Αυγουστίνος Καντιώτης1943: Ο Δεσποτης της Φλωρινας Βασιλειος, που αναπαυονταν στην Αθηνα τη Γερμανικη Κατοχή, ενω η προπαγάνδα των Σλάβων οργιαζε στη Φλωρινα, αναστατωθηκε οταν έφτασε το μηνυμα του ιεροκηρυκα στην Αθηνα. Μέσα σε 4 ημερες εστειλε τηλεγραφηκα την απολυση του: «Να εγκαταλειψης παρ` αυτα την Μητροπολη μου». Ο ιεροκηρυκας εφυγε, ο λαος της Φλωρινης αναστατωθηκε. Στο πλευρο του, ολες οι αρχες & εξουσιες της Μακεδονιας. Δειτε τα εγγραφα που βρεθηκαν στο Φακελο της Ασφαλειας

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 29

Ἀναστατος ο λαος της Φλωρινας

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

σελ. 30αν ιντ

Εν Φλωρίνῃ τῇ 2 Μαρτίου 1943
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 85/52/3α
Γενικὸ Ἐπιθεωρητὴν Νομαρχιῶν
Γενικῆς Διοικήσεως Μακεδονίας – Θεσ/νίκη

Διαταχθεῖσα μετάθεσις ἐξ ἐντεῦθεν εἰς Γρεβενὰ ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἐργασθέντος ἀόκνως ἐθνικῶς, θρησκευτικῶς, ἀναζωπυρώσαντος ἐθνικὸν καὶ θρησκευτικὸν φρόνημα κατοίκων ἀκραίας ταύτης περιοχῆς, ἠκούσθη τοὐλάχιστον μετ᾽ ἐκπλήξεως παρὰ πολυπληθῶν ὀπαδῶν του καὶ ἡ-μῶν-ΣΤΟΠ.
Φρονοῦμε σπουδαῖοι λόγοι ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς σκοπιμότητος ἐπιβάλλουν συνέχισιν παραμονῆς ἐνταῦθα ἀξίου ἱερωμένου καὶ ἐφ᾽ ὅσον συμφωνεῖτε παρακαλοῦμεν ἐνεργήσητε πρὸς τοῦτο.-

Διοικητὴς Καννᾶς
Διὰ τὴν ἀκρίβειαν

Θεσ/νίκη τῇ 6/4/1943
Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ Γ.Δ.Μ.

(Ἀκολουθεῖ σφραγίδα & ὑπογραφή)

d454142812c7

Ἐθνικη αναγκη η παραμονη του ιεροκηρυκα
στη Φλωρινα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 877
Θεσ/νίκῃ τῇ 5/4/1943

σελ. 30β.ιντ

Ἐπιβεβαίωσις τηλεγραφήματος

Γραφεῖον Πρωθυπουργοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας – ΑΘΗΝΑ
Παρακαλῶ ἐπέμβητε παρὰ Ἱερᾷ Συνόδῳ Ἐκκλησίας Ἑλλάδος ἀνασταλῇ μετάθεσις διατεθειμένου Φλώριναν ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτου καὶ παραταθῇ ἐκεῖσε ἀπόσπασίς του ἐπὶ τρίμηνον τοὐλάχιστον, ἵνα μὴ διακοπῇ ἔργον κατηχητικῶν σχολείων καὶ ἐθνικοθρησκευτικῆς δράσεως αὐτοῦ. ΣΤΟΠ.-
Σύμπας λαὸς Φλωρίνης ἀνάστατος ὑποβάλλει ἐκκλήσεις, ἅ ὑποβάλλομεν ταχυδρομικῶς, μὴ διακοπῇ ἄνω ἔργον.- ΣΤΟΠ.-
Θεωροῦμεν παράτασιν ἀποσπάσεως αὐτοῦ ἐθνικὴν ἀνάγκην, δεδομένης ἄλλως ἀδυναμίας μεταβάσεως αὐτοῦ Γρεβενά. ΣΤΟΠ.-

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΧΡΥΣΟΟΧΟΥ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.