Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠρος την αιωνιοτητα βαδιζουμε. Ενα μας μενει. Να πιστεψης στο Χριστο. Δεν υπαρχει αλλο ονομα που μπορει να μας δωση χαρα & ἐλπιδα

date Ιαν 1st, 2022 | filed Filed under: English, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προς την αιωνιοτητα βαδιζουμε

Απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα, Φλόριντα, 31.12.1974, κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

ΚΥΡΙΕ Των δυν. ιστ[…] Πρὸς τὴν αἰωνιότητα βαδίζουμε, ἀδελφοί. Καὶ νά, ἕνα ἔτος πέρασε. Νέο ἔτος χαιρετίζουμε. Τί θὰ μᾶς φέρῃ; Ἄγνωστον. Κοντόφθαλμοι ἐμεῖς, δὲν ξέρουμε ἂν θὰ ζοῦμε αὔριο. Πάντοτε πρέπει νὰ περιμένουμε τὴν ἀναχώρησί μας, ἰδίως ἐμεῖς οἱ γέροντες ποὺ φθάσαμε στὴν δύσι τοῦ βίου. Ἀλλὰ καὶ οἱ νέοι. Δὲν γνωρίζουμε «τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα». Ἆραγε τοῦ χρόνου τέτοια μέρα πόσοι θὰ εμεθα στὴ ζωή; Ἆραγε στὸ νέο ἔτος τί περιπέτειες περιμένουν τὸ ἔθνος μας; Καὶ τί θὰ γίνῃ στὰ Βαλκάνια καὶ στὴ Μεσόγειο καὶ στὸν κόσμο;… Κ᾿ ἐσὺ μὲν πλάθεις ὄνειρα καὶ φαντάζεσαι τὸν βίον ἀτελεύτητον· ἀλλὰ ἡ αἰωνιότης ἐγγίζει, ἡ μεγάλη ὥρα ἔρχεται.

Tί νὰ εὐχηθοῦμε, ἀγαπητοί μου; Πλούτη; δόξες; τιμές; ἀπολαύσεις; ἡδονές;… Μηδὲν εἶνε ὅλα. «Ματαιότητης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης» (Ἐκκλ. 1,2). Ἕνα μένει. Νὰ πιστέψῃς στὸ Χριστό. Δὲν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς δώσῃ χαρὰ καὶ ἐλπίδα κατὰ τὸ ἔτος αὐτό. Μόνο τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς παντας τοὺς αἰωνας. Αμήν!

ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

  • Excerpt of a homily delivered by Metropolitan Augustine of Florina in the Church of St. Panteleimon, Florida, 31.12.1974, during the New Year’ Eve services

[…] Towards the eternity we step, my brothers. And now, another year has passed. We welcome a new year. What will it bring us? We do not know. We do not know if we will live for tomorrow. Unceasingly one must await his departure, especially us elders, reaching the sunset of life. But also, the young. We do not know «What the present moment will offer». And I wonder next year, in a day like this, how many of us will still be here living? […] Are you imagining of dreams and envisioning an endless life? But eternity is approaching my dear; the biggest moment is awaiting to arise.

What should I wish you, my dear? Wealth, glory, honors, delights, pleasures? […] How meaningless is everything. «Vanity of vanities, all is vanity» (Ecclesiastes 1, 2). Only one thing remains: your belief in Christ. There is no other name that can give us joy and hope during this coming year, Whom, us children, praise and exalt into the ages of ages. Amen

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.