Αυγουστίνος ΚαντιώτηςὉ π. Αυγουστινος μεσα σε αυτο τον χαλασμο εκανε την εμφανισιν του

Ὁ π. Αυγουστινος μεσα σε αυτο τον χαλασμο
εκανε την εμφανισιν του

Προειδοπ. Προβλ.. Προφ.Τὸν παρουσίασαν ὡς μέγα προφήτη, ποὺ προφήτευσε μὲ ἀκρίβεια γιὰ τὸν κορωνοϊό, ποὺ θὰ ἔρθη ἀπὸ τὴν Ἀνατολή γιὰ νὰ σαρρώση τὴν ἀνθρωπότητα. Ποῖοι; Ὄχι φίλοι του, ἀλλὰ ἀκοινώνητοι ἐχθροί του! Αὐτοὶ ποὺ ἤθελαν νὰ τρομάξουν τὸν κόσμο καὶ νὰ τὸν κρατήσουν κλεισμένο στὰ σπίτια του, μακριὰ ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ 2020!!! Πῶς; Βρῆκαν μία ὁμιλία του, γιὰ τὴν «θαυματουργὸ προσευχή». Οἱ ὁποία παρουσιάζε τὸν θαυμαστὸ τρόπο, ποὺ ἄγγελος Κυρίου ἐλευθέρωσε τὸν ἀπόστολο Πέτρο ἀπό τὶς φοβερές φυλακές τοῦ Ἡρώδη, τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ἐκκλησία προσεύχονταν. Σ᾽ ἕνα σημεῖο τοῦ κηρύγματος παρουσίαζε τοὺς κινδύνους καὶ τὶς φοβερὲς ἐπιδημίες ποὺ θὰ ἔρθουν στοὺς ἐσχάτους καιρούς, λόγω τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς ἀπομακρύνσεως μας ἀπὸ τὸν Θεό. Εἶναι προφητεῖα τῆς Ἀποκάλυψεως καὶ ὄχι δική του. Ἀπομόνωσαν τὸ σημεῖο αὐτὸ ἀπὸ τὴν προσευχὴ, ποὺ δίνει θάρρος στὸν πιστό, ἰσοπεδώνει τὰ ἐμπόδια, τὶς ἐπιδημίες καὶ τὸν θάνατο τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος καὶ τὸ παρουσίασαν σὰν μιὰ φοβερὴ προφητεία γιὰ τὸν κορωνοϊό!
Τὰ μικρὸ αὐτὸ ἡχητικὸ ἀπόσπασμα τὸ προώθησαν στὰ μέσα ἑνημερώσεως καὶ μόνο στὸ YouToube ἔφτασε πάνω ἀπό 800.000 προβολές! Τὸ κυκλοφόρησε πρῶτο ἕνα μικρὸ κανάλι τῆς Λήμνου, στὶς 12.3.2020. Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση, ποῦ τὸ ἀνακάλυψε, ἀφοῦ δὲν εἶχε καμμία σχέση μὲ τὶς ὁμιλίες τοῦ π. Αὐγουστίνου καὶ πιθανόν πρώτη φορά νὰ ἄκουε καὶ τ᾽ ὄνομά του. Ἔδινε τὴν ἐντύπωση ὅτι δημιουργήθηκε γιὰ νὰ ἐκλπληρώση κάποιο σκοπό. Ἐθαύμαζε ὁ κόσμος τὸν π. Αὐγουστῖνο γιὰ τὸ προφητικό του χάρισμα, ἀλλὰ οἱ φοβισμένοι ἀπό τὸν κορωνοϊό, τρομοκρατοῦνταν ἀκόμα περισσότερο. Στὴν παγίδα αὐτῶν, ποὺ ἤθελαν νὰ τρομοκρατήσουν τὸν κόσμο μὲ τὸν ἱό, ἔπεσαν καὶ τὰ θρησκευτικά ἰστολόγια, ἀναπαράγωντας καὶ ἀναδημοσιεύοντας τὸ ἀπόσπασμα, ποὺ ἦταν χρήσιμο γιὰ τοὺς σκοπούς καὶ τὰ σχέδια τῆς λέσχης Μπίλντεμπεργκ!
Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἦταν πάντα αἰσιόδοξος στὰ κηρύγματά του. Παρουσίαζε μὲν ζωντάνια τὶς δυσκολίες, ἀλλὰ ἔδινε πάντοτε καὶ τὸ ἀντίδοτο τοῦ φόβου. Καὶ τὸ ἀντίδοτο τοῦ φόβου εἶνε ὁ Χριστός, εἶνε ἡ θερμή προσευχή, ἡ ταπείνωση καὶ ἡ μετάνοια. Ἡ συμμετοχή μας στὰ ἅγια μυστήρια, ποὺ καῖνε τὶς σκοτεινές δυνάμεις. Ὁ Χριστὸς μᾶς ἔδωσε τὸ πανίσχυρο ὅπλο τῆς προσευχῆς, ἀρκεῖ νὰ τὸ χρησιμοποιοῦμε καὶ δὲν φοβόμαστε τίποτα καὶ κανέναν.

Ζωντανὴ ἡ παρουσία τοῦ π. Αὐγουστίνου
και 10 χρόνια μετὰ τὴν κοίμησιν του.

Παρακολουθοῦν τὶς ὁμιλίες του, παίρνουν κουράγιο καὶ ὡφελοῦνται χιλιάδες ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Τὶς παρακολουθοῦν μὲ μεταφραστή καὶ ἀφήνουν τὰ σχόλιά τους ἀκόμα καὶ οἱ ξένοι. Ζητοῦν στὰ βίντεο νὰ βάζουμε καὶ Ἀγγλικοὺς ὑπότιτλους, γιὰ νὰ τὰ βρίσκουν καὶ νὰ ὡφελοῦνται ὅλοι, καὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν γνωρίζουν Ἑλληνικά. Οἱ χιλιάδες πιστοὶ ποὺ τὸν ἀκοῦνε κάνουν αὐτοκριτικὴ στὸν ἑαυτό τους, συνομιλοῦν μὲ τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη, σὰν νὰ εἶνε παρὼν μπροστά τους καὶ ζητοῦν τὴν εὐχή του καὶ τὴν βοήθειά του. Ἕνα παράδειγμα: «risilda mecaj: «Αγαπημένε μου γέροντα σας χρειαζόμαστε, σπεύσατε». Τό ἐπίπεδο τῶν σχολίων κάτω ἀπὸ τὰ βίντεο στὸ YouTube, ποὺ ἀναρτήθηκαν μετὰ τὴν κοίμησίν του μέχρι καὶ σήμερα, εἶναι ὑψηλό.

Ὁ π. Αὐγουστῖνος ζεῖ, ὅπως τὸ ὑποσχέθηκε

Νόμιζαν ὅτι θὰ ἠσυχάσουν μαζί του, αὐτοί ποὺ τὸν φοβόταν στὸν θρόνο. Νόμιζαν ὅτι θὰ τὸν ἐξαφανίσουν ἀπό τὴν ἱστορία τὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, φορῶντας τὰ παπούτσα τοῦ Γίγαντα σε νάνους! Βασίστηκαν στὶς ἀδυναμίες κάποιων, δῆθεν πνευματικῶν του τέκνων καὶ βομβάρδιαζαν τὴν Ἀδελφότητά του!
Πίστευαν ὅτι δὲν θὰ μείνη τίποτε ὄρθιο, ἀπό τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παραίτησίν του (2000-2010), καὶ δέκα χρόνια μετὰ τὴν κοιμησίν του (2010-2020). Κάποιος ἐπιπόλαιος ποὺ διέδιδε, ὅτι θὰ ἀποκαντιωποιήσι τὴν Φλώρινα, τὸ προήγαγαν οἱ σκοτεινές δυνάμεις! Τί κατάφεραν;
Ὁ λαό τῆς Φλώρινας δὲν ξέχασε τὰ λόγια του. Ἔχει κορώνα στὸ κεφάλι του τὴν Ἑλλάδα, δὲν ἐπιρεάζεται ἀπὸ τὴν Σκοπιανή προπαγάνδα καὶ οὔτε ἀπό τὴν προδοτική συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.
Τὴν περίοδο τῆς καραντίνας καὶ τῶν ἀπαγορεύσεων ἡ παρουσία τοῦ π. Αὐγουστίνου ἦταν ὁρατή στὴ Φλώρινα.
Ἡ Φλώρινα ἦταν ἀπό τὶς πιὸ καθαρές πόλεις τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Εἶχε καλοὺς γιατροὺς καὶ δὲν ἔστελναν μὲ του ψίλου πήδημα στὰ νοσοκομεῖα τῆς Θεσσαλονίκης τοὺς ἁρρώστους. Οἱ πιστοί δὲν στερρήθηκαν τὴν Θεία Κοινωνία. Οἱ ἱερεῖς τῆς Φλώρινας, σχεδὸν ὅλων τῶν ἐνοριῶν, λειτουργοῦσαν ὅλο τὸ διάστημα τῆς καραντίνας. Στὸ «Μετὰ φόβου…» ἔβγαιναν στὴν κεντρικὴ πόρτα τῆς ἐξόδου τοῦ ναοῦ καὶ κοινωνοῦσαν πάνω ἀπό 40-50 πιστούς, ποὺ περίμεναν, ἀγνοῶντας τὰ μέτρα. Ὑπῆρχαν καὶ οἱ φοβισμένοι καταδότες καὶ ἡ ἀστυνομία ἦταν παρών, ἀλλὰ ὁ λαός καὶ οἱ ἱερεῖς ἀψηφοῦσαν τὰ πρόστημα καὶ τὶς ἀπαγορεύσεις, μπροστά στὸ μέγα μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας ποὺ τὸ παρέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός καὶ ἔτσι ἡ πόλι ἔμεινε καθαρή ἀπὸ τὸν κορωνοϊό.
Ὅμως, τώρα ποὺ ἡ Ὀρθοδοξία κινδυνεύει, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ὁ π. Αὐγουστῖνος δὲν μένει μόνο στὴ Φλώρινα. Χτυπᾶ μεγάλο συναγερμό, στοὺς Ἕλληνας, ἀπανταχοῦ τῆς γῆς καὶ ἡ φωνή του ἀκούεται στὰ πέρατα τοῦ κόσμου. Πῶς;
α) Μὲ τὸ φυλλάδιο «ΚΥΡΙΑΚΗ». Οἱ μοναχὲς τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ὶππῶνος στή Φλώρινα καὶ οἱ συνεργάτες τους ἀπομαγνητοφωνοῦν τὶς ὁμιλίες τοῦ Γέροντα καὶ ὁ π. Λαυρέντιος τὶς ὁλοκληρώνει. Τυπώνονται καὶ μοιράζονται κατὰ χιλιάδες, σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό. Γράφονται στὰ θρησκευτικὰ ἰστολόγια.
Παραθέτουμε 2, 3 παλαιά e-mail πού ἔστειλαν στὴν ιστοσελίδα μας: www.augoustinos-kantiotis.gr
(2010-02-03, 17:10) «Με μεγάλη χαρά διαβάζω τα κείμενα του Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτου, όταν τα δημοσιεύετε. Ο λόγος του π. Αυγουστίνου, είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ και ΠΟΛΥ ΩΦΕΛΙΜΟΣ για τους Χριστιανούς. Πιστεύω ότι ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ νὰ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ τὴν ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ των κειμένων αυτού του ΑΞΙΟΥ Ιεράρχη….». Ἕνα δεύτερο e-mail ἀπό Ρουμανία ἔγραφε:
«Σᾶς παρακαλοῦμε νά ανεβάζετε στο διαδίκτυο, τις ομιλίες του Γέροντα Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου, με το κήρυγμα της Κυριακής δύο μέρες νωρίτερα, για να προλαβαίνουμε να το μεταφράσουμε στὰ ρουμανικά, γιατί το μοιράζουν στὶς ἐκκλησίες και οι Ρουμάνοι της Ιρλανδίας και δὲν προλαβαίνουν να το τυπώσουν.
Ὕστερα ἀπὸ λίγες ἡμέρες, (στις 2010-02-26, 22:37) πήραμε ἀπὸ τὴν Ρουμανία ἄλλο e-mail, ποὺ ἔγραφε: «Ο Θεος μαζί σας. Θέλουμε να βγάλουμε ενα βιβλιο με 35 ομιλιες του Γεροντα Επισκοπου Αυγουστινου στα ρουμανικα, έχουμε ευλογια του Γεροντα; Αν θέλετε να γραψτε ενα μικρο προλογο για τον Γεροντα με μερικὰ στοιχεια απο την βιογραφια Του». Ὁ εὐλαβεῖς Ρουμάνος ἱερεύς, ποὺ ἔστελνε τὰ e-mail πρόλαβε πρὶν ἀπό τὴν κοίμησι τοῦ Γέροντος ἦρθε στὴ Φλώρινα καὶ πῆρε τὴν εὐλογία του. Καὶ κυκλοφόρησε στὰ Ρουμανικὰ ὄχι μόνον ἕνα, ἀλλὰ 18 βιβλία.
β) Ἡ ἱερα Μονή ἐκδίδει καὶ cd, μὲ τὴν ὁνομασία τῆς 1ης σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλ. 23850-28868), σὲ αὐτὰ ἀκούγονται ὄχι ἀποσπάσματα τῶν ὁμιλιῶν, ἀλλὰ ὁλόκληρος ὁ ζωντανός, πατερικός του λόγος.
γ) Ὁ σεβάσμιος Γέροντας φρόντισε, ἀμέσως μετὰ τὴν παραίτησί του νὰ σχηματίση ὀμάδα κοριτσῶν, γιὰ τήν ἔκδοση νέων του βιβλίων καὶ φρόντισε νὰ ὁρίση τὴν ὑπεύθυνη, ρωτῶντας μὲ δημοκρατικό τρόπο, ἕνα ἕνα τὰ μέλη της, ἂν δέχονται αὐτὸ τὸ πρόσωπο ὡς ὑπεύθυνο (βλέπε βιβλίο: Ὁ π. Αυγουστῖνος του 2000, Διδάσκει-Συμβουλεύει-Ελέγχει- Καθοδηγεῖ, σελ. 143)
δ) Ἡ «Χριστιανικὴ Σπίθα», ποὺ ἄρχισε νὰ ἐκδίδεται τὴν Κατοχή στὴν Κοζάνη 1943 καὶ ἔδωσε ἡρωϊκὲς μάχες, τὴν μεταπολεμική ἐποχή, μὲ χιλιάδες φύλλα κυκλοφορίας, συνεχίζει τὴν ἐκδοσίν του καὶ σήμερα, ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονή Λογοβάρδας Πάρου.
ε) Ἡ ἀδελφότητα τῆς «ΑΓΑΠΗΣ» στὴ Φλώρινα ποὺ ὁ π. Αὐγουστῖνος ἵδρυσε τὸ 1942-43 στὴν Φλώρινα, συνεχίζει νὰ κάνη τὸ ἱεραποστολικό της ἔργο, μὲ νεώτερα μέλη της.
στ) Ἐκτὸς ἀπό τοὺς παραπάνω τρόπους ποὺ μεταδίδεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπό τὸν π. Αὐγουστῖνο, εἶναι ζωντανὴ ἡ παρουσία του, 10 χρόνια μετὰ τὴν κοίμησιν του, καὶ μ᾽ ἕνα ἄλλο μέσο, ποὺ τουλάχιστον μέχρι σήμερα ἔχουν πρόσβασι καὶ οἱ χριστιανοί.
Ἀπό αὐτὸ τὸ βῆμα ἀκούγονται ὁμιλίες ὁλόκληρες ἢ ἀποσπάσματα (ἤχητικὰ ἢ σὲ βίντεο), ἀπὸ πολλά θρησκευτικὰ κανάλια.

Ἕνα ἀπό αὐτὰ εἶναι καὶ τὸ ἰστολόγιο
http://www.augoustinos-kantiotis.gr
Τὸ ἄλλο κανάλι στὸ YouTube μὲ τὸ ὅνομα episkoposa ἢ Εpiskopos Εpiskopos (Προσοχή, μπαίνουν καὶ κάποια ξένα βίντεο ανάμεσά τους. Τὸ σῆμα τοῦ καναλιοῦ βρίσκεται παραπλεύρως).
Αὐτὸ θὰ πάρουμε ὡς ἀδιάψευστο ὁδηγὸ καὶ θὰ καταγράψουμε τὰ σχόλια ποὺ ἀφήνουν μόνοι τους οἱ πιστοί, κάτω ἀπό τὰ βίντεο τῶν ὁμιλιῶν τοῦ π. Αὐγουστίνου. Αὐτὸ τὸ θεωροῦμε ὡς τὴν πιὸ γνήσια καὶ ἀφθεντικὴ μαρτυρία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀμφισβητήση κανείς.
Θὰ καταγράψουμε τοὺς τίτλους ἀπό τὰ βίντεο, μὲ τὴν παραπομπή τους, γιὰ νὰ ἀκούσετε ζωντανὰ τὸν ἴδιο στὸ YouTube, γιὰ ἐλέγξετε τὴν γνησιότητα τῶν σχολίων. Λόγω ἐλείψεως χώρου δὲν θὰ τὰ καταγράψουμε ὅλα.
Γιὰ ὁμοιομορφία καὶ γιὰ πιὸ εὔκολη ἀνάγνωση θὰ μετατρέψουμε τὰ κεφαλαῖα γράμματα κάποιων σχολίων σὲ μικρὰ καὶ τοὺς λατινικοὺς χαρακτήρας μὲ Ἑλληνικούς καὶ ἴσως νὰ διορθώσουμε καὶ κάποια ὀρθογραφικά λάθη.
Ἀπό τὰ σχόλια θὰ διαπιστώσεται τὴν ζωντανὴ παρουσία τοῦ π. Αὐγουστίνου καὶ δέκα χρόνια μετὰ τὴν κοίμησιν του. Οἱ ἀκροαταί του, ἔχουν στενὴ ἐπικοινωνία μαζί του. Διψοῦν ν᾽ ἀκούσουν λόγο Θεοῦ ἀπὸ τὰ χείλη του. Συνομιλοῦν μαζί του. Τὸν εὐχαριστοῦν γιὰ τοὺς ἀθάνατους λόγους του καὶ τὶς πατρικὲς συμβουλές του. Νοίωθουν τὴν μικρότητά τους. Ἔχουν συναίσθησι τῆς ἁμαρτωλότητάς τους. Ζητοῦν τὶς πρεσβεῖες του. Τὸν ἔχουν ἀσφαλὴ ὀδηγό, γιὰ νὰ μὴν παραπλανηθοῦν ἀπὸ τὶς αἰρέσεις καὶ ἀπὸ τοὺς κακούς ἐργάτας τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἡ προσευχή, ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ὁ συνεχὴς ἀγώνας εἶνε ὁ δρόμος τῆς χριστιανικῆς ζωῆς.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.