Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕαν πειτε «Σκοπια» αντι «Βορεια Μακεδονια» θα σας μειωσω το βαθμο! 2) ΤΕΡΜΑ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

date Φεβ 16th, 2021 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ π. Ι. Ν.

Εαν πειτε «Σκοπια» αντι «Βορεια Μακεδονια» θα σας μειωσω το βαθμο!

Τι γίνεται όμως στο καθημερινό επίπεδο; Το ότι η κυβέρνηση της χώρας μας όχι μόνο δεν προσφεύγει σε Διεθνείς Οργανισμούς με αίτημα την ακύρωση αυτής της κατάπτυστης συμφωνίας, αλλά βοηθάει με όλες της τις δυνάμεις να ενταχθούν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση –ως «Βόρεια Μακεδονία»– είναι δεδομένο….
Διαβαστε την συνεχεια:

https://enromiosini.gr/arthrografia/%ce%b5%ce%ac%ce%bd-%cf%80%ce%b5%b2%cf%8c%cf%81ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4/

9a150f5deb69

ΤΕΡΜΑ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

(«Μωρανθέντος τοῦ ἅλατος» (Ματ.5,13) εἰς τόν Ἱ. Κλῆρον,
καί τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου δεδοικότος πλείω πάντων
τούς Ἐ π ι σ κ ό π ο υ ς, πλήν τινῶν)

Του π.  Ἰωάννου Νικολόπουλου
Συνεργάτου Καλαμαρια Θεσσαλονικης

Δέν λέω μόν’ γιά Παπάδες, μόνο γιά Δεσποτάδες,
ξεπέρνα τους κι’ αὐτούς.

Ἀπόστρεψε τά μάτια ἀπό τούς Σατανάδες,
τούς Ψευτοχριστιανούς!

Φτάνει ἡ ὑποκρισία. Κατάντησαν ἀηδία.
Ἀρκετά! Ὡς ἐδῶ.
Ὑπηρέτησαν ὅλοι μέ γνωστή ἀκηδία
Τόν Θεόν τους Χριστό.

Ἦρθε ἡ ὥρα καθένας, ν’ «ἀποδόσῃ καί λόγον
ἀνθ’ ὧν ἔπραξε» ἐδῶ
μέ τό ἀπέραντο θράσος, μέ τήν τόση κακία,
χωρίς ἴχνος αἰδώ!

«Τετραπλάσια», εἶπε, θά ἐπιστρέψῃ σ’ ἐκεῖνον
πού τόν ἔχει ἄδικήσει.
Καί αὐτό θά μπορέσῃ νά τό κάνῃ στό σῶμα.
Ἀλλά, πῶς στήν ψυχή;

Κι’ ἄν ἐδῶ στούς τριγύρω, πού μπορεῖ νά ἀνεύρῃ,
δυνηθῇ νά τό πράξῃ·
ἀλλά πῶς καί στούς ἄλλους ὅπου εἶν’ σκορπισμένοι
πανταχοῦ εἰς τήν γῆ;

Στούς Ναούς, στοργή νἄβρουν, ὅπως πάντα ποθοῦσαν,
«οἱ χωλοί καί οἱ τυφλοί».
Τώρα πιά δέν χωρᾶνε. Ὅλοι τούς προσπερνᾶνε.
Ἐπαιτοῦν στήν αὐλή!

Κι’ ὅμως, κάποτ’ Ἐκεῖνος εἶχε πεῖ στόν Ἰούδα,
-ποὖχε σκανδαλισθῆ- νά προσέξῃ πολύ,
ἀναμεσά μας, σά νά εἶν’ ἀδελφοί μας,
θέ νά ζοῦν οἱ φτωχοί!

Ταξιθέτες σέ ἁρπάζουν, τοῦ Ναού σέ ἐξάγουν,
μή σέ κρίνῃ «ἀπόβλητον» ἐξ αὐτού ἡ ΤV!
Πού κι’ οἱ Ἅγιοι τρομάζουν, καί αὐτοί ἀγανακτοῦνε,
κι’ εἶν’ κανείς ν’ ἀπορῇ!

Ὅλοι «χάσαν τό μέτρο»! Κι’ ἄν ρωτήσης τόν Πέτρο,
πού τή «βάση κρατεῖ»,
ποῦ ὑπάρχει οὐσία; Θά σοῦ πῇ: Σημασία
δίδει πλέον ο ὐ δ ε ί ς !

Ὅλοι ἔχουν γιά γέλιο τό Α ἰ ώ ν ι ο Θ ε μ έ λ ι ο !
Ὅποιος, ὄντως, τό ἔχει κι’ ἡ ψυχή του ἀντέχει,
μπροστά ἄς βγῇ καί ἄς πῇ:

[Μόνο ΕΣΕΝΑ ἀκούω, κι’ ὅλους τούς παρακούω!]

Δέν ὑπάρχει γιά μένα Κορωνοϊός καί ἀσθένεια.
Ἀρχηγός καί Γιατρός, Παπᾶς, Δεσπότης καί Γένεια,
Ἀρετή καί Εὐγένεια, Φόβος, Χαρά,
Πρόληψις, Φάρμακο, Ἐμβόλιο, κι’ Ἔννοια,

Ἀ π έ μ ε ι ν ε
ΜΟΝΟΣ ΠΑΝΑΚΗΡΑΤΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΙΩΝΙΟΣ ΘΕΟΣ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ  Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ο  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ

Τό «τομάρι» του ὁ καθένας καί νά εἶναι «τῆς πέννας»
μοναχά προσπαθεῖ.
Καί τά πράϊτα; Ἐ γ κ α τ α λ ε λ ε ι μ μ ε ν α!
Ψοφᾶν τά καημένα, νηστικά διψασμένα,
μοναχά! στό μαντρί.

Ἔτσι ἔχουν τά πράγματα. Μή ζητᾶς νά δῇς θαύματα,
κάτι ἄλλο νά νιώσῃς.
Μέ αὐτούς τούς «ἡγήτορες» καί, ὅ σων βλέπεις, τούς «κτήτορες»(!!!)
Φεῦγε. Θά μετανοιώσης.

Σ’ ἕνα βράδυ ὁ Κύριος ὅλους θά ἐξαφανίσῃ*
καί πιστό ἕνα, ἀπέριττο, πάνω «θά καταστήσῃ»!
Γιά ν’ «ἀποβάλῃ τήν ἀνομία ὅλων πιά ἀπ’ τή μέση»,
κι’ ὅπως πρῶτα ὁ Νόμος Του νά ξαναύρη τή θέση.

Ἀπό δῶ ὁ Μεμέτ Ἀγᾶς, μή μᾶς βάλῃ τό «Φέσι».
Ἀπό κεῖ ὁ Ποντίφηκας, μή μᾶς βάλῃ «Τιάρα».
Ἐρωτᾶ, γάρ, ὁ Κύριος:
Ἐπαν-«ἐλθών, εὕρει τήν πίστιν;»

Ἐάν ὄχι; Ὅλος ὁ κόσμος μαζί
Δ έ ν θ’ ἀ ξ ί ζ ο υ μ ε ο ὔ τ ε π ε ν τ ά ρ α !

Ὑπ’ ὄψιν: * «Οὐκ ἀδυνατίσῃ παρά τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα» (Λουκ.1,37)
Τά ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις «πάντα δυνατά ἐστι παρά τῷ Θεῷ»
(Μάρκ.10,27)

Δύναται ὁ δάκτυλός Του
στή στιγμή τό πᾶν νά σείσῃ,
κι’ ἕνα νεῦμα τῶν ματιῶν Του
τούς ὠκεανούς νά κλείσῃ!

Ἱερεύς Ἰωάννης Νικολόπουλος
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
15.2.2021

(Καίτοι τοῦτο ἔγραφα -τό πρῶτον- τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Σαββάτου τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἁγίου καί δικαίου φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου τοῦ Τετραημέρου, ἔν ἔτει 2018, ἐπαναπροωθῶ αὐτό τῇ παρακλήσει πολλῶν, ἐκ τῶν τότε πολλήν τήν συγκίνησιν αἰσθανθέντων,ἀπό τῆς προτυπώσεως τῆς τῶν πάντων, «κοινῆς Ἀναστάσεως», δι’ ἧς «καταργεῖτα ὁ ἔσχατος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου,ὁ θάνατος»(Α΄Κορ.25,25), τούς ὁποίους -πάλιν- θερμῶς καί εὐχαριστῶ).

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.