Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣΑΙ; (Συντομο κηρυγμα, του ιεροκηρυκα Αυγουστινου, σε φυλλαδιο της Κατοχης, στη Ναουσα, 21 Αυγουστου 1943, αριθ. φυλ. 3

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 44

Ὅλοι εις την Ἐκκλησια

Νάουσα 21 Αὐγούστου 1943, ἀριθ. φύλ. 3

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣΑΙ;

Ανθρωπος εισαι Ναουσα 21.8.1943Τί περίεργος ἐρώτησις! Κάθομαι εἰς μέγαρον· εἶμαι τραπεζίτης καὶ ἐπιστήμων· ταξιδεύω μὲ ἀεροπλάνο· εἶμαι γλωσσομαθής … καὶ πῶς τολμᾶς νὰ μὲ ἐρωτήσῃς ἐὰν εἶμαι ἄνθρωπος! Καὶ ὅμως ἄνθρωπε! Παρ᾿ ὅλα τὰ πλούτη σου, τὰ διπλώματά σου, τὴν γλωσσομάθειάν σου, τὴν τεχνικὴν στὸν πολιτισμόν, δὲν εἶσαι ἄνθρωπος, δὲν ἔγινες ἄνθρωπος. Κρατῶ εἰς βάρος σου μυρίας φωτογραφίας καὶ σὲ βλέπω κτῆνος – θηρίο. Μὴ ταράσσεσαι παρακαλῶ. Ἂς δοῦμε τυχαίως μίαν σου φωτογραφία

― Χθὲς ἐπέστρεφες εἰς τὸ σπίτι. Ἤσουν τρομερὰ ὠργισμένος, διότι ἔχασες 500 χιλιάδες εἰς τὸ χαρτοπαίγνιον. Καὶ μπῆκες εἰς τὸ σπίτι ὄχι ὡς ἄνθρωπος ἀλλ᾿ ὡς θηρίον. Βλαστημοῦσες τὸν Θεόν σου, ἔδερνες τὴν δυστυχισμένην σου τὴν γυναῖκα, ἔδιωχνες τὰ παιδιά σου, ἀνεστάτωνες ὅλην τὴν γειτονιάν σου. Σὲ εἶδα καὶ φοβήθηκα καὶ ἐρώτησα: εἶσαι ἄνθρωπος; Καὶ δὲν εἶναι ἡ μοναδική σου φωτογραφία αὐτή. Σὲ εἶδαν ἄλλοι καὶ μοῦ εἶπαν, ὅτι ἁρπάζεις σὰν τὸ γεράκι, κεντᾷς σὰν τὸν σκορπιόν, ἐκδικεῖσαι σὰν τὴν καμήλα, ἀσελγεῖς σὰν τὸν τράγο, διψᾷς αἷμα σὰν τὸ λύκο, κτυπᾷς σὰν τὸ ρινόκερο, χορεύεις σὰν τὸ καγκουρό … Ἂ, πόσα δὲν μοῦ εἶπαν εἰς βάρος σου! Ὦ ἄνθρωπε δυστυχισμένε! Πολιτισμένε τοῦ 20οῦ αἰῶνος.

Δὲν σὲ ὠφέλησαν λοιπὸν τὰ γράμματα καὶ αἱ ἐπιστῆμαι καὶ ὁ μηχανικός σου πολιτισμός. Μέσα εἰς τὴν καρδίαν σου ἔχεις τὸ φοβερώτερον θηριοτροφεῖον τοῦ κόσμου. Μὴ ἀπορεῖς λοιπὸν ἐὰν σὲ ἐρωτῶ: εἶσαι ἄνθρωπος; Θέλεις νὰ φονεύσῃς τὰ θηρία ποὺ βόσκουν μέσα εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς ψυχῆς σου; Θέλεις νὰ εἶσαι καὶ ὄχι ἁπλῶς νὰ φαίνεσαι ἄνθρωπος; Πλησίασε τὸν ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ. Αὐτὸς καὶ μόνον ἔχει τὴν δύναμιν νὰ μεταμορφώσῃ σὲ καὶ τὸν κόσμον ὅλον. Καὶ ὁ πλανήτης αὐτός, ποὺ σείεται σήμερον ἐκ θεμελίων, μόνον διὰ τοῦ Χριστοῦ δύναται νὰ γίνῃ ἀποικία ἀγγέλων. Ἐφ᾿ ὅσον μένομεν μακράν Του, θηριοτροφεῖον θὰ εἶναι ἡ Γῆ, καὶ κάποιος θλιβερὸς Διογένης θ᾿ ἀναστηθῇ ἐκ τοῦ τάφου, θὰ περιέρχεται τὴν Γῆν καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνῃ «Ἄνθρωπον ζητῶ».

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. ― Εἰς τὰς 6 τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς [22 Αὐγούστου] ἑσπερινὸν κήρυγμα εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ. Θὰ ὁμιλήσῃ ὁ ἱεροκήρυξ ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης.

ΘΕΜΑ: ὁ Γάμος ἀπὸ Χριστιανικῆς ἀπόψεως.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.