Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΙερο-κατηγοριων Αναιρεσις Υπο του Σεβ. Μητρ. Κυθηρων και Αντικυθηρων Σεραφειμ. 2) «Αλλ’ οι ευσεβεις αναγνωριζοντο και απο το εξης:

date Μαι 24th, 2022 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Ιερο-κατηγοριων Αναιρεσις Υπο του Σεβ. Μητρ. Κυθηρων και Αντικυθηρων Σεραφειμ.

Ο άξιος ιεράρχης των Κυθήρων, υφίσταται δεινή πολεμική από το ποικίλο κατεστημένο

Νάνης Λυκούργος Ιατρός

Για μια ακόμη φορά ο άξιος επίσκοπος των Κυθήρων κατέστη αντικείμενο αδίκων και αήθων επιθέσεων.
Η εμπνευσμένη και εμπεριστατωμένη απάντηση , την οποία έδωσε, κονιορτοποιεί τις εναντίον του αιτιάσεις και τον εξυψώνει, έτι περαιτέρω, στη συνείδηση των ορθοφρονούντων πιστών.
Ειδικά για τα εν Κυθήροις λαβόντα χώρα, θα μπορούσε κανείς να σταθή με ιερή αγανάκτηση και αποτροπιασμό, στις κατάπτυστες ενέργειες εκείνων των θεσμικών παραγόντων που ασέβησαν τόσο έναντι του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όσο και έναντι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας.
Έχω τη γνώμη, ότι ο ευθαρσής και άξιος της αποστολής του μητροπολίτης, θα πρέπει να λάβει εναντίον των συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία ήγειραν θρασεία την κεφαλή υπεράνω των Ιερών μυστηρίων και της Θεοτόκου, τα υπό των θείων και ιερών κανόνων διαγορευόμενα, «ίνα και οι λοιποί φόβον έχωσι»
Αρκετά έχουν ξεσαλώσει οι εν λόγω με αφορμή την ενσκήψασα υγειονομική κρίση.
Πρέπει, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, να μπουν στη θέση τους!
Ο άξιος ιεράρχης των Κυθήρων, υφίσταται δεινή πολεμική από το ποικίλο κατεστημένο…

Διαβαστε: https://agonasax.blogspot.com/2022/05/blog-post_84.html

52196fa252d9

«Αλλ’ οι ευσεβεις αναγνωριζοντο και απο το εξης:

Διότι τότε ενεθυμήθησαν οι Μαθηταί Του, λέγει, ότι είναι γραμμένον. Ο ζήλος του Οίκου σου θα με καταφάγει».

Όσο για τους ασεβείς, αυτοί αναγνωρίζονται διότι επιτρέπουν την ύπαρξη των ληστών..άκουσον, άκουσον, όχι απλώς στον περίβολο, αλλά εντός του Οίκου του πατρός τους, επειδή ακριβώς είναι ..ασεβείς.

Αποσπάσματα ομιλίας Ι.Χρυσοστόμου

«Και άλλος μεν Ευαγγελιστής λέγει ότι, όταν τους εξεδίωκεν, έλεγε: «Μη κάμνετε τον οίκο του πατρός μου σπήλαιον ληστών», ο δε Ιωάννης λέγει «Οίκον εμπορίου», και δεν λέγουν αντίθετα μεταξύ των αλλ’ αποδεικνύουν, ότι τούτο έπραξε δια δευτέραν φοράν και ότι δεν έγιναν και τα δύο κατά τον ίδιον χρόνον, αλλά το έκαμεν αυτό την μεν πρώτην φοράν κατά την αρχήν της προαναγγελίας, την δε δευτέραν όταν επορεύετο προς το πάθος. Δι’ αυτό χρησιμοποιών αυστηρότερα λόγια ονόμασεν εδώ σπήλαιον, αλλά εις την αρχήν των θαυμάτων έχει χρησιμοποιήσει μάλλον μετριοπαθεστέραν την επιτίμησιν. Είναι λοιπόν πιθανόν ότι έκαμε τούτο δια δευτέραν φοράν.

Και διατί, λέγουν ,έκαμεν αυτό ο Χριστός ΚΑΙ ΜΕΤΕΧΕΙΡΙΣΘΗ ΤΟΣΗΝ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ, πράγμα που δεν φαίνεται να έκαμε πουθενά αλλού και μάλιστα όταν υβρίζετο, όταν περιεπαίζετο και όταν εκαλείτο από αυτούς σαμαρίτης και δαιμονισμένος; ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΗ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΛΛ’ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΜΑΣΤΙΓΙΟΝ, ΤΟΥΣ ΕΞΕΔΙΩΞΕ ΚΑΤ’ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ (….).
Άλλοτε λοιπόν έλεγεν ότι ο ναός είχε μεταβληθεί από αυτούς εις σπήλαιον ληστών, δεικνύων ότι τα εμπορεύματα προήρχοντο από κλοπήν, από αρπαγήν και από πλεονεξίαν και ότι αυτοί επλούτιζαν από τας ξένας συμφοράς, άλλοτε οίκον εμπορίου, δια να δείξει το αναίσχυντον εμπόριόν των (.…).
Επειδή όμως ήτο φυσικόν εκείνα να παραδοθούν εις την λήθην με το πέρασμα του χρόνου αφού μάλιστα δεν ήσαν εις όλους γνωστά, επειδή εξάλλου είχεν ανατραφή εις οικίαν πτωχήν και ταπεινήν, κάμνει αυτό επί παρουσία όλων (διότι ήσαν παρόντες πολλοί, επειδή επλησίαζεν η εορτή) και μάλιστα με κινδύνους. ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΞΕΔΙΩΞΕΝ ΑΠΛΩΣ,ΑΛΛ’ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΕ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΕ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ,ΔΙΑ ΝΑ ΔΩΣΗ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΕΝΝΟΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΡΙΠΤΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΕΥΚΟΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ,ΔΕΝ ΗΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΤΟΥΤΟΝ.

Διότι, αν αυτά τα έκαμνεν από προσποίησιν, έπρεπε μόνον να συμβουλεύσει. Αλλά το να διακινδυνεύση ήτο πολύ τολμηρόν.

Διότι δεν ήτο καθόλου τυχαίον να παραδώση τον εαυτόν του εις την τόσην οργήν ανθρώπων(….).

ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΖΗΛΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΕΝ ΗΤΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΑΡΕΤΗΣ;

ΑΛΛ’ΟΙ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΑΝΕΓΝΩΡΙΖΟΝΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΗΣ:

«ΔΙΟΤΙ ΤΟΤΕ ΕΝΕΘΥΜΗΘΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΟΥ, ΛΕΓΕΙ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΝ.Ο ΖΗΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΣΟΥ ΘΑ ΜΕ ΚΑΤΑΦΑΓΗ». (…)

(ΕΠΕ εργ.13, Ομιλία Ι.Χρυς.ΚΓ’2,11-23,σελ.351)

********************

Λένε οι υποκριτές, ληστές και προδότες του Χριστού ότι ακολουθούν την Αποστολική διαδοχή, ακολουθούν την Εκκλησία και πως ό,τι λέει η Εκκλησία κάνουν.

Μα η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, -ψεύτες και υποκριτές- ,μας λέει: «…ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι».

Είδατε εσείς έστω και έναν ποιμενάρχη να ακολουθεί τον Ιησού Χριστό και να Τον μιμείται σε ό,τι έκανε; ..και μάλιστα όταν ο Οίκος Του γίνεται σπήλαιο ληστών;

Είδατε ποτέ να πάρει κάποιος φραγγέλιο για να επιφέρει τη δογματική τάξη στους ναούς που κηρύττεται παναίρεση και πανθρησκεία;

Ροκανάνε τον χρόνο και τις ψυχές του εκκλησιάσματος μέχρι να φέρουν τον αντίχριστο (τον οποίο θα φέρουν οι αιρετικοί (Άγιος Ιωάν. ο Θεολόγος)). Ασχολούνται με ο,τιδήποτε άλλο εκτός της διαφύλαξης των Εντολών και των Παραδόσεων. Επέτρεψαν να εισέλθει στην αγιασμένη ποίμνη των προβάτων ο ένας εκ των δύο αντιχρίστων. Είναι το λιγότερο αφελής όποιος πιστεύει ότι θα εμποδίσουν τον ίδιο τον αντίχριστο να αφανίσει τα πρόβατα, αφού προετοίμασαν λεπτομερώς τον δρόμο για την προσωπική έλευσή του. Πρόδωσαν τον Χριστό, πρόδωσαν την Ελλάδα μας και θα διστάσουν να προδώσουν όσους τους ακολουθούν; «Στους απολυμένους θα έχει τη δύναμη!»

Ο Ιησούς τους εκδίωξε από τον περίβολο του ναού και οι άθλιοι τους αγκαλιάζουν μέσα στους ναούς.

Ενώ με το στόμα ασύστολα ψεύδονται ότι Τον ακολουθούν, με τις πράξεις αποδεικνύουν ότι ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ,ΑΛΛΑ ΔΙΩΚΟΥΝ ΚΙΟΛΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ!!

Οι Απόστολοι μαρτύρησαν (εκτός ενός) και απέδειξαν ότι ακολουθούν τον Κύριο. Οι Άγιοι απέδειξαν ότι ακολουθούν τους Αποστόλους για να ειπωθεί δικαίως ότι ακολουθούν την Αποστολική διαδοχή.

Οι σημερινοί υποτιθέμενοι διάδοχοι τρέμουν μήπως χάσουν θέση και …μισθό! Κατά τ’ άλλα ..ακολουθούν τους Θεοφόρους Αγίους Πατέρες. Μας έχουν ..φλομώσει (ναρκώσει) με τις προφητείες και αφήνουν το ποίμνιο απροστάτευτο στο στόμα των «λύκων» να βιώνει Δευτέρα Παρουσία «κατά το θάνατο του καθενός».

Περιμένουμε να επέμβει ο Θεός ,για να τρώμε μετά με… «χρυσά κουτάλια».

Μα γιατί να επέμβει, δεν δημιούργησε την Άμπελο;

«Δεν έβαλε φράκτη εις Αυτήν ,προσδιορίζοντας τα όρια Της;»

«Δεν μας έστειλε τους Προφήτες, τους φωτισμένους, τους Αγίους κάνοντας την τελευταία προσπάθεια να μας σώσει;»

Ακριβώς έτσι μας είπε. Δεν μας είπε ποτέ ότι αν απομακρυνθείτε από Εμένα ,Εγώ θα σας σώσω.

Αλλά τί μας είπε;

«Εάν δεν μείνετε ενωμένοι με Εμέ έχετε ήδη πεταχθεί έξω».

Αλλού μάς είπε:

«Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς».

Δεν είπε να μείνουμε στο βόρβορο της αμαρτίας και αποστασίας και ότι θα έρθει Αυτός προς εμάς, αλλά ΕΜΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΙ να επιστρέψουμε εις Αυτόν, αγαπώντας Τον, αποδεχόμενοι Αυτόν και τηρώντας τας Εντολάς Του προς επιβεβαίωση της Ορθής Πίστης μας.

Τελικά, ο ρόλος ο δικός μας ως προς τη διαφύλαξη του Οίκου του Πατρός μας, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ;

Μήπως να μιλάμε συνεχώς και ακατάπαυστα για…μετάνοια και υπακοή;

Ωραία..!!!

Ας το πούμε και έτσι…

Μετανοήσαμε από την καρδιά μας (όσοι μετανοήσαμε), θα μετανοήσουν κι άλλοι και κλαίμε μέρα-νύχτα για το κατάντημά μας.

Ελάτε τώρα να βγάλουμε τους ληστές έξω από τη μάντρα του ποιμνίου που κατέλυσαν τα ΠΑΝΤΑ και διατάζουν αντί να διακονούν.

Είδατε τη ζημιά που προέκυψε από την καθυστέρηση της πάταξης του κακού εν τη γενέσει του;

Είδατε ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε από την αδιαφορία μας και την ανυπακοή μας, γι’ αυτό θα πληρωθούν όλα μέχρι δεκάρας ,κατά τα έργα του καθενός.

Το οξύμωρο είναι ότι δεν θέλουμε να πληρώσουμε για τα λάθη μας.

Παράδειγμα:

Είπε ιεράρχης : «Γιατί να με βρει εμένα;» Δηλαδή ποιόν να βρει; Εσύ αγκάλιασες τον έναν εκ των δύο αντιχρίστων, άλλον να βρει; Ο ίδιος κατέταξε το πνεύμα των Ελλήνων ότι ευθυγραμμίζεται με το «να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα». Γιατί καλέ μου άνθρωπε, τέτοια λάθη;

Είναι δυνατόν «όλοι στην εκκλησία του Χριστού ,όπως είναι;»

Τί είναι η Εκκλησία; Χώρος διασκέδασης και επίδειξης «μόδας»;

Η συνάντηση με έναν εκ των δύο αντιχρίστων.

«Ποία συμφωνία μπορεί να γίνει μεταξύ του Χριστού και του σατανά;» (Β’Κορ.στ’15.)

«Για τις περιπτώσεις του παρελθόντος και του παρόντος ..κατά τις οποίες οι γιοί και οι θυγατέρες…της καθολικής εκκλησίας αμάρτησαν με πράξεις ή παραλείψεις ..εναντίον των Ορθοδόξων αδερφών, είθε ο Κύριος να εισακούσει τη συγνώμη μας».

Αυτά είπε ο διάβολος και ο δικός μας τον πίστεψε.

Παρακούς τας Εντολάς; Ετοιμάσου για τα δυσάρεστα.

  • «Αιρετικόν άνθρωπον, μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παράτησέ τον και απόφευγέ τον.»
  • «Και χαίρειν αυτό μη λέγετε.»
  • «..και δίπλα του να περάσεις θα ζημιωθείς..».

Αν τον φιλήσεις δε, μάλλον θα υποστείς κάτι χειρότερο από το να ζημιωθείς.

ΔΙΟΤΙ …

  • ΑΘΕΤΕΙΣ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ !
  • Τον φιλάς υποκριτικά.
  • Αποδέχεσαι την ψεύτικη συγνώμη του για το παρελθόν, ενώ αγνοείς τα χειρότερα που διαπράττει στο παρόν.

«Εκείνος που επιμένει εις την αμαρτίαν, κατάγεται από τον διάβολον..» και οφείλεις να τον έχεις υπό στενή παρακολούθηση, εκ του ασφαλούς όμως.

Είδατε εσείς να μετανοούν οι παπικοί μετά από τόσα χρόνια ή μήπως θα μετανοήσουν τώρα που το σχέδιό τους βρίσκεται στην αποπεράτωση;

Γι’ αυτό δεν κάνουμε αλλαγές, αλλά ακολουθούμε τη σίγουρη, πεπατημένη οδό των Αγίων.

Ο νοών νοείτω. Και αυτός που κατάλαβε, να μη σφάλλει.

  • Διαθρησκευτικές συζητήσεις και συμφωνίες ο Θεός δεν επιτρέπει. «Συμβιβασμούς με την παράταξη του διαβόλου δεν δέχομαι, όπως φαντάζεστε σεις».
  • Θρησκευτικές και εκκλησιαστικές διπλωματίες ο Θεός (τις )βδελύσσεται, γιατί η διπλωματία στηρίζεται στο ψεύδος και την υποκρισία.
  • Καινοτόμους τρόπους «διδασκαλίας» ,γιατί το απαιτεί ο σύγχρονος άνθρωπος, πλην εκείνων που δίδαξε ο Κύριος και συνέχισαν οι Απόστολοι, δεν νοούνται. Αυτός που θα τους επιχειρήσει θα συνθλιβεί στον ακρογωνιαίο λίθο της στερεάς, αληθινής και απαρασάλευτης διαχρονικής ισχύς των.

«Ούτε (γ)ιώτα δεν πειράζουμε. Ούτε κόμμα δεν αλλάζουμε», «τίποτα δεν αφαιρούμε ,ούτε προσθέτουμε από τους λόγους του βιβλίου αυτού». Ούτε να το σκεφτόμαστε καν, γιατί ήδη αμαρτήσαμε κατά το ήμισυ.

Αυτά μας έχει πει και ψέματα δεν λέει.

Τώρα δυστυχώς, «άνοιξαν τα σύνορα», γκρέμισαν τους «φράκτες». Αγάπησαν τους εχθρούς του Θεού (αιρετικούς) και ως αναμενόμενο …ήρθε η θεία νέμεσης, που «και στου βοδιού το κέρατο να κρυφτούμε ..θα μας βρει!» Αυτά θα πληρώσουμε και να είμαστε χαρούμενοι, μήηπως ξεχρεώσουμε!

Όσο η προδοσία του Χριστού μας στην ΨΕΥΔΟσύνοδο Κρήτης ΔΕΝ καταδικάζεται, μαζί και οι προδότες, τόσο θα υποφέρουμε. Τουλάχιστον γνωρίζουμε την αιτία. Ο καθένας θα θερίσει ό,τι έσπειρε..

Θάνατο έσπειρε; Το ίδιο θα θερίσει.

Ζωή έδωσε; Ζωή αιώνια ,θα λάβει.

«…όλα τα αδικήματα και αι καταπιέσεις, που θα κάμη με τα όργανά του το θηρίον, θα πληρωθούν και θα τιμωρηθούν με το αυτό μέτρον και νόμισμα…» (Αποκ.ιγ’10.)

Όσο ο κόσμος αδιαφορεί και οι θυροφύλακες του αμπελώνος δεν διαχωρίζουν τη θέση τους, τόσο επιβεβαιώνεται πως είναι οπαδοί των καταστροφέων της Εκκλησίας. Το δε έλεος να το ζητήσουν από το Π.Σ.Ε. το οποίο υπηρετούν, όχι από τον Ιησού Χριστό που πρόδωσαν.

«Συμβιβασμούς με την παράταξιν του διαβόλου δεν δέχομαι, όπως φαντάζεσθε σεις. Εκείνος που δεν είναι εξ όλης του της ψυχής, μαζί Μου, είναι εναντίον Μου. Και εκείνος, που δεν μαζεύει με Εμέ τα πνευματικά πρόβατά Μου, αυτός σαν άλλος λύκος τα σκορπίζει.» (Λουκ. ια’23.)

Είδατε ότι το κάθε πράγμα (υποχρέωση) έχει τη δική του βαρύτητα, δεν είναι όμως ανεξάρτητο από τα άλλα. Για να κατανοηθεί, η μετάνοια σε βοηθά να βρεις το δρόμο της σωτηρίας, αλλά δεν αρκεί να τον βρεις, πρέπει και να τον διανύσεις συν Θεώ, μέχρι τη θύρα τη στενή.

Η αίρεση όμως σου κλείνει τη θύρα μέσω της οποίας θα έμβεις. Γι’ αυτό δε σωζόμαστε ως αμετανόητοι ,αλλά ούτε ευρισκόμενοι στην αίρεση που είναι αντίθετη της διδασκαλίας του Κυρίου.

Εν κατακλείδι, δεν αμελούμε τη μετάνοια και φυσικά δε νυστάζουμε στο να ενδιαφερόμαστε για τον Οίκο του Πατρός μας, απομακρύνοντας με κάθε τρόπο (εκτός φόνου) τους εχθρούς του Κυρίου (αιρετικούς) που είναι και δικοί μας εχθροί.

Διευκρίνιση: Οι εχθροί μας δεν είναι απαραίτητα εχθροί του Θεού, μας λέει μάλιστα να τους θεωρούμε ευεργέτες μας για τους γνωστούς λόγους.

Οι εχθροί του Θεού όμως είναι βέβαιον ότι είναι και δικοί μας εχθροί. Μας το βεβαιώνει ο Κύριος, μας το βεβαιώνουν οι Άγιοι, μας το βεβαιώνει και η γλυκιά μας Παναγία όταν ειδοποίησε ότι :

«Έρχονται οι εχθροί μου και οι εχθροί του Υιού μου…». Έκτοτε, ποτέ δεν είπε ότι οι εχθροί Της έγιναν φίλοι Της. Παραμένουν εχθροί Της, ενώ οι αντίχριστοι αιρετικοί-προδότες του Υιού Της, τους έχουν φίλους, επιλέγοντας συνειδητά να διοικούνται από αυτούς (ΠΣΕ) και όχι να συμβουλεύονται τον Παντοκράτορα Θεό.

*Αν σχίσεις έστω και μία φορά την Εκκλησία, ούτε το αίμα μαρτυρίου δε σε σώζει. (Είπεν ο Ιερός Χρυσόστομος ότι είπε ένας Άγιος άνθρωπος).

*Αν επιφέρεις πνευματικό θάνατο δε συγχωρείσαι.(Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος).

*Αν βλασφημήσεις κατά του Αγίου Πνεύματος, δε συγχωρείσαι.

*Αν δειλιάσεις στον αγώνα κατά του θηρίου, είναι ήδη ετοιμασμένη η λίμνη των αιωνίων βασάνων.(Αποκ.κα’8.)

Αν έστω και ένα εκ των προαναφερθέντων ισχύει, δε μπορούμε, για την ακρίβεια, δε μας επιτρέπεται η μετάνοια.

Ο Κύριος σώζει την πνευματική παραλυσία μας, λέγοντας : «…Μηκέτι αμάρτανε..».

Μας είπε όμως και το: « Προσέξτε από τη ζύμη των φαρισαίων».

Αν ευαρεστούμεθα μόνο στο πρώτο, θα εξαπατηθούμε από το δεύτερο. Το αντίθετο θα συμβεί σε όσους ασχολούνται μόνο με το δεύτερο και παραμελούν το πρώτο (την κάθαρση).

Πρέπει λοιπόν, να αποδεχθούμε και να τηρούμε όλες τις Εντολές του Θεού, όχι να επιλέγουμε όσες είναι στις δυνατότητές μας και τις άλλες να τις κρύβουμε περιτυλίγοντάς τες με ..ολίγες αλήθειες για να δικαιολογηθούμε.

«Δια της ακριβούς τήρησης της διδαχής θα σωθούμε». Βεβαίως, όπου δυσκολευόμαστε δεχόμαστε την αμέριστη βοήθεια και αγάπη του Πατρός μας.

Πήρατε φραγγέλιο όταν έπρεπε, για να μοιάσετε του Ιησού Χριστού;

Αν δεν το κάνατε ,διότι θεωρήσατε επουσιώδη τα τρέχοντα ζητήματα της παναίρεσης και πανθρησκείας, κάνατε ΜΕΓΑ ΕΓΚΛΗΜΑ και ο πιο «μικρός στην ηλικία» γνωρίζει πως μας οδηγούν στο να υποδεχτούμε τον αντίχριστο ( και θα τον υποδεχτούν ,οι πολλοί.)

Αν πάλι κρίνετε, ότι πράγματι τα εκκλησιαστικά αυτά θέματα είναι πολύ σοβαρά και λίαν επικίνδυνα για τις ψυχές του ποιμνίου, τότε γιατί ΔΕΝ ΠΗΡΑΤΕ ΦΡΑΓΓΕΛΙΟ;

Υποθέτοντας ότι δεν θα απαντηθούν οι ερωτήσεις ,να δώσω την απάντηση που έχει δοθεί από το Ευαγγέλιο.

Διότι για να ετοιμάσεις φραγγέλιο πρέπει να έχεις απαρνηθεί τον εαυτόν σου ,χάριν του Ευαγγελίου. Τούτο γίνεται ανά τους αιώνες από ελάχιστους. Οι υπόλοιποι βρίσκουν πάντα φθηνές δικαιολογίες για να εξαπατούν ακόμα και τη συνείδησή τους.

Επιρρίπτουν τις ευθύνες «στα άλαλα και μπάλαλα» (Αγ.Παΐσιος), των οποίων το «πνεύμα» χρόνια τώρα είναι γνωστό, προκειμένου να δικαιολογήσουν τη δειλία τους ή και τη συνέργειά τους. Το πνεύμα όμως των «πνευματικών» εξέπληξε δυσάρεστα κάποιους, ενώ τους πολλούς ακόμα τους κατέχει το καθεύδειν.

Πού είναι τώρα ο ζήλος σας για τον οίκο του Πατρός σας;

Όχι μόνο στερείσθε ζήλου, αλλά κατηγορείτε, για να μην πω ότι διώκετε κιόλας, αυτούς που τον έχουν!

Κάνατε το ίδιο που έκανε ο Κύριος και οι Απόστολοί Του για να θεωρείστε συνέχειά τους ή τη σημερινή εποχή δεν υπάρχουν ληστές, μασόνοι και πόρνοι στην Εκκλησία του Χριστού;

Όλα τα γνωρίζετε ,αλλά τίποτα δεν κάνετε για να σταματήσετε τη σφαγή των προβάτων. Είστε τέλειοι θεατρίνοι και συνάμα θεατές, αναλυτές και πονηροί «δημοσιογράφοι» των κακώς κειμένων μέσα στην Εκκλησία.

Τίποτα όμως -επί της ουσίας- δεν κάνετε για να εμποδίσετε τους πρώτους καταστροφείς.

Είστε δεύτεροι καταστροφείς κατά τον Ιερό Χρυσόστομο και ο Ιησούς Χριστός διαχωρίζει τον εαυτόν Του από εσάς.

Καταλάβετέ το..!! «Διαχωρίζει τον εαυτόν Του και από τους δύο καταστροφείς».

Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει..

(Βλέπε : ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ : https://www.triklopodia.gr/%CE%B3%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CF%85%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CF%83/ )

Πού βλέπετε λοιπόν τη χάρη την οποία επικαλείστε;

Μάλλον η πνευματική σας τύφλωση, δεν σας αφήνει να ξεχωρίσετε τη χάρη του Θεού από την εωσφορική επιρροή που σας κατέχει. Η χάρις του Θεού λύνει προβλήματα και ενώνει, ενώ εσείς συνεχώς δημιουργείτε νέα προβλήματα και διχάζετε το ποίμνιο!

Όχι μόνο στερείστε χάριτος ,αλλά γίνατε αυτό που προφήτευσε ο Άγιος Πατροκοσμάς, ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΕΒΕΣΤΕΡΟΙ !

«…εσκοτίσατε τας διανοίας των ανθρώπων και τους αφηρέσατε το μέσον, με το οποίον (… ) θα ωδηγούντο (…) στον δρόμο της σωτηρίας.

Έτσι δε και σεις δεν εμβήκατε (…),αλλά και εκείνους, που ήθελαν και προσεπάθουν να έμβουν, τους ημποδίσατε.» (Λουκ.ια’52.)

«Προς επιβεβαίωσιν δε του κηρύγματός σας ,σας δίδω εξουσίαν και δύναμιν να θεραπεύετε ασθενείς, (…)».

(Ματθ.Ι’8)

Επομένως, η έλλειψη εξουσιών να θεραπεύεις πνευματικές παραλυσίες ,να πατάς τους «σκορπιούς» ,επιβεβαιώνει διεστραμμένο κήρυγμα, καθότι :

«..ο πονηρός άνθρωπος από τον κακόν θησαυρόν της καρδίας του βγάζει το κακόν. Διότι από εκείνο που περισσεύει και ξεχύνεται εις την καρδίαν, λαλεί το στόμα..»

(Λουκ.ΣΤ’45)

Αυτά δεν είναι δικά μου, αλλά παρμένα από τους θησαυρούς των Ιερών Γραφών.

Να λοιπόν τί μας λέει:

«..πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθών άρα ευρήσει την πίστιν επί της γης;» (Λουκ.ΙΗ’8)

Αυτό σημαίνει ότι η πίστη των ανθρώπων ακολουθεί φθίνουσα πορεία, μέχρι τη Δευτέρα παρουσία Του.

Αλλού μας λέει :

«Είναι στενή η θύρα και τεθλιμμένη η οδός,(…)γεμάτος δυσκολίας και κινδύνους και πιέσεις(…) δι’αυτό ολίγοι είναι εκείνοι που ευρίσκουν τον δρόμον αυτόν.»

Λιγότεροι αυτοί που θα διανύσουν τον δρόμο και ακόμα λιγότεροι αυτοί που θα έμβουν από τη στενή θύρα.

«Εάν δε θέλετε να εύρετε τον δρόμον αυτόν της αιωνίου σωτηρίας προσέχετε να μη παρασυρθήτε από κακούς οδηγούς…ψευδοπροφήτας που έρχονται εις σας με το εξωτερικόν φαινόμενον της αθωότητας και ημερότητας του προβάτου, από μέσα των δε είναι άγριοι και αισχροκερδείς, σαν λύκοι που αρπάζουν.» (Ματθ.Ζ’14-15)

Τίθεται τώρα, εύλογα το ερώτημα από πολλούς και μάλιστα από ευρισκόμενους εντός της Εκκλησίας, … « όλοι οι άλλοι θα χαθούν;»

Ο Κύριος μας απάντησε ευκρινέστατα και ξεκάθαρα, εμείς όμως δε θέλουμε να εννοήσουμε τους Λόγους του Ευαγγελίου και ρωτάμε και ξαναρωτάμε. Πάντα μιλάμε για τους άλλους, όχι όμως για τον εαυτόν μας θεωρώντας τον σωσμένο. Ωωωω…της πλάνης το δηλητήριο!

Ο Ιησούς Χριστός μάς λέει ότι ολίγοι θα σωθούν και εμείς αυτοεκτιμούμαστε ..σωσμένοι, δάσκαλοι και προφήτες.

ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΖΟΥΝ.

Ξεχνάμε όμως πάντα το βασικότερο όλων, που ακόμα και στη Γραφή έχει τοποθετηθεί εν σειρά. Μας λέει δηλαδή ότι Δευτέρα παρουσία είναι 1ον «Κατά την ώρα του θανάτου δι’ ένα έκαστον» και 2ον «Κατά τη δευτέραν παρουσίαν του Κυρίου, δι’ όλους.»(Λουκ.ιγ’25.)

Με άλλα λόγια, όπου με βρει ο θάνατος, εκεί σταματούν όλα. Μετάνοια μετά θάνατον.. δεν υπάρχει. Πνευματικός αγώνας δεν υφίσταται. Αντιαιρετικός αγώνας είναι αδύνατον να γίνει.

«Αγώνας κατά του θηρίου» αποκλείεται.

Αν με τη στάση μου όσο ζω, έχω συμβάλλει έστω και άθελά μου στην προετοιμασία της έλευσης του εχθρού του Χριστού (αντιχρίστου),τα τέλη της ζωής μου δε θα είναι ούτε ειρηνικά, ούτε ανεπαίσχυντα και σωτηρία ψυχής …αποκλείεται.

Γι’αυτό μάς εφιστά την προσοχή.. «Προσέχετε να μη σας πλανήσει κανείς.»

Να μη γίνουμε συνένοχοι στα ανθρωποκτόνα τους σχέδια.

Να έχουμε τη συνείδησή μας αναπαυμένη. Όσο για την εγρήγορση, ιδιαιτέρως σε καιρούς που η Πίστη κινδυνεύει, επιβάλλεται να είναι πιο τεταμένη.

Αυτά δεν γράφονται για να απογοητευτούμε ,αλλά για να αφυπνιστούμε και να κατανοήσουμε (και πρώτος ο γράφων) ότι «δύο Κυρίους δεν είναι δυνατόν να υπηρετούμε».

Ο Θεός είναι ζηλωτής, μας θέλει με όλη την καρδιά μας και όλο μας το σώμα, διότι Του ανήκουν και χάριν μάς έκανε που μας τα δώρισε να τα διαχειριστούμε.

«Άγιοι γίνεσθε» ,μας είπε.

Αγίους μάς θέλει, όχι δειλούς , ψεύτες και πονηρούς.

Εύχομαι να τακτοποιηθούν όλα μέσα μας, διότι τώρα ζούμε και τώρα μπορούμε να αγωνιστούμε συν Θεώ!

Τώρα μπορούμε ίσως να αλλάξουμε κάτι, μετά όταν αποδημήσουμε θα είναι αργά.

«Κραυγάζουν οι φωνές των αδικοχαμένων».

«Ναι έρχου, Κύριε Ιησού».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ…

ΑΛΗΘΩΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ…

Με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον

Γεώργιος Φλώρος

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.