Αυγουστίνος Καντιώτης1943: Κηρυγμα εναντιον της μασονιας & διωγμος του ιεροκηρυκα Αυγουστινου, απο τον δεσποτη Θεσσαλονικης Γενναδιο!

Απο το βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Με τή δρᾶσι τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 51

Ἡ μασονια και διωγμος του ιεροκηρυκα

απο τον δεσποτη Θεσσαλονικης

Ὁ Γέροντας Αὐγουστῖνος διηγεῖται·

τερας μασονιας«Ὅταν πῆγα στὴ Θεσσαλονίκη, περνώντας ἀπὸ ἕνα δρόμο εἶδα ἕνα κτήριο πολὺ παράξενο καὶ ρώτησα ἕναν μικρὸ ποὺ ἔπαιζε ἐκεῖ:

-Τίνος εἶνε αὐτὸ τὸ σπίτι; Καὶ ὁ μικρὸς μοῦ ἀπήντησε:
-Παππούλη, σκύψε, γιὰ νὰ σοῦ τὸ πῶ στὸ αὐτί: Ἡ γιαγιά μου μοῦ εἶπε, ὅτι εἶνε τὸ σπίτι τοῦ διαβόλου.
Μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς εὐλαβοῦς γιαγιᾶς. Ρώτησα καὶ ἔμαθα ὅτι ἦταν μασονικὴ στοά.
Τὴν Κυριακή, ὅταν ἀνέβηκα στὸν ἄμβωνα, κήρυξα ἐναντίον τῆς μασονίας καὶ ὁ δεσπότης θύμωσε καὶ μοῦ ἀπηγόρευσε τὸ κήρυγμα. Τὸ βράδυ κοιμήθηκα ἐπάνω σὲ δυὸ πάγκους στην αίθουσα τῆς «Ἀπολυτρώσεως». Τὸ ἔμαθε ὁ δεσπότης καὶ ἔστειλε μήνυμα στους υπευθύνους, νὰ μὲ πετάξουν έξω.

Ἔφυγα. Εξω ήταν οι Γερμανοί και απαγορευόνταν η κυκλοφορία. Μὴ ξέροντας, ποῦ νὰ διανυκτέρευσω, ἔμεινα πίσω ἀπὸ τὴν εἴσοδο ἑνὸς ξενοδοχείου.
Ἔτσι ἄρχισε ὁ διωγμός μου ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο».

Ο θεολόγος Βασίλειος Παπανικολάου, απο τη Λάρισα, στο βιβλίο του: «Ο ΠΑΤΗΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ & ΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ & ΕΘΝΙΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ», αναφέρει ενα περιστατικό, που έγινε παρουσία του, μετά απο το 1950, σελ. 41

  • «…Οταν ευρέθημεν πρό τῆς εὶσόδου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εστάθη ὁ π. Αυγουστῖνος και βλέπων πρός ανατολάς, δεξιά τῆς εὶσόδου τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ, όπου είναι η προτομή τοῦ Γενναδίου, υψωσε την δεξιάν του και απευθυνόμενος πρός την προτομή, είπε με εμφανές παράπονο: Γέροντα, Γέροντα, μᾶς ὴδίκησες».

Ὁ π. Αὐγουστῖνος με αίτηση του ἀπευθύνεται στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, αναφέρει τον λόγο της απαγορεύσεως του κηρύγματος και ζητᾶ την βοηθειά της. Η αἴτησί του επρεπε να σταλῆ εις την Σύνοδο, μέσω του μητροπολίτου Γενναδίου, που τον δίωκε!!! Δεν υπῆρχε άλλος τρόπος.

Θα την δημοσιεύσουμε στην επόμενη ανάρτηση και εκει θα μάθουμε περισσότερα για τον διωγμό

«Πρὸς
Τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(διὰ μέσου τοῦ Παναγ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Γενναδίου). – ΑΘΗΝΑΣ
ΑΙΤΗΣΙΣ
Την συνέχεια στο επομενο

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.