Αυγουστίνος Καντιώτης5.12.2021 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 14.2.1965, με ΘΕΜΑ: ΠΟΝΗΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ & ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΠΡΟΚΟΨΟΥΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΝ ΠΛΑΝΩΝΤΕΣ & ΠΛΑΝΟΜΕΝΟΙ

date Δεκ 6th, 2021 | filed Filed under: MASONIA - satanismos, ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5.12.2021 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ & ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ, ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 14.2.1965, με ΘΕΜΑ:

«ΠΟΝΗΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ & ΓΟΗΤΕΣ ΠΡΟΚΟΨΟΥΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΝ ΠΛΑΝΩΝΤΕΣ & ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ»

___

_______

«ΠΟΝΗΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ & ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΠΡΟΚΟΨΟΥΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΝ ΠΛΑΝΩΝΤΕΣ & ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ»

«…Θὰ προκόψουν λοιπὸν οἱ πονηροὶ καὶ ἀπατεῶνες; Μυστήριο πρᾶγμα! Δὲν εἶνε ἀνάποδα αὐτά; Στην προφητεία αυτή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ λέγει ὅτι οἱ πονηροὶ καὶ οἱ ἀπατεῶνες, οἱ «γόητες», θὰ προκόψουν, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, μὲ πολὺ ἁπλᾶ λόγια νὰ σᾶς ὁμιλήσω, γιὰ νὰ ἐξηγήσω ποιοί εἶνε αὐτοὶ οἱ «πονηροί» καὶ ποιά ἡ προκοπή τους…
Την ομιλία ολόκληρη απομαγνητοφωνημένη:

https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=39590

2η) Ομιλια του Μητροπολίτου Φλωρίνης στο ιδιο θέμα:

«…Ο Παῦλος φωτιζόταν ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο καὶ ἔβλεπε πολὺ μακριά. Ἔβλεπε τί θὰ συμβῆ στὸ μέλλον, καὶ αὐτὰ ποὺ ἔβλεπε ἔκρινε καλὸ ὅτι πρέπει νὰ τὰ κάμη γνωστὰ στὸ μαθητή του, γιὰ νὰ εἶναι προετοιμασμένος γιὰ ὅ,τι θὰ συμβῆ. Λέει λοιπὸν ὄτι θὰ ἔρθουν πολὺ ἄσχημες μέρες στὸν κόσμο. Ὅσοι θέλουν νὰ ζήσουν ὅπως θέλει ὁ Χριστὸς θὰ καταδιωχθοῦν καὶ θὰ μαρτυρήσουν. Ἄνθρωποι δὲ κακοὶ καὶ διεστραμμένοι, λέει, θὰ προκόψουν. Θὰ προκόψουν; Ναὶ θὰ προκόψουν˙ ἀλλὰ ποιά θὰ εἶνε ἡ προκοπὴ αὐτὴ ποὺ θὰ κάμουν;

Ὑπάρχει δύο λογιῶν προκοπή˙ προκοπὴ καλή, ὅταν κανεὶς ἀπὸ τὸ χειρότερο πηγαίνη στὸ καλύτερο, ἀλλʼ ὑπάρχει καὶ προκοπὴ κακή, ὅταν ἀπὸ τὸ ἕνα κακὸ πηγαίνης κανεὶς σʼ ἄλλο κακὸ ἀκόμη χειρότερο. Καὶ γιὰ νὰ προκόψη μὲν κανεὶς στὸ καλὸ εἶνε δύσκολο˙ ὑπάρχουν πολλὰ ἐμπόδια ποὺ ἐμποδίζουν τὸν ἄνθρωπο νὰ προοδεύη στὴν ἀρετή. Ἀλλὰ στὸ κακὸ προχωρεῖ κανεὶς μὲ μεγάλη εὐκολία. Γιατὶ ὁ δ΄ρομος τοῦ κακοῦ εἶνε κατήφορος. Καὶ ὅταν πάρη κανεὶς τὸν κατήφορο, εἶνε δύσκολο πιὰ νὰ σταματήση. Εἶνε σὰν νὰ πάρης μιὰ μπάλλα καὶ νὰ τὴ ρίξης ἀπὸ τὴν κορυφὴ ἑνὸς βουνοῦ ποὺ εἶνε κοντὰ στὴ θάλασσα˙ ἡ μπάλλα θʼ ἀρχίση νὰ κατρακυλάη μέχρι ποὺ θὰ πέση στὴ θάλασσα. Ἔτσι εἶνε καὶ ὁ κακὸς ἄνθρωπος. Εἶνε στὰ χέρια τοῦ Διαβόλου σὰν μιὰ μπάλλα ποὺ τὴ ρίχνει ὅπου θέλει, καὶ δὲν ἡσυχάζει ὁ καταραμένος μέχρι νὰ δῆ τὸν ἄνθρωπο νὰ πέφτη στὰ βαθειὰ καὶ μαῦρα νερὰ τῆς κολάσεως. Θὰ προκόψουν λοιπὸν οἱ ἄνθρωποι, λέει ἡ προφητεία, ὁλοένα καὶ στὸ χειρότερο. Τὸ δὲ φοβερὸ δυστύχημα εἶνε ὅτι, ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι θὰ πηγαίνουν στὸ χειρότερο καὶ θὰ κάνουν ὅλο καὶ μεγαλύτερα ἁμαρτήματα καὶ ἐγκλήματα, ὄχι μόνο δὲν θὰ ἔχουν αἴσθησι τῆς ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς συμφορᾶς τους, ἀλλὰ καὶ θὰ νομίζουν πῶς θὰ προοδεύουν. Ἡ ἁμαρτία θὰ κλείση τὰ μάτια τους καὶ δὲν θὰ βλέπουν ποὺ πηγαίνουν. Σὰν τὸ γαϊδουράκι, ποὺ τοῦ σκεπάζουν τὰ μάτια του μʼ ἕνα τυφλοπάνι καὶ τὸ δένουν στὸ μαγγανοπήγαδο καὶ τὸ κάνουν νὰ τρέχη γύρω ἀπὸ τὸ μάγγανο, καὶ τὸ δυστυχισμένο ζῶο νομίζει πῶς τρέχει ἴσια καὶ προχωρεῖ στὸν δρόμο, ἐνῶ βρίσκεται στὸν ἴδιο κύκλο. Καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς κακίας εἶνε τυφλοὶ καὶ δεμένοι στὸ μαγγανοπήγαδο τῆς ἁμαρτίας καὶ σʼ αὐτὸ δουλεύουν, καὶ νομίζουν πὼς προχωροῦν καὶ προοδεύουν, ἀλλὰ οὔτε ἕνα βῆμα δὲν κάνουν ἔξω ἀπὸ τὸν κύκλο τους….

Ολόκληρη εδω: https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=83528

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.