Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠως θα σωθη η Ελλας; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ «ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ»

date Αυγ 4th, 2019 | filed Filed under: Αυτοκτονει η Ελλας

(Ἀπόσπασμα «Χριστιανικῆς ΣΠΙΘΑΣ», φ. 237, Μάϊος 1961, με θέμα: «ΓΗΡΑΣΚΟΜΕΝ…»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου)

Πως θα σωθη η Ελλας;

αυτ. Ελλας

Εἰς τὸ βάθος τῆς σκέψεως τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχει ἡ ὑλιστικὴ καὶ εὐδαιμονικὴ ἀντίληψις περὶ τοῦ σκοποῦ τῆς ζωῆς, μιᾶς ζωῆς ἄνευ περιορισμῶν, ἄνευ ὑποχρεώσεων, ἄνευ σταυροῦ, καὶ ἂς φωνάζουν ὅτι δὲν θέλουν νὰ δημιουργήσουν δυστυχισμένη γενεά.
Ἐρωτοῦν: 95.000 στόματα παιδιῶν, ποὺ βλέπουν κατ’ ἔτος τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, πῶς νὰ τραφοῦν; Ἀλλ’ ὦ τῆς ὑποκρισίας των! Μιὰ ἔρευνα ἡ ὁποία ἐγένετο πρὸ ἐτῶν ἀπέδειξε, ὅτι ὅσα ἐξωδεύει ἡ Ἑλλὰς εἰς ὅλως περιττὰς ἀνάγκας, εἰς ἀσωττείαν καὶ κραιπάλην (πολυτελῆ εἴδη, καλλυντικά, ποτά, χαρτοπαίγνια, θέατρα, κινηματαγράφους, ἱπποδρόμια, κάπνισμα κ.τ.λ.), θὰ ἔφθαναν νὰ συντηρήσουν διπλάσιον ἀριθμὸν παιδιῶν. Διότι εἶνε γεγονός, ὅτι ὅσο στοιχίζει εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕνα πάθος του, δὲν στοιχίζει ἡ διατροφὴ ἑνὸς παιδιοῦ.
Ἂς σταματήσῃ, λοιπόν, ἡ κατὰ τῆς τεκνογονίας αἰσχρὰ πολεμική, καὶ ἐκ παραλλήλου νὰ ληφθοῦν τὰ ἑξῆς ριζικὰ μέτρα:
1) Δικαία κατανομὴ τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος…
2) Καταπολέμησι τῆς ἀνεργίας…
3) Εἰδικὰ μέτρα προνοίας ὑπὲρ τῶν πολυτέκνων οἰκογενιῶν…
3) Κατάργησι τῆς προικός….
Ἡ κατάργησις τῆς προικὸς θ’ ἀπαλλάξῃ τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἕναν ἐφιάλτη, ποὺ πιέζει τὰς οἰκογενείας καὶ περιορίζει τὰς γεννήσεις. Ἂν ἡ ἀνεργία ἐμποδίζει τοὺς νέους νὰ συνάψουν γάμον καὶ νὰ δημιουργοῦν οἰκογενείας, ἡ προίκα καταδικάζει εἰς μαρασμὸν καὶ ἀχρηστίαν χιλιάδας Ἑλληνίδων, οἱ ὁποῖαι εἶχον ὅλα τὰ προσόντα διὰ νὰ γίνουν λαμπραὶ μητέρες ὑγιεστάτων τέκνων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ
«ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ»

Περιεχόμενα

Ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος
Ὄχι δημαγωγία
«Μὴ τολμήσῃς καὶ πᾷς…»
Ὑπερβολικὸς ἱεροκήρυκας
Η πατρίς μας πίπτει
Κρατῶ στὰ χέρια μου καθρέπτη
Δυσάρεστα τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς
Ἡ δεξαμενὴ τοῦ ἔθνους μειώνεται
Ἐπικίνδυνες διαστάσεις τῆς ἀστυφιλίας
Ἐπικίνδυνη μείωσις τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ
Γιὰ νὰ εἶνε ἀκμαῖο τὸ ἔθνος
Λείπουν 1.700.000 Ἕλληνες!
Ποιός τοὺς ἔφαγε
Ἡ μετανάστευσι
Νὰ προσεύχεσθε γιὰ τὰ ξενιτεμένα παιδιά μας
Τεράστιος τάφος παιδιῶν
Πριονίζεις τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ
Μὲ φόρμα ἐπιστημονικὴ
Οἱ ἐκτρώσεις
Σφαγεῖα νηπίων
Ἐθνικὴ αὐτοκτονία
Ξεριζώνεται τὸ ὡραιότερο λουλούδι
Τὸ μεγαλύτερο θαῦμα
Η φοβερότερη ἀμαρτία
Τὸ ἔμβρυο εἶνε νήπιο
«Πῶς θὰ τὰ ζήσουμε;»
Τὸ τέλος τοῦ Ἡρῴδη…
Νὰ ληφθοῦν δρακόντεια μέτρα

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.