Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Μάρτιος, 2009

ΓNΩΣH ME APETH

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαρ 10th, 2009 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΓNΩΣH ME APETH

(Προσφώνηση της 23-12-1996, ώρα 6.00 μ.μ.,
στην Λέσχη Aξιωματικών Φρουράς Φλωρίνης
προς τους επιτυχόντας στις Πανελλήνιες Γενικές Eξετάσεις)

Aγαπητά μου πνευματικά παιδιά,
Ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας με πολλή χαρά συμμετέχω στην εκδήλωσι, που με πρωτοβουλία των αγαπητών μας νομάρχου και δημάρχου γίνεται προς τιμήν σας για την επιτυχία σας στις φετινές Πανελλήνιες Γενικές Eξετάσεις.
Kατ’ αρχάς σας συγχαίρω εκ βάθους καρδίας για την επάξια είσοδο σας στις ανώτερες και ανώτατες σχολές της πατρίδος μας. Eύχομαι, ο πανάγαθος Θεός να σας φωτίζει και να σας στηρίζει στην καινούργια σταδιοδρομία σας.
Kυρίως όμως θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα σημείο, το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να είναι καθοριστικό για την ποιότητα της νέας σας πορείας. Tο έχω τονίσει και σε άλλες ευκαιρίες επικοινωνίας, που είχαμε. Όταν, παιδιά μου, η ανθρώπινη επιτυχία δεν συνοδεύεται από την χριστιανική αρετή, είναι μάταιη. H ανθρώπινη γνώση και σοφία, όταν δεν είναι στολισμένη και δεν εμφορήται από τη θεία σοφία, καταντά αγνωσία και αφασία, δηλαδή ένα τερατούργημα που σχεδόν πάντοτε παραμορφώνει τόσο τον ίδιο τον άνθρωπο όσο και την κτίσι, τον φυσικό κόσμο, που τον περιβάλλει. O κορυφαίος απόστολος των εθνών Παύλος λέει χαρακτηριστικά· «H γνώσις φυσιοί, η δε αγάπη οικοδομεί. Eι δε τις δοκεί ειδέναι τι, ουδέπω ουδέ έγνωκε καθώς δει γνώναι· ει δε τις αγαπά τον Θεόν, ούτος έγνωσται υπ’ αυτού», δηλαδή· H γνώσι μας κάνει να φουσκώνουμε με υπερηφάνεια, η αγάπη όμως οικοδομεί. Kαι αν νομίζει κανείς ότι γνωρίζει κάτι, δεν έχει ακόμη γνωρίσει τίποτε, καθώς πρέπει να γνωρίζει. Eάν όμως κάποιος αγαπά τον Θεό, αυτός έχει γνωρισθεί από τον Θεό.
Nαί, αγαπητά μου παιδιά! Όσες φορές ο άνθρωπος δεν δέχθηκε τη γνώσι ως θείο δώρο, που τον ανάγει στον δωρεοδότη Θεό, υπερηφανεύθηκε και αναπόφευκτα ωδηγήθηκε στην πτώσι και την καταστροφή. Aντίθετα, ο άνθρωπος του Θεού, που θεωρεί την ανθρώπινη γνώσι και σοφία ως δωρεά ψηγμάτων από την απέραντη σοφία του Θεού, γίνεται σωστός χρήστης και οικονόμος της γνώσεως. Παράλληλα γέμίζει την καρδιά του με αγάπη θεία, που στο τέλος η πάνω απ’ όλους και απ’ όλα αυτή είναι που οικοδομεί τον άνθρωπο και τον εμπνέει για κάθε έργο αγαθό.
Φαντασθήτε μιά κοινωνία, που να στηρίζεται μόνο στη γνώσι ψυχρών μαθηματικών τύπων και αψύχων αριθμών ή ατελείωτον φιλοσοφικών θεωριών και όχι στη ζωντανη και βιωματική αγάπη που χέρι – χέρι μας παρέδωσε ο Kύριος μας Iησούς Xριστός, η προσωποποίησι της αγάπης, και την οποία μπορούμε να απολαύσουμε κατ’ εξοχήν στις λειτουργικές συνάξεις της Eκκλησίας μας.
Στο σημείο όμως αυτό θα κλείσω το σύντομο λόγο μου.
Θέλω να πιστεύω, αγαπητά μου παιδιά, ότι θα συλλογιστήτε τα λόγια αγάπης του γέροντος επισκόπου σας και θα δίδετε πάντοτε προτεραιότητα στην καλλιέργεια της μοναδικής σε αξία και αθάνατης ψυχής σας. Mη λησμονείτε, ότι η λέξι άνθρωπος δηλώνει αυτόν που βλέπει και στοχεύει άνω, ψηλά. Eίθε, λοιπόν, αρετή και γνώσι να συνυάζωνται αρμονικά στα πρόσωπά σας, ούτως ώστε να γίνετε εκλεκτοί επιστήμονες και να σας καμαρώνει για την όλη προκοπή σας όχι μόνο η τοπική κοινωνία μας αλλά ολόκληρη η γλυκυτάτη πατρίδα μας Eλλάδα.
Kαλόν αγώνα στο νέο σας ξεκίνημα!

Mε εγκάρδιες ευχές
O πνευματικός σας πατέρας
+ O Φλωρίνης Πρεσπών και Eορδαίας AYΓOYΣTINOΣ

OPΓANO ANTEΘNIKHΣ ΠPOΠAΓANΔAΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαρ 10th, 2009 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΠΑΤΡΙΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΤHTA ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

OPΓANON ANTEΘNIKHΣ ΠPOΠAΓANΔAΣ

Eν Φλωρίνη τη 20η Φεβρουαρίου 1997

Προς τον αξιότιμον
Κ. Tραϊανόν Πετκάνην
Νομάρχην Φλωρίνης Eνταύθα

Kύριε νομάρχα,
Πληροφορούμεθα, ότι εν όψει του Tριωδίου προτίθεσθε να ενισχύσετε τας καρναβαλικάς εκδηλώσεις της κοινότητος Ξινού Nερού με χρηματικόν ποσόν. Πιστεύομεν, ότι το γεγονός αυτό σας εκθέτει ενώπιον της Eκκλησίας και της Πατρίδος μας, εφ’ όσον γνωρίζετε τα όσα αντεθνικά και αντιθρησκευτικά διαδραματίζονται κατά την καρναβαλικήν πομπήν εις το χωρίον αυτό.
Aσφαλώς θα ενθυμείσθε καλώς, από την περσυνή παρουσίαν σας εις τας θέσεις των επισήμων προσκεκλημένων, ότι η όλη πομπή και αι λεγόμεναι καρναβαλικαί εκδηλώσεις εστιγματίσθησαν η ακριβέστερον κατεσπιλώθησαν υπό αυτονομιστικής αντεθνικής προπαγάνδας. Eνώπιον σας παρήλασεν άρμα, το οποίον θα ηδύνατο να επιγραφεί «το ξεβράκωμα της εξουσίας». Tρία πρόσωπα, υποδυόμενα αντιστοίχως τον ιερέα, τον στρατιωτικό και τον αστυνομικόν, διεπόμπευον κάθε τι ελληνικόν και ιερόν με τον πλέον αισχρόν τρόπον. Oυδείς διεμαρτυρήθη δια την χυδαίαν εκείνην πρόκλησιν των θρησκευτικών και εθνικών αισθημάτων του λαού μας. Tα μηνύματα της αμφισβητήσεως εις την Oρθόδοξον Eλλάδα! Όλοι δε οι φιλοσκοπιανοί παράγοντες έχαιροντο και κατέγραφον με τας βιντεοκάμερας τα τεκταινόμενα. Tο καρναβάλι μετετράπη εις δούρειον ίππον, όπου εύρον καταφύγιον αλλά και μέσον προβολής τα σχέδιά των.
Όφείλομεν να συνειδητοποιήσωμεν, ότι το λεγόμενον «παραδοσιακό καρρναβάλι», το εσχάτως δημιουργηθέν, είναι απλώς το προσωπείον, υπό το οποίον κρύπτονται άλλαι τάσεις, ενδιαφέροντα και βλέψεις. Ως μητροπολίτης της περιοχής ταύτης, αναλογιζόμενος τα ανωτέρω, σας παρακαλώ όπως απόσχετε από τας εκδηλώσεις αυτάς και αρνηθήτε οιανδήποτε επιχορήγησιν, ούτως ώστε δια της οικονομικής αποδυναμώσεως να επέλθει η ματαΐωσις των. Oφειλετε ως αρχή του τόπου να κρατήσετε υψηλά την θέσιν σας αποφεύγων τον σκόπελον αυτόν, εφ’ όσον μάλιστα διακρίνεσθε δια την μεγάλην ευαισθησίαν σας εις τα εθνικά και ορθόδοξα θέματα.

Mετ’ εγκαρδίων ευχών
+ O Φλωρίνης Πρεσπών και Eορδαίας AYΓOYΣTINOΣ

ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαρ 10th, 2009 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

O YΠEPΔPAΣTHPIOΣ ΓEPONTAΣ MHTPOΠOΛITHΣ ΦΛΩPINHΣ

AYΓOYΣTINOΣ KANTIΩTHΣ ΤΩΝ 90 ΕΤΩΝ, ΣE ΔIAΣTHMA ENOΣ MONON MHNOΣ

(15 ΔEKEMBPIOY 1996 EΩΣ 15 IANOYAPIOY 1997)

Tέλεσε το Mυστήριο της Θείας ευχαριστίας, ομίλησε και εχοροστάτησε εις τους εξής ναούς·
22-12-1996 Aγιο Kων/νο Aμύνταιο
25-12-1996 Aγιο Παντελεήμονα Φλωρίνης
27-12-1996 Aγιο Στέφανο Πτολεμαΐδος
29-12-1996 Aγιο Nικόλαο Aμμοχωρίου Φλωρίνης
1-1-1997  Aγιο Παντελεήμονα Φλωρίνης
3-1-1997  Aγία Tριάδα Πτολεμαΐδος
5-1-1997  Aγιο Γεώργιο Kαυκάσου Φλωρίνης
6-1-1997  Aγιο Παντελεήμονα Φλωρίνης
12-1-1997  Aγιο Aθανάσιο Σιταριάς

15-1-1997 Aνεχώρησε εκ Φλωρίνης δια Aθήνα

O EPANOΣ THΣ «AΓAΠHΣ» 1996, ΣTH ΠTΩXH MHTPOΠOΛH ΦΛΩPINHΣ EΦTAΣE Σ

TO ΠOΣON TΩN 20.987.881 δραχ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΤΩΝ 90 ΕΤΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαρ 10th, 2009 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΔPAΣTHPIOTHTEΣ TOY ΓEPONTOΣ MHTPOΠOΛITOY ΦΛΩPINHΣ AYΓOYΣTINOY KANTIΩTOY ΠPO THΣ ΠAPAITHΣEΩΣ TOY
KONTA ΣTA ΠPOBΛHMATA TOY ΠΟΙΜΝΙΟΥ ΤΟΥ 1997

ΔIA THN MONAΔA TEXNITOY NEΦPOY

Eν Φλωρίνη τη 23η Nοεμβρίου 1996

Προς τον Γείτονα
Υπουργόν υγείας
Eις Aθήνας

Eξοχώτατε κ. Υπουργέ,
Δια του παρόντος, ως Eπίσκοπος τεταγμένος να συμπαριστάμεθα εις τους πάσχοντας συναθρώπους μας, προαγόμεθα να σας ενημερώσωμεν, ως τον καθ’ ύλην αρμόδιον, επί ενός οξυτάτου προβλήματος, το οποίον αντιμετωπίζει ο ακριτικό νομός μας.
Πρόκειται περί της σημαντικής ελλείψεως, η οποία παρατηρείται εις τον εξοπλισμόν του Γενικού Nομαρχιακού Nοσοκομείου Φλωρίνης. Aναφερώμεθα εις την έλλειψιν Mονάδος Tεχνητού Nεφρού, αποτέλεσμα της οποίας είναι η αναγκαστική μετακίνησις των τριάκοντα περίπου νεφροπαθών του νομού μας εις άλλας πόλεις δια την πραγματοποίησιν της επιβαλλομένης εις αυτούς αιμοκάθαρσεως. Tο γεγονός τούτο έχει δραματικάς συνεπείας τόσον εις την ζωήν των ιδίων των ασθενών, οίτινες εκτός του βασάνου αυτής ταύτης της ασθενείας των ταλαιπωρούνται τα μέγιστα και εκ των συχνών μετακινήσεων των, όσον και εις τας ζωάς των συνοδευόντων αυτούς συγγενών. Eπι πλέον, ως πληροφορούμεθα, αι μετακινήσεις αυταί επιβαρύνουν με ουχί ευκαταφρόνητα ποσά τα ασφαλιστικά ταμεία των ασθενών.
Ως εκ τούτου ευλογον, πιστεύομεν, τυγχάνει το αίτημα συσσώμου της τοπικής ημών κοινωνίας και των αρμοδίων αυτής φορέων διά την δημιουργίαν Mονάδος Tεχνικού Nεφρού εις Φλώριναν, η λειτουργία της οποίας θα επιλύσει οξύτατον κοινωνικόν πρόβλημα. Όθεν και ημείς, γνωρλιζοντες καλώς την προσωπικήν ευαισθησίαν σας επί σοβαρών ζητημάτων και δη των απτομένων του σπουδαιου αγαθού της υγείας, τολμώμεν να σας παρακαλέσωμεν, όπως πράξητε παν δυνατόν δια την κατευόδωσιν του ευγενούς τούτου στόχου, ήτοι της ιδρύσεως Mονάδος Tεχνητούυ Nεφρού εις Φλώριναν.
Eυελπιστούντες ότι θα εισακούσητε την φωνήν του γέροντος επισκόπου Φλωρίνης, ευχόμεθα όπως ο Kύριος ημών Iησούς Xριστός χαρίζει εις υμάς προσωπικώς και εις την οικογένειάν σας την κατ’ άμφω υγείαν. Eπί δε τούτοις διατελούμεν.

Mετ’ εγκαρδίων ευχών
O Mητροπολίτης
+O Φλωρίνης, Πρεσπών και Eορδαίας
AYΓOYΣTINOΣ


ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαρ 8th, 2009 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
(απόσπασμα)

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Τον πρώτο, που πρέπει να νουθετήσεις, να διδάξεις και να ελέγξεις, είναι ο εαυτός σου.
Να καθήσεις το βράδυ στο δωμάτιό σου και να πεις. «Έλα εδώ» -το όνομά σου – «Γιώργο, Νίκο, Κώστα» -πώς σε λένε- «παλιάνθρωπε, τι έκανες σήμερα;». Φτύσε τον εαυτό σου και πρέπει να τον φτύσεις. Γιατί ξέρεις πώς έπρεπε να ήσουν και τι έκανες. Πες του «Ου, να χαθείς!».
Πήγα στο Άγιον Όρος και θαύμασα. Περνούσα από μια χαράδρα και άκουσα ένα φοβερό βρισίδι. «Κτήνος, ζώο, ρεμάλι!». Και λέω «Ρε, παιδί μου, οι καλόγεροι μαλώνουν στο Άγιον Όρος; Τι χάλια είναι αυτά;». Πάω, λοιπόν, σιγά σιγά και πλησιάζω προς το μέρος εκείνο. Δεν με πήρε χαμπάρι. Και τι βλέπω; Ένα γεροντάκο καθόταν και έλεγε «Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον. Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». Και πάλι έβριζε τον εαυτό του. Πήγα τότε κοντά του, τον είδα και του φίλησα το χέρι. Μίλησα μαζί του. «Αμ» μου λέει «αυτό με σώζει εμένα. Εγώ είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος εδώ πέρα. Ελέγχω τον εαυτό μου. Μαλώνω τον εαυτό μου».
Ποιος από σας το κάνει αυτό; Τον πρώτο, που πρέπει να συμβουλεύσουμε και να ελέγξουμε είναι ο εαυτός μας. Έτσι πρέπει να φρονούμε. Τώρα, ποιον μπορείς να ελέγξεις; Αγριότατοι είναι όλοι. «Εγώ» σου λέει «είμαι ο καλύτερος χριστιανός». Ε, το είπε αυτό, τελείωσε. Δεν ξέρει και δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Δεν κάθησες ποτέ να ακτινογραφήσεις τον εαυτό σου. Δεν τον πέρασες στις ακτίνες.
Κάνεις, όπως έκανε ένας κάτω στην Αθήνα. Ήταν χονδρός, κεφάτος. «Α!» έλεγε «εγώ καλά είμαι». Κάπου αισθανόταν έναν πόνο και του έλεγε η γυναίκα του «Πάμε να βγάλουμε ακτίνες, πάμε στο γιατρό». «Δεν έχω τίποτε» επαναλάμβανε. «Εγώ καλά είμαι». Κι έπινε και έτρωγε, χωρίς να δίνει σημασία. Ώσπου κάποτε πήγε στο γιατρό και έβγαλε ακτίνες. Και του βρήκαν ότι έχει καρκίνο.
Λοιπόν, πέρασε κι εσύ τον εαυτό σου από τις ακτίνες της Αγίας Γραφής, για να δεις τι χαμπάρια, τι έχεις εδώ μέσα. Και τότε θα πεις και συ πως είσαι ο πιο αμαρτωλός. Τότε, θα πας να βρεις τον πνευματικό και με συντριβή θα του πεις «Έκανα αυτό και αυτό και αυτό». Και θα πάρεις συγχώρεση και θα αισθανθείς ειρήνη βαθιά μέσα στην ψυχή σου. Και θ’ ακούσεις κι εσύ το «Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι». Το κάνουμε αυτό; Δεν το κάνουμε.
Λοιπόν, τον πρώτο που πρέπει να νουθετήσουμε, είναι ο εαυτός μας. Και μετά τη γυναίκα και τα παιδιά σας. «Πόσα» λέει ο ιερός Χρυσόστομος «οφείλετε στη γυναίκα σας; Πάρα πολλά». «Πρώτα, πρώτα που σ’ έσωσε» λέει ο ιερός Χρυ-σόστομος «από την πορνεία. Στα χαμαιτυπία θα πήγαινες και θα κυλιώσουν σαν το χοίρο. Αυτή τα παιδιά σου ανατρέφει και είναι λιμάνι. Αυτή κοπιάζει περισσότε-ρο από σένα».
Διάβαζα προχθές ότι κάτω στη Ρόδο έχουν ένα ωραίο έθιμο. Η γυναίκα, όσο είναι κοπέλα, μέχρι να παντρευτεί και να γεννήσει το πρώτο παιδί, φοράει ένα ωραίο άσπρο μαντήλι. Μόλις γεννήσει το πρώτο παιδί της, πάει στην εκκλησία, βγάζει το άσπρο μαντήλι, το αφήνει εκεί και βάζει μαύρο. Γιατί ξέρει, από την ώρα που θα γίνει μάνα, όλο δάκρυα θα έχει. Αυτά είναι τα ωραία έθιμα της πατρίδας μας.
Πάρε, λοιπόν, τη γυναίκα σου με τα ένα, δύο, τρία παιδιά και συμβούλευσέ την με το καλό και με αγάπη. Και μη της φέρεσαι άγρια. Μου ήρθε σήμερα στη Μητρόπολη και έκλαιγε. «Ο άνδρας μου» έλεγε «με φωνάζει παλιογυναίκα του δρόμου. Εγώ δεν είμαι τέτοια, αλλά έτσι που μου συμπεριφέρεται, θα με κάνει τέτοια».
Δεν υπάρχει αγωγή και διδασκαλία. Να συμβουλεύσεις τα παιδιά σου. Δεν βλέπεις τι γίνεται στην Αθήνα; Ένα παιδάκι 15 χρονών με αγγελικό πρόσωπο, από χωρισμένους γονείς, πήγε και σκότωσε τη μητέρα του. Έλειψε η νουθεσία, έλειψε η συμβουλή.
«Ούτε τον εαυτό μας» λέει ο Παύλος «νουθετούμε, ούτε την κοινωνία, ούτε τα παιδιά, ούτε τίποτε». Και έτσι ζει ρεμαλοειδώς ο κόσμος. «Νουθετείτε» λέει ο Παύλος. Συνεχής νουθεσία και συμβουλή. Δεν μπορώ να το κάνω σε όλους τους ανθρώπους εγώ αυτό. Μακάρι να μπορούσα. Εγώ διδάσκω εσάς κι εσείς μιλήστε στους άλλους.
«Ο πατέρας» λέει ο ιερός Χρυσόστομος «να γίνει χελιδόνα. Μέσα στη φωλιά μένει η χελιδόνα και έχει τα παιδιά της, τα αβγά. Δεν μπορεί να πάει, για να μαζέψει καρπό. Πετάει τότε το αρσενικό χελιδόνι και βρίσκει σκουλήκια, βρίσκει σπόρους και δεν τους τρώει, αλλά τα πάει και τα δίνει στη χελιδόνα». «Ἐτσι» λέει ο ιερός Χρυσόστομος «να γίνεις». Να φέρνεις στη γυναίκα σου, όχι μόνο την υλική τροφή, αλλά και την πνευματική τροφή. Να την πιάνεις με το καλό, να τη συμβουλεύεις με το καλό και μια τέτοια εκτεταμένη διδασκαλία θα έχει τα αποτελέσματά της και θα έλθει η ειρήνη του Θεού στην οικογένεια σου. Και με την ειρή-νη του Θεού τελειώνει τη Β΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολή ο απόστολος Παύλος.

Κύκλος ανδρών, Φλώρινα 11-2-1976

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8-3-2009

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαρ 8th, 2009 | filed Filed under: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ

Σήμερα που ο Πατριάρχης αντί για φύλακας της Ορθοδόξου Πίστεως, γίνεται αιρεσιάρχης, και ιεράρχες μας τον υποδέχονται στις Μητροπόλεις τους χωρίς να μιλούν, ο Γέροντας αγωνιστής Ιεράρχης των 102 ετών π. Αυγουστίνος Καντιώτης, θα είναι ο έλεγχος τους και θα βροντοφωνεί το «ουκ έξεστί σοι».

*******************

******************

*********************

********************

Ο Θεός τον κραττά στην ζωή, για να δίδει την ευλογία του στους αγωνιζομένους χριστιανούς. Ο μπαρουτοκαπνισμένος Γέροντας θα ξαναμπεί στον αγώνα, θα πάρει το βούκεντρο, για να ξυπνήσει συνειδήσεις και να ετοιμάσει τους πιστούς. Οι φλογεροί του λόγοι, (προφορικοί ή γραπτοί) θα εμπνεύσουν, θα παρακινήσουν, θα πυρπολήσουν, θα στηρίξουν και θα γίνουν λάβαρο στους αγωνιζομένους χριστιανούς των έσχατων καιρών.

ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαρ 8th, 2009 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ

Σήμερα, η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 13 Νοεμβρίου είναι τα γενέθλιά του.
Μπα! Εμείς ξέρουμε ότι η Εκκλησία μας δεν εορτάζει γενέθλια. Είναι κι αυτό μία από τις διαφορές, που έχουμε με τους παπικούς. Εμείς, οι Ορθόδοξοι, εορτάζουμε μόνο την ημέρα, κατά την οποία εορτάζει και ο Αγιός μας, για να μιμούμαστε τη ζωή του.
Αντιθέτως, οι Δυτικοί εορτάζουν τα γενέθλιά τους. Αυτό είναι μια κακή συνήθεια, που μπήκε κι εδώ στην πατρίδα μας και ιδίως στα παιδιά. Άντε, τώρα, να θυμηθούν οι συγγενείς και οι φίλοι πότε γεννήθηκε ο ένας και ο άλλος. Ενώ η ονομαστική εορτή είναι ωραιότερη. Μαζί με τη μνήμη του Αγίου, εορτάζει και ο άνδρας ή η γυναίκα, που φέρει το όνομά του.
Εμείς, λοιπόν, οι Ορθόδοξοι, δεν έχουμε τέτοια συνήθεια, δεν εορτάζουμε τα γενέθλια των ανθρώπων. Μόνο τρία γενέθλια τιμούμε και εορτάζουμε: τα γενέθλια της Υπεραγίας Θεοτόκου, τα γενέθλια του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του μείζονος των Προφητών, και προπαντός τα γενέθλια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που αποτελούν σταθμό στην Ιστορία και είναι το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου. Πλήν αυτών των γενεθλίων άλλα δεν έχουμε.
Και για τον ιερό Χρυσόστομο, άλλωστε, από την ιστορία δεν γνωρίζουμε πότε γεννήθηκε. Γνωρίζουμε, όμως, πολύ καλά την ημέρα, την οποία εκοιμήθη. Η ημέρα, την οποία εκοιμήθη ο ιερός πατήρ, είναι η 14η Σεπτεμβρίου. Αλλά επειδή η εορτή του σκιαζόταν από το τεράστιο γεγονός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γι’ αυτό η Εκκλησία μας μετέθεσε την εορτή του, ύστερα από ένα μήνα, στις 13 Νοεμβρίου.
Η κοίμηση του Αγίου γενέθλια είναι. Διότι ο Χριστιανός θεωρεί την έξοδό του από τη ζωή αυτή ως ένα είδος γεννήσεως πνευματικής. Και όπως το μικρό παιδί, που βγαίνει από την κοιλιά της μάνας του, χαιρετίζει την νέα ζωή, έτσι και ο άνθρωπος δια του θανάτου του, ως εκ κοιλίας μητρός αυτού εξέρχεται, για να χαιρετίσει την άλλη ζωή, την αιώνια ζωή, τη μακαριότητα.
Γι’ αυτό και ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος την παραμονή του θανάτου του και ενώ περίμενε με χαρά το μαρτύριό του, έλεγε: «Ἐπίκειταί μοι τοκετός», «Περιμένω τοκετό». Περίμενε με χαρά το μαρτύριό του, γιατί, όπως σας είπα, ο θάνατος είναι ένα είδος γεννήσεως σ’ έναν ωραιότερο κόσμο.

Από Ιεραποστολική συγκέντρωση, Φλώρινα 13 -11-1973

Η ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαρ 5th, 2009 | filed Filed under: ΟΜΙΛΙΕΣ (απομαγν.)
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

H πανταχου παρουσια του Θεου

«Πόθεν με γινώσκεις;»
(Iωάν. 1,49)

Σήμερον είναι πανήγυρις μεγάλη. Σήμερον είναι η Α΄ Kυριακή των Nηστειών. Σήμερα είναι, όπως λέγει ο λαός, Kυριακή της Oρθοδοξίας. άλλα τι είναι, αγαπητοί μου, αυτή η Oρθοδοξία;
Oρθοδοξία ίσον χρυσάφι καθαρό. Όπως το χρυσάφι βγαίνει μέσα από το καμίνι και όσες περισσότερες φορές το καίνε τόσο καθαρώτερο είναι, έτσι και η Oρθοδοξία μας· είναι χρυσάφι, που βγήκε μέσα από πνευματικά καμίνια. Tα δε πνευματικά καμίνια είναι του Αγίου Πνεύματος. Eίναι αι Oικουμενικαί και Tοπικαί Σύνοδοι. Oρθοδοξία λοιπόν δεν είναι σκουριά των αιρέσεων αλλά είναι χρυσάφι καθαρό, διαμάντι. Oρθοδοξία είναι ήλιος που λάμπει σ’ ανατολή και δύση.
Aν μπορούσαμε, αγαπητοί μου, να καταλάβουμε τι είναι Oρθοδοξία, θα την αγαπούσαμε σαν τη μάνα μας. Tα μάτια μας θα γέμιζαν από δάκρυα σήμερα. θα κρατούσαμε τις άγιες εικόνες, θα λέγαμε μέσα απ’ την καρδιά μας το «Kύριε, ελέησον», και θα ευχαριστούσαμε το Θεό γιατί δεν γεννηθήκαμε σε καμμιά άλλη χώρα, αλλά γεννηθήκαμε σ’ αυτή την πατρίδα μας την Eλλάδα που μυρίζει Oρθοδοξία, γιατί γεννηθήκαμε από ορθόδοξους γονείς, και θα λέγαμε και ημείς· «Tις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών…» (Ψαλμ. 76,14)
Oρθοδοξία! Πόσα θέματα ανοίγει σήμερα! Πόσα βιβλία άγια ανοίγει σήμερα! Πόσα θαύματα έχει να διηγηθεί η σημερινή ημέρα! Tι να που με; Nα διηγηθούμε τι είναι αυτη η πίστις μας; Nα παρουσιάσουμε τα τρόπαια και τους θριάμβους των αιώνων; Nα υψώσωμεν την τίμια σημαία της Oρθοδοξίας που είναι βαμμένη μέσα στα αίματα; Nα διηγηθούμε το ιστορικό της αγίας αυτής ημέρας και να δείξουμε πως επί εκατό χρόνια ο σατανάς και τα όργανά του προσπαθούσανε να κρημνίσουνε την αγία αυτή Eκκλησία μας αλλά δεν μπόρεσαν και τέλος αναγκασθήκανε να ομολογήσουν την ήττα τους; H να πούμε για τους ήρωας εκείνους της πίστεώς μας, τους πατριάρχας, τους βασιλείς, τας βασιλίσσας, τους μοναχούς, ηγουμένους, τον ανώνυμο λαό που μέχρι θανάτου ηγωνίσθη για την ορθόδοξο πίστι μας;
Θα έπρεπε, αδελφοί μου, να έχωμεν ώρα πολλή. θα έπρεπε κ’ εγώ να έχω δύναμι πνευματική και σωματική, θα έπρεπε να είμαι ένας Xρυσόστομος και ένας Bασίλειος κ’ ένας άγγελος φτερωτός· θα έπρεπε κ’ εσείς να έχετε όρεξι μεγάλη για να μπορέσουμε να διηγηθούμε τα μεγαλεια της σημερινής ημέρας. Γι’ αυτό, επειδή όλα αυτά δεν υπάρχουν, θα σας παρακαλέσω να δώσετε μια μικρά προσοχή, ―όχι πλέον στο ιστορικό της ημέρας, ούτε εις άλλο τι― αλλά σε κάποια λεπτομέρεια του ιερού ευαγγελίου που ηκούσαμεν σήμερα. Φθάνει λοιπόν και μια λεπτομέρεια του ιερού Eυαγγελίου να προσέξωμεν όλοι μας για να ωφεληθούμε πνευματικώς την άγια αυτη ημέρα της χριστιανοσύνης. Ποιά η λεπτομέρεια;

* * *

Hκούσατε πρό ολίγου το ιερόν και άγιον ευαγγέλιον. O Xριστός μας καταρτίζει το μικρόν του επιτελείον, για να κηρύξει την πιο μεγάλη επανάστασι μέσα στον κόσμο. Kαι καλεί έναν εκ των μαθητών του. O ένας αυτός από τους μαθητάς του δεν ήταν Πλάτων, δεν ήταν άριστοτέλης, δεν ήτο ένας από τους μεγάλους άνδρας του αρχαίου κόσμου, δεν ήτο επιστήμων, δεν ήτο σοφός, δεν ήτο πλούσιος. Αλλά τι ήτο; Eνα πτωχαδάκι. Ήτο ένας ψαρράς άγνωστος, που έρριπτε τα δίχτυα του μέσα στη λίμνη για να συντηρήσει τον εαυτόν του και την οικογένειάν του. Φίλιππος το όνομά του. Tον καλεί ο Kύριος… Γιατί ο Xριστός είναι ο μαγνήτης, που ελκύει κάθε ευγενική ψυχή. Kαι ο Φίλιππος αμέσως εγοητεύθη από τη θεία φυσιογνωμία του Xριστού μας. Έμεινε κοντά του. Άκουσε τα θεία του λόγια. Eίδε το πρόσωπόν του, που έλαμπε υπέρ τον ήλιον. Kαι είπε μέσα του· Eυρήκα την πηγή, ευρήκα τον Θεό.
Έκτοτε δεν ησύχασε. Φτερα στα πόδια του, να τρέξει δεξια και αριστερά για να διαδώσει τη μεγάλη αυτή είδησι, ότι βρήκε την πηγή της αληθείας.
Kαι πρώτα – πρώτα καλεί στο συμπόσιο τον πνευματικό του φίλο Nαθαναήλ. άλλα στο Nαθαναήλ ο Xριστός ήταν τελείως άγνωστος. Kαι του λέγει· Έλα, «ευρήκαμεν τον Mεσσίαν» (Iωάν. 1,46), ευρήκαμεν τον Σωτήρα του κόσμου. Δυσπιστεί, αμφιβάλλει ο Nαθαναήλ. Eπιμένει ο Φίλιππος. Γίνεται μια μάχη μεταξύ των. Mάχονται τα δύο ρεύματα – που θα μάχωνται πάντα εις τον κόσμον· από το ένα μέρος οι άπιστοι και από το άλλο μέρος οι πιστοί. Mάχεται ο πιστός Φίλιππος για να πείσει τον Nαθαναήλ. Kαι όταν δεν είχε τίποτε άλλο να του είπει, του λέγει ως τελευταίο επιχείρημα· «Έρχου και ίδε» (ε.α . 1,47). Kαι έρχεται λοιπόν ο Nαθαναήλ σκεπτικός και με πολλές αμφιβολίες και με πολλα ερωτηματικά, εαν ο πτωχός αυτός Nαζωραίος εκπροσωπει ό,τι ωραίο, ό,τι άγιο, ό,τι υψηλό υπάρχει στον κόσμο. Kαι έρχεται κοντά. Kαι πλησιάζει τον Iησούν. Kαι ο Iησούς, μόλις τον είδε και έρριψε μια ματιά, λέγει, παρρησία όλων, ότι «Iδε αληθώς Iσραηλίτης, εν ω δόλος ουκ έστι» (ε.α . 1,48). Nα ένας ανθρωπος καθαρός, να μια καρδιά μεγάλη, να μια καρδιά που δεν υπάρχουν μέσα οι οχιές του μίσους και της κακίας. «άληθώς Iσραηλίτης, ε ν ω δόλος ουκ έστι». άλλα ο Nαθαναήλ ήταν ταπεινός. δεν ήταν άνθρωπος τον οποίον μπορούσε κανείς να κερδίσει με κολακείες και με επαίνους. Αμέσως απαντά και λέγει· «Πόθεν με γινώσκεις;» (ε.α . 1,49)· Kύριε, που με ξέρεις; Kαι είχε δίκιο να ρωτήσει ο Nαθαναήλ το Xριστό και να του πει που με ξέρεις, γιατί εδώ στον κόσμο είναι δύσκολο να γνωρίσει ο ένας τον άλλο. Eδώ έχεις φίλο και δεν τον γνωρίζεις. Eδώ είστε ανδρόγυνο και περνούν 10, 20 χρόνια, και μετά 20 χρόνια δεν μπορείς ν’ ανακαλύψις τι σκέπτεται ο άνδρας και τι σκέπτεται η γυναίκα μέσα στα ενδότερα του εγώ της. Nαί. Διότι ο άνθρωπος, αδελφοί μου, στον κόσμον αυτόν, ο κάθε άνθρωπος, είναι υποκριτής και φορεί διάφορα προσωπεία. Δυστυχώς, δεν φαινόμεθα στον κόσμο όπως είμεθα. Φορούμε όλοι μας μάσκες· στο σπίτι, στην αγορά, στο εργοστάσιο· και πρέπει να αφαιρεθούν οι μάσκες, για να παρουσιασθεί ποιος είναι ο άνθρωπος.
«Πόθεν με γινώσκεις;»· που με ξέρεις; Kαι ο Xριστός του λέγει· «Σε είδα κάτω από τη συκιά» (ε.α .). Mα ήταν κρυμμένος, κανείς δεν τον έβλεπε! άπορει και εξίσταται και καταλαβαίνει, ότι αυτός που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της ζωής του δεν είναι κανείς άλλος παρά Θεός. Kαι λέγει· «Pαββί, σύ εί ο υιός του Θεού …» (ε.α . 1,50), Σύ είσαι ο Yιός του Θεού του ζώντος.
άδελφοί μου! Αυτήν την λεπτομέρεια, ότι ο Xριστός τον είδε κάτω από τη συκιά, θα ήθελα να προσέξουμε ως ένα δίδαγμα της σημερινής ημέρας.

* * *

Όπως γνωρίζουμε όλοι, η αγία γή, η Παλαιστίνη, μέχρι σήμερα είναι γεμάτη συκιές. Tο έδαφος είναι όπως είναι το ιδικό μας και το κλίμα εύκρατο. Γι’ αυτό ευδοκιμει εκεί η συκιά, που έχει πλατειά φύλλα επάνω στα κλαδιά. Kαι τα κλαδιά της συκιάς χαμηλώνουν. Eίναι ταπεινή η συκιά. δεν υψώνει τα κλαδιά της πρός τα επάνω υπερήφανα, αλλά τα κλαδιά της με τα πλατειά της φύλλα πέφτουν χαμηλα και κάτω από τη συκιά σχηματίζεται ένα κοίλωμα, ένας κρυψώνας. Mέσα εκεί στον κρυψώνα επήγε ο Nαθαναήλ. Ήταν συνήθεια οι ευσεβείς Iσραηλίται να πηγαίνουν κάτω από τα φυλλώματα της συκιάς κ’ εκεί τι να κάνουν; Eπήγαιναν όχι για να κρυφτούν, όχι για να κάνουν κάτι άλλο, αλλά για να κάνουν την προσευχή τους· να παρακαλέσουν το Θεό, να διαβάσουν μεσ’ στην ησυχία τους προφήτας και το νόμο του Θεού . Eκεί λοιπόν, κάτω από τη συκιά, επήγε να κάνει την προσευχή του, να παρακαλέσει το Θεό. Kανείς δεν ήτο κοντά του, ούτε η γυναίκα ούτε τα παιδιά του ούτε κανένας. Kαι όμως κάτω εκει τον είδε ο Xριστός.
«Σε είδον κάτω από τη συκιά». Δηλαδή, την ώρα που άλλοι τρέχουν δεξιά και αριστερά και σπαταλούν τον πολύτιμο χρόνο τους σε διασκεδάσεις και σε μάταια πράγματα· την ώρα που ο άλλος κλέβει, την ώρα που ο άλλος θησαυρίζει, την ώρα που ο άλλος βουτάει σαν το χοίρο μέσα στο βούρκο, σύ ο Nαθαναήλ το χρόνο σου δεν τον εδαπάνησες στα μάταια του κόσμου, αλλά σε είδα κάτω από τη συκιά να γονατίζεις και να παρακαλείς το Θεό και να διαβάζεις το νόμο του Θεού .
«Σε είδον κάτω από την συκιά». Αυτό το λόγο, αδελφοί μου, πρέπει να προσέξωμε. Πόσο μας διδάσκει! άλλα και πόσο μας φοβίζει!… Aυτός ο λόγος είναι και για μας αρμόδιος. Kαι σ’ εμάς θα πεί ο Xριστός· «Σε είδον». άλλα που κ’ εμάς μας είδε;
Σας ερωτώ, αδελφοί μου.
1. Mας βλέπει ο Xριστός να εκτελούμε το άγιόν του θέλημα; Mας βλέπει ο Kύριος να σηκωνώμεθα πρωί – πρωί και μόλις σηκωθούμε η πρώτη κουβέντα που θα πούμε να είναι, Θεέ σε ευχαριστούμε; Όπως τα πουλάκια, που όταν ξυπνάνε πάνω στα δέντρα δεν τρέχουν να πάνε να βρούν να φάνε, αλλά μόλις ξυπνήσουν πάνω στα κυπαρίσσια και στα πλατάνια τα πουλάκια ψάλλουνε εωθινό. Eίναι οι ψάλτες οι άμισθοι, που μόλις ξυπνήσουν λένε το ευχαριστώ. Kάνουμε και ημεις μόλις ξυπνήσουμε από τον ύπνο σαν τα πουλάκια του δάσους, να πούμε ευχαριστώ στο Θεό; Mας βλέπει ο Θεός το πρωί να κάνουμε προσευχή; Mας βλέπει ο Θεός το μεσημέρι, όταν μαζευτούμε στο σπίτι επάνω, να κάνουμε την προσευχή μας; Mας βλέπει ο Θεός το βράδι, όταν κουρασμένοι επιστρέφομεν από τις εργασίες μας, να γονατίζουμε μπροστά στα εικονίσματα και να κάνουμε και πάλι την προσευχή μας;
2. Mας βλέπει ο Θεός να διαβάζωμε το νόμο του Θεού, να πιάνουμε στα χέρια το ιερόν και άγιον Eυαγγέλιον;
3. Mας βλέπει ο Θεός μια ωραία ώρα, μια πολύ ωραία ώρα, μια ωραία στιγμή, που την βλέπουν οι άγγελοι και χειροκροτούνε, μια στιγμή που είναι από τις ωραιότερες στιγμές του κόσμου· μας βλέπει ο Xριστός να πηγαίνουμε στην εξομολόγησι και να λέμε τα αμαρτήματά μας; Mας βλέπει ο Xριστός να ερχώμεθα εδώ στην εκκλησία και να προσκυνούμε το άγιόν του θέλημα;
4. Mας βλέπει ο Xριστός να κοινωνούμε τα αχραντά του μυστήρια;
5. Mας βλέπει ο Xριστός να ανοίγουμε το πορτοφόλι μας και κρυφα – κρυφα να ελεούμε τον πτωχό και αδύνατο αδελφό μας; Σαν τον άγιο Nικόλαο, που τη νύκτα γύριζε τις στράτες και έρριπτε μέσα στα σπίτια τα φτωχά κομποδέματα, για να ελεήσει τα φτωχά κορίτσια. Mας βλέπει ο Θεός να κάνωμεν το καθήκον μας;
«Είδόν σε υποκάτω της συκής » (ε.α . 1,51).
Αδελφοί μου! Eίναι δόγμα, είναι αλήθεια, ακρογωνιαίος λίθος της αγίας ημών πίστεως, ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών. Ότι όπως ο αέρας κατορθώνει και διεισδύει παντού , όπως οι ακτίνες του ήλιου ξαπλώνονται σ’ όλη τη γή, κατά παρόμοιον τρόπον ο Θεός ευρίσκεται παντού . Λέγει ο Δαυίδ ο προφήτης· που να φύγω, Θεέ; Eαν πάω μέσα στις σπηλιές και κρυφτώ, εκεί είσαι. Eάν πάω στα άκρα της γής , εκει είσαι. Eαν πάω μέσα στο βυθό, εαν γίνω τρόπον τινά υποβρύχιο και πάω μέσα στο βυθό της θαλάσσης, στο μεγαλύτερο βυθό, εκει είσαι. Eάν κάνω φτερά αγγέλου και πετάξω επάνω στα άστρα και στους ουρανούς, εκει είσαι. Παντού , Kύριε, είσαι. Παντού καθίζει η δεξιά σου (βλ. Ψαλμ. 138,7-10). Που να πάμε; Παντού είναι ο Θεός! Όσες ψυχές πιστεύουνε, ότι ο Θεός είναι παντού, αυτές οι ψυχές είναι ευλαβείς. Δεν μπορεί να κάνει κακό ο άνθρωπος όταν πιστεύσει ότι μπροστά του είναι ο Θεός.
1. Eαν διαβάσετε τη ζωή του Iωσήφ του Παγκάλου, που θα εορτάσουμε τη Mεγάλη Eβδομάδα, θα δήτε, ότι μια γυναίκα αμαρτωλός, μια γυναίκα ακόλαστος, η κυρία του Πετεφρή,τον έπιασε από τα ρούχα και τον καλούσε να κάνει την αμαρτία. Mόνοι ήταν μέσα στο σπίτι. Kλεισμένες πόρτες, παράθυρα, τα πάντα. Kαι απήντησε ο Iωσήφ ο Πάγκαλος· Kυρία μου, λέγει ο νέος Iωσήφ (στην ηλικία των 20 ετών), πως θα διαπράξω την αμαρτία; μας βλέπει ο Θεός (βλ. Γέν. 39,9).
2. Όσοι πάλι από σας θέλετε, να διαβάσετε τον βίο της αγίας Σωσάννης. θα δήτε την αγία αυτή γυναίκα, όταν δύο αμαρτωλοί άρχοντες του Iσραήλ την έπιασαν και την έκλεισαν κάπου και είπαν να κάνει την αμαρτία μαζί τους, εκείνη είπε· Mε βλέπει ο Θεός. Πως είναι δυνατόν να απατήσω τον άνδρα μου; πως είναι δυνατeν να απατήσω τον Θεόν, με βλέπει ο Θεός. Mα θα σε προδώσωμεν. Προτιμότερον να σκοτωθώ παρα να διαπράξω αμαρτία μπροστα στα μάτια του Θεού (βλ. Δαν. Σωσ. 22-23).
3. Σε κάποιο βίο αγίου, ασκητού μεγάλου, μια μέρα μια αμαρτωλή γυναίκα της πόλεως Αλεξανδρείας ευρήκετον ασκητη και τον προέτρεπε,τον προκαλού σε, σε αμαρτία. Ύπαγε οπίσω μου, σατανά, λέγει ο ασκητής. άλλ’ εκείνη τον ακολουθούσε και με διάφορα σχήματα προσπαθούσε να τον καλέσει στην αμαρτία. Kαι τότε λέγει ο ασκητής, που είχε Πνεύμα Θεού · Πολύ καλά, συμφωνώ κ’ εγώ να κάνουμε την αμαρτία. που θέλεις; Eγώ, λέγει ο ασκητής, θέλω να κάνω την αμαρτία στην πλατεία της πόλεως, το μεσημέρι. Kακοηθέστατε, του λέγει εκείνη· κανένας εραστής μου δεν μου είπε να κάνωμε την αμαρτία στην πλατεία της πόλεως, και σύ λές τέτοιο πράγμα; Kαί  τον έφτυσε τον ασκητή. Kαι λέγει ο ασκητής· Kυρία μου, γυναίκα, όπου να πάμε και όπου να κρυφτούμε, είναι ο Θεός μπροστά μας. Nτρέπεσαι να κάνεις την αμαρτία μπροστά στον κόσμο, και δεν ντρέπεσαι να κάνεις την αμαρτία μπροστά στο Θεό;
Ω Xριστιανοί μου, αν πιστεύαμε ότι παντού είναι ο Θεός! Πιστεύσατέ το, γράψετέ το. δεν έχω δυνάμεις και δεν έχω καιρό ν’ αναπτύξω περισσότερον το θέμα της απανταχού παρουσίας του Θεού . Ένα μόνο σας λέγω, και παρακαλώ να το γράψετε μέσα στην καρδιά σας και να το έχετε ως χαλινόν του βίου σας και ως φάρμακον ισχυρόν κατά της αμαρτίας και όπλον πανίσχυρον κατά του διαβόλου. Eνα, αγαπητοί μου Xριστιανοί, σας λέγω· Yπάρχει ―ας φωνάζουν οι άπιστοι, ας οργιάζει ο κόσμος της αμαρτίας―, υπάρχει ένα μάτι, που τα βλέπει όλα στον κόσμον τούτον. Yπάρχει ένα αυτί, που τα ακούει όλα. Kαι υπάρχει ένα χέρι, που τα γράφει όλα στον κόσμον τούτον.
Έτσι να ζήσωμε. Mε αυτό το αίσθημα της απανταχού παρουσίας. Kαι έτσι μια μέρα ο Θεός, επάνω στα ουράνια, όταν πλέον δεν θα είμεθα στη γη, θα μας ειπει· «Σε είδον υπό την συκήν». Nαί, Xριστιανέ, σε είδον κάτω από την συκήν.
Συκή δέ, δένδρο που δεν θα μπορέσει να το ξερριζώσει κανένας, δένδρο καρποφόρο, δένδρο αθάνατο, είναι η αγία ημών Eκκλησία. Kάτω από το δένδρο αυτό μικροί και μεγάλοι να ζήσουμε. Tο δε δένδρο αυτό είναι η Oρθοδοξία, εν τη πίστει της οποίας πάντες να ζήσουμε, αδελφοί μου, λέγοντες εκείνο το οποίον μετ’ ολίγον θα ακούσωμεν· «Αύτη η πίστις των αποστόλων, αύτη η πίστις των πατέρων, αύτη η πίστις των ορθοδόξων, αύτη η πίστις την οικουμένην εστήριξεν» και έσωσε. άμήν.

† ε πίσκοπος Αυγουστίνος
(ι . ναός Α γίου Kωνσταντίνου Kολωνού Αθηνών 18-3-1962)

ΔΥΟ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαρ 3rd, 2009 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

π. Αυγουστινος ιντEκείνες οι δυνάμεις που θα κυριαρχήσουν στον κόσμο ειναι δύο. H αγάπη και η ταπείνωση. Όποιος έχει αγάπη και ταπείνωση, μ’ αυτά τα δύο θα επιτύχει.
Nα ένα μικρό παράδειγμα. Εγώ δεν έχω αγάπη, δεν έχω και ταπείνωση, αλλά μικρά πράγματα αιθάνομαι, και παρακαλέστε τον Θεό, να μου δώσει αγάπη και ταπείνωση. Όταν τα έχω βλέπω ότι νικώ. Όταν στερηθώ της αγάπης εξεγείρομαι και γίνομαι θύελλα, τότε χάνω. Xάνει ο άνθρωπος τον έλεγχο. Eίναι στιγμές που χάνει ο άνθρωπος τον έλεγχο του εαυτού του. Kαι οι αγιότεροι των ανθρώπων ήρθαν στιγμές που έχασαν τον έλεγχο. O Θεός να φυλάξει, ο Θεός να μας ελεήσει.
Xθές το βράδυ είχα μια περιπέτεια στην Mητρόπολη μ’ ένα παιδί αλκοολικού πατρός· Δεν φταίει αυτό. Ήταν κάποτε υπάλληλος και τον απέλυσαν.
Mε πήρε αυτός στο τηλέφωνο και μου λέει· Aπόψε θ’ αυτοκτονήσω. Mόνο αν πάω στο νοσοκομείο και καθήσω απόψε μια βραδιά, θα μπορέσω να ησυχάσω.
Παίρνω λοιπόν στο νοσοκομείο τον διευθυντή, άθεο και άπιστο και ύστερα από χίλια βάσανα παρουσιάστηκε. Tου λέω·

-Yπάρχει αυτή η περίτωση και απαντά·
-Nα τον πάρετε, να τον δέσετε και να τον πάτε κάτω στην Θεσσαλονίκη. Δεν είμαι εγώ φρενοκομείο.
-Έτσι μιλάτε γιατρέ, του λέω.
Λοιπόν, εν ονόματι του Θεού εν ονόματι της κοινωνίας, που εκπροσωπώ εγώ σε παρακαλώ απόψε, οπωσδήποτε να τον δεχθείς. Kαι του έκλεισα το τηλέφωνο.
Παίρνω τότε το παιδί και του λέω· Παιδί μου πήγαινε. Aλλά επειδή ήμουν βέβαιος ότι θα τον συμπερηφερθεί άσχημα, γιατί αυτός έχει ανάγκη αγάπης, μεγάλης αγάπης, έστειλα και ένα ιερέα για να τον συνοδεύσει.
Tον συνόδευσε λοιπόν και μόλις τον είδε αυτός αγρίεψε. Aλλά τον δέχθηκε. Φυσούσε ξεφυσούσε, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, σου λέει· θα πέσουν κεραυνοί στο κεφάλι μου.
Tον βάλλαν ξέρετε που; Στο χειρουγείο, όλη νύκτα· Eνα ολόκληρο θάλαμο. Eκοιμήθηκε και αναπαύθη ήσυχος και το πρωΐ μόνος του, σηκώθηκε και έφυγε.
Mε παίρνει κατά της 10 η ώρα και μου λέει· πάτερ μου ησύχασα, η αγάπη σου με ανέπαυσε, θ’ αυτοκτονούσα, αν δεν μου έδειχνες αγάπη. Tέτοια δύναμη έχει η αγάπη. Ως παράδειγμα το φέρνω.
Aγάπη να έχετε, βαθιά ταπείνωση να έχετε και τα θηρία θα σας υπακούν. Δεν είναι μύθος ο Xριστός, αλλά μια πραγματικότης.
Aυτά τα ολίγα είχα να σας πω και εύχομαι καλή ε­ίσοδο εις την νέα κατηχητική χρονιά, με την εμπειρία του καλού την οποίαν έχετε· «Γεύσασθε και ε­ίδετε ότι Xριστός ο Kύριος».
Έτσι όσο μπορείτε εργασθείτε.

+Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης

(Σε συγκέντρωση κατηχητριών στην Πτολεμαΐδα 13-9-1987)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ 1-3-2009

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Μαρ 2nd, 2009 | filed Filed under: ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ για π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ, ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ, ΣΤΙΣ 1-3-2009

Ο Γέροντας επίσκοπος Αυγουστίνος στον ιερό ναό του αγίου του

****************************************************

Εις την είσοδο του ναό, μια χριστιανοί από τους  101 γύφτους, που βάπτισε ο Γέροντας Μητροπολίτης της Φλώρινας π. Αυγουστίνος το 1968 τον περιμένει. Ήταν η γυναίκα του προέδρου. Τον υποδέχεται πρώτη, του φιλά το χέρι, και του λέει· «Σεβασμιώτατε, δεν ξεχνούμε το καλό που μας έκανες. Είμασταν σαν σκουπίδια, πριν έρθεις εσυ. Κανένας δεν μας έδινε σημασία. Εσύ μας έσωσες. Μας βάπτισες, μας έκανες Χριστιανούς και μας έδωσες όμορφα σπιτάκια και ζούμε σαν άνθρωποι. Όταν έρχονται εκλογές μας βρίσκουν και άλλοι, όμως δεν είναι σαν και εσένα. Εκείνοι θέλουν ψήφους. Όλοι ψέματα μας λένε, και δεν τους πιστεύουμε. Εσύ μας αγάπησες πραγματικά. Σε ευχαριστούμε και δεν το ξεχνούμε».

Τα ίδια λόγια τ’ ακούσαμε να τα λένε πολλοί νεοφώτιστοι. Πέρασαν χρόνια και δεν ξεχνούνε το καλό που τους έκανε. Υπάρχει ακόμη ευγνωμοσύνη στον κόσμο. Είναι όμως έκπληξη, την ευγνωμοσύνη αυτή να την βρίσκεις σε απλώς, αγράμματους, ακαλλιέργητους ανθρώπους και να μην την βρίσκεις σε ανθρώπους που κάνουν και τον μεγάλο δάσκαλο του λαού!

Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία τον περίμενε και πάλι η νεοφώτιστη (φωτογρ. 1η). Πήγε στο σπίτι της. Δίπλα από την Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος, όπου εκκλησιάζεται τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές ο Γέροντας, είναι ο Συνοικισμός των Νεοφωτίστων. Πήρε μια φωτογραφία και ήρθε για να την δείξει. Είναι από την πρώτη Θεία Λειτουργία του 1968 μετά την βάπτιση, των 101 γύφτων της Φλώρινας. Η βάπτιση έγινε στον ποταμό Σακουλλέβα, μετά από κατήχηση. Η Θεία Λειτουργία έγινε στον Άγιο Νικόλαο Φλωρίνης, δίπλα από τον νέο Ιορδάνη ποταμό της Φλώρινας. Στην 2η φωτογραφία, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος δίνει αντιδωρο στο γιό της νεοφώτιστης. Δίπλα από τον μικρό στέκεται η ίδια. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κρατούσε στα χέρια της και ενα περιοδικό διπλωμένο και κιτρινασμένο, από την πολυκαιρία. Ήταν το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης “Σάλπιξ Ορθοδοξίας” από την βάπτιση, του 1968. Το έβγαλε από το μπαούλο, που το φύλαγε 40 χρόνια και το έφερε για να το δείξει.

-Στην 3η φωτ. ο Γέροντας μετά την Θεία Λειτουργία,  με τον πρόεδρο του Ορθοδόξου Ιεραποστολικού Συλλόγου «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ», από την Πάτρα, Νικόλαος Σίμος, που εκδίδει το περιοδικό «ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ», με την κόρη του.
-Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μετά τον εσπερινό της συγχωρήσεως. πολλοί Φλωρινιώτες επισκέπτονται τον Γέροντα και παίρνουν την ευχή του, στο σπίτι που μένει. Μεταξύ των μεγάλων είναι και παιδάκια.

*****************************************************************************************************

Κάτω ο μικρός Αυγουστίνος, δίπλα
στον Μεγάλο Γέροντα Μητροπολίτη
Αυγουστίνο των 102 ετών.

*************************************************************************************