Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤωρα ειναι η ωρα του Παυλου του Μελα, αλλα δεν εχουμε ηγετες & οι καιροι ειναι δυσκολοι (βιντεο)

date Απρ 13th, 2021 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ, ΕΛΛΑΣ

Ἐκγυμναζεται ταξιαρχια τρομοκρατων
για να δρασι στην Ελλαδα

______

________

https://www.youtube.com/watch?v=57G8H4u3Bng
Ἀπόσπασμα ὁμιλίας σὲ 21 σωματεῖα 16.4.1989
Ἀναρτήθηκε στὶς 31.12.2013

        Τώρα εἶνε ἡ ὥρα τοῦ Παύλου τοῦ Μελᾶ.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΗΓΕΤΑΣ & ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΕΙΝΕ ΔΥΣΚΟΛΟΙ

«Δὲν ἔχουμε ἡγεσία σήμερα… Δὲν πᾶμε καθόλου καλά… Ἔρχονται πολύ φοβερὲς ἡμέρες. Στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν Βορειο Ηπειρο μπροστάρης εἶνε ὁ ἅγιος Κονίτσης καὶ χαίρω δι᾽᾽αὐτό. Ἐπειδή εἶστε ὅλοι πατριῶτες, σᾶς λέγω ὅτι ἀνακινεῖται καὶ τὸ Μακεδονικόν θέμα. Κάτω στὴν Αὐστραλία ἐκγυμνάζεται ταξιαρχία τρομοκρατῶν, ἡ ὁποῖα θὰ δράσι καὶ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα… Θὰ ἔχουμε ἡμέρες Μακεδονικοῦ ἀγῶνος. Πῆρα ἄδεια ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο νὰ κάνουμε μία συνεδρίαση οἱ Ἱεράρχαι τῆς Μακεδονίας. Θὰ τὴν χάσουμε τὴν Μακεδονία… Παράλλήλως μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικό, πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ τοὺς Μακεδόνες, γιὰ τὸ Μακεδονικό. Ἔγινε μιὰ διαφώτιση καὶ θὰ γίνουν καὶ ἄλλες, ἀλλὰ τὸ εἶπα στὴν σύνοδο καὶ ἴσως νὰ πίκρανα κάποιους. Τώρα δὲν εἶναι ἡ θέσι τῆς Ἱεραρχίας, ἀλλὰ εἶναι ἡ θέσι τοῦ Παύλου Μελᾶ…, δὲν πρόκειται νὰ πάρουμε τὰ ὅπλα.
Μοῦ κάνει ἐντύπωση, εἶνε σημεῖο τῶν καιρῶν! Ἔχουμε 10.000 ἀξιωματικούς, μὰ δὲν βρίσκεται ἕνας Παῦλος Μελᾶς νὰ μαζέψη 100 παλληκάρια νὰ μπῆ μέσα στὴν Βόρειο νὰ τοὺς τσακίση ὅλους. Δὲν βλέπετε, τί κάνουν οἱ Ἀλβανοί ποὺ κλωνίζουν το μωσαϊκό αὐτό τῶ Βαλκανίων….

Ἐδῶ ὁ Ἀβδούλ Χαμίτη ἐδινε ἐλευθερία θρησκευτική τότε, ἐκεῖ εἶνε φρικτή ἡ κατάσταση. Εἶνε καιρός ἀγώνων, ὄχι μόνο διὰ λόγου. Εἶνε ἰσχυρός ὁ ἀγων καὶ διὰ λόγου, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ πραγματικὸς ἀγών. Τὸν ἀποκήρυξαν τὸν Παῦλο Μελᾶ, τοῦ ξηλώσαν τὰ γαλώνια… Σήμερα δὲν βρίσκονται 10 ἀξιωματικοί, νὰ ποῦν πεθαίνω, για τὴν Ἑλλάδα, μόνο ἀλοιθορίζουν, πῶς θὰ προσθέσουν κανένα ἀστέρι στους ὤμους τους!… Δὲν ἔχουμε ἡγέτας καὶ οἱ καιροί εἶνε δύσκολοι…

Χαῖρω ποὺ ἐδῶ ὑπάρχουν καὶ γυναῖκες καὶ σᾶς λέω, νὰ τὸ θυμηθῆτε. Ἂν γίνη διωγμός, ὅπως τὸν Χριστὸ τὸν ἀρνηθηκαν, τὸν πρόδωσαν, τὸν ἐγκατέλειψαν οἱ ἄνδρες, παπάδες καὶ δεσποτάδες θὰ τὸν ἀρνηθοῦν οἱ γυναῖκες θὰ μείνουν. Καὶ στὴν Ρωσία σήμερα ἡ γυναίκα κράτησε τὸν Χριστιανισμό, παρ᾽᾽ὅλα τὰ ἐλατώματα καὶ τὶς κακίες ποὺ καὶ αὐτές ἔχουν.

Τώρα εἶνε ἡ ὥρα τοῦ Παύλου τοῦ Μελᾶ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΗΓΕΤΑΣ & ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΕΙΝΕ ΔΥΣΚΟΛΟΙ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.