Αυγουστίνος Καντιώτης«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για τη δρασι του ιεροκηρυκα Αυγουστινου Καντιωτου τα χρονια της Κατοχης (1942-46) στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Γραμμενη (α) απο τον Αστυνομικο Φακελο του ηρωικου κληρικου, που ως εκ θαυματος δεν πολτοποιηθηκε! απο τα αρχεια (β) ενος μητροπολιτου που δεν τον συμπαθουσε, απο προσωπα (γ) που εζησαν τα γεγονοτα & απο διηγησεις (δ) του ιδιου)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ  ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
στην Ι. ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 27 Αὐγούστου 2022 καὶ ὥρα 8 μ.μ.

589345584235671765gogba.

Αφιερωμένο στο 12ετες μνημόσυνο (28.8.2010- 28.8.2022) και στα 80χρονα (1942-2022) απο την δράση του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου στη Μακεδονία

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Μὲ τὴ δρᾶσι τοῦ ἱεροκήρυκα π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
τὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς (1942-46) στὴ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η ιστορία ειναι γραμμένει ἀπό:

1. Τὸν Ἀστυνομικὸ Φάκελο τοῦ ἡρωικοῦ κληρικοῦ, ποὺ ὡς ἐκ θαύματος δὲν πολτοποιήθηκε!
2. Ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα ἑνὸς μητροπολίτου ποὺ δὲν τὸν συμπαθοῦσε.
3. Ἀπὸ πρόσωπα ποὺ ἔζησαν τὰ γεγονότα, καὶ
4. Ἀπὸ διηγήσεις τοῦ ἰδίου.

Ἐπιμέλεια: Ἀνδρονίκη Π. Καπλάνογλου _ Κοζάνη

ΠΡΟΛΟΓOΣ

«Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν». Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶνε ἕνας αὐθόρμητος ὕμνος πρὸς τὸν Θεό, ποὺ μέσα στὴν καρδιὰ τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς καὶ τῆς ἄγριας ξένης προπαγάνδας ἔφερε στὴ Μακεδονία ἕναν ἀληθινὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸν προστάτευσε ἀπὸ μυρίους κινδύνους.
Ὁ ἱεροκήρυκας Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἄκουσε τὸ κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδο.
«Ἡ Μακεδονία φλέγεται» καὶ ἔσπευσε νὰ καταταγῇ ὡς ἐθελοντὴς κληρικός, στὴν καρδιὰ τῶν γεγονότων, ἕτοιμος καὶ τὴ ζωή του νὰ θυσιάση, γιὰ τὸν Μακεδονικὸ Ἑλληνικὸ λαὸ ποὺ κινδύνευε! Ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε νὰ δῇ καρποὺς καὶ νὰ πετύχῃ τὰ ἀκατόρθωτα. Τὴν ἱστορία αὐτὴ -σύμφωνα μὲ τὰ ἔγγραφα ποὺ παραθέτουμε- μποροῦμε νὰ τὴν ὀνομάσουμε θαῦμα.
Περιώδευσε τὶς πιὸ δύσκολες περιοχὲς τῆς Μακεδονίας μὲ τὰ πόδια, κηρύττοντας Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα. Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς συγκλονίζονταν ἀπὸ τὰ θεϊκά του λόγια· Ξεχνοῦσε τὸν πόνο του καὶ τὴν σκλαβιά του! Πλησίαζε τὸν Θεό. Παρηγορεῖτο, συμφιλιώνετο μὲ τοὺς ἀδελφούς του καὶ ἀνατίναζε στὸν ἀέρα τὴν καλοστημένη ξένη προπαγάνδα τῶν συμμάχων τοῦ Χίτλερ!!!
Παραθέτουμε στοιχεῖα τοῦ 1942-43, τῆς δύσκολης ἐκείνης περιόδου, καὶ παρουσιάζουμε ἕνα ἄγνωστο κομμάτι τῆς ἱστορίας, ὄχι μὲ δικά μας λόγια, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ ἀπόρρητα ἔγγραφα τοῦ Ἀστυνομικοῦ Φακέλου τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, ποὺ διασώθηκε σὰν ἀπὸ θαῦμα.
Ὅλοι οἱ φάκελοι παραδόθηκαν στὴν πυρὰ ἢ δόθηκαν γιὰ πολτοποίησι, ἕνας μόνο σώθηκε. τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου! Τυχαῖο; Ἀσφαλῶς ὄχι. Πῶς σώθηκε; Οὔτε ἐμεῖς μποροῦμε νὰ τὸ ἐξηγήσουμε, γι᾽ αὐτὸ τὸ ἀποδίδουμε σὲ θαῦμα. Ἕνα δεύτερο θαῦμα εἶνε ὁ ἀπίθανος τρόπος ποὺ ὁ φάκελος ἦρθε στὰ χέρια μας, καὶ μάλιστα τώρα, ποὺ προδίδεται ἡ Μακεδονία καὶ ξεπουλιοῦνται τὰ πάντα στὴν Ἑλλάδα!

Μὲ τὴν θεωρία τῶν πιθανοτήτων οὔτε 1/1.000.000 δὲν θὰ μπορούσαμε ὄχι νὰ ἔχουμε τὰ ἔγγραφα αὐτά, ἀλλὰ οὔτε νὰ γνωρίζουμε τὴν ὕπαρξί τους. Ὁ ἀποστολέας εἶναι ἄγνωστος σ᾽ἐμᾶς καὶ ἐμεῖς εἴμαστε ἄγνωστοι σ᾽αὐτόν! Πῶς ἔφτασαν στὰ χέρια μας; Εἶνε ἕνα ἄλλο μυστήριο, ποὺ ἀνθρωπίνως δὲν ἐξηγεῖται. Καὶ ἦρθαν στὰ χέρια μας τώρα, ποὺ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις συμμάχησαν μὲ πολιτικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἡγέτες τῆς Ἑλλάδος καὶ θέλουν νὰ σβήσουν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστι μας, τὴν χριστιανικὴ οἰκογένεια καὶ τὴν Ἑλληνικὴ πατρίδα μας. Μᾶς βομβαρδίζει ἡ βουλὴ τῶν «ἑλλήνων» μὲ νόμους πάσης διαφθορᾶς καὶ ἀπιστίας. Σέβεται τοὺς ὁμοφυλόφιλους, τοὺς σατανιστές, τοὺς μουσουλμάνους καὶ κάθε ἀνωμαλία, καὶ δὲν σέβεται τὸν Χριστό, τὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὶς θυσίες τῶν προγόνων μας!
Ὁ Ἀστυνομικὸς Φάκελος τοῦ ιεροκήρυκος της κατοχης καί μετέπειτα ἐπισκόπου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου φυλάγονταν χρόνια -ἄγνωστον ποῦ-, καὶ ἦρθε στὰ χέρια μας λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν προδοσία στοὺς Ψαράδες Πρεσπῶν. Στὸ ὄμορφο αὐτὸ γραφικὸ Ἑλληνικὸ χωριὸ τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης, μὲ τὴν ὡραία λίμνη, ἔβαλαν τὴν ὑπογραφή τους οἱ ἀνθέλληνες πολιτικοί, γιὰ νὰ παραδώσουν τὸ ὄνομα καὶ τὴν ἱστορία τῆς Μακεδονίας στοὺς Σκοπιανούς! Ἡ σλαβοβουλγάρικη γλῶσσα τῶν Σκοπιανῶν ὠνομάστηκε γλῶσσα τοῦ Μέγαλου Ἀλεξάνδρου! Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος μὲ τὶς κατακτήσεις του, σύμφωνα μὲ τοὺς ἀνιστόρητους αὐτούς, δὲν διέδωσε τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα ποὺ γράφτηκε τὸν Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ τὰ σλαβοβουλγαρικὰ Σκοπιανά! Παλαβοὶ γιὰ δέσιμο!
Ἡ ἀνακάλυψι τοῦ φακέλου σημαίνει παρουσία τοῦ ἐπισκόπου Φλωρίνης Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας Αὐγουστίνου Καντιώτου στὸν ἀγῶνας. Ἂς τὸ ἀκούσουν αὐτὸ οἱ ἄθεοι καὶ μασόνοι πολιτικοί μας, ποὺ πουλοῦν καὶ τὴ μάνα τους στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, καὶ σὰν ὁδοστρωτήρας προσπαθοῦν νὰ διαλύσουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα.
Προστάτευσε ὁ Θεὸς τὸν ἀστυνομικὸ φάκελο τοῦ π. Αὐγουστίνου, ποὺ περιέχει ἕνα κομμάτι τῆς ἱστορίας τῆς Φλώρινας καὶ ὅλης τῆς Μακεδονίας πολὺ σημαντικό, μὲ πρωταγωνιστὴ ἕναν ἀτρόμητο ἱεροκήρυκα, ποὺ κήρυττε Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα μέσα στὰ μαῦρα χρόνια τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς, ὅπου δροῦσε ἀνενόχλητη ἡ βουλγαρικὴ προπαγάνδα στὴ Μακεδονία.
Τὸ περιεχόμενο τοῦ φακέλου εἶναι κάρφος στὰ μάτια τῶν διεθνιστῶν, ποὺ προσπαθοῦν νὰ διαγράψουν τὴν ἱστορία κάθε λαοῦ καὶ ἰδιαίτερα τῶν Ἑλλήνων. Τὰ ἀπόρρητα ἔγγραφα, ποὺ περιέχει ὁ φάκελος, εἶναι ἕνας θαυμασμὸς στὸν ἀπεσταλμένο τοῦ Θεοῦ ἱεροκήρυκα π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ποὺ ἐκεῖνες τὶς δύσκολες στιγμὲς ἐμφανίστηκε στὸν τόπο τους.

Διώχθηκε  από τον δεσπότη Φλωρίνης Βασίλειο, που είχε εγκαταλείψει το ποίμνιό του και ήταν κάτοικος Αθηνών, ενω η ξένη προπαγάνδα οργίαζε και η πείνα και οι Γερμανοι κατακτηταί θέριζαν τον κόσμο.

Ὁ μητροπολίτης Φλωρίνης Βασίλειος, ἔδιωξε τὸν ἱεροκήρυκα καὶ ἔμεινε ἀνυποχώρητος στὶς παρακλήσεις καὶ στὴν κραυγὴ τοῦ Φλωρινιώτικου λαοῦ καὶ τῶν ἐπισήμων…
Όπως διαπιστώνουμε από τα έγγραφα, ο σκλαβομένος λαός αντέδρασε, προσπάθησε νὰ κρατήσῃ κοντά του τὸν φλογερό ἱεροκήρυκα Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ποὺ ἔτρεμε ἡ ξένη προπαγάνδα γιατὶ ἕνωνε τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφερε. Κάτω ἀπὸ τις μύτες τῶν Γερμανῶν, μαζὶ μὲ τὸν ἑλληνικὸ λαό έδωσαν μάχη καὶ τὰ ἐπίσημα ὄργανα τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας, ποὺ κάποιοι τους ὀνομάζουν δοσίλογους! Ἐκεῖνοι, ὅπως πιστοποιεῖται ἀπὸ τὰ ἔγγραφα ἦταν ἀληθινοὶ πατριῶτες, καὶ οἱ σημερινοί μας πολιτικοὶ ἀληθινοὶ προδότες.
Τὰ ἔγγραφα, μὲ τὶς κοινοποιήσεις τους, μποροῦσαν νὰ περιέλθουν στὰ χέρια τῶν Γερμανῶν καὶ νὰ ἔχουν συνέπειες.
Ἂς μάθουν λοιπὸν ὅσοι θέλουν νὰ ξεχάσουμε τὴν ἱστορία καὶ τὶς θυσίες τῶν προγόνων μας, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἔχουν Θεὸ Ἀληθινό· καὶ ὅτι οἱ πρόγονοί μας ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴ Μακεδονία, ζοῦν καὶ μᾶς καθοδηγοῦν! Ὁ Θεός, καὶ ἀπὸ τὶς στάχτες καὶ ἀπὸ τὶς πολτοποιήσεις τῶν ἐγγράφων, φέρνει στὸ φῶς αὐτὰ ποὺ οἱ ἐχθροὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδος θέλουν νὰ ἐξαφανίσουν.
Στὸ βιβλίο αὐτὸ παρουσιάζουμε ὅσο πιὸ σύντομα μποροῦμε:
1. Ἐπίσημα ἔγγραφα διαφόρων φορέων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ἀπὸ τὸν ἀστυνομικὸ φακέλο ποὺ διεσώθη.
2. Πλῆθος τηλεγραφημάτων τοῦ λαοῦ τῆς Φλώρινας, ποὺ φέρουν τὴν σφραγῖδα κρατικοῦ φορέα καὶ φυλάγονταν στὸν φάκελο τῆς Ἀσφάλειας.
3. Διηγήσεις ἀδελφῶν, ποὺ ἔζησαν τὰ γεγονότα.
4. Διηγήσεις τοῦ ἰδίου τοῦ ἱεροκήρυκα καὶ μετέπειτα μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου.
Ἀπὸ τὴν σύντομη καταγραφὴ τῶν ἐγγράφων θὰ δοῦμε, πῶς τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ ὡδήγησε στὴν κατάλληλη στιγμὴ τὸν φλογερὸ ἱεροκήρυκα π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη στὴ Μακεδονία (1942-1946).
Διαβάζοντας τὸ πρῶτο ἔγγραφο τοῦ ταγματάρχου τῆς Χωροφυλακῆς Φλώρινας, μὲ ἡμερομηνία 26.2.1943, βλέπουμε ἕνα τρίτο μεγάλο θαῦμα καὶ δοξάζουμε τὸν Θεό· πῶς ὁ π. Αὐγουστῖνος, μέσα σὲ δυὸ μῆνες, μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ, τὸν φλογερό του λόγο καὶ τὸ ἅγιο παράδειγμά του ἄλλαξε τὴ Φλώρινα! Ἕνωσε τοὺς Φλωρινιῶτες, σὰν «μία ἁγία πατριαρχικὴ οἰκογένεια» καὶ ξετίναξε τὴν προπαγάνδα.
Διαβάστε τὰ ἔγγραφα καὶ δέστε τὸν ἀγῶνα τοῦ Γενικοῦ ἐπιθεωρητοῦ Νομαρχιῶν τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας Ἀθαν. Χρυσοχόου, ποὺ ὁ Μπουτάρης τὸν ὠνόμασε δοσίλογο καὶ ἄλλαξε τὴν ὁδὸ τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ ἔφερε τὸ ὄνομά του. Διαβάστε τὰ ἔγγραφα τοῦ Β. Σιμωνίδη, τοῦ ὑπουργοῦ τῶν ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, καὶ δέστε τὸν πατριωτισμό του. Προσέξτε τὸν ἐνθουσιασμὸ τοῦ ταγματάρχη τῆς Χωροφυλακῆς Κων. Κανᾶ γιὰ τὸ ἔργο τοῦ ἱεροκήρυκα Αὐγουστίνου καὶ θὰ διαπιστώσετε πῶς αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἀληθινοὶ πατριῶτες καὶ χριστιανοί. Μέσα στὰ ἔγγραφά τους φαίνεται ὁ ἀγώνας τους γιὰ τὴν Πατρίδα. Κάτω ἀπὸ τὶς μύτες τῶν Γερμανῶν ἀγωνίζονταν γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ πολεμοῦσαν τὴν προπαγάνδα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.