Αυγουστίνος Καντιώτης1963: ΔΥΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ. 1. Ο Πατριαρχης επιθυμει να επισκεφθη μετα το Πασχα τον αρχιεπισκοπο των προτεσταντων στην Αγγλια, τον δοκτορα Ραμσεϋ 2. Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ: Ο Μακαριωτατος υπεραμυνεται της Ορθοδοξου Πιστεως & δεν φοβαται τιποτε «παρα μονο τον δομητορα της Εκκλησιας, τον εν Τριαδι Θεο ημων»

 Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ

Ἐπιθυμεῖ νὰ τὴν ἐπισκεφθῆ μετά τὸ Πάσχα

ΑΝΑΚΟΙΝ. ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΔΙΑΨΕΥΔΗΛΟΝΔΙΝΟ 17 Ἰανουαρίου. Ἰδιαιτέρα Ὑπηρεσία. – Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἐπιθυμεῖ μεγάλως νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν Ἀγγλία ἐφέτος μετὰ τὶς ἑορτές τοῦ Πάσχα. Τοῦτο ἐδήλωσε ὁ Μητροπολίτης Θυατείρων κ. Ἀθηναγόρας πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Καντέρμπουρυ δόκτορα Ράμσεϋ, τὸν ὁποῖον ἐπεσκέφθηκε σήμερα. Ὁ Πάπας Παῦλος Στ´ ἐν τῶ μεταξύ εἰς μήνυμά του πρὸς ὅλους τοὺς καθολικούς ἐπισκόπους ἐν ὄψει τῆς «Ἑβδομάδος τῆς Ἑνότητος», ὑπογραμμίζει ὅτι θεωρεῖ τὰς συναντήσεις  του μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ὡς «πρῶτα βήματα διὰ πλήρη ῞Ἕνωσιν εἰς τὴν μοναδικὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, παρ᾽ὅτι ἡ Ἕνωσι αὐτὴ εὐρίσκεται εἰσέτι μακράν». Ἀπευθύνει δὲ ἔκκλησιν ὅπως προσευχηθοῦν διὰ τὴν χριστιανικήν ἑνότητα.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνων Χρυσόστομος διαψευδη τὰ διαδόσεις
τῶν Πατριαρχικῶν, ὅτι ὑποχώρησε στις ἀξιώσεις τοῦ Πατριάρχη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

«Τὰ δημοσιεύματα ἑκάστοτε περὶ δῆθεν ὑποχωρήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς τὶς ἀξιώσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπί τῶν σχέσεων μετὰ τῆς Καθολικῆς ἐκκλησίας, οὐδεμιᾶς πρέπει να ἀξιωθῶσι προσοχῆς ὡς προερχόμενα ἐξ ἀνευθύνων πηγῶν. Ὁ Μακαριώτατος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ὑπεραμυνόμενος, ἐνεργεῖ καὶ πράττει πᾶν τὸ ἐπιβαλλόμενον αὐτῶ πρὸς τοῦτο, οὐδαμόθεν ἐπηρεαζόμενος καὶ οὐδένα φοβούμενος, εἰ μὴ τὸν δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν ἡμῶν». Ἡ ἀνωτέρω ἀνακοίνωσις ἐδόθη χθὲς εἰς τὴν δημοσιότητα ἀπό τὴν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καὶ εἶναι καὶ εἶναι σαφές ὅτι ἐκφράζει τὴν προσωπική θέσι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου.

Ψευδεῖς διαδώσεις

Ὡς γνωστόν, ἡ Ἱερά Σύνοδος καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶχαν ἐγκρίνει τὰς ἀποφάσεις τῆς συνελθούσης εἰς Ρόδον Πανορθοδόξου Διασκέψεως σχετικῶς ἑνὸς διαλόγου μὲ τὸ Βατικανό. Ἐξ ἄλλου, οἱ διϊστάμενοι πρὸς τὰς ἀπόψεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐκκλησιαστικοί καὶ ἁρμόδιοι κρατικοί κύκλοι, παρετήρουν χθὲς ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, κατὰ τὴν συνεδρίασί της παρελθούσης Τρίτης , εἶχε ἀποφασίσει νὰ ἀναβάλη πάσαν συζήτησιν ἐπί τοῦ θέματος τῆς συναντήσεως Πατριάρχου-Πάπα καὶ τῆς ἐνάρξεως ἑνός διαλόγου μὲ τὸ Βατικανό, ἕως ὅτου ἔλθη ἑνταῦθα μὲ τὰς σχετικᾶς διευκρινιστκάς πληροφορίας ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Πατριαρχείου, ὁ ὁποῖος -ὡς πληροφορύμεθα – φθάνει μετ᾽᾽ὀλίγας ἡμέρας

ΣΤΑ ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ- ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΝΥΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ! ΓΙΑΤΙ2; ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΑ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.