Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Ιούλιος, 2014

ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔHΣ ΒΟΘΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

author Posted by: admin on date Ιούλ 16th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», σελ. 15-17, εκδοση 1981

(ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ)

Απάντησις εις μίαν ένστασιν

  βοθρος τηλεορ.Εγώ δεν έχω τηλεόρασιν εις την Μητρόπολιν, αλλʼ ούτε και εις τα ιδρύματα, τα οποία με την βοήθειαν του Θεού έχω ιδρύσει εις την περιφέρειαν μου και αλλού. Δεν παρακολουθώ προγράμματα τηλεοράσεως. Και ίσως δια τούτο κάποιος από τους αναγνώστας να μας είπη˙ «Πάτερ μου, αφού δεν παρακολουθείς τηλεόρασιν, πως κρίνεις την τηλεόρασιν και προτρέπεις τον λαόν να κλείση τας τηλεοράσεις;». Απαντώ˙ Δεν βλέπω τηλεόρασιν. Αλλʼ ακούω τας κρίσεις των ανθρώπων, οι οποίοι είνε εις θέσιν να κρίνουν περί του ηθικού ποιού των θεαμάτων που προβάλλει η τηλεόρασις. Και όπως ένα δηλητήριον, του οποίου η επιβλαβής δραστικότης είνε γνωστή, δεν το δοκιμάζει τις δια να πεισθή προσωπικώς, έτσι και ένα θέαμα αισχρόν, που άλλοι μαρτυρούν ως δηλητηριώδη τροφήν του πνεύματος, πρέπει νʼ αποφεύγη τις και να μη θέλει να δοκιμάση εις τον εαυτόν του τας συνεπείας του ψυχικού τούτου δηλητηρίου. Αλλά, δυστυχώς, ενώ πας φοβείται και προσέχει μη λάβη ουδέ ελαχίστην ποσότητα δηλητηρίου, προκειμένου περί αισχρών θεαμάτων, ψυχικής τροφής, όντως δηλητηρίου των ψυχών, οι άνθρωποι δεν αρκούνται εις την μαρτυρίαν των άλλων, δεν λαμβάνουν υπʼ όψιν τα φρικτά αποτελέσματα, που είχον τα αισχρά θεάματα επί των ψυχών των συνανθρώπων των, αλλά θέλουν οι ίδιοι να ίδουν και απολαύσουν αυτά. Θλιβερόν δε είνε το εξής φαινόμενον˙ όταν ένα θέαμα χαρακτηρίζεται αυστηρώς ως ακατάλληλον δια τους νέους, αντί ο χαρακτηρισμός αυτός να απομακρύνη τους πάντας από την δηλητηριώδη αυτήν ατμόσφαιρα του θεάματος, αντιθέτως ο χαρακτηρισμός αυτός ως μαγνήτης του Διαβόλου ελκύει τους πολλούς. Και αν το θέαμα αυτό είνε τελευταίον εις το πρόγραμμα, πέραν του μεσονυκτίου, οι τηλεθεαταί δεν θα κοιμηθούν, αλλά θʼ αγρυπνήσουν δια νʼ απολαύσουν το θέαμα, δηλαδή, οι άνθρωποι του αιώνος μας, παρά τας προειδοποιήσεις περί βλαβεράς επιδράσεως των αισχρών και γκαγκστερικών θεαμάτων, πίπτουν θεληματικώς εις τους δηλητηριώδεις βόθρους, εις τα επικίνδυνα δηλαδή κανάλια των τηλεοράσεων, και αυτοδηλητηριάζονται, αυτοκτονούν.

Εκάησαν άλλοι, διότι ήγγισαν τα ηλεκτροφόρα σύρματα. Είνε ανάγκη και συ, άνθρωπε μου, να τα αγγίσης, να ίδης δηλαδή το θέαμα που καίει και πυρπολεί την ψυχήν σου, εφʼ όσον τόσοι μαρτυρούν περί της ολεθρίας επιδράσεως που έχουν επί των ψυχών τα θεάματα της μεγάλης και της μικρής οθόνης;

Και ημείς, αγαπητοί μου, χωρίς να παρακολουθώμεν τα προγράμματα της τηλεοράσεως, δυνάμεθα εξ όσων ακούομεν και μελετώμεν εν σχέσει με την κακοποιόν δράσιν του επιτυχώς αποκληθέντος νεωτέρου τούτου «Δράκουλα», να κρίνωμεν και να δικάσωμεν. Και οι δικασταί δεν βλέπουν τα εγκλήματα που διέπραξαν οι κατηγορούμενοι. Αλλά πιστεύοντες εις την μαρτυρίαν αξιοπίστων μαρτύρων, οι οποίοι υπήρξαν αυτόπται και αυτήκοοι του εγκλήματος, κρίνουν και καταδικάζουν. Εδώ, εις την περίπτωσιν της τηλεοράσεως, πλήθος μάρτυρες συνωστίζονται δια να καταθέσουν την μαρτυρίαν των. Εδώ γονείς, διδάσκαλοι, καθηγηταί, παιδαγωγοί, ψυχίατροι, δημοσιογράφοι, με τας παρατηρήσεις, τας οποίας κάνουν παρακολουθούντες τα θύματα της τηλεοράσεως, μαρτυρούν περί της ολεθρίας επιδράσεως αυτής…

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Γιατι προκαλουν

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 15th, 2014 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΕΠΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ· http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=3529

                                                                              Εδημοσιεύθη στις 24-02-2009

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ· http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=29
Εδημοσιεύθη στις 7-10-2008

Εδημοσιεύθη στις 10/01/2012, 23:03

ΤΙ ΑΡΑΓΕ ΖΗΤΟΥΝ;

«Ποιοι είναι αυτοί και ποια συμφέροντα εξυπηρετούν; Γιατί τόσο πολύ επιμένουν για να αποδείξουν ότι ο π. Αυγουστίνος δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον του, μετά τα 90 του χρόνια»;

Θα απαντήσω στο ερώτημα του αναγνώστου, όσο ποιο λακωνικά μπορώ

Ο Γέροντας ήταν παλληκάρι και στα 85 και στα 90 του χρόνια. Είχε το θάρρος να απομακρύνει από κοντά του τον θεολόγο Στέργιο Σάκκο, όταν έκανε έρευνα και βεβαιώθηκε για φοβερά πράγματα. Ο σεβάσμιος Μητροπολίτης βάδισε την οδό των Πατέρων της Εκκλησίας. Κάλεσε μάρτυρες και έκανε βαθιά έρευνα. Συγκέντρωσε, όπως έλεγε ο ίδιος, πάνω από 20 καταθέσεις μαρτύρων. Η Αγία Γραφή λέει· «Δια στόματος 2 ή 3 μαρτύρων σταθήσεται παν ρήμα». Ο π. Αυγουστίνος συγκέντρωσε 20 καταθέσεις και διαπίστωσε ότι ο Στ. Σάκκος στις κατ’ ιδίαν συνατήσεις κήρυττε έτερον ευαγγέλιον, εκμεταλλευόμενος την θέση του και την τυφλή εμπιστοσύνη που καλλιεργούσαν σ’ αυτόν. Τον απεμάκρυνε απο κοντά του, για να μη χρεωθεί η Εκκλησία,  όπως έλεγε, τις βρώμικες πράξεις του. Και συνιστούσε· «Φεύγετε μακριά απ’ αυτούς τους διαβολείς γιατι αν πω την αλήθεια θα ανατριχιάσετε…». Οι κυρίως υπεύθυνες αντι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να πουν το ήμαρτον και να μετανοήσουν, προσπαθούσαν να καλύψουν τον Σάκκο με ψέματα. Τότε ο Γέροντας τους απομάκρυνε και εγγράφως από κοντά του, στις 15-2-1989. «…Αποσύρομαι», έγραφε σε ιδιόχερη επιστολή, «οριστικώς από την πνευματική κηδεμονίαν.. Του λοιπού, καμμίαν πλέον δεν φέρω ευθύνην δι’ ό,τι λέγετε και πράττετε…». (Ο π. Αυγουστίνος από το 1988 μέχρι το 2000 δεν έδωσε ποτέ άδεια στον Σάκκο να κηρύξει στην Μητρόπολη του. Ο Μητροπολίτης Θεόκλητος και τον επέτρεπε και τον καλούσε!).

ΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑΤΟΣ

Αυτοι διέδωσαν πρώτοι, ότι· «Ο π. Αυγουστίνος γέρασε ο καημένος και δεν ξέρει τι κάνει». Τον παρουσίαζαν σαν ένα ειδος ρομπότ που επειρεάζονταν από τους άλλους, γι’ αυτο ο Γέροντας τους έγραφε·

«Υ.Γ. Το γράμμα τούτο προς υμάς το έγραψα με πόνο και δάκρυα. Το έγραψα δε ιδιοχείρως, και τούτο διοτι και τούτο ελέχθη, ότι άλλος γράφει τα γράμματα και εγώ απλώς τα υπογράφω ως ένα είδος ρομπότ!!!!!  Θα δυσκολευθήτε να το αναγνώσετε λόγω της κακογραφίας μου, αλλά σεις με ηναγκάσατε! Σας συγχωρώ».

Με το ψέμα δικαιολογούσαν την απομάκρυνσή τους από τον πρώην πνευματικό τους πατέρα. Και αυτό το ονόμαζαν μετάνοια!!!!

Σ’ αυτόν τον κόσμο καλά τα κουκούλωσαν, στον άλλο όμως; Τον Θεό δεν μπορεί να τον ξεγελάσει κανείς. Έπαιξαν ωραίο θέατρο στους ανθρώπους και κράτησαν τις δυνάμεις. Αυτο προβλημάτισε κάποια κοπέλα και ρώτησε τον Γέροντα· Πως πάτερ, με τόσα που έγιναν, αυτοι προοδεύουν; Και ο π. Αυγουστίνος απάντησε· «Πλανώντες και πλανόμενοι». Και στη συνέχεια απηύθυνε σε όσες είμασταν κοντά του το ερώτημα· Μήπως και εσείς θέλετε να πάτε μαζί τους; Αφήστε με μόνο με τον Χριστό μου»

ΒΔΕΛΥΡΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Ο σατανάς ωρύονταν εναντίον του Γέροντος αγωνιστού ιεράρχου και εκείνος βάδιζε τον Γολγοθά του. Είναι θαύμα πως άντεξε από τόσα χτυπήματα! Άλλος να ήτο στην θέση του θα πάθαινε 1500 εγκεφαλικά και θα πέθαινε, και όμως ο Θεός τον κράτησε μέχρι τα 104 του χρόνια!!!

Είναι όμως θλιβερό! Πρόσωπα που ευεργετήθηκαν απο τον π. Αυγουστίνο, ενώθηκαν, ο καθένας για τον δικό του προσωπικό λόγο, σχημάτισαν μια ανίερη συμμαχία και ανέλαβαν δράση εναντίον του. Ποιός δε θα τους πίστευε; Ο σεβάσμιος Μητροπολίτης Φλωρίνης βάδιζε τα 90 του χρόνια. Ο Θεός  όμως που τον έσωσε πολλές φορές από βέβαιο θάνατο τον κρατούσε παρά το προχωρημένο της ηλικίας  του με νεανική καρδιά και με πλήρη διαύγεια πνεύματος.  Το ομολογούν και οι ίδιοι, σε μία προκήρυξη·

 • «….δεν φτάνει να εχει μονο σωστα τα λογικα του, δηλαδη να εχει διαυγεια στο μυαλό και να μη λεει χαζομαρες, αλλά πρέπει να εχει και τις απαιτούμενες για το αξιωμα του σωματικες δυναμεις.….» (4η προκήρυξη, τον Οκτώμβριο του 1995)

Ο Γέροντας αγωνίζεται και δεν παραδίδει τα όπλα. Αυτό, όμως, εκτός από τους δαίμονες ενοχλεί και τους παραπάνω ανθρώπους. Καταστρώνουν σχέδιο και άρχίζουν την κατασυκοφάντησή του.

Το κέντρο των συκοφαντών από τη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται στην Αθήνα. Απο εκεί στέλνουν τις προκηρύξεις με τα ψευδώνυμα  στη Φλώρινα και ζητούν την παραίτηση του.

Σταματώ εδώ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΑΝΤΩ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ

δημοσιεύοντας όλο το συκοφαντικό τους άρθρο

Ανευ αποδεικτικών στοιχείων και με απίστευτο πάθος προσπαθούν  από το ιστολόγιό τους να παρουσιάσουν τον Γέροντα Αγωνιστή ιεράρχη της Φλώρινας π. Αυγουστίνο σε πλήρη κατάπτωση των δυνάμεων του, δύο χρόνια πριν από την παραίτησή του! Και αυτοί δεν είναι  ούτε σκοπιανοί, ούτε μασόνοι, ούτε γιαγωβάδες, ούτε άθεοι; Τι είναι; Δαβάστε και βγάλτε  τα συμπεράσματά σας.

Ενοχλούνται για τα στοιχεία που δίνω στη δημοσιότητα και αντί να κάνουν κριτική σ’ αυτά που ακούνε και βλέπουν, τα παρακάμπτουν, μιλούν γενικά και αόριστα για τα γηρατειά· κάνουν μάθημα για το γήρας και βγάζουν τα συμπεράσματά τους!

Καμαρώστε τα επιχειρήματά τους!

 • «Είναι απόλυτα λογικό να έχει πλήρη κατάπτωση των δυνάμεων του αφού ήταν ηλικία 91 ετών. Από τον φυσικό νόμο της κατάπτωσης των δυνάμεων με τον ερχομό των γηρατειών, δεν θέλησε ο Θεός να εξαιρείται σχεδόν κανείς, ούτε μεγάλοι άγιοι και Απόστολοι, που είχαν και αυτοί την ίδια πορεία. Ο ίδιος ο π. Αυγουστίνος, όταν είχε γηράσει και έβλεπε πόσο μεγάλη ασθένεια είναι το γήρας, εκφραζόταν και αυτός στο παρελθόν για την αδυναμία και την ασθένεια του γήρατος και είχε βγάλει και ομιλία που κυκλοφορεί ακόμα από το βιβλιοπωλείο της αγαπημένης Αδελφότητας του, με τον τίτλο το «ΤΟ ΓΗΡΑΣ», στην οποία υποστήριζε το ολοφάνερο ότι το γήρας είναι ασθένεια. Το γήρας συνοδεύεται απο πολλές αδυναμίες και σωματικές και διανοητικές και αυτές συνόδευσαν και το γήρας του π. Αυγουστίνου. Όσο το γήρας βάθαινε τόσο πιο ολοφάνερες γίνονταν οι φυσικές αδυναμίες του και η μεγάλη κατάπτωση των δυνάμεων του».

Όχι κύριοι όλοι οι γέροι δεν χάνουν τα λογικά τους όταν ξεπεράσουν τα 91 τους χρόνια.

Σας ερωτώ· Γιατι δεν σχολιάζετε το βίντεο. Όπως βλέπετε, δεν «λέει «πέντε-δέκα μόνο λέξεις και αυτές με πολύ κόπο», όπως γράφετε, αλλά υπαγορεύει κανονικό κείμενο που ούτε ένας νέος δεν θα μπορούσε με τόσο άνεση να το κάνει! Και είναι ο Γέροντας 96 ετών!

Ποιο άλλο στοιχείο θέλετε να σας δώσω, για να καταλάβετε ότι δεν ήταν ο Γέροντας,  με την χάρι του Θεού, στην κατάσταση που με τόσο κακία περιγράφετε. Να σας δώσω τα πρότυπα των υπογραφών  του στα νέα του βιβλία, για να βεβαιωθείτε για το γνήσιο της υπογραφής;

Θέλετε να δειτε τον π. Αυγουστίνο στην Πάρο μετά την παραίτησην του; Δημοσιεύω μια φωτογραφία, με τον ιερέα των Λευκών και τον π. Λαυρέντιο στον τάφο των γονέων του, όρθιος κάνει τρισάγιο. Και όμως, εσείς εκείνο το διάστημα τον παρουσιάζατε σαν φυτό!!!

ΑΣΤΕΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΣΑΣ

Σαν αποδεικτικό στοιχείο της αδυναμίας του Γέροντος χρησιμοποιούν το όνομα του κ. Νικ. Σωτηρόπουλου. Ποτέ ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος δεν διεκδίκησε το αλάθητο του Πάπα κι ούτε είπε ποτέ ότι έχει το Αλάθητο των Οικουμενών Συνόδων.

Ακούστε τους·

 • «Δημοσιεύσαμε πριν από αρκετές μέρες μια φράση του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, για το γήρας του π. Αυγουστίνου. Για το αναμφισβήτητο γεγονός της μεγάλης κατάπτωσης των δυνάμεων του αείμνηστου π. Αυγουστίνου μετά το 1998. Η φράση αυτή του κ. Σωτηρόπουλου είναι μια απόδειξη με πολύ μεγάλη βαρύτητα που δύσκολα κάποιος αναγνώστης μπορεί να την προσπεράσει, αφού όπως είναι γνωστό σε όλους, ο κ. Σωτηρόπουλος όχι μόνο είναι το γνησιότερο πνευματικό τέκνο του π. Αυγουστίνου αλλά και λέει πάντοτε την αλήθεια».

Χρησιμοποιούν το όνομα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου, γιατί δεν τολμούν να βάλλουν τα δικά τους. Έχω να πω το εξής· Ο κ. Ν. Σωτηρόπουλος  όταν ο Γέροντας έδιωξε το Σάκκο, ξεκαθάρισε την θέση του, έμεινε δίπλα στον π. Αυγουστίνο και έστειλε σκληρή επιστολή στον Σάκκο, σε αντίθεση με τον Σωτήρη Ευσταθίου και τον νυν Μητροπολίτη Φλωρίνης.

Τι θέλουν να αποδείξουν με το νέο τους άρθρο;

Ότι οι ανώνυμοι επιστολογράφοι των προκηρύξεων, που δηθεν δεν τους γνωρίζουν και δεν γνωρίζουν τους σκοπούς τους λένε αλήθειες!!!

 • «Οι ανωνυμογράφοι του 1995, οι οποίοι με ξεδιάντροπη φρασεολογία ζητούσαν την παραίτηση του π. Αυγουστίνου και που μας είναι άγνωστοι και οι ίδιοι και οι σκοποί τους, λένε και αλήθειες, άσχετα αν τις λένε για τους δικούς τους λόγους και αν χρησιμοποιούν ξεδιάντροπο ύφος. Και όπως δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς την ύπαρξη της γης επειδή και οι ανωνυμογράφοι την δέχονται, έτσι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί την αλήθεια για την κατάπτωση όλων των δυνάμεων του π. Αυγουστίνου, ήδη απο το 1998, λόγω βαθυτάτου γήρατος επειδή την δέχονται και οι κάποιοι ξεδιάντροποι ανωνυμογράφοι. Ας πάψουν λοιπόν τις υποκρισίες όσοι υποκριτικά καμώνονται πώς δεν βλέπουν το βαθύτατο γήρας του π. Αυγουστίνου επειδή τάχα μου το ισχύριστηκαν αυτό κάποιοι ανωνυμογράφοι για τους δικούς τους λόγους».

Τι άλλο θέλουν να μας πουν, με τα παρακάτω που γράφουν;

 • Ότι «κάποιοι εκμεταλλεύθηκαν άγρια το βαθύτατο γήρας του π. Αυγουστίνου και τις αδυναμίες του γήρατος του και κατασυκοφάντησαν τα γνησιότερα πνευματικά του τέκνα που ήταν σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων μακρυά του, αλλά και τον παρουσίαζαν ως εχθρό και συκοφάντη των γνησιότερων πνευματικών του τέκνων».

Αφου κύριοι λέτε και μόνοι σας ότι ήσασταν εκατοντάδες χιλιομέτρα μακριά από τον Γέροντα πως μπορείτε να έχετε δική σας γνώμη, για το πως ήταν ο π. Αυγουστίνος στη Φλώρινα; Με ποια λογική του στέλνατε τις σκληρές εκείνες προκηρύξεις και ζητούσατε την παραίτησην του; Ποιος ήταν εκείνος από την Φλώρινα που σας έδινε τέτοιες πληροφορίες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 1998 ΜΕ ΑΜΝΗΣΙΑ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ!

ακούστε τους·

 • «Ούτε την αμνησία του υπέργηρου γέροντα, ούτε την γενική κατάπτωση όλων των δυνάμεων του, όπως και τα απομαγνητοφωνημένα ελάχιστα λόγια του που έλεγε λίγα χρόνια μετά το 1998, δεν αποδεικνύουν τίποτα για την κατάπτωση των δυνάμεων του, ακόμα και αν αυτά είναι λόγια αυθόρμητα δικά του και δεν λέγονται καθ’ υπαγόρευση ή δεν διαβάζονται απο χαρτί πάλι καθ’ υπαγόρευση ή κατόπιν πιέσων αφόρητων. Η πτώση των δυνάμεων του π. Αυγουστίνου είχε αρχίσει πολύ πριν φθάσει στο σημείο να λέει πέντε-δέκα μόνο λέξεις και αυτές με πολύ κόπο.
  Και οι επιτυχίες του π. Αυγουστίνου σε άλλους τομείς, κατα τα χρόνια της παραιτήσεως του, δεν δείχνουν ότι δεν υπήρξε κατάπτωση των δυνάμεων του, γιατί η φήμη και το κύρος του π. Αυγουστίνου ήταν τόσο μεγάλο που έφθανε μια επιστολή του με το όνομά του για να δώσει την νίκη. Ούτε φυσικά δείχνουν ότι δεν είχε άγρια παραπληροφόρηση σε άλλα θέματα».

Ισως θα πρέπει να σταματήσω και να μην ασχοληθώ άλλο μ’ αυτά τα πρόσωπα.  Ότι ήταν να καταθέσω για να μείνει στην ιστορία το έκανα, ας βρεθει κάποιος άλλος για να συνεχίσει. Μια μονο τελευταία ερώτηση θα απευθύνω στους συκοφάντες των τιμίων γηρατειών του μεγάλου Ορθοδόξου Έλληνος Ιεράρχου· Θα έγραφαν για την μητέρα τους στο ιστολόγιό τους αυτά που γράφουν για τον π. Αυγουστίνο; Θα προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον της και εάν ακόμη είχε την νόσο Αλτσχάιμερ; Γιατί αυτό που δεν κάνουν για την μάνα τους το κάνουν στον π. Αυγουστίνο; Η μάνα τους έχει αξία ο π. Αυγουστίνος δεν έχει; Λυπάμαι για την κακία τους  και εύχομαι ο Θεός να τους ελεήσει.

Ο σεβάσμιος επίσκοπος π. Αυγουστίνος μιλώντας την Υπαπαντή στον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης, στις 2-2-1990 έλεγε· «Μιλοῦν περιφρονητικά· Ἔ, γέρασε πιὰ αὐτός, δὲ ξέρει τί λέει… Ἔτσι φρονοῦν γιὰ τὸ γέροντα, ἔστω κι ἂν ἦταν δάσκαλος ἢ καθηγητής τους, ἔστω κι ἂν ἦταν πνευματικός τους, ἔστω κι ἂν εἶνε ὁ ἐπίσκοπός τους!…»

EXΩ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΥΔΟΣ

Αποστολέας             ΙΩΑΝΝΗΣ Τ………
Παραλήπτης             akaplanoglou@augoustinos-kantiotis.gr
Ημερομηνία             Πεμπ 15:15
Χριστούγεννα 25-12-2013

 • Διαβάζω τη σελίδα σας καθημερινά και θέλω να αναφέρω δύο πράγματα….
  1ον. Νιώθω απίστευτα τυχερός που γνώρισα το γέροντα απο την παιδική μου ηλικία και έζησα κοντά του για πολλά χρόνια… και
  2ον. Έχω μείνει άναυδος από την κακία, την υποκρισία και το θράσος όλων των εχθρών του Γέροντα. Και ειδικά απο άτομα και πρόσωπα που άλλα έδειχναν και άλλα έκαναν από πίσω… Συνεχίστε τον αγώνα σας δ. Καπλανογλου!!!!!!! Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνη σ αυτόν τον αγώνα… Ο Θεός να σας δίνει δύναμη.  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΗ

«Εν τη προαιρέσει η μοχθηρία και το αδικείν» (Αριστοτέλης)

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

Με αφορμή τελευταία δημοσιεύματα σε γνωστό ιστολόγιο στο internet που θέλει σκοπίμως να υποστηρίζει με ιδιαίτερη εμμονή ότι: «Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος επίσκοπος Φλωρίνης μετά το 1998 διατελούσε σε κατάσταση παροπλισμού, δεν βάδιζε, δεν γνώριζε, δεν θυμόταν κτλ», θα ήθελα να αναφέρω μια προσωπική μου μαρτυρία….

Για να διαβάσετε τη μαρτυρία, πατήστε εδώ· Read more »

ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 15th, 2014 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

Εδημοσιεύθη στις 09/11/2011, 18:14

ΑΝΑΔΡΟΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΙ

Γραφει η Ανδρονίκη Καπλάνογλου

Η ιστοσελίδα που φέρει το όνομα γνωστού θεολόγου, όμως δεν είναι δική του και μέχρι πρότινος δεν γνώριζε ο θεολόγος ούτε την ύπαρξή της, συνεχίζει να συκοφαντεί  και να ψευδολογεί εναντίον του αειμνήστου Γέροντος.

Την ταυτότητά τους την ξέρουμε. Είναι οι ίδιοι που σκορπούσαν τις επιστολές-προκηρύξεις, με ψευδώνυμα, για να εξαναγκάσουν σε παραίτηση τον αγωνιστή ιεράρχη της Φλώρινας π. Αυγουστίνο Καντιώτη.

Από το 1995, πέντε δηλαδή χρόνια πριν από την παραίτησή του, τον βομβάρδιζαν κυριολεκτικά, γιατί πίστευαν ότι αν δεν τον πέθαιναν, θα τον  ανάγκαζαν να παραιτηθεί. Το είπε δημόσια, εντός φροντιστηρίου, ένας θεολόγος της συμμορίας, που τον ονομάζουν· «γνήσιο πνευματικό τέκνο» του π. Αυγουστίνου!· «Ήθελα», είπε «να παραιτηθεί ο π. Αυγουστίνος. Τώρα που δεν παραιτείται παρακαλώ να πεθάνει»! Μαγνητοφωνήθηκαν τα λόγια του. Ο Θεός όμως, που δεν ακούει τα κοράκια, αλλά τα πιστά παιδιά του, έδινε δύναμη τον σεβάσμιο επίσκοπο για να σηκώσει το βαρύ σταυρό της αχαριστίας και ψευδολογίας μέχρι τέλους.

Οι προκηρύξεις που έστελναν ήταν συνεχείς, μέχρι την παραίτησή του. Ο σεβάσμιος Γέροντας τους ήξερε και θλίβονταν, αλλά δεν παρέδιδε τα όπλα σ’ αυτόν που ήθελαν, γιατί δεν του είχε εμπιστοσύνη. Κάποια μέρα πολύ πικραμένος είπε· «Τα δάκρυα του γέροντος επισκόπου δεν θα τους βγουν σε καλό».

ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΔΡΟΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΚΛΗΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΙ!

Θα κάνω μια μικρή σύγκριση των προκηρύξεων

(που έστελναν στον Γέροντα Μητροπολίτη και σ’ άλλα πρόσωπα, απο Φλωρινα-Αμύνταιο-Πτολεμαϊδα)

και του σημερινού ιστολογίου των ψευδολόγων

Στην 4 επιστολήπροκηρύξη κατηγορούν τον σεβάσμιο Γέροντα και ζητούν την παραίτησιν του, γιατί δεν είχε ρωμαλέο σώμα! Και γράφουν· «…δεν φτάνει να εχει μονο σωστα τα λογικα του, δηλαδη να εχει διαυγεια στο μυαλό και να μη λεει χαζομαρες, αλλά πρέπει να εχει και τις απαιτούμενες για το αξιωμα του σωματικες δυναμεις.….» (Οκτώμβριο 1995).

Απαντά σ’ αυτούς ο πατέρας του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο γηραιός Γρηγόριος· «Μα δεν εκλέγετε αθλητή, αλλά διδάσκαλο». Και ενώ στις αρχές Οκτωμβρίου του 1995 δεν μπορούσαν να αποκρύψουν την διαύγεια του πνεύματος του, στην επόμενη επιστολή, εντός του ιδίου μηνός, στις 25-10-1995 άλλαξαν τροπάριο και έγραφαν, ότι δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον λόγω γήρατος και «τα κάνει όλα σαλάτα»!

Σημερα στο ιστολόγιό τους, γράφουν·

«…ήδη απο το 1998, ο π. Αυγουστίνος ήταν σε βαθύτατο γήρας και είχαν καταπέσει οι δυνάμεις του και αυτό ήταν φανερό σε όλους. Ο π. Αυγουστίνος, εκτός απο μερικές μικρές φράσεις που έλεγε στα μετέπειτα χρόνια, δεν μπορούσε λόγω βαθυτάτου γήρατος να παρακαλουθει και να ελέγχει τα πράγματα, να γράφει, να πολεμεί κ.α….

Το 1998 κυριοι ψεύτες ο π. Αυγουστίνος ήταν σε βαθύτατο γηρας, αλλά ο Θεός τον κρατούσε όρθιο και φύλαγε άγρυπνος τις Θερμοπύλες του Βορρά.. Οι άρχοντες  του τόπου, που τον έβλεπαν, τον είχαν βάλει μπροστάρη, για την επίλυση των προβλήματα του νομού. Οποιος ήθελε μπορούσε να τον συναντήσει, τις καθημερινές στο γραφείο του και τις Κυριακές ή τις γιορτές σε κάποιο ναό της ακριτικής περιφερείας του.

Το καζίνο της Φλώρινας που δεν λειτούργησε ποτέ, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της ζωντανής παρουσίας του.

Εύκολο είναι κανείς να λέει λόγια του αέρα, αλλά δύσκολο είναι να δίνει στοιχεία για τα ψέματα που λέει. Εμείς δίνουμε ηχητικά ντοκουμέντα, δίνουμε έγγραφα και φωτογραφικό υλικό, για ότι γράφουμε, οι συκοφάντες δεν δίνουν τίποτε.

Και απευθύνω σ’ αυτούς το ερώτημα·

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΛΕΞΟΥΛΕΣ ΤΟ 1995, ή το 1998 ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΕΤΕ ΤΩΡΑ, ΤΟ 2001 ΥΠΑΓΟΡΕΥΕ ΜΕ ΑΝΕΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ; «Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 2000, ΔΙΔΑΣΚΕΙ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ-ΕΛΕΓΧΕΙ-ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ»;

ΠΩΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕ ΤΟ 2003, ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΑΝ ΕΞΩΣΗ ΤΙΣ ΦΤΩΧΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΩΝ «40 ΜΑΡΤΥΡΩΝ», ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙ 25 ΧΡΟΝΙΑ;

(Με κομπίνα κατέλαβαν το ίδρυμα του Γέροντος, άγνωστα από το Σύλλογο πρόσωπα, με τις πλάτες του τότε Δημάρχου Κουκουλόπουλου και των εισαγγελέων του)

 • Ήταν φανερό ότι ο σατανάς φοβόταν τον σεβάσμιο αγωνιστή ιεράρχη της Φλώρινας π. Αυγουστίνο Καντιώτη και στα 90 και στα 100 του χρόνια, και ήθελε να διαλύσει το έργο του, και εσείς, αντί να σταθείτε δίπλα του, σταθήκατε απένατί του.
 • Ακούστε τα δύο βίντεο και απαντήστε μου. Μαγνητοφώνησα τότε τα πολύτιμα λόγια του Γέροντος για να φανεί η ψευτιά σας. Μη ξεχνάτε ότι είστε και εσείς γέροι και η ώρα της Κρίσεως δεν θα αργήσει.

___________

Mικρό απόσπασμα της ταινίας

___________

ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΓΗΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ

ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΠΕΙΛΕΙ!!!

Γράφουν·

 • «Να γνωρίζουν οι αναγνώστες μας ότι κυκλοφορούν ψευδοκαντιωτικές επιστολές που ήταν αποτέλεσμα εκμετάλλευσης του βαθύτατου γήρατος και της ανημπορίας του π. Αυγουστίνου ή τραγικής παραπληροφόρησής του πάλι εξαιτίας του βαθύτατου γήρατος του.  Τους καλούμε μάλιστα όλους αυτούς τους ψευδαδέλφους και τον φιλικό και υποτακτικό σ’ αυτούς κύκλο, να μετανοήσουν διότι με τις ξεδιάντροπες αυτές συμπεριφορές τους, κακό και στην Εκκλησία και στους εαυτούς τους κάνουν. Να σταματήσουν να προκαλούν άλλο, διότι θα τους αποκαλύψουμε.

ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΩ

 • Ενοχλούνται με τα στοιχεία που φέρνω στη δημοσιότητα; Ν’ απαντήσουν με στοιχεία, για να καταγραφούν στην ιστορία και να παύσουν να απειλούν για τις αλήθειες που γράφω. Τις απειλές και τα ξεσκεπάσματα τους, δεν τα φοβάμαι. Αν βρουν κάτι, για να με κατηγορήσουν, να το στείλουν, και θα το δημοσιεύσω στο ιστολόγιο μου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΥΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΚΛΗΤΟ ΓΡΑΦΟΥΝ·

«Συγχαρητήρια στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φλωρίνης κ. Θεόκλητο

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος υπεράσπισε το γνησιότατο και πιστό τέκνο του π. Αυγουστίνου Καντιώτη, τον κ. Σωτήριο Ευσταθίου, για τις ξεδιάντροπες συκοφαντικές κατηγορίες που δέχθηκε…».
(Τον ευχαριστούν γιατί ο Μητροπολίτης Θεόκλητος πήγε μάρτυρας στο δικαστήριο υπερ του Ευσταθίου, που ήτο με περιοριστικούς όρους ελεύθερος, (για καταχρήσεις πολλών εκατομμυρίων) και αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών).

ΚΑΙ ΕΡΩΤΩ
Πως τα καταφέρνει ο επίσκοπος Θεόκλητος να είναι φίλος  και να επαινείται από τους συκοφάντες των τιμίων γηρατειών του σεβάσμιου ιεράρχου π. Αυγουστίνου; Και ο σκοπιανός Νικόδημος Τσιαρκνιάς τα ίδια έκανε!

Εγκώμια από τέτοιους ανθρώπους νομίζω οτι δεν μας τιμούν. Ειναι προτιμότερο να μας κατηγορούν οι εχθροί του σεβαστού μας πνευματικού πατέρα  και να μας καταδιώκουν, παρά να μας εγκωμιάζουν.

ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΙΧΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ π. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

Μια επίσκεψη στο σπίτι που έμενε ο π. Αυγουστίνος, την ημέρα της εκλογής του μητροπολίτου Θεοκλήτου, τα λέει όλα:

 • Ο Γεώργιος Ασανάκης, ο Σωκράτης Βασιλειάδης  και ένας ιερέας, κάτοικοι Πτολεμαϊδος και οι τρείς, πήγαν στη Φλώρινα, στο σπίτι που έμενε ο Γέροντας, μετά την παραίτησίν του, για να πάρουν την ευχή του. Ήταν η ημέρα που εξελέγη ο π. Θεόκλητος Μητροπολίτης Φλωρίνης.
 • Ο Σωκράτης Βασιλειάδης λέει στον π. Αυγουστίνο: Γέροντα, να χαιρόμαστε τον καινούργιο μας δεσπότη.
 • Και ο π. Αυγουστίνος· Σούφρωσε τα χείλη του, κίνησε απαισιόδοξα το δεξί του χέρι, και έβγαλε έναν αναστεναγμό λέγοντας κάτι για το Μοναστήρι του Αγίου Αυγουστίνου.

_

Read more »

AΝΩΝΥΜΑ ΒΕΛΗ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 14th, 2014 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

Εδημοσιεύθη 11/03/2011, 11:02

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γραμμένο από την Ανδρονίκη Καπλάνογλου

Δεχθήκαμε επίθεση γιατί ανακοινώσαμε όσα περί αντιχρίστου είπε στον Αγιο Παντελεήμονα Φλωρίνης ο π. Δανιήλ  Αεράκης. Τα πρόσωπα που μας επιτέθηκαν με ανώνυμα σχόλια από άλλη ιστοσελίδα, την “Αποτείχιση”, δεν έχουν το θάρρος να γράψουν τα όνοματά τους κάτω από τα σχόλια· γιατί;

Η ανωνυμία είναι δειλία και κάτι κρύβει. Τα ανώνυμα γράμματα να μην τα διαβάζετε, έλεγε ο αείμνηστος Γέροντας π. Αυγουστίνος. Εμείς γράφουμε επώνυμα, και μας κατηγορούν επώνυμα, ενώ αυτοί κρύβονται πίσω από την ανωνυμία.

Δημοσιεύουμε τα ανώνυμα σχόλιά τους, γιατί δεν φοβόμαστε τα άνανδρα βέλη τους.

ΣΧΟΛΙΟ 1ο

Ανώνυμος είπε…

 • Η Ανδρονίκη βάζει σε αντίθεση τον π.Αυγουστίνο και τον π.Δανιήλ Αεράκη
  http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=19954
  Γιατί; Τόσο μένος;
 • 11 Μαρτίου 2011 1:10 π.μ.

ΣΧΟΛΙΟ 2ο

 • Ανώνυμος είπε
 • Μην μιλήσω…
 • Η Ανδρονικούλα ξύνεται με τα νύχια της; Τί θέλει να την αποκαλύψουμε;
 • Γιατί τόση εμπάθεια με τον π.Αεράκη; Μήπως επειδή υποστήριξε τον Ν.Σωτηρόπουλο όταν οι ψευδάδελφοι με τους οποίους έχει παρέα και σχέσεις, τον καταπολεμούσαν;
 • Τί άλλο της έκανε;;;
 • 11 Μαρτίου 2011 11:50 π.μ.

Απαντώ σε ορισμένα σημεία

1. Δεν έχω τίποτε προσωπικό με τον π. Δανιήλ και δεν μου έκανε τίποτε. Γράφω κάποιες αλήθειες, γιατί θέλω να μείνουν στην ιστορία.

 • Όσοι φέρθηκαν άθλια και πανάθλια σ’ έναν άγιο γέροντα αγωνιστή ιεράρχη και του βάραιναν τον σταυρό των γηρατειών του, θα πρέπει να γίνουν γνωστοί στους χριστιανούς. Ο Γέροντας σήκωσε με υπομονή το βαρύ σταυρό του, και βρίσκεται τώρα στην Θρειαμβεύουσα Εκκλησία, κοντά στον Κύριο, όμως οι συκοφάντες  θα πρέπει να αποκαλυφθούν και να μην εμφανίζονται ως πνευματικά παιδιά του Γέροντος.
 • Γι’ αυτά που γράφω, έχω πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, ακόμα και μαγνητοφωνημένες συνομιλίες με τον Γέροντα. Κάθε φορά που προκαλούν, θα δίνω και κάποια στοιχεία στην δημοσιότητα.

2. Τον κ. Νικόλαο Σωτηρόπουλο πάντοτε τον εκτιμούσα και δεν διέκοψα ποτέ την επικοινωνία μου μ’ αυτόν. Εσεις που κρύβεστε και χρησιμοποιείται το όνομά του εν αγνοία του και συντάσετε ακόμα και επιστολές με την υπογραφή του, ποιοί ειστε; Δεν έχετε όνομα;

3. Απειλείτε οτι θα αποκαλύψετε.

Τι θα αποκαλύψετε; Αν βρείτε κάτι, σάς δίνω την άδεια να το κάνετε· θα το βάλλω και στην ιστοσελίδα, αλλά επώνυμα.

Έχω και μια απορία· Γιατί σας κακοφάνηκε που έγραψα ότι ο π. Δανιήλ έχει αντίθετη γνώμη από τον π. Αυγουστίνο Καντιώτη; Αυτό δεν φαίνεται από τα λεγόμενά του στον Άγιο Παντελεήμονα; Εξ άλλου ο π. Δανιήλ Αεράκης είχε απομακρυνθεί από τον Γέροντα αγωνιστή ιεράρχη πριν από το 1982 και δεν είχε καμία απολύτως σχέση μαζί του. Εμφανίστηκε το 1997 από την Αθήνα, για να του συστήση να παραιτηθεί, παρουσιάζοντάς τον από τις στήλες του περιοδικού του (ο Ιωάννης ο Βαπτιστής) ανίκανο να διοικήσει την Μητρόπολή του! Γιατί το έκανε; Ποιος ήταν αυτός  που τον συμβούλευε; Ποιούς εξυπηρετούσε; Ρώτησε τον Φλωρινιώτικο λαό για να το κάνει;

Τρία χρόνια αργότερα, στις 13-12-1999, το Δημοτικό συμβούλιο της Φλώρινας με ψήφισμα του έδωσε την απάντηση· Δέστε το ψήφισμα εδώ· http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=3529, για να διαπιστώσετε την διαφορετική γνώμη του π. Δανιήλ Αεράκη και της παρέας του από τους εκπροσώπους του λαού της Φλώρινας.

ΕΓΡΑΦΕ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ

Ο π. ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΣΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ

 • Aργυρ. π. ΑΤο 1997 που οι αρχές του τόπου είχαν τον Μητροπολίτη τους, των 91 ετών, μπροστάρη για να διεκδικήσουν από την κυβέρνηση την λύση μεγάλων προβλημάτων της επαρχίας των· π.χ. Την ιδρυση του εργοστασίου της ΔΕΗ στην Μελίτη.
 • Ο μεγαλύτερος όμως αγώνας του Μητροπολίτου, που εστέφθη με επιτυχία, ήταν να ακυρωθεί η λειτουργία του Καζίνου στην Φλώρινα και να συστρατευθούν μαζί του όλες οι αρχές του τόπου και εκείνες που στην αρχή ήταν υπέρ της δημιουργίας του καζίνου στη Φλώρινα.
 • Το Καζίνο της Φλώρινας ήτο έτοιμο για να λειτουργήσει. Έκανε μάλιστα προσλήψεις 100 ατόμων, για να επισπεύσει η κυβέρνηση την άδεια λειτουργίας. Και όμως ο γέροντας αγωνιστής Μητροπολίτης, που τον πετροβολούσε τότε από το περιοδικό του ο π. Δανιήλ Αεράκης  με αυτά που έγραφε και τον παρουσίαζε ανίκανο να κυβερνήσει την  Μητρόπολή του, όχι μόνο νικήσε, αλλά πήρε με το μέρος του και τις αρχές του τόπου που στην αρχή αγωνίζονταν για να γίνει το καζίνο στην Φλώρινα. Το καζίνο της Φλώρινας ποτέ δεν λειτούργησε, γιατί είχε γέροντα μεν, αλλά γενναίο Μητροπολίτη.

Και ερωτώ· Εσείς που γράφετε τα ανώνυμα σχόλια, υπέρ του π. Δανιήλ Αεράκη, μήπως είστε εκείνοι που έστελναν τότε τις σκληρές ανώνυμες ή ψευδώνυμες επιστολές εις τον σεβάσμιο Γέροντα Μητροπολίτη π. Αυγουστίνο και εμφανίζονταν ως σπουδαστές της Φλώρινας από την Θεσσαλονίκη; Επειδή έχω κάποιες από εκείνες τις επιστολές στα χέρια μου και τις συνέκρινα με τα σχόλια που κάνατε κατα καιρούς στην ιστοσελίδα “Αποτείχιση” διαπίστωσα ότι από το δικό σας χέρι είναι γραμμένα.

Επιτέλους

Ποιος ήτο ο π. Δανιήλ Αεράκης που επενέβαινε από την Αθήνα για να ρυθμίσει στο τι θα έκανε ο Γέροντας στη Φλώρινα; Και ποιοι ήσασταν εσείς που βρίζατε τότε όλους όσους έμειναν πιστοί στον Γέροντα και τους ρίχνατε ευθύνες γιατί δεν παραιτείτο ο σεβάσμιος Μητροπολίτης;

Ποιοι ήσασταν; Σκληροί και αδίστακτοι. Βάζω ένα απόσπασμα από μια τέτοια επιστολή, που στείλατε στον σεβάσμιο Μητροπολίτη π. Αυγουστίνο τον Οκτώμβριο του 1997.

 • «…Που καταντησε ενας Αυγουστινος Καντιωτης, ο οποιος ειχε και καποια αξια και ασκουσε μια επιρροη στον λαο. Δεν υπαρχει ενας θεολογος, ενας ιεροκηρυκας, να τον υπερασπισθη, και ξεμεινε ενας αγραμματος και αστοιχειωτος κλητηρας, που δεν ξερει να βαλλει ουτε την υπογραφη του; Αλλοι τα γραφουν και τα δακτυλογραφουν, ο…...ενας αναπηρος από την κορυφή και μια ζουρλονίκη απ’ τη Κοζάνη και αυτός ολοπρόθυμα προσφέρει το ονομα του.
 • Δεν καταλαβαίνει ομως ο γερο Αυγουστινος οτι με αυτά τα καμωματα ξευτελιζεται ολοενα και περισσότερο ο ιδιος και ξεσηκωνει σε βαρος του την κοινη γνωμη (στην οποία μια φορα και εναν καιρο εδινε καποια σημασια) και χανει και την λιγη συμπαθεια που μπορει να εχει απομεινει στο προσωπο του; …..……………………………………………………………………………………………………………….
 • Θα συνεχισουμε στην επομενη προκηρυξι μας» Read more »

«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ. Σκοτωνουν τα παιδια σας»

author Posted by: admin on date Ιούλ 14th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», σελ. 12-15, εκδοση 1981

(ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ)

Καθημερινή εφημερίς επιτίθεται

  «Κλειστε τις τηλεορασεις»Αλλʼ αίφνης εν μέσω της βαθείας νυκτός της αδιαφορίας περί την ηθικήν αγωγήν του λαού μας ηκούσθη φωνή˙ «Κλείστε τις τηλεοράσεις. Σκοτώνουν τα παιδιά σας». Τίνος η βροντερά αυτή φωνή; Είνε η φωνή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ Σεραφείμ εκ του καθεδρικού ναού των Αθηνών; Είνε η φωνή της Ι. Συνόδου;… Δυστυχώς η ανωτάτη ηγεσία της Εκκλησίας μας περί άλλα ασχολείται, η φωνή της επί θεμάτων υψίστης θρησκευτικής, ηθικής και εθνικής σημασίας έπαυσε να ακούεται. Και αν ακούεται κάποτε, δεν ακούεται ως φωνή ισχυρά του Αγίου Πνεύματος, ικανή να εκριζώση τα άκαρπα πελώρια δένδρα της αμαρτίας. Άπνοια εν των εκκλησιαστικώ οργανισμώ. Ω, είθε το Άγιον Πνεύμα, του οποίου την ιεράν κάθοδον επί τους αποστόλους εν πυρίναις γλώσσαις εορτάζει κατʼ έτος η Εκκλησία κατά την Κυριακήν της Πεντηκοστής, είθε να εμφυσήση νέαν πνοήν ζωής εις τας νεκρωθείσας καρδίας κλήρου και λαού.

Η φωνή, το σύνθημα, «Κλείστε τις τηλεοράσεις», ηκούσθη εκ μέρους αθηναϊκής εφημερίδος, η οποία διενήργησε προ ετών μεγάλην έρευναν, σχετικήν με την τηλεόρασιν, ως αύτη λειτουργεί εν Ελλάδι.

Χαίρω, διότι το σύνθημα, «Κλείστε τις τηλεοράσεις», το οποίον ως ιεροκήρυξ εν Αθήναις και ως επίσκοπος εν τη επαρχία έρριψα, έρριψεν ήδη μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίς, χωρίς – εννοείται – να υπάρχη μεταξύ μας ουδεμία συννενόησις. Αλλά το κακόν έχει παραγίνει τόσον, ώστε και εφημερίς ακόμη, η οποία εις άλλα θέματα τρέμει μήπως χαρακτηρισθή ως καθυστερημένη εάν λάβη ορθήν χριστιανικήν θέσιν, ετόλμησε να ρήξη φωνήν διαμαρτυρίας προς το πανελλήνιον.

Συγχαρητήριον τηλεγράφημα

Και μόνον δια την φωνήν αυτήν είνε αξία συγχαρητηρίων. Προς την διεύθυνσιν της εφημερίδος εστείλαμεν το εξής τηλεγράφημα˙

«Σᾶς συγχαίρω θερμῶς διὰ τὴν λίαν διαφωτιστικὴν ἔρευναν ποὺ διεξάγετε περὶ τῆς βλαβερᾶς ἐπιδράσεως τῆς τηλεοράσεως εἰς τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους. Δυστυχῶς εἰς τὴν Πατρίδα μας ἡ τηλεόρασις λειτουργεῖ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατʼ ἀπομίμησιν ξένων αἰσχρῶν προτύπων Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς, διὰ τῶν ὁποίων ἕνας ὁλόκληρος βορβορώδης ποταμὸς ἀθλιότητος καὶ ἐγκλήματος διοχετέυεται μὲ σατανικὴν μαεστρίαν, εἰσβάλλει εἰς ὅλα τὰ σπίτια καὶ μολύνει τὴν ἠθικήν, θρησκευτικὴν καὶ ἐθνικὴν ἀτμόσφαιραν τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν. Ἡ ἔρευνά σας, τεκμηριωμένη διὰ στοιχείων, εἶνε ἀποκαλυπτική. Ὑπάρχουν κράτη, τὰ ὁποῖα κατηγοροῦνται ὡς ὁλοκληρωτικά, ἀλλʼ ἐν τούτοις ἔχουν λάβει δραστικὰ μέτρα, καὶ ἐκ τῆς μικρᾶς ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς μεγάλης ὀθόνης δὲν διοχετεύεται τοιοῦτος βόρβορος. Ἠθικὸς αὐτουργὸς τῆς ψυχοκτονίας τῆς νεότητος εἶνε τὸ ἴδιον τὸ Κράτος, τὸ ὁποῖον εἰς μὲν τὸ τελευταῖον Σύνταγμα ὁμιλεῖ περὶ ὑγιοῦς ἀνατροφῆς τῆς νεότητος, ἀλλʼ ἐν τῆ πράξει ἀφήνει νὰ διεφθείρεται ἡ νεότης, καὶ τὸ μέλλον τῆς Πατρίδος νὰ διαγράφεται σκοτεινόν. Οἰκογένεια, Σχολεῖον καὶ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀντιδράσουν ὄχι χλιαρῶς ἀλλʼ ἐντόνως. Ὅ,τι καλὸν κτίζεται μὲ τοὺς κόπους γονέων καὶ διδασκάλων καὶ κηρύκων τοῦ Εὐαγγελίου, κρημνίζεται μὲ τὰς ἀθλίας ἐκπομπὰς τῆς τηλεοράσεως, ἡ ὁποία μὲ μαγικὴν τέχνην ἀσκεῖ τεραστίαν ἐπίδρασιν ἐπὶ τῶν ψυχῶν. Τὸ σύνθημά μας «Κλείστε τὶς τηλεοράσεις» πρέπει νὰ γίνη δεκτὸν ἀπὸ κάθε ἑλληνικὴν οἰκογένειαν. Κάποια προφητεία, ἡ ὁποία ἐλέχθη πρὸ 200 ἐτῶν καὶ ἀποδίδεται εἰς τὸν ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν, προανήγγειλεν, ὅτι ἕνα κουτί, ποὺ θὰ κυβερνᾶ ὄχι ὁ Θεὸς ἀλλὰ ὁ διάβολος, θὰ τρελλάνη τὸν κόσμον. Ἤδη ἡ προφητεία αὐτὴ ἐκπληροῦται εἰς βάθος καὶ πλάτος ἀφάνταστον»…

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ 12 ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ

author Posted by: admin on date Ιούλ 13th, 2014 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ!

ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ

  Του Λυκουργου Νάνη
44948254s10H κίνηση για την επαναφορά του δυσώνυμου μεταθετού των επισκόπων άρχισε να μεθοδεύεται απ τη ΔΙΣ αμέσως μετά την παραίτηση του μακαριστού αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου του Α. Επικράτησε η τάση να γίνουν παραστάσεις στην κυβέρνηση και να ζητηθεί να καθιερωθεί με νόμο το μεταθετό.
Ο πρώτος εκκλησιαστικός παράγων που αντέδρασε δυναμικά στην επιχείρηση «νεκρανάστασης» του επαράτου μεταθετού ήταν ο μακαριστός, μαχητικός μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος , ο και με λέοντα προσφυέστατα, παρομοιασθείς, που απέστειλε ένα μνημειώδες τηλεγράφημα διαμαρτυρίας στη σύνοδο με ημερομηνία  3 Ιανουαρίου 1974 και του οποίου ένα  χαρακτηριστικό απόσπασμα παραθέτουμε: «Εάν η είδησις είναι αληθινή, πράγμα επαναλαμβάνω απίστευτον, τότε δεν απομένει παρά να κλαύσωμεν και θρηνήσωμεν διά το κατάντημα της κατά τα πρεσβεία συγκροτηθείσης ΔΙΣ. Διά της γενομένης εγγράφου, ως άδεται, προτάσεως, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, εντός βραχυτάτου διαστήματος ο διάβολος επέτυχε και δη εν περιόδω πανιέρων εορτών εις τον κατά της Εκκλησίας αγώνα του την πρώτην του φευ! νικητήριον επίθεσιν! Αγάλλονται οι εχθροί της πίστεως και σκιρτούν οι της Εκκλησίας ημών πολέμιοι διά τα φρικτά ολισθήματα της ΔΙΣ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος εξευτελισμός από την καταβαλλομένην ανίερον προσπάθειαν προς επαναφοράν του μεταθετού το οδωδός πτώμα του οποίου διήγειρε την όρεξιν και συνήγειρεν τους αμετανοήτους εραστάς του, οίτινες, δίκην γυπαετών, ετοιμάζονται να επιπέσουν διά να χορτασθούν από των σεσηπυίων σαρκών τούτου».
Έτεροι ιεράρχες που αντέδρασαν με σθένος ήταν οι μακαριστοί Φλωρίνης Αυγουστίνος, Μηθύμνης Ιάκωβος, Κιλκισίου Χαρίτων κ.ά.
Άλλη, αξιοσημείωτη αντίδραση, υπήρξε αυτή απ τη μεριά του παλαίμαχου αγωνιστή κατά του μεταθετού, αειμνήστου εκδότη του περιοδικού ΕΝΟΡΙΑ Ανδρέα Κεραμίδα, που απ το κρεββάτι της ασθενείας του απηύθυνε θερμή έκκληση σε όλους τους ιεράρχες προκειμένου να αποτρέψουν την επαναφορά του ολέθριου μεταθετού το οποίο, όπως χαρακτηριστικά έγραψε, «μεταβάλλει τους Ιεράρχας εις χωροφύλακας ή δημοδιδασκάλους»!
Τα μέλη της αριστίνδην ιεραρχίας που διέσωσαν, με την άρνησή τους να ψηφίσουν την επαναφορά του παναθλίου μεταθετού, το κύρος του αρχιερατικού αξιώματος ήταν οι εξής:
Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, Κοζάνης Διονύσιος, Μηθύμνης Ιάκωβος, Αιτωλοακαρνανίας Θεόκλητος, Γυθείου Σωτήριος, Άρτης Ιγνάτιος, Κιλκισίου Χαρίτων και Μεσσηνίας Χρυσόστομος.
Για την ιστορία αναφέρουμε πως στην αρχή η προσπάθεια για την επαναφορά του μεταθετού συνάντησε εμπόδιο απ το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ) στο οποίο στάλθηκε προς επεξεργασία το σχετικό προεδρικό διάταγμα του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπουργός ο καθηγητής Π.Χρήστου) για το λόγο ότι με βάση τη ΣΠ υπ αριθμόν 3 δεν είχε δικαίωμα το Υπουργείο να εκδόσει Προεδρικό Διάταγμα. Αξιοσημείωτο επίσης τυγχάνει το γεγονός ότι το ΣΤΕ υποδείκνυε στην πολιτεία ότι ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥΣ (Σ.Σ. ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑ).
Τελικά παρακάμφθηκε το ΣΤΕ αφού ο υπουργός Χρήστου εισηγήθηκε στο δικτατορικό υπουργικό συμβούλιο την έκδοση νόμου. Read more »

Ο ΨΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

author Posted by: admin on date Ιούλ 13th, 2014 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΦΛΙΚΙ

ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ή ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ 

ΣΧΟΛΙΟ ἀπὸ τὶς «Ἀκτίνες»
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ είπε…

 Δεν ειναι εκκλ.Η Ορθοδοξία δεν είναι το τσιφλίκι κανενός επισκόπου να κάνει ότι θέλει και ότι θεωρεί αυτός ότι είναι το σωστό. Οι Ιεροί κανόνες είναι για όλους τους επισκόπους, για όλους τους ρασοφόρους όπως για όλο το ποίμνιο.

Τα «όμορφα λόγια» για αγάπη, ένωση και αδελφοσύνη, είναι τα «όμορφα κόλπα» αυτών που θέλουν να κάνουν την Ορθοδοξία διάτρητο ίδρυμα χωρίς αρχές με όμορφες τελετές και φανταχτερές δηλώσεις χωρίς καμία ουσία. Και τελικά να καταστρέψουν το θεραπευτικό της έργο.

Κανείς δεν τον εμποδίζει να έχει καλές και αδελφικές σχέσεις με τον παπικό της Σύρου. Κανείς δεν τον προτρέπει να ανοίξει πόλεμο με τους παπικούς της Σύρου. Ω μη γένοιτο! Είναι δημιουργικό έργο οι καλές σχέσεις σε μια μικρή κοινωνία όπως αυτή της Σύρου. Αλλά άλλο αυτό και άλλο οι συμπρσευχές. Το θέμα που προέκυψε από την εμφάνιση του σεβασμιότατου δεν αφορά μόνο την Σύρο. Εδώ πρόκειται για καταρράκωση της Ορθοδοξίας και θεμελιώδη παραβίαση των αποφάσεων των Οικουμενικών συνόδων χάριν της αίρεσης του Οικουμενισμού.

Αν δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος τους υπάρχει και η… κάθοδος. Ο σκανδαλισμός των πιστών είναι το χειρότερο από την εποχή ακόμα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ο Στήβεν Ράνσιμαν μας λέει ότι η ευσέβεια και η βαθιά πίστη των Βυζαντινών στην Ορθοδοξία δεν τους εμπόδιζε να ξεσηκώνονται και να καθαιρούν επισκόπους, ακόμα και Πατριάρχες, όταν παρέκλιναν της αποστολής τους.

Το ποίμνιο σε τόσο δύσκολους καιρούς διψά για σωστούς ορθοτομούντες ιεράρχες.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

30 μωβ κορδ.copy

Δεστε πως αντιμετωπίζουν τα παγκοσμοποιημένα καθάρματα τους ανθρώπους όταν κάνουν ερωτήσεις, που δεν θέλουν!

ΡΩΤΗΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΣ;

ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ!!!

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΕΝΑΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ!!!

Η χούντα της νέας Τάξης σύντομα και στήν Ελλάδα.
1ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ ΕΝΑΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΜΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!

    ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΖΟΝ ΚΕΡΡΥ ΑΝ ΑΝΗΚΕΙ ΟΝΤΩΣ ΣΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΚΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΟΣΤΑ» !

   ΤΟ ΔΥΣΤΗΧΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΩΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΤΟΝ ΒΛΕΠΑΝΕ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ!

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΙΓΟΝΤΩΣ:

https://www.youtube.com/watch?v=_sHGZDCGsPM

ΡΩΤΗΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΣ; ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ !

Η ΛΟΒΟΤΟΜΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΕΧΤΕΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ,ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ…ΟΛΟΙ ΣΑΝ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΘΕΙΑΣ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΜΕ…

ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΠΡΙΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ…ΠΛΕΟΝ ΕΦΑΡΜΩΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΕΚΕΙ…
ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΟΥΝΤΙΚΟ ΜΑΣΟΝΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ!

ΕΣΥ ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ??
ΘΑ ΚΑΤΣΕΙΣ ΝΑ ΛΟΥΖΕΣΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΜΑΣΟΝΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΦΑΣΙΣΤΑ,
Η ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ?!

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ!

Το διαβάσαμε από το:  http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/07/blog-post_8216.html#ixzz37RfAUsNx

Μας κλεβουν την ζωη κι εμεις κοιμομαστε

author Posted by: admin on date Ιούλ 13th, 2014 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Μας κλεβουν την ζωη κι εμεις κοιμομαστε

http://www.tideon.org

Φώτη Μιχαήλ – Ιατρού

ΣΥΓΧΡ. ΠΕΙΡΑΤΑΙ -ιστ… Για εμάς τους Ορθοδόξους Έλληνες, η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας δεν είναι θέμα οικονομικό ή πολιτικό, όπως θέλουνε να το παρουσιάσουν. Είναι θέμα κυρίως Πνευματικό. Είναι ζήτημα, που σχετίζεται με την διασφάλιση της Πολιτισμικής μας Ταυτότητας και με τον σεβασμό στα Ιερά και τα Όσια του Γένους μας.
 
Κυριακή : Ημέρα του Κυρίου.
Κυριακή: Ημέρα ανάπαυσης και αγιασμού.
Και όμως , 1700 χρόνια μετά την καθιέρωση της Κυριακής, ως ημέρας αργίας (επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, αρχές 4ου αιώνα) και χωρίς να προηγηθεί ανάλογη λαϊκή απαίτηση, αποφασίζεται από την Πολιτεία η πλήρης κατάργησή της!

Για εμάς τους Ορθοδόξους Έλληνες, η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας δεν είναι θέμα οικονομικό ή πολιτικό, όπως θέλουνε να το παρουσιάσουν. Είναι θέμα κυρίως Πνευματικό. Είναι ζήτημα, που σχετίζεται με την διασφάλιση της Πολιτισμικής μας Ταυτότητας και με τον σεβασμό στα Ιερά και τα Όσια του Γένους μας.
Ο μεγάλος Εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που έδωσε το αίμα του για να σώσει την αργία της Κυριακής από τις ορέξεις των Οβραίων, σε μια από τις Διδαχές του, τονίζει: »Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακήν είναι αφωρισμένο και κατηραμένο, και βάνετε φωτιά και κατάρα εις το σπίτι σας και όχι ευλογίαν».

Οι πολιτικοί μας άρχοντες μπορεί να επικαλούνται επ’ αυτού πολλές και διάφορες δικαιολογίες. Για εμάς, όμως, η κατάλυση της απ’ αιώνων καθιερωμένης Κυριακάτικης αργίας συνιστά ύβρη βαρύτατη, διότι περιφρονεί ανενδοίαστα την ίδια την Ιστορία μας και πάνω απ’ όλα την Ιερή Ορθόδοξη παρακαταθήκη μας.
Στην υπερχιλιόχρονη ιστορική διαδρομή της Ρωμηοσύνης, οι αγορές των προγόνων μας κατά τις Κυριακές ήτανε πάντοτε κλειστές.
Την αργία της Κυριακής δεν την ακούμπησαν ούτε οι Τούρκοι στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς ούτε οι Γερμανοί του ’41 ούτε οι Ιταλιάνοι και οι Βούλγαροι. Την καταργούν, όμως, σήμερα »δικοί» μας άνθρωποι και μάλιστα εκλεγμένοι από τα ίδια μας τα χέρια!
Στην περίπτωσή μας δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν: Ή ότι εμείς τρελαθήκαμε εντελώς και δεν ξέρουμε προς τα πού πάμε και τι κάνουμε ή ότι οι εχθροί μας, με την δική μας δυστυχώς συγκατάθεση, βάλθηκαν να αφανίσουν από προσώπου γης κάθε τι, που θυμίζει Ελληνοπρέπεια και Ορθοδοξία.

Επιτέλους , ποιοι είναι αυτοί που ωφελούνται τόσο πολύ από την λειτουργία της αγοράς ασταμάτητα 365 ημέρες τον χρόνο;
Μήπως είναι οι ήδη εξουθενωμένοι καταστηματάρχες;
Τα λειτουργικά τους έξοδα, με εβδομάδα έξι ημερών μέχρι τώρα, τους έχουνε γονατίσει προ πολλού. Από ‘δω και μπρος, με εβδομάδα εφτά ημερών, πόσο ακόμα θα αντέξουνε;
Μήπως είναι τα εκατομμύρια των ανέργων και οι αμέτρητοι ανασφάλιστοι;
Αυτοί έχουνε ξεχάσει τις πόρτες των μαγαζιών εδώ και καιρό. Τι να την κάνουνε και την Κυριακή;
Μήπως είναι οι συνταξιούχοι των 300-600 ευρώ;
Η ανημποριά των άνεργων παιδιών τους, κυριολεκτικά τους έχει στραγγίσει. Τι να απομείνει για να ξοδέψουνε και τις Κυριακές;
Μήπως είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι σύζυγοι και τα παιδιά των καταστηματαρχών;
Αυτοί κι αν δεν είναι, που όχι μονάχα δεν ωφελούνται από το μέτρο, αλλά και έχουνε πάθει την μεγαλύτερη ζημιά: Τα εξαντλητικά ωράρια δοκιμάζουν πολύ σκληρά την συζυγία τους και τα παιδιά τους καταδικάζονται να ζούνε χωρίς γονείς εφτά ημέρες την εβδομάδα!

Για την απόφαση , την οπισθοδρομική και μισάνθρωπη, να καταργηθεί η Κυριακάτικη αργία, δεν θα τ Read more »

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ 1956 (Και εις τα Ιεροσόλυμα;)

author Posted by: admin on date Ιούλ 13th, 2014 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ETOΣ ΙΒ ΚΟΖΑΝΗ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1956 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 187
«ΣΠΙΘΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ;

«Ἀγαπᾶ Κύριος τὰς πύλας Σιὼν ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα
Ἰακώβ. Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ»
(Ψαλμ. 86, 3)

Και εις Ιεροσ. ΣπιθαΖoῦμε, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ζοῦμε εἰς ἐποχὴν φρικτῆς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀποστασίας. Σημεῖα εἶνε αἱ ἀντιχριστιανικαὶ ἰδέαι καὶ ροπαί˙ εἶνε τὰ πρωτοφανῆ ἐγκλήματα˙ εἶνε τὰ τεράστια σκάνδαλα τῶν ἡμερῶν μας. Ὡς κύματα ἀφριζούσης θαλάσσης ἐφορμοῦν καὶ ζητοῦν νὰ πνίξουν, νὰ καταποντίσουν εἰς τὸν Ἅδην, εἰς τὰ πέταυρα τοῦ Ἅδου, ψυχάς. Ποῖον ἐκ τῶν συγχρόνων ἐγκλημάτων καὶ σκανδάλων ἐδῶ νʼ ἀναφέρωμεν καὶ νὰ στηλιτεύσωμεν; Τὸ ἕν διαδέχεται τὸ ἄλλο ὄχι εἰς ἀραιὰ χρονικὰ διαστήματα, ὡς παλαιότερον, ἀλλὰ μὲ ταχύτητα ἵππου τρέχοντος ἐν καλπασμῶ, εἰς τὰ πλευρὰ τοῦ ὁποίου βυθίζει τὰ ὀξέα κέντρα, τοὺς πτερνιστῆρας, σκληρὸς ἀναβάτης. Μέγα σκάνδαλον διὰ τὴν συνείδησιν τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ μας ἧτο τὸ Βασιλικὸν ἐκεῖνο Διάταγμα, διὰ τοῦ ὁποίου ἡ Μασονία ἐπισημοποιεῖτο καὶ ἐνισχύετο οἰκονομικῶς, ἵνα, ὡς ἄλλη Λερναία Ὕδρα, ἐξαπλώση τοὺς πλοκάμους της ἀκόμη περισσότερον καὶ κατακτήση πᾶν τὸ Ἑλληνικόν. Εὐτυχῶς τὸ Β.Δ. ἀνεκλήθη. Ἀλλὰ δὲν ἐπρόλαβεν ὁ εὐσεβὴς λαὸς νʼ ἀναπνεύση καὶ νὰ χαρῆ διὰ τὴν ἥτταν αὐτὴν τοῦ Μασονικοῦ θηρίου καὶ ἰδοὺ ἐκρήγνυται νέον σκάνδαλον, σκάνδαλον εἰς βάθος καὶ ἔκτασιν φοβερώτερον, σκάνδαλον, ὅπερ διὰ τοῦ τύπου διετυμπανίσθη καὶ ἐγνώσθη εἰς εὐρύτατα στρώματα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὅσοι πιστοὶ ἀνέγνωσαν ἤ ἤκουσαν τὴν φρικτὴν εἴδησιν ἠπόρησαν σφόδρα, ἠσθάνθησαν τὸν ψυχικόν των κόσμον σειόμενον, ὡς νὰ ἔβλεπον ἐνώπιόν των εἰκόνας Ἀποκαλύψεως, τὰ ὄρη κλονιζόμενα, τοὺς ποταμοὺς ξηραινομένους, τοὺς ἀστέρας ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντας…

Ποῖον τὸ σκάνδαλον; Νέα τοῦ θηρίου ἐξόρμησις. Ἡ Ἀντίχριστος Μασονία μὲ γιγαντιαῖα βήματα προχωρεῖ, κατακτᾶ νέα ἐδάφη, ὑποκρίνεται τὸν εὐσεβῆ, τὸν εὐλαβέστατον προσκηνυτήν, φορεῖ τὴν φορὰν αὐτὴν ράσον, καλυμμαύχιον, σταυρόν, ἐγκόλπιον Ὀρθοδόξου κληρικοῦ, καὶ ἰδοὺ ἔφθασε πρὸ πυλῶν Σιών, εὗρεν αὐτὰς ἀφύλακτους, διέβη τὰς πύλας καὶ διεκδικεῖ ἤδη ὑπὲρ ἑαυτῆς τὸν Πατριαρχικὸν θρόνον τῶν Ἱεροσολύμων! Ὕψιστε Θεέ! Ἔως ἐκεῖ ἔφθασεν ὁ Ἀντίχριστος; – Δυστυχῶς αἱ ἐκεῖθεν εἰδήσεις φέρουν, ὅτι ἐκ τῶν ὑποψηφίων τοῦ Θρόνου ἐκεῖνος ποὺ συγκεντρώνει τὰς περισσοτέρας ἐλπίδας διὰ νὰ ἐκλεγῆ Πατριάρχης εἶνε μασόνος κληρικός.

* * *

Ἄνδρες ἀδελφοί! Εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ἡ Μασονία ἑτοιμάζεται νὰ δώση μάχην, νὰ καταγάγη τὸν θρίαμβον καὶ ἡμεῖς θὰ μείνωμεν ἀδιάφοροι; Καὶ ὡς Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ ὡς Ἕλληνες πρέπει νὰ ἐνδιαφερθῶμεν, νὰ κινήσωμεν πάντα λίθον, νὰ καταβάλωμεν πᾶσαν προσπάθειαν, ἵνα μὴ μασόνος ἐκλεγῆ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Ὄχι! Εἶνε ἡ Μήτηρ Σιῶν, ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, εἶνε ἡ πόλις ἡ ἱερὰ καὶ ἁγία, ἡ ὁποία πρέπει νὰ προκαλῆ τὸ ἐνδιαφέρον, τὴν συγκίνησιν, τὸ ρῖγος παντὸς Ὀρθοδόξου Ἕλληνος.

Πῶς νʼ ἀδιαφωρήσωμεν; Ὡς χριστιανοὶ δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ λησμονήσωμεν τὴν ἱστορίαν τῆς πόλεως. Νὰ δώσωμεν ταύτας ἀμυδρὰν τινα εἰκόνα; Ἐν τῆ πόλει ταύτη διεδραματίσθησαν τὰ μέγιστα ἐκεῖνα γεγονότα τῆς Καινῆς Διαθήκης, ποὺ προκαλοῦν τὰ θάμβη τῶν αἰώνων, ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, καὶ διὰ τῶν ὁποίων γεγονότων ἡ ἀνθρωπότης ἐλυτρώθη ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου καὶ εἰσῆλθεν εἰς νέαν περίοδον ζωῆς, τῆς ὄντως θείας καὶ μακαρίας διὰ τοὺς εἰλικρινῶς πιστεύοντας τὸ μέγα μυστήριον. Εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν διὰ πρώτην φορὰν Read more »

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ 1956 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΙΝ)

author Posted by: admin on date Ιούλ 13th, 2014 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΙΝ

«Κύριος ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην
ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ»
(Σοφία Σειρὰχ 38, 6)

ETOΣ ΙΒ ΚΟΖΑΝΗ – NOEMBΡIOΣ 1956 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 188
«ΣΠΙΘΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

Ἐθνικὰ προβλήματα

Πανεπιστ.Ἐγράψαμεν, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται, ἐγράψαμεν ἄλλοτε περὶ τῆς ἐργαζομένης νεότητος (Ἴδε τὸ ὑπʼ ἀριθμ. 143/1953 φύλλον τῆς «Σπίθας»). Περὶ τῆς σπουδαζούσης νεότητος θὰ γράψωμεν τώρα. Τώρα ποὺ ἐξεδόθησαν τʼ ἀποτελέσματα τῶν εἰσητηρίων ἐξετάσεων τῶν δύο Πανεπιστημίων μας καὶ τῶν Ἀνωτάτων Σχολῶν, τώρα ἡ «Σπίθα» κρίνει κατάλληλον τὸν καιρὸν διὰ νὰ ἐκφράση τὰς σκέψεις αὐτῆς ἐπὶ τοῦ σοβαρωτάτου θέματος, ὁποῖον ἀναμφισβητήτως εἶνε τὸ θέμα τῆς ἐκπαιδεύσεως, μορφώσεως καὶ ἀναδείξεως τῆς νέας γενεᾶς.

Ἡ νέα γενεὰ τῶν Ἑλλήνων ζῆ ἕνα δρᾶμα. Ἀγωνιᾶ, ἀσφυκτιᾶ, εὑρίσκεται κάτω ἀπὸ κλοιόν, κάτω ἀπὸ συνθήκας ζωῆς δυσκόλους, σκληράς, ἀπανθρώπους, ἐν πολλοῖς ἀνυποφόρους, ποὺ ἐγκυμονοῦν θύελλαν κοινωνικήν. Ὅστις θέλει νὰ λάβη μίαν ἀμυδρὰν ἔστω εἰκόνα τῆς τραγικῆς καταστάσεως τῆς Ἑλληνικῆς νεότητος, ἄς ρίψη ἕνα βλέμμα εἰς τὰς εἵκοσι περίπου χιλιάδας ἀποφοίτων Γυμνασίων, οἱ ὁποῖοι κατὰ τοὺς μῆνας Σεπτέβριον καὶ Ὀκτώβριον ἑκάστου ἔτους ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν, ἐκ τῶν περάτων τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος συρρέουν εἰς τὰ δύο μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, εἰς τὰς δύο πρωτευούσας, τὰς Ἀθήνας καὶ τὴν Θεσσαλονίκην, καὶ δίδουν Ὁμηρικὰς μάχας διὰ νὰ ἐκπορθήσουν τὰ φρούρια τῆς πνευματικῆς Τροίας, διὰ νʼ ἀνοίξουν τὰς πύλας τῶν Ἐπιστημῶν καὶ νὰ λάβουν τὸ χρῖσμα τοῦ φοιτητοῦ, τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ πολίτου. Ἀλλʼ αὐτοὶ ποὺ νικοῦν εἰς τὸν ἀγῶνα αὐτὸν εἶνε ὀλίγοι. Ἀπὸ τοὺς 5 ποὺ δίδουν ἐξετάσεις, ὁ ἕνας εἶνε ὁ νικητής, ὁ εὐτυχής. Οἱ ἄλλοι, οἱ πολλοί, οἱ ἀποτυχόντες, οἱ ἡττημένοι, ποὺ ἀποτελοῦν ὁλόκληρον στρατιάν, τὶ γίνονται; Ἕνα μέρος ἐξ αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν εἰς εὐπόρους ὁπωσδήποτε οἰκογενείας, εὑρίσκουν τὴν διέξοδον. Ἐκπατρίζονται, μεταβαίνουν εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ἄνευ ἐξετάσεων ἐγγράφονται εἰς τὰ ξένα Πανεπιστήμια, καὶ ἐκεῖ σπουδάζουν. Σπουδάζουν; Ἀναγνώσατε σοβαρὰ ἄρθρα ἀνταποκριτῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐρωτήσατε ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εἶχον τὸν κόπον νὰ ἐρευνήσουν τὸ θέμα τοῦτο καὶ θὰ σᾶς εἴπουν λεπτομερείας τῆς ζωῆς ποὺ διάγουν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων φοιτητῶν καὶ θὰ ἐντραπῆτε ὡς Ἕλληνες. Τελεία ἠθικὴ ἐκτροχίασις, τέλειος ἐκφυλισμός. Ἀχαλίνωτα ἄλογα οἱ νέοι μας τρέχουν εἰς τοὺς παντοδαποὺς λειμῶνας τῆς Εὐρώπης. Ἡ Δύσις μὲ τὰ ἄπειρα κοσμικὰ της θέλγητρα τῶν μεγαλουπόλεών της, νέα Σειρήν, ἐλκύει πρὸς τὴν ἀπύθμενον διαφθορὰν καὶ ἡ ἑλληνικὴ νεότης ἀξία καλλιτέρου μέλλοντος ἀπόλλυται διὰ τὸν ἑαυτόν της, διὰ τῆς οἰκογενείας, διὰ τὴν Πατρίδα, διὰ τὸν Θεόν. Ἐλάχιστοι θὰ σταθοῦν εἰς τὰ πόδια των. Οἱ ἄλλοι ὡς κάρφη ἀχύρου θὰ παρασυρθοῦν ἀπὸ τοὺς πνέοντας ἐκεῖ άνέμους. Ράκη ἠθικῆς καὶ θρησκείας, ἀξιοθρήνητοι ἀπὸ πάσης πλευρᾶς, πιστὰ ἀντίγραφα τοῦ ἀσώτου τῆς παραβολῆς, ὅστις «ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακρὰν καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν ούσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως».

Διὰ τούτων νέων μετεφέρθησαν εἰς τὴν Ἑλλάδα ὅλοι οἱ σπόροι τῶν ὑλιστικῶν καὶ ἀθεϊστικῶν διδασκαλιῶν καὶ ἐσπάρησαν ἀφθόνως καὶ ἐκ τῆς σπορᾶς αὐτῆς ἡ Ἐλλάς, ὁ ὡραῖος κῆπος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπλήσθη ζιζανίων, ἀκανθῶν καὶ τριβόλων καὶ κατέστη ἐν τοῖς ἐσχάτοις καροῖς ἀγνώριστος. Ὦ! Θὰ ἔπρεπεν ἐκ τοῦ τάφου νʼ ἀναστηθῆ ἕνας ἐκ τῶν ἐνδόξων διδασκάλων τοῦ Γένους, ὁ ἀείμνηστος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος, διὰ νὰ γράψη καὶ πάλιν καὶ φωνάξη πρὸς ὅλους τοὺς Ἕλληνας γονεῖς. Ὀρθόδοξοι γονεῖς! Ποὺ στέλλετε τοὺς νέους; Εἶσθε τρομερὰ ὑπεύθυνοι! Χάριν ἀμφιβόλου κέρδους γνώσεων ρίπτετε τὰς ψυχὰς τῶν προσφιλῶν σας τέκνων εἰς πειρασμοὺς πλάνης καὶ διαφθορᾶς, πειρασμοὺς μεγάλους, πειρασμούς, εἰς τὴν ὁρμὴν τῶν ὁποίων δὲν θὰ δυνηθοῦν νʼ ἀνθέξουν αἱ ἀσθενεῖς ψυχαί των, διότι ἐν τῶ οἴκω, τῶν σχολείω καὶ τῶ Ναῶ δὲν ἐγένετο ἡ κατάλληλος ἐργασία, δὲν ὡπλίσθησαν οἱ νέοι μὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός, μὲ τὰ ὅπλα τῆς Ὀρθοδοξίας, δὲν ἐσφυρηλάτησαν ἠθικῶς καὶ θρησκευτικῶς τὸν χαρακτήρα των. Δὲν θʼ ἀνθέξουν, διότι οὐδεμία ἐν τῶ ἐξωτερικῶ παρέχεται πνευματικὴ βοήθεια πρὸς προφύλαξιν αὐτῶν. Οὐδεὶς παρακολουθεῖ αὐτούς. Ποῦ τοῦ Κράτους ἡ φροντίς; Ποῦ τῶν γονέων ἡ μέριμνα; Ποῦ τῆς Ἐκκλησίας ἡ στοργή;

Ἀλλʼ ἄς ἀφήσωμεν τοὺς νέους τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ ἡρωϊκὰ των ἄθλα συχνὰ ἀπασχολοῦν τὰς ξένας ἀστυνομίας καὶ τὰς στήλας τοῦ καθημερινοῦ τύπου, καὶ ἄς ρίψωμεν τὸ βλέμμα μας τώρα εἰς τοὺς ἄλλους νέους, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὴν μεγάλην πλειοψηφίαν τῶν ἀποτυχόντων νέων καὶ οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν τὰ ὑλικὰ μέσα διὰ νὰ διασπάσουν τὸν κλιόν, νὰ ἐξέλθουν τῶν Ἐλληνικῶν συνόρων καὶ νὰ ἐγγραφοῦν ἀκόπως ὡς φοιτηταὶ εἰς ξένα Πανεπιστήμια καὶ αὐτὰ ἀκόμη τὰ Πανεπιστήμια τῆς Τουρκίας! Αὐτοὶ οἱ νέοι μένουν ἀναγκαστικῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα! Εἶνε οἱ ἡττημένοι τῆς ζωῆς. Ἔτσι τοὺς βλέπει ὀ κόσμος! Τοὺς ἐσκέφθητε ποτέ; Ἐπλησιάσητε ποτὲ κανένα ἐκ τῶν νέων αὐτῶν; Ἐθέσατε ψυχικῶς τὸν ἑαυτόν σας εἰς τὴν θέσιν των; Συνωμιλήσατε φιλικῶς μὲ αὐτούς; Οἱ νέοι αὐτοὶ Read more »

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

author Posted by: admin on date Ιούλ 12th, 2014 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ προφήτου Ἠλιοὺ
20 Ἰουλίου

 Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης
π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Θαυματα του προφητου

 

 Προφ. Ηλιας ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, 20 Ἰουλίου εἶνε ἑ­ορ­τή. Ἑορτάζει ὁ ἅγιος Ἠλίας ὁ προφήτης.
Τὸ ὄνομά του εἶνε γνωστὸ καὶ παντοῦ διαδεδομένο. Ὄχι μόνο ἐδῶ ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία ἄντρες μὰ καὶ γυναῖκες φέρουν τὸ ὄνομά του καὶ ναοὶ τιμῶνται στὴ μνήμη του. Ναοὶ κ᾽ ἐξωκκλήσια, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σὲ κορυ­φὲς βουνῶν, πανηγυρίζουν σήμερα.
Στὴν πατρί­δα μου τὴν Πάρο, στὸ ψηλότερο βουνό, εἶνε χτισμένος ναὸς τοῦ Προφήτη Ἠλία, καὶ σήμερα ὅλο τὸ νησὶ ἀνεβαίνει στὴν κο­ρυφή, κι ἀπὸ ᾽κεῖ ἀγναντεύουν τὸ ἀπέραν­το πέλαγος καὶ δοξάζουν τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἅγιος προφήτης Ἠλίας! Ἀπ᾽ ὅλο τὸ βίο του θὰ ποῦμε λίγα θαυμαστὰ γεγονότα.

* * *

Ὁ προφήτης Ἠλίας ἔζησε στὴν ἱερὰ γῆ τῆς Παλαιστίνης ὀχτακόσα χρόνια πρὸ Χριστοῦ, σὲ ἐποχὴ ἄσχημη ποὺ ἡ εἰδωλολατρία καὶ ἡ δι­­αφθορὰ εἶχαν ἐξαπλωθῆ πολύ. Οἱ ἄνθρωποι εἶχαν λησμονήσει τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ λάτρευ­αν εἴδωλα. Τόσο ἦταν τὸ ῥεῦμα τῆς εἰδωλολα­τρίας, ὥστε καὶ αὐτὸς ὁ Ἰσραηλιτι­κὸς λαός, ποὺ γνώριζε τὸν ἀληθινὸ Θεό, παρασύρθηκε.
Βασιλιᾶς ἦταν ὁ Ἀχαάβ. Ὁ Ἀχαὰβ δὲν ἦταν κακός· καλὸς ἦταν. Ποιός τὸν χάλασε; ποιός χαλάει τὸν ἄντρα; Μιὰ γυναίκα. Ἡ γυναίκα ἢ θὰ ὑψώσῃ τὸν ἄντρα μέχρι τὰ ἄστρα ἢ θὰ τὸν ῥί­ξῃ μέχρι τὸν ᾅδη, στὴν κόλασι· παίζει σπουδαῖο ῥόλο στὴ ζωὴ τοῦ ἀντρός. Μιὰ τέτοια κα­κιὰ γυναίκα, ἡ βασίλισσα Ἰεζάβελ, βρέθηκε δίπλα στὸν Ἀχαὰβ καὶ τὸν διέφθειρε ψυχι­κὰ καὶ ἠθικά· τὸν ἔσπρωξε νὰ λατρεύῃ τὰ εἴ­δωλα, νὰ εἶνε ἄδικος, πλεονέκτης καὶ βίαιος.
Πιὸ κάτω ἀπ᾽ τὸ παλάτι ἦταν ἕνα ἀμπέλι, ποὺ ὁ νοικοκύρης του, ὁ φτωχὸς Ναβουθαί, τό ᾽χε κληρονομιὰ ἀπ᾽ τὸν πατέρα του. Καὶ ξέρε­τε πόσο οἱ χωρικοὶ ἀγαποῦν τὰ κτήματά τους, μάλιστα αὐτὰ ποὺ ὁ πατέρας τους τά ᾽χει ποτίσει μὲ τὸν ἱδρῶτα του. Ὁ Ναβουθαὶ τό ᾽σκαβε, τὸ κλάδευε, τὸ καλλιεργοῦσε· τὸ ἀγαποῦ­σε πολύ. Μὰ νά ποὺ τό ᾽βαλε στὸ μάτι ὁ βασι­λιᾶς καὶ ἤθελε νὰ τὸ κάνῃ δικό του. Τοῦ τὸ ζήτησε, τοῦ πρότεινε νὰ τοῦ δώσῃ ἄλ­λο καλύτερο ἢ χρήματα πολλά. Ὁ Βαβουθαὶ δὲν δέχτηκε. Τὸ ἀμ­πέλι τοῦ πατέρα μου δὲν τὸ που­λῶ, εἶπε. Τότε ἡ βασίλισσα ἔδωσε ἐντο­λὴ νὰ ἐ­νοχοποι­ήσουν μὲ συκοφαντία τὸ Ναβουθαὶ καὶ νὰ τὸν λιθοβολήσουν. Ἔτσι πῆρε τὸ ἀμ­πελά­κι καὶ τό ᾽κανε κτῆμα τῶν ἀνακτόρων.
Αὐτὸ ἦταν μιὰ ἀδικία. Ποιός τώρα νὰ ἐλέγξῃ τὴν ἀδικία; Τὰ δικαστήρια μικρὰ ἀδικήματα τιμωροῦν· οἱ μεγάλοι ἐγκληματίες μένουν ἀτιμώρητοι. Κάποιος ὅμως ἤλεγξε καὶ τὸν Ἀ­χαὰβ καὶ τὴν Ἰεζάβελ. Ποιός; Ὁ Ἠλίας ὁ Θεσβίτης. Κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ πῆγε στὰ ἀνάκτορα καὶ Read more »

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ

author Posted by: admin on date Ιούλ 12th, 2014 | filed Filed under: ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ

___

____

OI ΛΕΓOMENOI ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΜΑΣ ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ!

author Posted by: admin on date Ιούλ 12th, 2014 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

ΠΟΙΑ Η ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΟΞΟ;

   ΠΑΠΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΥΕΤΑΙ ΩΣ ΘΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

(Δηλώσεις του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, για το Σκοπιανό, τῆς 30-12-1992)

1. Ισλαμ ΤΑΦΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ copy…Οἱ σύμμαχοί μας δὲν ἔχουν τὴν διάθεσιν νὰ ἐνεργήσουν ὑπὲρ της Ελλάδος. Ἕνα ἀρχαῖον ῥητὸν λέγει, ὅτι διὰ νὰ εὕρῃ κανεὶς τὸ δίκαιόν του χρειάζονται τρία πράγματα. Πρῶτον νὰ ἔχῃ δίκαιον. Δεύτερον νὰ ἠμπορῇ νὰ ὑποστηρίξῃ τὸ δίκαιόν του. Καὶ τρίτον νὰ ὑπάρχῃ ἐκεῖνος ποὺ θὰ τοῦ ἀποδώσῃ τὸ δίκαιον. Ἐν προκειμένῳ ἡ Ἑλλὰς καὶ δίκαιον ἔχει, καὶ ὑποστηρίζει αὐτὸ σθεναρῶς, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ἐκεῖνος ποὺ θὰ τῆς ἀποδώσῃ τὸ δίκαιον. Ἂς εἴπωμεν τὴν πικρὰν ἀλήθειαν, ὅτι οἱ λεγόμενοι σύμμαχοι μᾶς ἐμπαίζουν! Καὶ ὄχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ποικιλοτρόπως ἐξοπλίζουν τὴν Τουρκίαν, ἡ ὁποία μισεῖ θανασίμως τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀφορμὴν ζητεῖ νὰ ἐπιτεθῇ κατ᾿ αὐτῆς πρὸς ἐπανίδρυσιν τῆς πάλαι ποτὲ μεγάλης τουρκικῆς αὐτοκρατορίας, ἥτις ἄλλοτε ἔφθασε μέχρι τῶν πυλῶν τῆς Βιέννης. Φόβος ὑπάρχει νὰ ἐπαναληφθοῦν τὰ θλιβερὰ γεγονότα τοῦ 1922, ὅτε εἰς τὸν λιμένα τῆς Σμύρνης τὰ θωρηκτὰ τῶν συμμάχων ἐθεῶντο ἀπαθῶς τὴν σφαγὴν τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῷ ὀλίγαι ὁμοβροντίαι θὰ ἠδύναντο νὰ δημιουργήσουν ἀσφαλὲς τρίγωνον, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ κατέφευγον προσωρινῶς οἱ Ἕλληνες ἕως ὅτου ἀναχωρήσουν ἐκ τῆς Μ. Ἀσίας. Ὁ δὲ τότε Ἀμερικανὸς πρόξενος Χόρτον, βλέπων τὴν ἄδικον σφαγὴν τοῦ ἑλληνισμοῦ, εἶπε· «Αἰσχύνομαι διότι λέγομαι ἄνθρωπος». Τὸ ἰσλαμικὸν τόξον δυστυχῶς ἐνισχύεται, καὶ αἰτία αὐτοῦ εἰς τὸ βάθος εἶνε, ὅτι ἡ Ἑλλὰς ὡς καὶ οἱ ἄλλοι βαλκανικοὶ λαοὶ (Σερβικός, Ῥουμανικὸς καὶ Βουλγαρικός) εἶνε λαοὶ ὀρθόδοξοι, ἐνῷ οἱ λεγόμενοι ἐν Δύσει σύμμαχοί μας ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὸν παπικὸν ὁλοκληρωτισμόν, ὅστις ἐπιθυμεῖ νὰ ἴδῃ τὴν Ὀρθοδοξίαν ἐξαφανιζομένην καὶ τὴν Τουρκίαν ν᾿ ἀναδύεται ὡς φοβερὸν θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως.
Ἔσχατοι καιροί! Ν᾿ ἀπελπισθῶμεν; Ὄχι. Ἀλλ᾿ ἐνώπιον τοιούτου ἐθνικοῦ κινδύνου εἶνε ἀνάγκη ἡ Ἑλλὰς νὰ παρουσιασθῇ ἡνωμένη πολιτικῶς, νὰ ὑπάρξῃ ὁμόνοια καὶ ὁμοψυχία, καὶ νὰ καταβληθοῦν προσπάθειαι πρὸς δημιουργίαν τῆς Βαλκανιάδος κατὰ τὸ ὅραμα τοῦ Ῥήγα Φεραίου. Οὕτω μόνον θὰ δυνηθῶμεν ν᾿ ἀντεπεξέλθωμεν εἰς τὴν φοβερὰν ἀπομόνωσιν, εἰς τὴν ὁποίαν θέλουν νὰ καταδικάσουν τὴν Ἑλλάδα οἱ λεγόμενοι σύμμαχοί μας.

† Ὁ Φλωρίνης Αὐγουστῖνος

Ψυχικως παραλυτοι

author Posted by: admin on date Ιούλ 12th, 2014 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ ΣΤ΄ Ματθαίου (Ματθ. 9,1-8)
 Του Μητροπολίτου Φλωρίνης
π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ψυχικως παραλυτοι

  αμέλειαΟ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου, εἶνε Θεός! Τὸ φωνάζει ἡ ὑπέροχη δι­δασκαλία του, τὸ φωνάζει ἡ ἁγία ζωή του, τὸ φωνάζουν πρὸ παντὸς τὰ ἀμέτρητα θαύματά του, ποὺ ἔκανε κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι συν­τελείας τῶν αἰώνων. Ἕνα ἀπὸ τὰ θαύματα αὐτὰ διηγεῖται τὸ σημερινὸ εὐ­αγ­γέλιο. Ἀ­κούσατε τί λέει;

* * *

 Σὲ μιὰ πόλι τῆς ἁγίας γῆς, στὴν Καπερναούμ, ζοῦσε ἕνας νέος. Ἦταν καλά. Μὲ γερὰ χέ­ρια καὶ πόδια, ἐργαζόταν, ἔτρεχε, ἔ­νιω­θε δυνατὸς καὶ χαρούμενος. Ἀλλὰ ὁ νέος αὐτὸς ἔ­κανε κάποια ἁμαρτία ―δὲ μᾶς τὴ λέει τὸ εὐ­αγγέλιο―, κρυφὴ ἁμαρτία. Ὅπως καὶ ὅλοι μας ἔ­χουμε ἁμαρτίες κρυφές. Λίγες εἶνε φανερές· οἱ πιὸ πολλὲς ἁμαρτίες ποὺ κάνει ὁ ἄνθρωπος εἶνε κρυφές. Καὶ νομίζει βέβαια ὅτι δὲν τὶς ξέρει κανένας. Ὑπάρχει ὅμως ἕνα αὐτὶ ποὺ τ᾽ ἀ­κούει ὅλα, ὑπάρχει ἕνα μάτι ποὺ τὰ βλέπει ὅ­λα, καὶ ὑπάρχει ἕνα χέρι ποὺ τὰ γράφει ὅλα· εἶνε ὁ Θεός.
Ὁ Χριστός, ὡς Θεὸς ποὺ ἦταν, ἤξερε τὴν ἁ­μαρτία ποὺ εἶχε κάνει ὁ νέος αὐτὸς καὶ ἡ ὁ­ποία ὡς ἀποτέλεσμα ἔφερε τὴν ἀσθένεια. Γιατὶ πρέπει νὰ ξέρουμε, ὅτι ἡ ἁμαρτία προκαλεῖ τὴν ἀσθένεια. Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἁ­μάρτανε, δὲν θὰ ὑπῆρχε ἀσθένεια καὶ ἀσθενεῖς οὔτε θάνατος· μιὰ ζωὴ παραδείσου θὰ ὑ­­πῆρχε κάτω ἐδῶ στὴ γῆ. Ἀλλ᾽ ἁμάρτησε, καὶ ἔτσι ἦρθε ἡ ἀσθένεια καὶ ὁ θάνατος.
Καὶ ὁ νέος αὐτὸς ἁμάρτησε, ὅπως εἴπαμε, καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀσθένησε. Τί ἔπαθε. Μιὰ μέρα, Read more »

OI AΓIOI ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ

author Posted by: admin on date Ιούλ 12th, 2014 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Πατέρων Δ΄ Οἰκ. Συν. (Ματθ. 5,14-19)
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιώτου

OI AΓIOI ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ

«Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. 5,14)

   π. Αυγουστ. αμβΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τιμᾷ τοὺς ἁγίους πατέρας. Ἐξηγήσαμε ἄλλοτε τὴν ἔννοια ποὺ ἔχει ἡ λέξις πατήρ. Εἴπαμε, ὅτι Πατὴρ μὲ πῖ κεφαλαῖο εἶνε ἕνας, ὁ Θεός. Κατόπιν, πατέρες εἶνε ὅσοι μὲ τὸν εὐλογημένο γάμο δημιούργησαν οἰκογένεια καὶ ἔφεραν στὸν κόσμο παιδιά. Ἔπειτα πατέρες λέγονται ἐκεῖνοι ποὺ τροφοδοτοῦν πνευματικῶς τὸν κόσμο, ὅπως εἶνε οἱ διδάσκαλοι, καθηγηταὶ καὶ πνευματικοὶ ἡγέται τῆς ἀνθρωπότητος. Τέλος, στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα, πατέρες λέγονται ἐκεῖνοι ποὺ μὲ λόγους καὶ ἔργα τίμησαν, δόξασαν καὶ στερέωσαν τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία, τὴν Ὀρθοδοξία.
Τέτοιων πατέρων, μὲ τὴν τελευταία ἔννοια, ἑορτάζουμε τὴ μνήμη σήμερα. Ἑορτάζουμε εἰδικώτερα τὴ μνήμη τῶν πατέρων ποὺ συγκρότησαν τὴν Τετάρτη (Δ΄) Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 451 στὴ Χαλκηδόνα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

* * *

Συνεκλήθη τότε Οἰκουμενικὴ Σύνοδος. Ποιά ἡ αἰτία; Μία αἵρεσις. Σὲ ἕνα μικρὸ τεῦχος ἀναπτύσσω «Τί εἶνε αἵρεσις» καὶ αἱρετικός. Αἱρετικὸς εἶνε ἐκεῖνος ποὺ πηγαίνει κόντρα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, διδάσκει ξένα πρὸς τὰ δόγματα καὶ τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Ξέρεις πῶς μοιάζει ὁ αἱρετικός; Εἶνε σὰν αὐτὸν ποὺ δηλητηριάζει τὸ γάλα, ποὺ νοθεύει τὸ φάρμακο, πού ἀφήνει ἀφρούρητο κάτι ποὺ τὸν ἔβαλαν νὰ φυλάξῃ, ποὺ παραχαράσσει τὸ νόμισμα, ποὺ παραποιεῖ τὸ τέλειο, ποὺ παρεκκλίνει ἀπ᾿ τὸ σωστό. Πίνετε γάλα νερωμένο; Δέχεστε φάρμακο νοθευμένο; Συναλλάσσεσθε μὲ κίβδηλα νομίσματα; Ἔ, κάτι τέτοιο εἶνε ἡ αἵρεσις. Καὶ ὅπως αὐτὸς ποὺ κάνει τέτοιες δολιοφθορὲς εἶνε ὑπόδικος καὶ καλεῖται ν᾿ ἀπολογηθῇ, ἔτσι καὶ ὁ αἱρετικὸς καλεῖται ν᾿ ἀπολογηθῇ ἐνώπιον τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Διότι αὐτὸς φαρμακώνει τὸ γάλα, κυκλοφορεῖ νόμισμα κίβδηλο, νοθεύει τὰ φάρμακα τῆς Ἐκκλησίας, ἀνακατεύοντας διδασκαλίες τῆς ἁγίας Γραφῆς μὲ δικές του.
Αἱρετικός, ἐξ αιτίας τοῦ ὁποίου συνεκλήθη ἡ Τετάρτη (Δ΄) Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἦτο ἕνας ποὺ ὠνομάζετο Εὐτυχής. Ἦταν μοναχός, καλόγερος, ἀρχιμανδρίτης. Εὐτυχὴς στὸ ὄνομα, ἀλλὰ δυστυχέστατος στὴν πραγματικότητα. Διότι δίδαξε πράγματα ἀντίθετα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Τί διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας; Θὰ μιλήσουμε κάπως θεολογικὰ ἐδῶ, καὶ παρακαλῶ νὰ προσέξετε.
Πολλὲς εἶνε οἱ ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Ἀλλ᾿ ὅπως τὸ σπίτι ἔχει θεμέλιο κι ὅπως τὸ δέντρο ἔχει ῥίζα, ἔτσι καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας θεμελιώδης ἀλήθεια, ἐπὶ τῆς ὁποίας στηρίζεται ὅλο τὸ οἰκοδόμημά της, εἶνε μία· ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἕνα θεανδρικὸ πρόσωπο. Τί θὰ πῇ αὐτό; Read more »