Αυγουστίνος ΚαντιώτηςO ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΝΑ ΑΦΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΦΟΡΙΖΕΙ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΣΕΒΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΥΨΙΣΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ & ΕΧΟΥΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΠΟΙΟ ΒΙΟ (Αθ. 21.2.1971)

date Μαι 26th, 2020 | filed Filed under: MASONIA - satanismos

O ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΝΑ ΑΦΟΡΙΣΤΗ Η ΜΑΣΟΝΙΑ & ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ

______

______

Πολύ μικρὸ ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου. Ἔγινε στὴν Ἀθηνα στὶς 21.2.1971

ΠΕΡΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ.  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ. Σήμερα δὲν πέφτουν ἀστροπελέκια στὴν Ἐκκλησία, γιατί οἱ ἐπίσκοποι δὲν ἔχουν κότσα καὶ χαϊδεύουν τὴν ἐξουσία.
Ὁ ἀφορισμός ὁ μικρὸς ἤ ὁ μεγάλος ἐπιβάλλεται ὄχι για μικρὰ καὶ ἀσήμαντα, ἀλλὰ γιὰ ὕψιστα δογματικὰ καὶ ἠθικὰ ζητήματα.
Ἐπί Ὁθωνος, οἱ βαυβαροί, ποὺ πολεμοῦσαν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ διέλυαν τὰ μοναστήρια, ἀπηγόρευσαν τὸν ἀφορισμό! Μόνο μὲ ἄδεια τοῦ ὑπουργοῦ μποροῦσε ὁ ἐπίσκοπος νὰ ἀφορίση τὸν ὑπουργό!!! Ἀλλὰ μετὰ ἀπό 150 χρόνια, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος Κοτσώνης, μὲ τοὺς σεμνούς ἐπισκόπους ποὺ ὑπηρχαν τότε και πολεμοῦσαν τὴν μασονία καὶ τὸν οἰκουμενισμό, κατήργησαν τὸν νόμο τῶν Βαυβαρῶν καὶ λύθηκαν τὰ χέρια τῶν ἐπισκόπων! Διώχθηκαν 12 καλοὶ ἐπισκοποι, ποὺ ἐκφραζόταν ἐναντιον τῆς μασονίας καὶ ἀλλώθηκαν οἱ Μητροπόλεις τους ἀπό φιλομασόνους, που χαϊδεύουν τὴν ἐξουσία!!! Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης  ἦταν πρῶτος στὴν λιστα, για να διωχθῆ. Ὁ τότε μητροπολίτης τῆς Λαμίας, ποὺ εἶδε τὸ ὅνομά του στὴν λίστα, εἶπε στὸν ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ: Τὸν Αὐγουστῖνο θὰ ἐκδιώξετε ἀπό τὸν θρόνο; Δὲν φοβᾶστε τὸν λαό; Δὲν ἐπέτρεψε ὁ Θεός, παρ᾽ ὅτι ἦταν θέμα ὡρῶν ἡ ἀπομάκρυνσή του. Ὁ Σεραφείμ παρ᾽ὅλη τὴν παλληκαριά του ἀνεβαλλε τὴν ἐκδιωξή του, μέχρι τὸ 1974, ποὺ ἔγινε ὁ πόλεμος στὴν Κύπρο καὶ σταμάτησαν οἱ διώξεις.Ὁ ἐπίσκοπος Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος ποὺ τόλμησε νὰ κάνη ἀφορισμό, γιὰ τὸ ὕψιστο δογματικὸ θεμὰ τῆς Θειας κοινωνίας κοντεψαν νὰ τὸν φᾶνε οἱ μασόνοι ἐπίσκοποι! Εἶπαν ὁτι ἔπρεπε νὰ πάρη ἀδεια ἀπό αὐτοὺς, για νὰ εἶναι ἔγκυρος ὁ ἀφορισμός!!! Αν δὲν εἶχαν φύγει οἱ Βαυβαροί, θὰ τοῦ ἔλεγαν ὅτι δὲν πῆρε ἄδεια ἀπο τὴν ὑπουργό Κεραμέως για νὰ ἀφορίση τὸν ἑαυτό της καὶ εἶναι ἄκυρος ὁ ἀφορισμός!!!!! Ἡ ἱεροσύνη κύριοι καὶ ἡ ἀρχιερωσύνη δὲν ἔχει τέως καὶ πρώην, εἶναι πάντοτε ἐνεργη, ἀρκεῖ νὰ υπάρχη φόβος Θεοῦ.

Ἄς περιμένουν λοιπόν,  ἀργὰ ἤ γρήγορα τ᾽ ἀποτελέσματα τοῦ ἀφορισμοῦ, ποὺ θὰ γυρίση καὶ στὰ κεφάλια τῶν κακῶν δεσποτάδων, γιὰ τοὺς ὁποῖος ὁ ἅγιος Κοσμᾶς προφήτευσε ὅτι «στοὺς ἐσχάτους καιρους θὰ εἶναι οἱ χειρότεροι τῶν ἀνθρώπων»! Μὲ τὰ ψέματα, ποὺ ἀραδειάζουν δὲν ἀφήνουν τοὺς ἀφορισθέντας, νὰ δοῦν τὸ ἁμαρτημά τους, νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ σωθοῦν.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.