Αυγουστίνος Καντιώτηςθα ̓ρθουν χρονια κατηραμενα, που οι ανθρωποι θα φραξουν τ ̓ αὐτια τους με βουλοκερι να μην ακουνε τα λογια του Θεου, & θα τ ̓ ανοιξουν ν ̓ ακουνε τα λογια του διαβολου (βλ. Β ́ Τιμ. 4,3-4).

(English translation included following the Greek original)

Θα πεση πεινα, πεινα μεγαλη!

KirkιΜιὰ προφητεία τῆς Καινῆς Διαθήκης λέει, ὅτι θα ̓ρθοῦν χρόνια κατηραμένα, ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ φράξουν τ ̓ αὐτιά τους μὲ βουλοκέρι νὰ μὴν ἀκοῦνε τὰ λόγια του Θεοῦ, καὶ θὰ τ ̓ ἀνοίξουν ν ̓ ἀκοῦνε τὰ λόγια του διαβόλου (βλ. Β ́ Τιμ. 4,3-4). Δὲ βλέπετε τί γίνεται κάθε νύχτα μὲ τὴν τηλεόρασι; Ἔχουμε τὴ χειρότερη τηλεόρασι· κάνει μεγάλη ζημιὰ σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους… Πρὶν διακόσα χρόνια πέρασε ἀπὸ τὴν πατρίδα μας ἕνας ἅγιος καὶ προ- φήτης, ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, καὶ τί εἶπε; Ὅτι ὁ διάβολος θὰ βρῆ ἕνα κουτὶ καὶ μ ̓ αὐτὸ θὰ τρελλάνη τὴν ἀνθρωπότητα. Προφήτευσε τί κακὸ θὰ κάνη ἡ τηλεόρασι. Γι ̓ αὐτὸ σᾶς προτρέπω· Κλεῖστε τὶς τηλεοράσεις, βγάλτε τὸ διάβολο μὲσ ̓ ἀπ ̓ τὸ σπίτι σας! Στοὺς ταπεινοὺς καὶ καθαροὺς ἀναπαύεται καὶ ἐμφανίζεται ὁ Θεὸς καὶ αὐτοὺς εὐλογεῖ.

Προφητεύω· θὰ πέση πείνα, πείνα μεγάλη, αὐτοὶ ποὺ μαζεύτηκαν στὶς πόλεις, κ ̓ ἔχουν μισθό, καὶ δὲν τοὺς φτάνουν τὰ λεφτά, καὶ ζητᾶνε αὐξήσεις, καὶ κάνουν ἀπεργίες, θὰ πει- νάσουν. Ὅσα χρήματα καὶ νὰ ἔχη τὸ κράτος, θὰ τελειώσουν· κι ὁ Ὄλυμπος νά ̓τανε χρυ- σάφι, θὰ τὸν τρώγαμε. Σὲ ἄλλες χῶρες οἱ φοιτηταὶ ἐργάζονται, δὲν κάνουν ἔρωτα στὸ δρόμο ὅπως οἱ δικοί μας. Ἒ λοιπόν, θὰ πέση πείνα. Καὶ θὰ σβήσουν ὅλα τὰ χιλιάδες ἐπαγγέλματα. Τὰ πιὸ εὐλογημένα, ποὺ θὰ μείνουν, ποιά εἶνε; ὁ γεωργός, ὁ βοσκός, καὶ ὁ ψαρᾶς.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
«Χριστιανική Σπίθα» – τεύχος Μάιος/Ιούνιος 2021

Hunger will befall upon us, hunger like that of the Great Depression!

A certain prophecy of the New Testament states:

«a time will come – and it will be a cursed time – when people will turn away their ears, and they will block their ears as to not listen to the word of God, but instead they will widely open them to hear the words of the devil» (2 Tim. 4, 3-4). Don’t you see what’s happening every night with the televison? We have the worst TV programms, and it causes a lot of damage to the young and the old alike… Before around 200 years ago a great Saint and Prophet walked the land of our country, saint Kosmas of Aitolia. He said that one day the devil will invent a box which will be the cause for mankind to lose sanity. He prophesied about the kind of great damage the TV will bring. And that’s why I now urge you: shut-off the TV, throw the devil out of your household! God appears to those humble in spirit and rests in those who are pure in heart, these are the kind of people that have God’s blessings.

I prophesy: great hunger will befall mankind; the ones that moved to the big cities, have big salaries, and demand big pay-increases because they can never have enough money, and if they are not further satisfied they go out on the streets and demonstrate, these people will suffer from hunger. No matter how much wealth the government has it will, at some point, finish. If mount Olympus was made of gold we would even sell it to get more money. In other countries the students work and toil themselves, they don’t make love on the streets like the kids of our country do. And that’s why hunger will befall. And the thousands of professions will disappear. The most blessed ones, which will still be around, are those of the farmer, shepherd and fisherman.

(†) Bishop Augoustinos

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.