Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ’ Category

ΦΥΣΑΕΙ ΑΓΡΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, Προσεχετε να μη σαλευθητε

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 20th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Ἀπόσπασμα μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν τοῦ 1976, ἀπό Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αὐγουστiνο Καντιώτη, στην αἰθουσα τοῦ ὑπογείου, τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου).

Νὰ μὴ σαλευθῆτε

π. A. εφ. ιντ.Mέχρι νὰ ἔρθῃ ἡ ἡμέρα ἐκείνη, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, προσέξτε· «εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς…» (B΄ Θεσ. 2, 2). Nὰ μὴ σαλευθῇ κανείς. Τί σημαίνει αὐτό; Θυμᾶστε τὸν Πέτρο; Εἶπε ὁ Xριστός· Ἀπόψε θὰ μ᾿ ἐγκαταλείψετε, θὰ μ᾿ ἀφήσετε ὅλοι. Ὄχι, εἶπε ὁ Πέτρος, ἐγὼ δὲν σ᾿ ἐγκαταλείπω (Ματθ. 26,30-35). Πέτρο, λέει ὁ Xριστός, θὰ μ᾿ ἐγκαταλείψῃς. Ὁ σατανᾶς θὰ σὲ κοσκινίσῃ «ὡς τὸν σῖτον», ἀλλὰ «ἐγὼ ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου» (Λουκ. 22,32). Ἕνας Πέτρος κλονίστηκε καὶ ἔπεσε καὶ ἀρνήθηκε τὸ Xριστό.
Προσέξτε, λέει ὁ ἀπόστολος, γιατὶ φυσάει ἄγριος ἄνεμος, φυσάει ὁ ἄνεμος τοῦ διαβόλου. Προσέξτε, γιατὶ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ ξερριζωθῆτε.

Read more »

Το τελος της αμαρτιας… Μην απελπιζεσθε, υπαρχει συγχωρησις

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 16th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ; σελ. 49-52
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Το τελος της αμαρτιας

απελπισμ.ιστ.Ὦ ἀδελφοί μου, νὰ σᾶς δείξω τὸ τέλος τῆς ἁμαρτίας; Ποῖον εἶνε τὸ τέλος; Γλέντα, ἄνθρωπε, διασκέδαζε, πιὲς ἀπ᾿ ὅλα τὰ ποτήρια τῆς ἁμαρτίας. Τὸ τέλος εἶνε -ὦ Θεέ μου, ἂς μὴ φθάσῃ κανείς μας στὸ τέλος τῆς ἁμαρτίας, διότι ἡ ἁμαρτία δὲν εἶνε παιχνίδι-, τὸ τέλος εἶνε καταστροφή. Ἐπάνω σ᾿ ἕνα βράχο εἶνε στημένη μιὰ ἀγχόνη, μιὰ κρεμάλα. Τὸ τέλος τῆς ἁμαρτίας εἶνε τὸ τέλος τοῦ Ἰούδα. Ἔτσι καὶ ὁ Ἰούδας, κατρακυλώντας κατρακυλώντας ἔφθασε στὸ τέλος.
Ἐξαπατᾶ ὁ σατανᾶς τὸν ἄνθρωπο λέγοντας· Δὲν εἶνε τίποτα ἡ ἁμαρτία, προχώρα, προχώρα καὶ μὴ φοβᾶσαι… Κι ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάνῃ τὴν ἁμαρτία καὶ ὁ σατανᾶς τὸν ὁδηγήσῃ στὴν ἄβυσσο, τότε τοῦ λέγει· Τί ἔκανες! τώρα γιὰ σένα δὲν ὑπάρχει σωτηρία, δὲν ὑπάρχει ἔλεος… Αὐτὸ εἶπε καὶ στὸν Ἰούδα, καὶ «μεταμεληθεὶς …ἀπελθὼν ἀπήγξατο» (Ματθ. 27,3-5).
Αὐτὸ εἶνε τὸ τέλος τῆς ἁμαρτίας, ἡ ἀπελπισία καὶ ἡ καταστροφή.

Μὴν ἀπελπίζεσθε, ὑπάρχει συγχώρησις

Ὁ Χριστὸς συγχωρεῖ τ’ ἁμαρτήματά μας. Ἂν κανένα κορίτσι ἢ κανένας ἄνδρας ἢ καμμιὰ γυναίκα στὸν μάταιο καὶ ἀπατηλὸ καὶ ἀπατεῶνα αὐτὸ κόσμο γλυστρήσῃ καὶ πέσῃ, ὄχι, νὰ μὴ ἀπελπισθῇ.
Τί νὰ κάνῃ; Νὰ τρέξῃ στὸ Χριστό.
Τί νὰ κάνωμε; Σὰν τὸν ἄσωτο, σὰν τὴν πόρνη, σὰν τὸ λῃστή, νὰ πέσωμε στὰ ματωμένα πόδια τοῦ Χριστοῦ μας καὶ νὰ τοῦ ποῦμε· Χριστέ, συχώρεσέ μας. Καὶ ἂν τὸ ποῦμε ὄχι μὲ τὰ χείλη μας, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μας, ἅμα κλαύσωμε καὶ πονέσωμε, ὅπως ἡ πόρνη, τότε ἀπὸ τὰ οὐράνια θ᾿ ἀκουστῇ μιὰ φωνή, στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας· «Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» (Ματθ. 9,2). Παιδί μου, παίρνω σφουγγάρι καὶ σβήνω τ᾿ ἁμαρτήματά σου. Ἀλλὰ πρόσεχε ἀπὸ ἐδῶ κ᾿ ἐμπρός, νὰ μὴν πέσῃς στὴν ἁμαρτία. Νὰ φυλάγεσαι ἀπὸ αὐτὴν ὅπως φυλάγεσαι ἀπὸ τὸ φίδι.

Read more »

TI ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 16th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ; σελ. 47
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΓΕΜΙΣΕ ΑΠΟ ΜΑΣΩΝΟΥΣ «ΣΩΤΗΡΕΣ» Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ!!! ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΜΕ ΛΥΣΣΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ «ΣΩΣΟΥΝ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ!!! ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΔΕΝ ΣΩΖΟΥΝ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΑ. ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΜΑΣ O XΡΙΣTOΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ

Τι θ. Σωσ.. 1Τί περιμένει ὁ Χριστὸς ἀπὸ ἐμᾶς; Περιμένει νὰ πλησιάσουμε τὸν σταυρό του καὶ σὰν παιδιά του ἁμαρτωλά, νὰ γονατίσουμε μπροστὰ στὸν Ἐσταυρωμένο καὶ νὰ ποῦμε μία λέξι. Νὰ τὴν ποῦμε ὄχι ἁπλῶς μὲ τὰ χείλη μας, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὰ φυλλοκάρδια μας, καὶ σὰν πύραυλος καὶ σὰν φωτιὰ νὰ φτάσῃ ἐπάνω στὰ οὐράνια.
Μιά λέξι περιμένει καὶ ἀπὸ μένα καὶ ἀπὸ σᾶς, καὶ ἀπὸ μικροὺς καὶ ἀπὸ μεγάλους, καὶ ἀπὸ παπᾶδες καὶ δεσποτάδες, καὶ ἀπὸ κοκκίνους καὶ ἀπὸ μαύρους κι ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Περιμένει μιὰ λέξι. Ἂν δὲν τὴν πῇ τὴ λέξι αὐτὴ ὁ κόσμος, δὲν σῴζεται. Τὰ ἄλλα φάρμακα εἶνε ματαιότης.

Read more »

ΑΠIΣΤΕΥΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ – 1) Πορτογαλια: Πεθανε 41χρονη υγειονομικος 2 ημερες μετα το εμβολιο της Pfizer 2) O υποδιοικητης του “Θριασιου” δυο ημερες μετα το εμβολιο του κορωνοϊου διασωληνωθηκε. Τι λεει η γυναικα του – 3) Ζητησαν να υπογράψουν: “συναινω να εμβολιαστω για τον κορωνοϊο παρ’ ολο που μεχρι τωρα δεν ειναι πληρως γνωστες ολες οι ανεπιθυμητες ενεργειες απο το εμβολιο ακομη θανατηφορες”

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 12th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πορτογαλια: Πεθανε 41χρονη υγειονομικος 2 ημερες μετα το εμβόλιο της Pfizer

Ευρωαστ. κορωνοϊουΤον γύρο του Διαδικτύου κάνει η είδηση θανάτου της 41χρονης Σόνια Ασεβέντο, από την Πορτογαλία, εργαζόμενης στον υγειονομικό τομέα, που κατέληξε δύο ημέρες αφότου έλαβε το εμβόλιο της Pfizer
Η μητέρα δύο παιδιών εμβολιάστηκε, σύμφωνα με την βρετανική Daily Mail, στις 30 Δεκεμβρίου και έφυγε από τη ζωή την πρώτη ημέρα του 2021.

https://www.vimaorthodoxias.gr/diethni-2/koronoios-portogalia-pethane-41tis-pfizer/

O υποδιοικητης του “Θριασιου” δύο ημέρες μετά του κορωνοϊού διασωληνωθηκε

https://youtu.be/8u4vTmq0FXY

Αγωνια για τον υποδιοικητη του Θριασιου:

Τι λεει η γυναικα του

O υποδιοικητής του “Θριασίου”  που νοσηλεύεται διασωληνωμένος, έκανε τη Δευτέρα το εμβόλιο του κορωνοϊού.
Ο 54χρονος που δεν είχε υποκείμενα νοσήματα, εμφάνισε συμπτώματα του κατώτερου αναπνευστικού, δύο ημέρες μετά το εμβόλιο.

https://youtu.be/8u4vTmq0FXY

9a150f5deb69

Ζητησαν να υπογράψουν:

“συναινω να εμβολιαστω για τον κορωνοϊο

παρ’ όλο που μέχρι τώρα δεν είναι πλήρως γνωστές όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το εμβόλιο ακόμη θανατηφόρες”.

Read more »

Οι δικαστες μας & οι επισκοποι & οι αρχηγοι των αστυνομικων αρχων, που θα επρεπε να τους χαρακτηριζει υψηλο αισθημα δικαιου, αποδειχτηκα ανικανοι να προστατευσουν την Ελλαδα & τους Ελληνες, απο μια ξενοκινητη, πεθαμενατσιδικη κυβερνηση, που μονο για θανατους κορωνοϊου μιλαει & τρομοκρατει τους Ελληνες; Ποσοι μπηκαν στα νοσοκομεια & πεθαναν απο μολυνσεις ενδονοσοκομειακες & σηψαιμίες; γιατι τους μετρουν στα θυματα του κορωνοϊου; Απαντηστε εσεις! -Μεσα στην νεκρικη σιγη, μια Ελληνιδα ειρηνοδικης ειπε το Ουκ εξεστι σοι!

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 11th, 2021 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Μεσα στην νεκρικη σιγη, μια Ελληνιδα ειρηνοδικης ειπε το Ουκ εξεστι σοι!

Διαβαστε ολόκληρο το άρθρο, θα μάθετε πολλά

Γράφει η Αργυρώ Τέγουτζικ,
Ειρηνοδίκης Β΄

https://ende.gr/%CE%B2%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%854%CE%B9/

Ο Αριστοτέλης είναι ο πρώτος που διατυπώνει την άποψη του χωρισμού των λειτουργιών δηλ. των ενεργειών μιας ευνομούμενης πολιτείας σε τρεις (3) κατηγορίες: νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική, ενώ στα Πολιτικά του καταγράφει τις παρεκβάσεις των πολιτευμάτων.

Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, αφιερώνει ολόκληρο το πέμπτο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων και τη δικαιοσύνη την ορίζει ως αγαθό που δεν στοχεύει στην ευδαιμονία εκείνου που την ασκεί, αλλά στον άλλο άνθρωπο. Read more »

Εφημεριδα «Στυλος Ορθοδοξιας: ΚΑΝΤΕ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ -Οι αφορισμενοι, οι δαιμονισμενοι & οι μαγοι φοβουνται τον αγιασμο & το Σταυρο 2) Προστιμο αν κολυμπησεις για το Σταυρο!!! 3) Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑ (ομιλια του επισκοπου Αυγουστινου) 4) Ναι, τελικα τα υδατα αγιασθηκαν! Και οι φιλοι του κορωνοϊου δαιμονισθηκαν;

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 9th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 ΚΑΝΤΕ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ

Ἀφορισμένοι, δαιμονισμένοι καί μάγοι
φοβοῦνται τὸν ἁγιασμὸ καὶ το Σταυρὸ

τρυκιμ.-θαλασσα-ιστΠρος ενημέρωση δική σας και των φίλων σας.  Θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 9 Ιανουαρίου η εφημεριδα «ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

4219881

Προστιμο αν κολυμπησεις για το Σταυρο!!!

Γιώργος Παπαδόπουλος – Δημοσιογράφος

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2021: Η Ελλάδα είναι ορθόδοξη. Η πλειονότητα των ελλήνων πιστεύουν στον Χριστό. Έχουν βαπτιστεί.Ο νονός τους ... (Πατήστε τον τίτλο)

4219881

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑ

«Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

https://youtu.be/gYsm0HDYrsQ4219881

Ναι, τελικα τα υδατα αγιασθηκαν! Και ο κορονοϊος;

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου, Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ)

Ξεκινήσαμε τὴν γνωστὴ ὥρα. Ἐλέγξαμε τὸ πορτοφόλι μας. Περιεῑχε τὰ τριακόσια εὐρῶ. Ἄρα δὲν εἴχαμε νὰ φοβηθοῦμε τίποτα. Ἄν χρειαζόταν θὰ πληρώναμε σήμερα γιὰ τὴν Θεία Μετάληψη καὶ τὴν λήψη τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τριακόσια εὐρῶ. Δὲν τὸ ἄξιζε ἡ μέρα; Βέβαια τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο γράφει: «δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε». Ὡστόσο δὲν θὰ τὰ ἔπαιρνε ὁ παπάς, ἀλλὰ ὁ καίσαρας, γιὰ τὸν ὁποῖον πάλι γράφει: Read more »

ΠΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ «ΕΑΝ» – Δεν υπαρχει τιποτε μεγαλυτερο απο την πιστι μας, την οποια κρατησαν γενεες γενεων των πατερων μας – Θα εισαι οπως το ζωο, αν αισθανεσαι μονο τον σωματικο κινδυνο

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 6th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΠΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ «ΕΑΝ»

«Bλέπετε μή τις υμάς έσται ο συλαγωγών
δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης» (Kολ. 2,8)

12 παρα 5Tώρα λοιπόν, που βρισκόμαστε στό κατώφλι του νέου έτους, ας μή σας διδάξω ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος. Διδάσκαλός μας ας είναι ο απόστολος Παύλος, του οποίου θαυμασία περικοπή ανεγνώσθη σήμερα. Tί λέει ο απόστολος Παύλος;

* * *

«Aδελφοί, βλέπετε μή τις υμάς έσται ο συλαγωγών δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης» (Kολ. 2,8). Προσέχετε, λέει, αδελφοί! Tα μάτια σας ορθάνοιχτα.
Tί να προσέχουμε; Ποιός είναι ο κίνδυνος; Σωματικός; Oχι· δεν είναι μόνο σωματικός ο κίνδυνος. Θα είσαι όπως το ζώο, αν αισθάνεσαι μόνο τον σωματικό κίνδυνο. Eάν όμως είσαι και πνευματική ύπαρξι, θα αισθάνεσαι και τους πνευματικούς κινδύνους.
Kαι ποιός είναι ο πνευματικός κίνδυνος; Read more »

Οσοι πιστοι! Στηριξτε τους ευλαβεις ιερεις. Καντε αγιασμο & στα υπογεια, αν φρουρουνται οι ναοι απο τους διωκτες. Αγιαστε τα σπιτια σας, τις πηγες των υδατων, τους ποταμους, τις λιμνες & τις θαλασσα. Η αρνηση της κυβερνησης να ανοιξουν οι ναοι τα Θεοφανεια, μηπως ηταν προμελετημένη, για να προπαγανδίση επισημα η Διαρκης Συνοδος τα εμβολια;

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 5th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΡΕΜΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
ΑΛΛΑ & ΤΩΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ!!!

Μονο δαιμονες θα εβγαζαν τέτοιες απαγορεύσεις! Τους επισκοπους τους εχει στην τσεπη της η κυβερνηση & τους χρησιμοποιει όπου την βολεύει! Υπηρχαν και υπάρχουν ευλαβεις κληρικοί, ετοιμοι για μεγαλες θυσιες. 200χρόνια μετα από την απελευθέρωση από τον Τουρκικό ζυγο, λειτουργουν ξανα τα κρυφά σχολεια, στα βουνα, στα δάση, στις κατακόμβες. Οσοι πιστοι! Στηρίξτε τους ευλαβεις ιερεις. Αν δεν μπορουν να κάνουν τον αγιασμο στις εκκλησίες, γιατι θα φρουρουνται από το στρατό των διωκτων, βρειτε κάποιο υπόγειο να κανετε τον αγιασμό και να φυγουν οι δαιμονες. Αγιαστε τα σπίτια σας και τις πηγες των υδάτων. Να μη μεινη ποταμός, λίμνη ή θαλασσα χωρίς να αγιασθη.
090634b9b49e9b3e4c9bc943

Επιστολη ιερεα στον Εισαγγελεα Χανιων:
Δεν θα υπακουσω – Θα κανω τον Μεγαλο Αγιασμο τα Φωτα

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων και τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, απέστειλε ο πατήρ Δημήτριος Κοκολινάκης.

Πηγή: creta24.gr

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, οι εκκλησίες θα είναι κλειστές για τους πιστούς και την ημέρα των Θεοφανείων δεν θα γίνει αγιασμός των υδάτων σε εξωτερικούς χώρους. Όπως αναφέρει στην επιστολή ο πατήρ Δημήτριος, με τα ανωτέρω μέτρα «προσβάλλονται και πάλι τα ατομικά και συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των πιστών Ορθόδοξων Χριστιανών» και σκοπός του με την εν λόγω επιστολή είναι να δηλώσει την αντίθεση του
Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:
«Άξιότιμε κ. Είσαγγελεύ, άξιότιμε κε Διευθυντά. Διανύοντας τίς άγιες αύτές ήμέρες τού Δωδεκαημέρου, θεώρησα καθήκον καί ίερή ύποχρέωσή μου, νά σάς άπευθύνω τήν παρούσα έπιστολή.
Μέ τίς νέες όλως άντισυνταγματικές έξαγγελίες τής Έλληνικής Κυβερνήσεως, έπιβάλλεται γιά άλλη μία φορά, ή τέλεση ίεροπραξιών κεκλεισμένων τών θυρών καθ’ όλες τίς έπόμενες άγιες ήμέρες, ή μή τέλεση τού Μέγα Άγιασμού τών ύδάτων σέ έξωτερικούς χώρους κοκ….
Διαβαστε την συνέχεια:
https://www.real.gr/koinonia/arthro/apeitharxia_proanaggelei_iereas_sta_xania_den_tha_ypakouso_tha_kano_ton_megalo_agiasmo_ta_fota-702104/

Η αρνηση της κυβερνησης να ανοιξουν οι ναοι τα Θεοφανεια, μηπως ηταν προμελετημένη, για να  προπαγανδίση επισημα η  Διαρκης Συνοδος τα εμβολια;

Η διαρκης συνοδος δείχνει ότι: «Δεν συναινεί στα νέα Κυβερνητικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των Ιερών Ναών, εμμένει σε όσα συμφωνήθηκαν αρχικώς με την Πολιτεία και εντέλλεται οι Ιεροί Ναοί να παραμείνουν ανοικτοί για την συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λειτουργία και τον Αγιασμό των υδάτων εντός των Ιερών Ναών της Εορτής των Θεοφανείων όπως άλλωστε είχε συμφωνηθεί.

Αλλα κανει προπαγανδα για τα εμβόλια!!!

«Κάνει έκκληση τόσο προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσο και προς την Ελληνική Κυβέρνηση να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να εξασφαλιστεί άμεσα ο ικανός αριθμός εγκεκριμένων εμβολίων για τους πολίτες.

Αν φοβουνται οι δεσποταδες μη τελειώσουν τα εμβόλια, ας τα κανουν πρώτοι. Ο πιστος λαός δεν βιαζεται. Θα περιμένει να δη τις παρενέργειες πρωτα και μετά θα αποφασίση

ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ – Θεοφανεια: Ημερα Μεγαλης Υπακοης στην Αληθεια & οχι σε ανθρωπους & εξουσιες 1) Ειδηση βομβα! Με τον ιατρο π. Αντωνιο(βιντεο)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 4th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ειδηση βομβα!

Με τον ιατρο π. Αντωνιο 03.01.21

_____

____

Θεοφανεια: Ημερα Μεγαλης Υπακοης στην Αληθεια και οχι σε ανθρωπους και εξουσιες

Γράφει ο Γιώργος Παύλος στην Romfea.gr
π. Καθ. Φυσικής και Φιλοσοφίας ΔΠΘ

Δέκα και πλέον ημέρες ζω σε απομόνωση με τα συμπτώματα του κορωνοϊού.
Οι γιατροί μού βρήκαν και μορφή πνευμονίας. Δοκιμάζω όλο το πακέτο. Πρότειναν να μπω σε πρόγραμμα οξυγόνου.

Υπέγραψα στο νοσοκομείο κι έφυγα με δική μου ευθύνη, για να μην μπω σε κλίμα φόβου και πανικού, αλλά και για να γράψω αυτό το κείμενο που ενδεχομένως να είναι και το τελευταίο.

Δεν γνωρίζω τι θα συμβεί αύριο. Αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Ελπίζω μόνο στον Θεό. Ξέρω ως επιστήμονας πως και για ελάχιστο κλάσμα του δευτερολέπτου να έρθεις από το μη είναι στο είναι και να δεις το φως του ήλιου είναι μυστήριο και θαύμα μέγιστο.

Δώρο που ποτέ δεν μπορείς να ξεπληρώσεις. Ουδείς μπορεί να το ξεπληρώσει, κι ακόμη περισσότερο, να το αποκωδικοποιήσει ευκόλως.

Ποσό περισσότερο όταν σου δόθηκαν εντελώς δωρεάν να ζεις δεκάδες χρόνια και δισεκατομμύρια δευτερόλεπτα. Γι᾽ αυτό είμαι ευγνώμων σε όλους και σε όλα.

Αποφάσισα να αντισταθώ και να μην αποδεχθώ το πακέτο του φόβου που διαχειρίζονται γιατροί, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, αλλά, δυστυχώς, και η πλειοψηφία των εκκλησιαστικών ηγετών.

Άλλο η αγάπη της ζωής και άλλο ο διαδιδόμενος φόβος και πανικός του κορωνοϊού.

Read more »

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑΡΑΚΩΝΕΤΑΙ! Αποπειρα φιμωσεως -Eπειγουσα προκαταρκτικη εξεταση- του Αξιου Ιεραρχου Κυθηρων Σεβασμιωτατου Σεραφειμ καθως και του αγρυπνουντος πληρωματος της Εκκλησιας. 2) Παλιν ο βδελυρος Ηρωδης μαινεται, παλιν ταραττεται!!! 3) ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΘHΡΩΝ & ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 3rd, 2021 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διωκεται ο Σεβ. Κυθηρων, Σεραφειμ, που ανεδειξε τη χρηση κυτταρων απο εμβρυα εκτρωσεων για παραγωγη «εμβολiων» covid-19.

http://stalagmaties.blogspot.com/2021/01/covid-19.html

9a150f5deb69

Παλιν ο βδελυρος Ηρωδης μαινεται, παλιν ταραττεται!!!

Ευρωαστ. κορωνοϊουΑπόπειρα φιμώσεως του Αξίου Ιεράρχου Κυθήρων Σεβασμιωτάτου Σεραφείμ καθώς και του αγρυπνούντος πληρώματος της Εκκλησίας.
Eπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προς διερεύνηση τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκόμενων πράξεων και ανατέθηκε σε Εισαγγελικό Λειτουργό, κατόπιν εντολής της διευθύνουσας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά; (Απαγορευουν μετά ροπάλου η αντιθετη γνωμη!!! Μηπως μας κυβερνα ο πεθαμενος της  Χοτζας της Αλβανίας)

Με αφορμή την νέα παρέμβαση εισαγγελέα για τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Κυθήρων σχετικά με το εμβόλιο.

(Δείτε άρθρο: https://www.kathimerini.gr/world/561203191/to-vatikano-krinei-ithika-apodekta-ta-emvolia-kata-tis-covid-19/

Ο Σεβασμιώτατος Κυθήρων Σεραφείμ απαντά:

  • «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις».
    «εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην»!

Εδώ και πολλά χρόνια κρατάει Θερμοπύλες και ψηλά την Ομολογία της Πίστεως, η απροσκύνητη στάση του Κυθήρων Σεβ. Σεραφείμ ενοχλεί και αποκαλύπτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τα χθόνια σχέδια της παγκόσμιας κυβέρνησης της Νέας Τάξεως Πραγμάτων με στόχο να κάνει τον «μετάνθρωπον», τον μεταλλαγμένο άνθρωπο-ρομπότ.
Τα όργανα της Νέας Τάξεως Πραγμάτων λύσσαξαν θέλουν τους λαούς φοβισμένους καὶ γονατισμένους, για να μπορούν να τους κατεξουσιάζουν. Ὁ φοβισμένος λαός είναι υπάκουος και διαχειρίσιμος.
Σφοδρές αντιδράσεις, συγκίνηση και διεθνές ενδιαφέρον προκαλεί σε όλη την Ορθοδοξία η ομολογιακή στάση του Κυθήρων Σεβ. Σεραφείμ. Επιχειρείται συστηματική στόχευση και διωγμός του από τους «εισαγγελάτους» της μίσθαρνης δημοσιογραφίας και των οργάνων επιβολής της κυβέρνησης Μητσοτάκη για να κάμψουν το φρόνημα του γενναίου επισκόπου και των πιστών.

https://agonasax.blogspot.com/2020/12/blog-post_893.html

9a150f5deb69

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΘHΡΩΝ

https://www.youtube.com/watch?v=k9_ceDXazp0&feature=emb_logo

Μην κάνετε το εμβόλιο, περιέχει έμβρυα από εκτρώσεις το γνωρίζει και ο Πάπας.

  • ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ,
  • ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ .

Πριν από 7 ημέρες — Η επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού και του Πάπα Φραγκίσκου Read more »

H ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – Ας συναισθανθουμε τι χασαμε, τον χρονο που περασε & ας μετανοησουμε. Nα δωσουμε υποσχεσι στο Θεο, εφετος να μην κερδησει ο διαβολος ουτε μια ωρα. Oλες οι ωρες, ολες οι μερες, ολες οι βδομαδες, ολη η ζωη μας να’ νε κοντα στο Θεο

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 31st, 2020 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

H ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(Ο αριθμός 8.760)

Ο Σταυρος του Χριστου η δυναμή μαςTα MEΣANYXTΑ της 31ης Δεκεμβρίου, όταν το ρολόι χτυπά 12 ακριβώς, ένα έτος ―με τις πίκρες και τις χαρές του― σβήνει, και ένα νέο έτος ανατέλλει. Tο παλαιό ανήκει πλέον στήν ιστορία. Oι 365 ημέρες του έχουν περάσει!
Tο σκεφθήκατε, αγαπητοί μου, αυτό; Tί επράξαμε κατα το διάστημα των 365 ημερών; Eίμεθα χρεωμένοι γι’ αυτές. Για να δώσω μια ιδέα της ευθύνης που έχουμε για το χρόνο που περνάει, θα φέρω μια εικόνα, ένα παράδειγμα· θα μιλήσω παραβολικώς.

* * *

Eνας βασιλιάς είχε πολλούς υπηκόους. Eπειδή τους αγαπούσε, μια μέρα έκανε σέ όλους από ένα δώρο. Tους έδωσε ως μπουναμά από ένα πουγγί γεμάτο χρυσά νομίσματα. Tο πήραν οι άνθρωποι, το άνοιξαν, κι άρχισαν να μετράνε τα νομίσματα. Mετρούσαν, μετρούσαν… Oλοι βρήκαν το ίδιο· μέσα στό πουγγί του καθενός υπήρχαν 8.760 χρυσά νομίσματα, 8.760 λίρες! Mεγάλο το ποσό. Tο έδωσε ο βασιλιάς από καλωσύνη, για να το χρησιμοποιήσουν για το καλό το δικό τους και των άλλων. Aλλ’ αυτοί τί έκαναν· μπορείτε να φανταστήτε; Aντί με τα χρήματα αυτα να βοηθήσουν το σπίτι τους και την κοινωνία, πήραν το πουγγί, πήγαν κοντα στό ποτάμι, το άνοιξαν και άρχισαν να πετάνε μία – μία τις λίρες μέσα στό νερό. Oλες τις λίρες τις πέταξαν στό ποτάμι! Εάν ήταν κάποιος εκεί και τους έβλεπε, τί θά ‘λεγε; Oτι αυτοί τρελλάθηκαν.

Read more »

Θα κλονισουν ολα τα καθεστωτα. Ετοιμαζουν αναρχια παγκοσμια. Αυτο επιδιωκουν οι σκοτεινες δυναμεις… και μεσα απο την αναρχια θα ξεπηδηση ο Αντιχριστος. (Ο Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος Καντιωτης, ερμηνευοντας την Β Θεσ/νικης επιστολη, το 1976, ζωγραφιζε, οπως φαινεται, την εποχη μας)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 31st, 2020 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Μέσα ἀπὸ τὴν ἀναρχία θὰ ξεπηδήσῃ ὁ Ἀντίχριστος

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου, σὲ κύκλο ἀνδρῶν στη Μητρόπολη. Τὰ λόγια εἶναι ἀπομαγνητοφωνημένα. Ὑπάρχουν και ηχητικά.

  • ολιγαρχια φΘὰ κλονίσουν ὅλα τὰ καθεστῶτα. Ἀπογοητευμένοι καὶ αηδιασμένοι οἱ Ἕλληνες θὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὶς ἐκλογές. Ἔτσι θὰ ἐπικράτησουν μερικὰ κακοποια στοιχεία καὶ θα φέρουν την ἀναρχία. Αὐτὸ ἐπιδιώκουν οἱ σκοτεινες δυνάμεις. Ἔτσι θὰ δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα γιὰ νὰ ἀναλάβει δράσι ο ἀντίχριστος!

«Ἔρχεται ἡ ἀναρχία. Αὐτὸ ἐπιδιώκουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις. Θὰ κλονίσουν ὅλα τὰ καθεστῶτα, εἴτε δεξιὰ εἴτε ἀριστερὰ εἴτε κεντρῷα, θὰ τ᾽ἀπαξιώσουν στα μάτια τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ φέρουν τὴν ἀναρχία….
Μέσα ἀπὸ τὴν ἀναρχία θὰ ξεπηδήσῃ ὁ Ἀντίχριστος
Θὰ ἔρθῃ λοιπὸν μιὰ ἀναρχία στὸν κόσμο. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀναρχία θὰ εἶνε τὸ κατάλληλο κλῖμα, ποὺ θὰ γεννηθῇ ὁ ἀντίχριστος. Αὐτὸς θὰ συγκεντρώσῃ ἐπάνω του πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ θὰ διοικῇ κατὰ τρόπον ἀπαίσιον καὶ ἐλεεινόν.
Αὐτὸς θὰ καταργήσῃ ὅλες τὶς ἐξουσίες καὶ θὰ μείνῃ μονοκράτωρ καὶ κοσμοκράτωρ στὸν κόσμο. Τί μυστήρια πράγματα θὰ γίνουν!
Στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη εἶνε τώρα 145 σημαῖες. Θὰ φύγουν ὅλες αὐτὲς καὶ θὰ ὑψωθῇ ἡ σημαία τοῦ ἀντιχρίστου. Καὶ θὰ εἶνε φοβερὰ καὶ τρομερὰ τὰ πράγματα. Καὶ δὲν θὰ συγκρίνεται σὲ φρίκη ἡ δουλεία αὐτὴ οὔτε μὲ τὴ δουλεία τοῦ Νέρωνος οὔτε μὲ τοῦ Στάλιν ἢ τοῦ Χίτλερ. Ἀλλὰ ἄξια ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν. Ὡς τιμωρία τῆς ἀνθρωπότητος θὰ ἐπέλθῃ αὐτὴ ἡ κατάστασι».
Διαβαστε εδω την συνεχεια:
https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=36644

__

  • Οι κυβερνητες όλων σχεδον των κρατων, εκτελουν εντολες σκοτεινων μασονικων στοων. Συμπεριφέρονται άθλια στο λαό, προκαλωντας την απαξίωση και την αγανακτηση και τον παγκόσμιο ξεσηκωμο. Οι  αναρχικοι, οι διεφθαρμένες ΜΚΟ και οι λαθρομετανάστες τα εργαλεία τους.
  • ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΕΙΤΑΙ ΤΟΣΟ ΑΓΡΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ, ΑΡΚΕΙ & ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΘΕΛΗΣΟΥΜΕ

ΕΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΛΑΟΣ ΕΜΠΑΙΖΕΤΑΙ. BΡΑΖΕΙ Η ΚΟΖΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΔΑΛΙΑ – 3 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΜΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ, ΑΧΡΗΣΤΑ, ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ, lockdown!!! ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΡΑΦΥΛΑΓΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 5 30 π.μ., ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ! ΘΑ ΠΑΡΑΦΥΛΑΓΗ & ΤΩΡΑ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ; Ο νυν περιφεριαρχης Κοζανης κανει πλατες σ᾽ αυτους που ονομαζουν «ψευτογιορτη» τα Χριστουγεννα; ΔΕΝ ΠΑΝ ΝΑ ΠΝΙΓΕΙΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 2) Η αρνηση του Μητροπολιτη Κυθηρων να εμβολιαστη με τους σατανικους καρπους των αμβλωσεων. (Βιντεο)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 30th, 2020 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΛΑΟΣ ΕΜΠΑΙΖΕΤΑΙ

 ΕΥΚΟΛΟ ΘΥΜΑ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ;

ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ & ΝΑ ΜΟΛΥΝΘΟΥΜΕ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ

https://youtu.be/oY8kiMXn8Z8 

«Ος δ αν σκανδαλίση ενα των μικρων τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει αυτω ινα κρεμασθη μύλος ονικος περι τον τράχηλον αυτου και καταποντισθη εν τω πελάγει της θαλάσσης» (Ματθ. 18,6).

πιες το αιμα Ινηπιων.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΗ Η ΚΟΖΑΝΗ, με αυστηρά lockdown, απο 7 Οκτωμβρίου 2020 ως 6 Ιανουαρίου 2021 και βλέπουμε!!!

Διαβαστε τις ανακοινωσεις τοῦ Χαρδαλια
-Κορονοϊός: Παράταση στο lockdown σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο, Κοζάνη ἀπὸ 1.1.2021 έως 6 Ιανουαρίου 2021
Ἀθόρυβη παράταση ἀπὸ 19.12.2020- 31.12.2020
– Σκληρότερου lockdown (σ.σ. με την αστυνομία να βρίσκεται ήδη… παντού) καθώς ο κορονοϊός στις περιοχές αυτές… δεν μαζεύεται. Τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, 19.12.2020 και είναι τα ίδια με αυτά της δυτικής Αττικής. lock down. Όπως είπε υπάρχουν 397 ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης
Γενικό lockdown για ολόκληρη την Ελλάδα & φυσικά και την Κοζάνη, από 7.11.2020- 19.12.2020
www.kozanilife.gr 29 Οκτ 2020 — Παρατείνεται για μια εβδομάδα ακόμα στην Π.Ε. Κοζάνη το lockdown … ΠΕ που αρχικά είχε ισχύ έως 29 Οκτωβρίου 2020, δηλαδη συνεχίζεται ως 6 Νοεμβρίου.
–«Ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης τίθεται από 16-10-2020 ώρα 06.00 και για 14 ημέρες, έως και 29-10-2020, στο Επίπεδο Συναγερμού κατηγορίας 4 – Αυξημένου Κινδύνου…» 277 κρούσματα σε 14
— Κορωνοϊός: Μίνι lockdown σε Ιωάννινα και Κοζάνη | Για πέντε ἡμέρες. Ἀπό τὶς 7 Οκτ 2020 — Κορωνοϊός: Μίνι lockdown σε Ιωάννινα και Κοζάνη … τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν για πέντε ημέρες ἀπὸ τὶς 7 Οκτωβρ. έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.
Μηπως με αυτά τα μετρα νομίζουν ότι θα πετύχουν στην περιοχη, μεγαλύτερο ποσοστό Ἑλληνων να εμβολιάσουν μὲ τοὺς φονικούς ιούς τῶν αμβλώσεων, τοὺς δηλητηριώδης καρπός τῶν σκοτωμένων νηπίων; Γελάστηκαν. Δεν είμαστε πρόβατα και δεν τρῶμε κουτόχορτα. Τους τα χαρίζουμε.

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Μητροπολιτης Κυθηρων: Δεν θα κανω το εμβολιο

Με αφορμή την πληροφορία πως ο Πάπας εγκρίνει τα εμβόλια του COVID ακόμη και αν περιλαμβάνουν έμβρυα από εκτρώσεις (ΕΔΏ) θέτονται επιπλέον ερωτήματα ποια είναι η στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε κάτι τέτοιο.
Όμως, ουδόλως ασχολούνται οι κατά άλλα λαλίστατοι λάτρεις των μασκών ιερωμένοι. Ω της αφροσύνης τους!
Είδαμε τον πρώτο Ιεράρχη που υπερασπίστηκε τους νεοταξίτικες τακτικές με τον θεολογικό του λόγο και να εμβολιάζεται ηλιθιωδώς μπροστά στις κάμερες και να υπερασπίζεται διακαώς τον εμβολιασμό! Και έρχεται να λαμβάνει θέση προς τιμήν του, ο Μητροπολίτης Κυθήρων Read more »

ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ; Απο τις 23-29.12.2020 εκοιμηθησαν στην Δ. Μακεδονια, δυο ιερεις & ενας επισκοπος απο λοιμωξη σε νοσοκομεια, & οχι απο τον κορωνοϊο. Και ομως, παρουσιασαν ως μοναδικη αιτια θανατου τoν κορωνοϊο! 2) ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΘΕΝ ……ΕΟΡΤΗ! Ποιος το ειπε; Κανενας ελεεινος και σκοτεινος δαιμονας; Χαρακτηριστε τον εσεις.

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 29th, 2020 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ;

Ἀπό τὶς 23-29.12.2020 εκοιμηθησαν στην Δ.Μακεδονία, δύο ἱερεῖς και ἕνας ἐπίσκοπος ἀπὸ τὴν λοίμωξη σε νοσοκομεῖα, καὶ ὄχι ἀπὸ τον κορωνοϊο; Γιατί αυτὸ τὸ ἀποσιωπουν και τα κανάλια καὶ παρουσιαζουν σαν μοναδικὴ αἰτία τὸν κορωνοϊο;

Ο μητροπολίτης Καστοριας πηγε για απλο ελεγχο και χωρις να εχει κάποιο συμπτωμα στο Νοσοκομειο και βρεθηκε θετικος. Γιατι τον κράτησαν στο Νοσοκομειο  και δεν τον εβαλαν σε απλη καρατινα, οπως κανουν σ» εκεινους που εχουν ήπια συμπτώματα; Μάθαμε τὶς τελευταῖες ἡμέρες ὅτι ἔπαθε λοιμωξη μεσα στο νοσοκομεῖο καὶ η κατασταση της υγειας του ἦταν πολύ σοβαρή. Τελικά υπέκυψε. Ποιός ευθύνεται; Ο κορωνοϊός; Τὸ νοσοκομεῖο πολύ καλό, τὸ προσωπικὸ τέλειο, πῶς μολύνονται οἱ ἀσθενεῖς και πεθαίνουν;
Ἀναζητήσαμε περισσότερα πράγματα γιὰ τὶς λοιμώξεις καὶ διαβάσαμε τὸ παρακάτω περιστατικό. Σᾶς τὸ παραθέτουμε:
«…Συναγερμός έχει σημάνει στη Δυτική Μακεδονία με τη σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη ενός 53χρονου εργαζόμενου στο Νοσοκομείο Καστοριάς…»
Διαβᾶστε περισσότερα ἐδῶ:

https://www.protothema.gr/greece/article/983031oronoios-makedonia-sunagermos-apo-ta-subtomata-loimoxis-upallilou-tou-nosokomeiou-kastorias/
Ποιός ἄραγε δάκτυλος μολύνει καὶ τὰ καλύτερα νοσοκομεῖα;

9a150f5deb69Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΘΕΝ ……ΕΟΡΤΗ!
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
κ. ΒΑΣ. ΚΙΚΙΛΙΑ
*************

«Οι μισούντες Σιών αισχύνθητε από του Κυρίου.
Ως χόρτος γαρ πυρί έσεσθε απεξηραμένοι»!!!
______Τα πολύ σκληρά αυτά λόγια, αγαπητοί μου Αδελφοί, είναι λόγια της χριστιανικής υμνωδίας! Είναι λόγια, τα οποία ψάλλονται κατά ακολουθία του όρθρου το πρωΐ της εορτής των Χριστουγέννων! Αναφέρονται στους ασεβείς ανθρώπους, οι οποίοι μισούν και μάχονται την Εκκλησίαν! Ιδού η ερμηνεία τους:

«’Οσοι έχετε μίσος για την Σιών, θα ντροπιασθείτε από τον Κύριον, διότι ως χορτάρι από την φωτιά θα αποξεραθείτε»!
(βλ. Αναβαθμοί, Αντίφωνον α΄- Όρθρος των Χριστουγέννων). Read more »

Εκοιμηθη ο αρχιμανδριτης Αυγουστινος Μυρου & προστεθηκε στα θυματα του κορωνοϊου!!! Οι νεκροθαφτες & διαφημιστες του κορωνοϊου & των εμβολιων δεν κοιτουν να συμμαζεψουν τις ενδονοσοκομειακες λοιμωξεις, αλλα τους μετρουν ως θυματα του κορωνοιο! Δεν κατεληξε ο π. Αυγουστινος Μυρου απο τον κορωνοϊο, αλλα απο μολυνση που επαθε στο νοσοκομειο & την σηψαιμια 2) Αγαπητε πρωθυπουργε… τα εμβολια εφθασαν με τιμες αρχηγου κρατους!! Εμβολιαστειτε λοιπον εσεις & ολο σας το σοϊ, με την κυρια προεδρο & τους 300 μαζι, οχι ομως με συριγγες γιαλατζη & εμβολια γιαλατζη αλλα, με τα κανονικα

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 28th, 2020 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1) Έφυγε για την αλλη ζωη σε ηλικια 68 ετων, ο αρχιμανδριτης Αυγουστινος Μυρου

44948254s10

Δευτέρα 28/12/2020 | Κοζάνη

  • ΜΕ ΠΟΛΥ ΛΥΠΗ ΣΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΩ ΤΗΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΜΥΡΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ. ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΝΔΟΙΜΙΑΣ ΤΟΥ KOVIND 19. ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΡΕΣΒΕΥΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ.  ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ!!!!!

http://www.prlogos.gr/%CE%AD%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5-%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%8D/

090634b9b49e9b3e4c9bc943

2)  ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ & ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΟΥ

Ἀγαπητὲ πρωθυπουργὲ τῆς φιλτάτης πατρίδος μου,

τα εμβολια εφθασαν με τιμες αρχηγου κρατους!!

Ἐμβολιαστεῖτε λοιπὸν ἐσεῖς καὶ ὅλο σας τὸ σόϊ, μὲ τὴν κυρία πρόεδρο καὶ τοὺς 300 μαζί, ὄχι ὅμως μὲ σύριγγες γιαλατζῆ καὶ εμβόλια γιαλατζῆ ἀλλά,μὲ τὰ κανονικά, μὲ αὐτὰ ποὺ θέλετε νὰ μᾶς σώσετε, μὲ αὐτὰ ποὺ μᾶς ἑτοίμασε ἡ βαρέως ποινικοῦ μητρώου ΠΦΑΪΖΕΡ, ἔτσι ὥστε νὰ γίνετε ἐσεῖς, τὸ <<τεῖχος τῆς ἀνοσίας >> μας καὶ νὰ θυσιαστεῖτε γιὰ μᾶς,γιὰ τὸν λαὸ ποὺ ὁρκιστήκατε νὰ ὑπηρετεῖτε, καὶ νὰ γίνει ἐπὶ τέλους πραγματικότητα ἡ <<ἐκστρατεία ἐλευθερίας>> (ΜΑΣ) -καὶ ὄχι γιαλατζῆ !!

Ταχτσόγλου Καλλιόπη,ἠθοποιὸς
https://www.triklopodia.gr

090634b9b49e9b3e4c9bc943

3) Robert F. Kennedy Jr: τα νέα εμβόλια είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας! Θέλετε να γίνετε ένα ζόμπι γενετικά τροποποιημένο; ή ένα ζωντανό ρομπότ; Τα mRNA τροποποιούν το γενετικό υλικό και προκαλούν ανήκεστες βλάβες. ΒΙΝΤΕΟ

http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2020/12/robert-f-kennedy-jr-mrna.html#more

090634b9b49e9b3e4c9bc943

4) Οι βρακοφασκιωμένοι της Νέας Δημιοκρατίας πρόδωσαν την Μακεδονία, αλλά θεωρούν πατριωτικό καθήκον τον εμβολιασμό!

Read more »