοὺς ἔφαγε; Ποιό σκοτάδι;
Mήπως ἤτανε πόλεμος; Ὄχι. Τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια ἐπικρατεῖ εἰρήνη, εἰρήνη παντοῦ, στὰ χωριὰ καὶ στὰς πόλεις μας.
Mήπως πεῖνα, ἡ φοβερὰ πεῖνα τοῦ ᾿41 – ᾿42, ποὺ ἔστρωνε κάτω τὸν κόσμο σὰν μυρμήγκια, σὰν μῦγες; Οὔτε αὐτή.
Mήπως κανένας σεισμὸς μεγάλος, τεκτονικὸς σεισμός, ἄνοιξε ῥῆ­γμα στὸ φλοιὸ τῆς γῆς καὶ μᾶς κατέπιε τόσους Ἕλληνας; ῎Οχι.
Ποιός λοιπὸν τοὺς ἔφαγε ἕνα ἑκατομμύριο ἑφτακόσες χιλιάδες Ἕλληνες; Ὑπάρχουν ἔνοχοι, ὑπάρχουν ἐγκληματίαι. Ποιός τοὺς ἔφαγε;

——————

(*) Ἐννοεῖ τὸν Ατατούρκ Μουσταφᾶ Κεμάλ(1881-1938, Τοῦρκο στρατιωτικό, πρόεδρο τῆς δημοκρατίας καὶ ιδρυτὴ τῆς νέας Τουρκίας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.