Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΦΥΣΑΕΙ ΑΓΡΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, ΟΛΑ ΘΑ ΤΑ ΞΕΡΡΙΖΩΣΗ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ & ΠΑΤΡΙΔΑ & ΤΑ ΠΑΝΤΑ! ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗ ΞΕΡΡΙΖΩΘΗΤΕ – ΞΕΡΡΙΖΩΝΕΙ & ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΘΗΤΕ- 2) Η ανοδος και η πτωσις του Σεβ. Λαρiσης

ΦΥΣΑΕΙ ΑΓΡΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, ΟΛΑ ΘΑ ΤΑ ΞΕΡΡΙΖΩΣΗ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ & ΠΑΤΡΙΔΑ & ΤΑ ΠΑΝΤΑ! ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΝΑ ΜΗ ΞΕΡΡΙΖΩΘΗΤΕ

Ἀπόσπασμα ἀπὸ μελέτη Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν, του 1976, μὲ τὸν Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αὐγουστiνο Καντιώτη, στην αίθουσα στο  υπόγειο του Μητροπολιτικου μεγάρου.

Περιέχεται στὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», ἐκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 91

_________________

_____________

Να μη σαλευθητε

Mέχρι νὰ ἔρθῃ ἡ ἡμέρα ἐκείνη, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, προσέξτε· «εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς…» (B΄ Θεσ. 2, 2). Nὰ μὴ σαλευθῇ κανείς. Τί σημαίνει αὐτό; Θυμᾶστε τὸν Πέτρο; Εἶπε ὁ Xριστός· Ἀπόψε θὰ μ᾿ ἐγκαταλείψετε, θὰ μ᾿ ἀφήσετε ὅλοι. Ὄχι, εἶπε ὁ Πέτρος, ἐγὼ δὲν σ᾿ ἐγκαταλείπω (Ματθ. 26,30-35). Πέτρο, λέει ὁ Xριστός, θὰ μ᾿ ἐγκαταλείψῃς. Ὁ σατανᾶς θὰ σὲ κοσκινίσῃ «ὡς τὸν σῖτον», ἀλλὰ «ἐγὼ ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου» (Λουκ. 22,32). Ἕνας Πέτρος κλονίστηκε καὶ ἔπεσε καὶ ἀρνήθηκε τὸ Xριστό.
Προσέξτε, λέει ὁ ἀπόστολος, γιατὶ φυσάει ἄγριος ἄνεμος, φυσάει ὁ ἄνεμος τοῦ διαβόλου. Προσέξτε, γιατὶ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ ξερριζωθῆτε.
Eἴδατε μέσα στὸ δάσος, ὅταν φυσάῃ ἄνεμος, τί θόρυβος γίνεται; Πῶς κινοῦνται τὰ φύλλα, πῶς ξερριζώνονται δέντρα ὁλόκληρα; Τέτοιος ἀκριβῶς σατανικὸς ἄνεμος πνέει στὴ σημερινή μας κοινωνία καὶ πάει νὰ τὰ ξερριζώσῃ ὅλα. Πάει νὰ ξερριζώσῃ καὶ θρησκεία καὶ οἰκογένεια καὶ πατρίδα καὶ γλῶσσα καὶ τὰ πάντα. Πάει νὰ ξερριζώσῃ ὄχι μόνο καλάμια, ὄχι μόνο δεντράκια, ἀλλὰ καὶ πλατάνια, ποὺ εἶνε ῥιζωμένα βαθειὰ μέσα στὴ γῆ. «Εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτούς» (Ματθ. 24,24).
Προσέξτε, λέει, σὲ μιὰ τέτοια ἐποχὴ νὰ μὴ σαλευθῆτε. Βάλτε τὶς ῥίζες σας, ὅπως τὸ δέντρο, βαθειὰ στὴ γῆ, γιὰ νὰ μὴ μπορέσῃ κανείς σατανᾶς νὰ σᾶς κλονίσῃ….

Tην συνέχεια απομαγνητοφωνημένο: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=60110#more-60110

Νὰ μὴν ἐξαπατηθῆτε

Ἀλλ᾿ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ «σαλευθῆναι» καὶ τὸ «θροεῖσθαι» λέει καὶ τὸ «ἐξαπατήσῃ»· «Mή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον» (B΄ Θεσ. 2,3).

9a150f5deb69

2. Η ανοδος και η πτωσις του Σεβ. Λαρiσης

Γράφει ο Χρίστος Παναγιώτου

Ἐν ἀρχῇ, ὑπῆρξε «η φήμη πως», ὁ Μητροπολίτης μας ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου «είναι “κάτι διαφορετικό”» ἐπειδή «χρησιμοποιεί το αστικό λεωφορείο» ἤ «πηγαίνει ο ίδιος στο ταχυδρομείο» […] «Να ένας Άξιος! Να ένας ποιμένας! Που θέλει να είναι ίσος. […] Και η πόλη μου είναι μια πόλη που πόνεσε με τα χριστιανικά της.» […] «Τώρα, άλλη εποχή. Άλλος ηγέτης, φωτεινή προσωπικότητα. Φάρος όλων και για όλους.»[1]. Καί νά,
σεβασμιώτατε, ξύπνησαν καί πάλι οἱ «παλιές καλές ἡμέρες» στήν πόλη μας, τά «πονεμένα», τά «χριστιανικά της»! Πάλι ξεπροβάλλει ὁ ἐπίσκοπος, συνοδείᾳ ΜΑΤ, καί ἡ ἱστορία πού ἐπί δεκαετίες ταλάνισε τούς πιστούς ἐπανῆλθε στό προσκήνιο.

Οἱ φωνές τοῦ κόσμου ἐντυπωσιάστηκαν καί σᾶς ἐπαινοῦν σεβασμιώτατε, ἐπειδή ἀνεβήκατε μιά φορά στό λεωφορεῖο, ἤ ἐπειδή εἶστε ὑποστηρικτής τῶν συγκεκριμένων ἐμβολίων· αὐτό, λένε, σᾶς κάνει ξεχωριστό καί φωτισμένο. Κάποιοι εἴχαμε ἐντυπωσιαστεῖ ἀρνητικά, μέ τόν λόγο σας, τήν παραμονή τοῦ ἀγίου Ἀχιλλίου (2019) στήν κεντρική πλατεία τῆς πόλης μας, ἔχοντας ἀπέναντί σας τόν κ. Μητσοτάκη, ὑποψήφιο, τότε πρωθυπουργό. Λόγος πού δέ θύμιζε σέ τίποτε λόγο ὠφέλιμο καί ἐλεγκτικό ἐπισκόπου, παρά μόνο ξύλινο λόγο πολιτικοῦ, σέ ἐπίπεδο περιφερειάρχου! Ἀπό τότε καί σέ διάστημα τριῶν ἐτῶν (!) γίνατε ἀντικείμενο ἀνησυχίας καί ἀναταραχῆς γιά τούς πιστούς τῆς Λάρισας, μέ πράξεις πού ἀντίκεινται στήν ὀρθόδοξο πίστη μας, κάποιες μάλιστα ἐπισύρουν ποινή καθαίρεσης ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες. Δέ φοβᾶσθε τόν Θεό, σεβασμιώτατε;

Κάνετε συχνά λόγο γιά ὑπακοή στήν Διαρκή Ἱερά Σύνοδο· οὐσιαστικά, τό τελευταῖο χρονικό διάστημα, αὐτή ἀποφασίζει καί διατάζει, ἀναρμοδίως! Εἶναι δεδομένο, ὅτι στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία ὑπῆρξαν σύνοδοι πού δέν ὀρθοτόμησαν τόν λόγο τῆς ἀληθείας. Εἶναι ἐπίσης, ἀδιαμφισβήτητο γεγονός ὅτι στήν πατρίδα μας ἔχουν παρεισφρήσει πολλά ξένα στοιχεία, ἀλλοιώνοντας τόν ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό καί τήν ταυτότητά της. Φθάσαμε ἐσχάτως καί στήν πλήρη ἀλλοίωση τῆς ἐκκλησιολογίας μας μέ τό κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν καί μέ τό φόβο ἑνός ἰοῦ (πρᾶγμα πού ποτέ δέν ξανάγινε) ὁ ὁποῖος μεταλλάχτηκε στό φόβο πρός τόν Υἱό (πολλοί φοβοῦνται πλέον, σύμφωνα μέ μαρτυρίες ἱερέων, νά μεταλάβουν). Ἄραγε, σέ τί συνίσταται αὐτή ἡ ὑπακοή, ὅταν ἡ Ἱεραρχία δέν ἀπέτρεψε τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά; Ὑπακούουμε ἄκριτα, χωρίς διάκριση, χωρίς τό ἀλάνθαστο κριτήριο τῆς πίστεώς μας καί τή διαχρονική ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἡ ΔΙΣ σέ ποιόν κάνει ὑπακοή καί ἄφησε τόν Καίσαρα ἀνεξέλεγκτο; Πῶς κρίνετε τήν ἀπρόσκοπτη λειτουργία ἱερῶν ναῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως τῆς Σερβίας καί Γεωργίας, πεπληρωμένων μέ πιστούς; Ἀπαντῆστε μας παρακαλοῦμε, σεβασμιώτατε, ἐσεῖς πού, καθώς εἴπατε, «πάντα ἔχετε κάτι νά πεῖτε»!

Τονίσατε σεβασμιώτατε, ὅτι «πρέπει να κατανοήσουν οι άνθρωποι πως το εμβόλιο είναι υγειονομικό ζήτημα, ούτε θεολογικό, ούτε πολιτικό»[2]. Σύγχρονοι γέροντες καί πατέρες λένε τό ἀντίθετο: «Τό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι βεβαίως, ἐκ πρώτης ὄψεως ἰατρικό, ἔγινε, ὅμως, περισσότερο πολιτικό, πιό πολύ ὁμιλοῦν οἱ πολιτικοί καί οἱ δημοσιογράφοι, εἶναι καί οἰκονομικό, καί ἔγινε ἄριστο μέσο ἐπιβολῆς καί ἐλέγχου. Ὁπωσδήποτε, εἶναι καί πνευματικό, καθότι μέ τήν πρόφασή του καταργεῖται τό αὐτεξούσιό μας, ἐνῶ γιά τήν παρασκευή τοῦ ἐμβολίου χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα ἀπό ἐκτρωμένο ἔμβρυο.»[3]. «Κάθε ἰατρικὴ πράξη καὶ ἐνέργεια γιὰ νὰ εἶναι θεοφιλὴς καὶ ἀκατάκριτος, ὀφείλει νὰ σέβεται τὸν ἄνθρωπο ἐξ ἄκρας συλλήψεως καὶ γενικώτερα, νὰ βρίσκεται μέσα στὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου. Γι’ αὐτὸ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ εἶναι ζήτημα πρωτίστως θεολογικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ, μὲ τὶς προϋποθέσεις, πάνω στὶς ὁποῖες στηρίχθηκε ἡ παραγωγὴ τῶν συγκεκριμένων ἐμβολίων, συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωή.»[4]. Μήπως αὐτοί εἶναι «ψεκασμένοι»;

Ἀποφανθήκατε ἐπίσης, ὅτι «το ισχυρότερο ποσοστό αυτών που δεν εμβολιάζονται προκύπτει ότι κινούνται από τον φόβο και όχι από άλλα ελατήρια». Πῶς τό γνωρίζετε αὐτό σεβασμιώτατε; Καί ποιό εἶναι τό κριτήριο αὐτῶν πού ἐμβολιάζονται; Μήπως ἡ προστασία τοῦ πλησίον, καί ὄχι ὁ φόβος γιά τό ἄθλιο σαρκίο μας; Γιατί κλείνετε τά μάτια στήν χρησιμοποίηση ἐκτρωμένων ἐμβρύων; Μήπως πάλι κάνετε ὑπακοή στήν ΔΙΣ, ἡ ὀποία, παρ’ ὅλο πού τό γεγονός αὐτό εἶναι ἀδιαμφισβήτητο ἀπό τίς ἴδιες τίς ἐταιρεῖες, τό ἀποσιώπησε;[5] Γιατί κλείνετε τά μάτια, εἶστε εὐφυής, στήν προσπάθεια ἐπιβολῆς του ἀπό τόν Καίσαρα, μέ ὄχι ἠθικούς τρόπους;

Γιατί ἐμπλακήκατε σέ αὐτό τό τόσο ἀμφιλεγόμενο καί ἀμφισβητούμενο θέμα, μάλιστα μέ ὕφος αὐθεντίας; Αὐτός εἶναι ὁ ρόλος τοῦ ἐπισκόπου; Γιατί μεταλλάξατε τό κήρυγμα τῆς πίστεως σέ ὁδηγίες ὑγιεινῆς; Γιατί ἀντικαταστήσατε τόν σωτῆρα Χριστό μέ τό «σωτηριῶδες» ἐμβόλιο; Γιατί ὑπερτονίσατε τόν φόβο τοῦ θανάτου ἔναντι τοῦ φόβου πρός τόν Θεό; Πῶς νοιώθετε ὅταν σᾶς ἐγκωμιάζουν πολιτικά στελέχη καί δημοσιογράφοι, οἱ ὁποίοι δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; Κάποιοι δέ ἐξ αὐτῶν, στέκονται ἀπέναντί Της; Πῶς ἀντέχετε συνειδησιακά τό ἄδειασμα τῶν ἱερῶν ναῶν καί τήν ἀποστροφή πρός τήν Θεία Κοινωνία, πρᾶγμα πού καί ἐσεῖς καλλιεργήσατε μέ τό φόβο τοῦ θανάτου; Τί πρέπει νά φοβᾶται ὁ χριστιανός, τόν πρόσκαιρο θάνατο ἤ τήν ἁμαρτία πού ὁδηγεῖ στόν αἰώνιο θάνατο;

Συμφωνεῖτε, σεβασμιώτατε, μετά καί τήν παρεύλευση ἱκανοῦ χρονικοῦ διαστήματος γιά ἐξαγωγή ἀσφαλῶν συμπερασμάτων, μέ τή ρήση τοῦ πατριάρχη Βαρθολομαῖου: “Ίσως κάποιοι από εσάς αισθάνθηκαν ότι με τα δραστικά αυτά μέτρα υποτιμάται ή θίγεται η πίστη. Όμως αυτό που κινδυνεύει, δεν είναι η πίστη αλλά οι πιστοί, δεν είναι ο Χριστός, αλλά οι Χριστιανοί μας, δεν είναι ο Θεάνθρωπος αλλά εμείς οι άνθρωποι”[6]. Φυσικά καί ὁ Χριστός δέν κινδυνεύει ἀπό τίποτε· οἱ πιστοί ὅμως; ἡ πίστη; ἤδη ἀναφέραμε παραπάνω τίς δραματικές παρενέργειες τῆς τρομολαγνείας στούς πιστούς!

Ἀπαξιώσατε πλήρως αὐτούς πού διαφωνοῦν μαζί σας, λέγοντας: «τους ευχαριστούμε γιατί μας προσέφεραν ισχυρή διαφήμιση, κυρίως διότι αποκάλυψαν στους πολλούς ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν και πόσο μπορούμε να τους παίρνουμε σοβαρά υπόψιν»[7]. Πέραν ἀπό τή μή ἀρμόζουσα, οἰηματική στάση ἑνός ἐπισκόπου, μακάρι νά εἴχατε τόν ἴδιο ζῆλο γιά τή «διαφήμιση» τῆς πίστεώς μας, χρησιμοποιώντας ὅλα τά «ὅπλα» της (λιτανεῖες μέ τό ἅγιο λείψανο τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου μας, τίς ἅγιες θαυματουργές εἰκόνες, κ.ἄ.), και γιά την κατατρόπωση τῶν αἱρέσεων!

Εἴπατε ἐπίσης: «Έχουμε μεγάλα μοναστήρια που έχουν εμβολιαστεί. Επειδή πολλοί επικαλούνται τον Άγιο Παΐσιο, το ησυχαστήριο που είναι ο τάφος του Αγίου Παΐσιου, η Σουρωτή έχουν όλες οι μοναχές εμβολιαστεί»[8]. Ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» σχολιάζει το γεγονός: «Φίλοι μᾶς πληροφοροῦν ὅτι στόν ἀναγκαστικό ἐμβολιασμό στήν Σουρωτή ἀντέδρασαν ἔντονα πολλές ἀπό τίς μοναχές, κυρίως νεωτέρας ἡλικίας. Ἐρωτοῦμε καλόπιστα καί εὐγενικά. Ἀληθεύει ἤ ὀχι ἡ πληροφορία; Μέχρι ποίου σημείου ἔφθασε ὁ ἐκβιασμός καί ἡ πίεση καί ποιά τά ἀποτελέσματα; Οἱ Ὀρθόδοξοι δέν κάνουν ποτέ διωγμό. Ντροπή! Καθαρές κουβέντες. Πόσες ἀδελφές ἐμβολιάσθηκαν ἑκουσίως, πόσες ἀναγκαστικῶς καί πόσες ἀρνήθηκαν μέχρι τέλους;»[9]. Θυμίζουμε, πώς ὁ ἅγιος Παΐσιος ἀναφερόμενος στό σφράγισμα, εἶχε πεῖ: «Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τόν σφραγίζουν»[10]. Ξεκάθαρα πράγματα.

Δέν μᾶς ἔφθαναν ὅλα αὐτά, σεβασμιώτατε, ἐσχάτως γίνατε «σιωπηλός» διώκτης δυό ἱερέων μας. Διώχθηκαν ἀπό ἐσᾶς, τόν πατέρα μας, μέ συνοπτικές διαδικασίες ἀπό τήν ἐνορία τους καί περιπλανοῦνται ἐδῶ καί ἐκεῖ, διασκορπίζοντας τό ποίμνιό τους, προσφέροντας ἀπερίγραπτο πόνο στά πνευματικά τους τέκνα, ἀφοῦ δέν ἔχουν πλέον δικαίωμα νά ἐξομολογοῦν, καί στούς ἐνορίτες τους! Ποιό εἶναι τό ἔγκλημά τους σεβασμιώτατε; Θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλοι ἱερεῖς; Οἱ δύο αὐτοί ἱερεῖς, ἔχουν τήν ἔξωθεν καλή μαρτυρία καί φήμη καλῶν πνευματικῶν καί παραδοσιακῶν ἱερέων πού ἀγαποῦν Χριστό καί πατρίδα. Μήπως τελικά, αὐτό εἶναι πού ἐνοχλεῖ, σεβασμιώτατε;

Ἡ πίστη μας προτάσσει τή μετάνοια καί μιά εἰλικρινῆς μετάνοια ἐκ μέρους σας θά ἀλλάξει τά πάντα. Ὡς πρῶτο ἔμπρακτο βῆμα μετανοίας, παρακαλοῦμε νά γυρίσουν οἱ ἱερεῖς στίς ἐνορίες τους. Ἐμεῖς, οἱ πιστοί της μητροπόλεώς σας εἴμαστε ἔτοιμοι νά σᾶς ἀγκαλιάσουμε καί πάλι, ὅπως κάναμε ὅταν πρωτο-ἤρθατε. Σταθεῖτε ὅμως ὡς πνευματικός πατέρας. Πατέρες ἀναζητοῦμε, ὄχι κακούς πατριούς. Πατέρες πού νά στέκονται στό ὕψος τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Πίστεώς μας καί νά μᾶς στερεώνουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ!

Χρίστος Παναγιώτου

Πηγή: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», ΑΡ.Φ.2372/15-10-21

___________________

ΔΕΙΤΕ  ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

[1] «Ναι, δεν ανεβαίνει σε γαϊδουράκι. Όμως χρησιμοποιεί το αστικό λεωφορείο…», https://www.larissanet.gr

[2] «Ιερώνυμος για αντιεμβολιαστές: «Τους ευχαριστούμε γιατί μας προσέφεραν ισχυρή διαφήμιση»», https://www.kosmoslarissa.gr

[3] «ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ»!,  https://orthodoxostypos.gr

[4] «Ανοιχτή επιστολή του π. Στυλιανού Καρπαθίου προς την Σύνοδο για το ζήτημα του εμβολίου», https://enromiosini.gr

[5] «Ανοιχτή επιστολή του π. Στυλιανού Καρπαθίου προς την Σύνοδο για το ζήτημα του εμβολίου», https://enromiosini.gr, «Δευτέρα Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ τοῦ πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου, πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», http://aktines.blogspot.com

[6] «Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ – Λόγοι Παρηγορίας από τους Προκαθημένους της Ορθοδοξίας σε ολόκληρο τον κόσμο: “Δεν χάνουμε την Πίστη στον Θεό”», https://www.orthodoxianewsagency.gr

[7] «Ιερώνυμος για αντιεμβολιαστές: «Τους ευχαριστούμε γιατί μας προσέφεραν ισχυρή διαφήμιση»», https://www.kosmoslarissa.gr

[8] «Μητροπολίτης Λάρισας – Όλοι εμβολιασμένοι στη Μονή Παΐσιου που επικαλούνται οι αρνητές»,https://www.in.gr

[9] «Τὸ μοναστήρι τῆς Σουρωτῆς «ἔπεσε»!!!», https://orthodoxostypos.gr

[10] Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β΄, Πνευματική Ἀφύπνιση, Ἱ. Ἡ. «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, σελ. 181

Σχετικά δημοσιεύματα για τον κ. Ιερώνυμο Νικολόπουλο εις Λάρισα  (κάντε ΚΛΙΚ  πάνω σε κάθε θέμα και συνδεθείτε με τον υπερσύνδεσμο στο άρθρο)

 

–Ὁ Σεβ. Λαρίσης ἤναψε τὴν ἑπτάφωτον λυχνίαν, ἀλλὰ οὔτε δάκρυ διὰ τὸν μακαριστὸν Μητροπολίτην Θεολόγον

– ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ AHEPA HELLAS ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (26/11/2018) https://imlarisis.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-ahepa-hellas-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83%ce%b5%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b7%cf%84

— Όπως ήταν αναμενόμενο ο Ιερώνυμος παίρνει τα πρωτεία στις εκδηλώσεις της συναγωγής της Λαρίσης ἀπό τον Περιφεριάρχη και το Δήμαρχο 

 

— Μόνο Κακεντρεχής και θρασύτατος μυθοπλάστης θα πρόσβαλε την Μνήμη των 12 σφαγιασθέντων μητροπολιτών από άμβωνος στη Λάρισα

 

— Ο Λαρίσης, αφελής, φαφλατάς ή θύμα του κυκλώματος Μ.Κ.Ο. Αλληλέγγυων της Ύπατης Αρμοστείας για το μεταναστευτικό;

 

–Ὁ «μικρὸς» Ἱερώνυμος Λαρίσης θλιβερὸς ὑποστηρικτὴς της προπαγάνδας τῶν Φαναριώτικων Ἀμερικανοκίνητων δολοπλοκιῶν

 

–Ποιός είναι ανόητος κ. Ιερώνυμε; Δεν είναι αυτός που αποδέχεται τα Κολυμπάρια προστάγματα, τους Ρόταρυ και τους Σιωνιστές; 

 

–Ο Ιερώνυμος (Νικολόπουλος) ο εις Λάρισα υπέρ των σχισματικών της Ουκρανίας. Να τον χαίρονται οι Λαρισαίοι

 

–Επιδημική μόδα των μητροπόλεων οι κοσμικές εκδηλώσεις-Μουσικοχορευτικό χρώμα για καρποφόρο ιεραποστολικό έτος 2019 – 2020

 

–«Ἕνας ἀλλιώτικος γάμος… στη Λάρισα» …πρώτη φορά πού ἔγινε μεικτός γάμος μεταξύ Ἑλλήνων στή Λάρισα.».

 

–Τον υπερασπιστή του αθέου Καζαντζάκη και υβριστή του π. Αυγουστίνου Καντιώτη εξέλεξε ο κ. Ιερώνυμος Λαρίσης και επέμεινε να είναι στην επιτροπή παρουσίασης του –Περιοδικού της μητροπόλεως Λαρίσης«Αχιλλίου Πόλις»

— ο κ. Ιερώνυμος, διαβεβαιώνει πώς είναι ξένος γι’ αυτόν ο Θεολόγος 

–Ένα διχαστικό μνημόσυνο, μια ακόμη πληγή στον Θεολόγο… και την τοπική εκκλησία της Λαρίσης.

–Μη τους νεκρούς μας τάραττε… κ. Ιερώνυμε!!!

–Πανελλήνια αγανάκτηση και αποστροφή έχει προκαλέσει η ενέργεια και η στάση του νέου δεσπότη Λαρίσης κ. Ιερωνύμου, καθώς και η συμμετοχή των δύο «εκλεκτών του» ιερέων, σε εκδηλώσεις των Ρόταρυ και της συναγωγής. Ο δεσπότης Λαρίσης κ. Ιερώνυμος (Νικολόπουλος) ακόμη να ζητήση συγγνώμη για την συμμετοχή του σε εκδήλωση της εβραϊκής συναγωγής και δια την εκπροσώπησή του σε εκδήλωση των Ρόταρυ

–Αγανάκτηση στους πιστούς προκαλεί το εμμονικό πείσμα του Δεσπότη της Λαρίσης κ. Ιερωνύμου να προχειρίσει τον ιερέα, που έστειλε στους Ρόταρυ, σε πνευματικό. Τί άλλο θα δουν οι Λαρισαίοι;; 

 

–Αποστομωτική απάντηση στον δεσπότη Λαρίσης κ. Ιερώνυμο για το ΡΟΤΑΡΥ από κ. Αριστείδη Π. Δασκαλάκη 

 

–Σκανδαλώδης η εκλογή του Λαρίσης; Ή διορισμός!!! Μας εκπλήσσει καθημερινά ο Λαρίσης και αφού στην χειροτονία του είπε «ράον σιωπή» και χειροκροτήθηκε από κει και μετά δεν έβαλε γλώσσα μέσα.


— Ο αγαπητός δεσπότης της Συναγωγής κ. Ιερωνύμος (Νικολόπουλος) ο είς Λάρισα, παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Εβραίων, όπως συνηθίζει ανελλιπώς (για τρίτη χρονιά) από την ἀναρρίχησή του στό θρόνο του Αγίου Αχιλλείου.
— Ο δεσπότης και ο Ραββίνος …παπαδάκι του
— «Ἡ Πίστις μας, πρέπει νά παραδίδεται ἀνόθευτη, καθαρή ἀπό κάθε σπίλο…» 

 ======================

 

ΔΕΙΤΕ  ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

Απάντηση στην ασύλληπτη ανακοίνωση της Μητρόπολης Λάρισας για τη συγκέντρωση των αντιεμβολιαστών: Τους μοιράσαμε σοκολατάκια για να μη φύγουν πικραμένοι…

   Απάντηση στη κατάπτυστη ανακοίνωσή του Ιερωνύμου και της Μητροπόλεως Λαρίσης.

“ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» Πρὸς τὸν Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου Κ.κ. Ἱερώνυμο (Νικολόπουλο)

 

Προς τον Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιερώνυμο που ξεκινά εμβολιασμούς στους Ιερούς Ναούς

Έρχεται το μπόλι έξω από τους Ναούς της Μητροπόλεως Λαρίσης !

 

Νεκτάριος Δαπέργολας: Τραγικοί μασκαριότατοι, ἀποστάτες ρασοφόροι τῶν ἐσχάτων χρόνων καί τῶν μαύρων σκοταδιῶν… και «Ο μόσχος ο σιτευτός» 

 

Χαίρε Ιερώνυμε Λαρισαίων αισχύνη και εμβολιασμένων το καύχημα ! 

 

6 Αίσχος! Ο κ. Ιερώνυμος Λάρισας χρησιμοποιεί τον Άγιο Αχίλλιο ως χώρο συνεντεύξεων και τους Ιερούς Ναούς της Λάρισας ως προπαγανδιστικά κέντρα εμβολιασμού. Βίντεο

 

 7 Λάρισα SOS… Αρχιερατική πρωτοβουλία απωλείας

 

Εκ των δηλώσεων του κου Ιερωνύμου στη Λάρισα συνάγεται ότι η κατάστασή του μετά τον εμβολιασμό του είναι «προφανώς παράλογη» βαίνουσα επί το χείρον. Στον 7ο εμβολιασμό του τι να περιμένουμε;;;

 

9  κ. Ιερώνυμε Νικολόπουλε, δεσπότη της Λάρισας, θα ηγηθείς δυναμικής αντιδράσεως προς αποτροπή της ελεύσεως του περιφερόμενου ξόανου – μαριονέτας «Αμάλ» ή θα το αναλάβει ο λαός;;;

 

10 Κύριε Ιερώνυμε εις Λάρισα, η μάσκα σου δεν σε κρύβει πλέον

 

11 Ο Ιερώνυμος Λαρίσης αγωνίζεται διαρκῶς, νά διαφοροποιηθεῖ ἀπό τούς Ἀποστόλους καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, πράττων ἀκριβῶς τά ἀντίθετα

 

12 Εἶναι ἀνεκτόν δίπλα στούς σφαγιασθέντες “Ἀμνούς” νά δεσπόζουν οἱ ἀνηλεεῖς διῶκτες τους;

 

13 Αιρετικός Καθολικός «Αρχιεπίσκοπος» μόλυνε τον Εσπερινό της Παναγιά της Τήνου με συγχοροστατούντα τον Ιερώνυμο Λαρίσης- Να τον χαίρονται οι Λαρισαίοι [Βίντεο]

 

14 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΠΕΝΕΙΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΛΗΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ!

15 Όταν η μάσκα αποκαλύπτει τον προβατόσχημο λυκοποιμένα

16  Ο αγαπητός δεσπότης της Συναγωγής κ. Ιερωνύμος (Νικολόπουλος) ο είς Λάρισα, παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Εβραίων, όπως συνηθίζει ανελλιπώς (για τρίτη χρονιά) από την ἀναρρίχησή του στό θρόνο του Αγίου Αχιλλείου.

17 «Ἡ Πίστις μας, πρέπει νά παραδίδεται ἀνόθευτη, καθαρή ἀπό κάθε σπίλο…»

 

18  Ο δεσπότης και ο Ραββίνος …παπαδάκι του

 

19 Όταν χαρακτηρίζεις… «μπούρδες» αυτά που δείχνουν τα κανάλια, πρέπει να φροντίζεις να μην λες και συ… «μπούρδες».

 

20 Ο εις Λάρισα Ιερώνυμος (Νικολόπουλος) ονομάζει την πίστη στην ιερότητα και αγιότητα των Ιερών Ναών μας παραμύθι

 

21 Εθιμοτυπική Επίσκεψη Του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Της Ισραηλιτικής Κοινότητας στο δεσπότη κ. Ιερώνυμο της Λάρισας. Με τους εβραίους δεν φοράει μάσκα, με τα χριστιανόπουλα όμως φοράει!

 

22 Ευλογημένες μάσκες απο την Λάρισα πρός διαφύλαξιν …της πολυτίμου υγείας του ευσεβούς ποιμνίου… απο κ. Νταβέλη! (πανόραμα ομιλούντων φωτογραφιών)

 

23 «Ξέφυγε ο Λαρίσης… Πάρτε του το ωμοφόριο… Αποσχηματίστε τον….»

 

24 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΥΘΗΡΩΝ : Ἡ μάσκα δέν ἔχει θέσιν ἐντός τοῦ ἱεροῦ χώρου – ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ (ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ) :Έξω απο το Ναό όσοι δεν φορούν μάσκα

25  Ἡ ἄνοδος καί ἡ πτῶσις τοῦ Σεβ. Λαρίσης

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.