Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠεριεχομενα του νεου βιβλιου: Οι σημερινοι ιερεις & αρχιερεις στα ζυγια του αγιου Κοσμα του Αιτωλου. Ο Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος βαζει στα ζυγια του αγιου Κοσμα του Αιτωλου τους σημερινους ιερεις & αρχιερεις & συμβουλευει τους πιστους: Να μη κανουν αδιακριτα υπακουη στον καθε ρασοφορο. Αλλα μονο σε εκεινους που εχουν φοβο θεου. Υπαρχουν και ηχητικα στο YouTube τα λογια του, με τη φωνη του.

date Νοέ 9th, 2021 | filed Filed under: ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Οι σημερινοι ιερεις & αρχιερεις

στα ζυγια του αγιου Κοσμα του Αιτωλου

Εξωf.«STA ZYGIA AG. KOS...» mikr. an

Προφητεῖες ποὺ ἐπαληθεύονται.
Συμβουλὲς γιὰ νὰ μὴν ἐξαπατηθοῦν οἱ πιστοὶ σὲ δύσκολους καιρούς.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ περιέχει μικρὰ ἀπομαγνητοφωνημένα ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου καὶ σχόλια ἀκροατῶν του, ποὺ βρίσκονται στὸ διαδίκτυο. Ὅταν οἱ ἰσχυροὶ τῆς ἡμέρας ἀσκήσουν ὁλοκληρωτικὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ διαδικτύου καὶ οἱ ἀντίχριστες δυνάμεις τὰ κατεβάσουν, αὐτὰ θὰ μείνουν στὰ χέρια μας.
Τὸ κάθε μικρὸ ἀπόσπασμα φέρει τὸν κωδικό του, γιὰ νὰ τὸ ἀναζητήσετε ἠχητικὰ στὸ YouTube, στὸ episkoposa ἢ Episkopos Episkopos καὶ στὴν ἱστοσελίδα: www.augoustinos-kantiotis.gr
Θὰ βεβαιωθῆτε ἔτσι γιὰ τὴν γνησιότητα τῶν λόγων του. Θὰ ἀκούσετε ζωντανὰ τὴν φωνή του. Θὰ ἔχετε πρόσβασι σὲ μεγαλύτερο μέρος τῆς ὁμιλίας του.
Ὅποιος μπορεῖ νὰ κατεβάση τὶς ὁμιλίες ἀπὸ τὸ YouTube, γιὰ νὰ τὶς ἔχη στὸ σπίτι του, ἂς τὸ κάνη, γιατὶ ἤδη μᾶς ἔχουν κατεβάσει δύο.
Το βιβλίο θα το βρεῖτε στο Βιβλιοπωλεῖο Φλωρίνης «Ἡ ἔλαφος»
τηλ. 2385028868 (Τιματ. 2,5 ευρω+ αντικαταβολή).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ἀντὶ προλόγου (Ὑπακοή, Ἁγία διαφωνία)………………
Ἂν σᾶς διδάξω ἄλλα λόγια…, κυνηγῆστε με…………..
Οἱ σημερινοὶ ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς στὰ ζύγια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ…
Τί φρονοῦσε γιὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς ὁ ἅγιος…………..
Ἀξία τοῦ ἱερέως………………………………………
Εὐθύνη τοῦ ἱερέως…………………………………….
Ποιά προσόντα χρειάζεται νὰ ἔχῃ ὁ παπᾶς;………………….
Προφητεῖες τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ
γιὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς τῶν ἐσχάτων καιρῶν…………..
Τὸ πρῶτο πρόβλημα ποὺ πρέπει νὰ λύσῃ ἡ Ἑλλάς………….
Ποιός πολιτικὸς κοίταξε τὸν παπᾶ;Ὅλοι εἶνε μασόνοι……….
Σχόλια σημερινῶν ἀκροατῶν τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου……..
Στὴν ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ θὰ μείνουμε………………………
Ποιά τὰ γνωρίσματα τοῦ ὀρθοδόξου δεσπότη καὶ παπᾶ ……..
Γνώρισμα τοῦ ὀρθοδόξου παπᾶ ἡ μαχητικότης……………..
Ὅσοι ἀγαπᾶτε τὸ Χριστό, ὅσοι ἀγαπᾶτε
τὴν Ἐκκλησία, ἡ Παναγιὰ μαζί σας!,…………………..
Δὲν ξέρω τί διωγμοὺς θὰ ὑποστοῦμε·
ἕνα γνωρίζω, ὅτι στὸ τέλος θὰ νικήσῃ ἡ Ὀρθοδοξία……….
Ὅταν φτάσῃ ἡ στιγμὴ τοῦ ἀγῶνος, ἔχουμε τὸ σχέδιό μας…..
Ὅπου διώκεται ὀρθόδοξος, νὰ εἶστε κοντά του·
ἀπὸ τοὺς ἄλλους μακριά!,…………………………….
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος………………………….
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς ἀγωνισταὶ..,……………………….
Οὔτε ἁγιώτατος, οὔτε παναγιώτατος· «Παῦλος» σκέτο!………
Ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος & οἱ σημερινοὶ ἐπίσκοποι……………
Διωγμός. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος…………………..
Tὸν καλὸ ποιμένα ὑπακοῦμε, ὄχι τὸν ἀλλότριο…………….
Διαμαρτυρόμενος ὁ λαὸς δὲν ἀσεβεῖ………………………
Ἡ Ἱεραρχία εἶνε ὑψίστη πνευματικὴ ἐξουσία………………..
Δὲν θὰ δῇ ἄσπρη μέρα ἡ Ἑλλάδα, ἂν δὲν ἐπανέλθῃ………….
«Ψήφῳ κλήρου καὶ λαοῦ»……………………………….
Πότε δὲν θὰ ὑπακοῦτε ἐμᾶς τοὺς ἐπισκόπους……………….
Ἡ σιωπὴ τῶν ἐπισκόπων ἔγκλημα καὶ ἀθεΐα…………………
Κάθαρσι κακῶν ἀρχιερέων………………………………
Συλλαλητήριο γιὰ τὴν κάθαρσι τῆς Ἐκκλησίας…………..,…..
Φωνὴ τῶν ἁγίων Πατέρων γιὰ τὴν κάθαρσι………………….
«Τὴν ψυχούλα μας νὰ κοιτάξουμε»; Σατανικό ῥῆμα……………
Δὲν θὰ εἶνε πάντοτε οἱ Χριστιανοί κουτορνίθια………………
Προειδοποίησι· Ἔρχεται θύελλα
Ἐμεῖς νομίζουμε ὅτι ὁ κόσμος δὲν ἔχει ἀφέντη!……………..
Ἔρχεται διωγμός. Θέλουν νὰ ὑποτάξουν τὴν Ἐκκλησία………..
Βδελυρὰ συμμαχία ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
(Κακῶν ἐπισκόπων, σκοτεινῶν δυνάμεων & μασόνων πολιτικῶν)
Δεσποτάδες τῶν ἐσχάτων καιρῶν
σὲ παραμονὲς Ἐκκλησίας κατακομβῶν……………………..
«Σημεῖα τῶν καιρῶν» καὶ ἡ ἀποστασία τῆς πίστεως………….
Ἡ δεσποτοκρατία…………………………………….
Ἁλωνίζουν οἱ ἄθεοι, γιατὶ δὲν ἔχουμε καλοὺς ἐπισκόπους.
Φύλακας τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ πιστὸς λαός…………………..
Νὰ εἴμαστε σὲ ἐπιφυλακή, ἡ Ὀρθοδοξία κινδυνεύει.
Θὰ χτυπήσουν σάλπιγγες Ἀποκαλύψεως…………………….
Δὲν θὰ προδώσω τὴν πίστι τῶν πατέρων μου……………….
Ἕνωσις «ἐκκλησιῶν» μὲ θυσία τῆς Ὀρθοδοξίας; Ποτέ!…….
Ἔρχονται ἡμέρες φοβερές, κατὰ τὶς ὁποῖες………………..
Ἂν δὲν ξυπνήσουμε ἀπὸ τὸν πνευματικὸ λήθαργο,
θὰ κλείσουν τὶς ἐκκλησίες………………………………
Ἡ θέσι τοῦ πιστοῦ λαοῦ στὴν Ἐκκλησία…………………..
Τὸ κράτος μπορεῖ νὰ σὲ διατάξῃ νὰ μουντζώσης τὸ Χριστό·
ἐσὺ θὰ τὸ κάνῃς;……………………………………
Διωγμός! Χειρότεροι τοῦ Μωάμεθ αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν.
Θὰ κλείσουν τὶς ἐκκλησίες………………………..
Ἐμβὲρ Χότζας θὰ γίνουμε…………………………….
Διωγμὸς τῶν χριστιανῶν-Ἡ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ ἀκατάλυτος.
Νὰ μείνουμε ἀκλόνητοι στὴν ὀρθόδοξο πίστι……………..
Προσέξτε νὰ μὴ ξερριζωθῆτε!………………………..
«Ψυχὴ καὶ Χριστὸς μᾶς χρειάζονται»!………………….
Συμβουλὴ γιὰ τοὺς ἐσχάτους καιρούς………………….
Πόθος μαρτυρίου…………………………………
Τὰ ἀρνία ἐν μέσῳ λύκων-ἀρχόντων ἀθίστανται καὶ νικοῦν!..

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.