Αυγουστίνος Καντιώτης»ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΣ! «Διεμερισαντο τα ιματια» σου, «και επι τον ιματισμον σου εβαλον κληρον» (Ιωαν. 19,24). Κρισιμες ημερες θα περαση το εθνος μας, λογω των αμαρτιων μας. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΜΕ, ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΘΝΟΥΣ῾῾ – Ο ΠΑΠΑΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ, ΘΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΗ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΜΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΑΧΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ! ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΔΙΑΦΟΡΟI

date Φεβ 24th, 2020 | filed Filed under: ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΤΥΠΑΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ·

ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΘΝΟΥΣ

Απομαγνητοφωνημένα ἀποσπάσματα ἀπό τον πρόλογο τῆς ὁμιλίας «ΨΕΥΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ».
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου. Ἔγινε στὴν Ἀθῆνα στὶς 15-1-1989.

χαϊδ το θηριο (μικρ)

 

Δοκιμάζεται ἡ περιφέρειά μας ἀπὸ ἕνα νέο κίνδυνο· ὁ δὲ κίνδυνος αὐτὸς εἶνε τὸ λεγόμενο «Μακεδονικὸ ζήτημα», ποὺ σήμερα τὸ προβάλλουν οἱ λεγόμενοι Φιλοσκοπιανοί, ποὺ κέντρον ἔχουν τὰ Σκόπια, καὶ ὡς ἀράχνη ἔχουν ξαπλώσει τὴν προπαγάνδα τους παντοῦ – μέχρι Αὐστραλίας. Καὶ ἐνθυμεῖσθε τὰ γεγονότα ποὺ ἔγιναν εἰς βάρος τοῦ προέδρου τῆς δημοκρατίας. Φανατικοί, πολὺ φανατικοί. Λοιπόν… Καὶ αὐτοὶ ἔχουν σύνθημα· «Νὰ φύγουν οἱ ῞Ελληνες ἀπὸ τὴ Μακεδονία»… ῞Οτι δὲν ἔχουν καμμία θέσι στὴ Μακεδονία οἱ ῞Ελληνες… Νέος κίνδυνος προβάλλεται ἀπὸ Βοῤῥᾶ.
Δυστυχισμένη πατρίδα, ποῦ κατήντησες! Τὸ μισὸ Αἰγαῖο τὸ ζητοῦν οἱ Τοῦρκοι· τὰ δύο τρίτα (2/3) τῆς Κύπρου τὰ κατέχουν πάλι οἱ Τοῦρκοι, ὁ ᾿Αττίλας ὁ φοβερός· τὴν Βόρειο ῎Ηπειρο – δὲν ἐννοεῖ νὰ κάνῃ βῆμα πρὸς τὰ ἐμπρός, ὁ βάρβαρος καὶ ἄπιστος κατακτητής. Ταλαίπωρος πατρίδα ῾Ελλάς… «Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά» σου, «καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν» σου «ἔβαλον κλῆρον» (᾿Ιωάν. 19,24). Μεγάλες ἡμέρες, κρίσιμες ἡμέρες θὰ περάση τὸ ἔθνος μας, λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν μας….
-Νὰ φύγωμε ἀπὸ τὰ μικρὰ καὶ ἀσήμαντα πράγματα καὶ νὰ ἐξετάσωμε καὶ νὰ ἐρευνήσωμε ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τοῦ Εὐαγγελίου τὰ μεγάλα, τὰ τρισμέγιστα θέματα, ποὺ ἀπασχολοῦν τὸ ταλαίπωρο ἔθνος μας, ποὺ κινδυνεύει – δὲν εἶνε προφητεία· θὰ εἶνε δεινὴ αὐτὴ ἡ προφητεία… Δὲν ἀποκλείεται, ἐμεῖς οἱ ῞Ελληνες, τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ ἔθνους ἡ σύγχρονη γενεά, ἡ ὁποία ἔφυγε μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό, φοβοῦμαι πολύ —εἶνε πολλὰ τὰ σημάδια—, μήπως γίνουμε νεκροθάφται ἑνὸς ἱστορικοῦ ἔθνους, ἐὰν δὲν ἀφυπνισθῶμεν ὅλοι μας, ἰδίως δὲ ἡ ἡγεσία ἡ πνευματική…


ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΩΡΑ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΜΕ

Και ἕνα ἄλλο θέμα που πρέπει νὰ δώσωμε μεγάλη σημασία εἶνε· τὸ φοβερό κῦμα τῶν αἰρέσεων, ποὺ ὡς ἀκρίδα τῆς Αποκαλύψεως (βλ. ᾿Απ. 9,3· 9,7) ἐκάλυψε τὴν ῾Ελλάδα καὶ ζητεῖ νὰ φάῃ τὴν τελευταία χλωρίδα, τὴν πνευματικὴ χλωρίδα – περάσατε ἀπὸ χωράφι ποὺ πέρασε ἀκρίδα; δὲ᾿ μένει τίποτα. Τίποτε δὲν ἔμεινε ἀπολύτως· ἔφαγαν ὅλη τὴ χλωρίδα. ᾿Ακρίδα ᾿Αποκαλύψεως!… Τρακόσες αἱρέσεις ἔχουν πλακώσει, ποὺ ἂν δὲν προσέξωμε, σβήνει ἡ ᾿Ορθοδοξία. Κ᾿ ἐνῷ ἐμεῖς προσπαθοῦμε νὰ κάνουμε ἐξωτερικὴ ἱεραποστολή —δὲν ἀρνοῦμαι—, ἐμεῖς κινδυνεύομε νὰ σβήσωμε ὡς ὀρθόδοξη χώρα….
Δεηθῆτε τῷ Κυρίῳ· «Στερέωσον, Κύριε, τὴν ᾿Εκκλησίαν, ἣν ἐκτίσω τῷ τιμίῳ σου αἵματι» (καταβ. ῾Υπαπαντῆς).

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.