Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Μαΐου, 2020

Ο τυφλος του Ευαγγελιου ειναι διδασκαλος & ελεγκτης της αχαριστιας, αλλα & της δειλιας μας. Προσεξε, αδελφε μου, γιατι ερχονται περιστασεις που θα κριθη η σωτηρια σου. Σας ερωτω· διαφωνησατε ποτε για μεγαλα θεματα; Αν δι­αφωνησατε, ειστε μιμηται του τυφλου. Υπαρχει διαφωνια στο σχολειο, στο στρατο, & στην εκκλησια. Μαλιστα· θα υπακους στον επισκοπο σου – (Εβρ. 13,17)–, εαν κ᾿ εκεινος υπακουη στο Χριστο, εαν εχη το Ευαγγελιο στο κεφαλι του. Αλλ᾿ εαν το βαλη κατω απ᾽ τα ποδια, τοτε αλτ! Δεν θα επιτρεψης ποτε να κανη το Ευαγγελιο & το Πηδαλιο πατητρια.

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 23rd, 2020 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1176

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ (Ἰωάν. 9,1-38)
Tοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Περι αχαριστιας και δειλιας

p. Augoust

Εἶνε ἀξία ἐπαίνου ἡ προθυμία σας, ἀγαπητοί μου, νὰ ἀκοῦτε ὀρθόδοξο διδασκαλία. Μὰ ποιός θὰ εἶνε ὁ διδάσκαλός σας; Σήμερα διδάσκαλος δὲν θὰ εἶμαι οὔτε ἐγὼ ὁ μικρὸς οὔτε κάποιος ἐκ τῶν μεγάλων πατέρων τῆς Ἐκ­κλησίας. Σήμερα διδάσκαλος ὅλων μας θὰ γίνῃ ὁ τυφλὸς τοῦ εὐαγγελίου. Ἕνας ἄνθρωπος μὲ σβησμένα μάτια, ἀγράμματος, ποὺ δὲν φοίτησε σὲ σχολὲς καὶ πανεπιστήμια. Ἀλλὰ «τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ» (Α΄ Κορ. 1,27). Ὁ τυφλὸς ἐ­παίτης γίνεται διδάσκαλος στοὺς σοφοὺς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ τῆς θεραπείας του ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν θεραπεία του. Πρὸ μὲν τῆς θεραπεί­ας του γιὰ νὰ διορθώσῃ τὴν ἀχαριστία μας, μετὰ δὲ τὴν θεραπεία του γιὰ νὰ διορθώσῃ τὴ δειλία μας.

* * *

Στὴν ἐποχή μας πολλοὶ παραπονοῦνται ὅτι εἶνε φτωχοί. Ἀλλὰ νά ὁ τυφλὸς μὲ τὴν καθα­ρὴ φωνή του κράζει· Ὄχι δὲν εἶστε φτωχοί, ἔχετε πλοῦτο· εἶστε ὅμως ἀχάριστοι.
Πράγματι, ἀδέρφια μου, εἴμαστε πλούσιοι. Ἔχουμε ἐν πρώτοις ἕνα θησαυρὸ ἀνεκτίμητο ποὺ λέγεται ὑγεία καὶ δὲν ἀγοράζεται μὲ τίποτα. Φανταστῆτε π.χ. νὰ ἔρθῃ ὁ μαμωνᾶς κρατώντας λίρες καὶ νὰ πῇ· «Θὰ δώσω τὶς λίρες σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ θὰ καθήσῃ νὰ τοῦ βγάλω τὰ μάτια». Ποιός τὸ δέχεται; Κανείς· ἐκτὸς ἂν τρελλάθηκε ἀπ᾿ τὴν πλεονεξία. Ἄρα λοιπὸν τὰ μάτια εἶνε ἕνας πλοῦτος ἀνεκτίμητος. Εἶ­σαι πλούσιος, ἀδελφέ μου, διότι ἔχεις μάτια, ἔχεις αὐτιά, ἔχεις σκέψι, ἔχεις συνείδησι, ἔ­χεις μνήμη. Εἶσαι πλούσιος πρὸ παντός, διότι ἔχεις σωτῆρα τὸ Χριστό. Γιὰ ὅλα αὐτὰ πὲς ἕνα εὐχαριστῶ.
Μιὰ φορά, σὲ ἡμέρες θλιβερές, ἕνας ἱεροκήρυκας βρέθηκε σ᾿ ἕνα ἀπὸ τὰ εὐλογημένα χωριὰ τῆς Μακεδονίας μας ποὺ εἶχε καῆ. Μάζεψε τοὺς ἁπλοϊκοὺς ἐκείνους Χριστιανούς, τοὺς πραγματικοὺς Ἕλληνες, κάτω ἀπὸ ἕνα πλατάνι καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς ἀναπτύσσῃ τὸ ῥητὸ «Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε» (Α΄ Θεσ. 5,18). Τότε μιὰ γυναικούλα ἄρχισε τοὺς μορφασμοὺς καὶ τὸν διέκοψε· Read more »

«…ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ» (Γαλατας 1, 8-9)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 23rd, 2020 | filed Filed under: ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ π. Ι. Ν.

«…ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ» (Γαλατας 1,8-9)
Agia-Grafi-ιστ copy

«’Εγώ ὁ Παῦλος, μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Θεοῦ Πατρός πού τόν ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν, ἀπευθύνομαι στίς ἐκκλησίες τῆς Γαλατίας.
Χάρι νά εἶναι σέ σᾶς καί εὐλογία ἀπό τό Θεό Πατέρα (μας) καί τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, πού ἔδωσε τόν ἑαυτό του γιά τίς ἁμαρτίες μας, γιά νά μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπό τόν παρόντα κόσμο τοῦ κακοῦ, συμφώνως πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί πατέρα μας. Στήν πραγματικότητα δέν ὑπάρχει ἄλλο εὐαγγέλιο, ὑπάρχουν διαστρέφοντες τό εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά καί ἄν ἐμεῖς ἤ ἄγγελος ἀπό τόν οὐρανό σᾶς κηρύττῃ εὐαγγέλιο διαφορετικό ἀπ’ αὐτό πού σᾶς κηρύξαμε, ν ά ε ἶ ν α ι ἀ ν α θ ε μ α τ ι σ μ έ ν ο ς !
Ὅπως προείπαμε, καί τώρα πάλι λέγω: Ὅποιος σᾶς κηρύττειεὐαγγέλιο διαφορετικό ἀπ’ αὐτό πού παραλάβατε, ν ά  εἶναι ἀναθεματισμένος !
Ζητῶ ν’ ἀρέσω στούς ἀνθρώπους ἤ στό Θεό; Ἐάν βεβαίως ἀκόμη ἐπεδίωκα ν’ ἀρέσω στούς ἀνθρώπους, δέν θά ἤμουν δοῦλος τοῦ Χριστοῦ»! (Γαλάτας 1,1-10

— . —-

Τοῦ Ἱερέως Ἰωάννου Νικολοπούλος

Ἔκρινα σκόπιμον, πρό τῆς ἀποστολῆς τοῦ σημερινοῦ μου, νά ἐπαναπροωθήσω καί νά προηγηθῇ τῆς μελέτης αὐτοῦ, τό κατατοπιστικώτατο ἄρθρο τοῦ Θεολόγου – Ἐκπαιδευτικοῦ καί Συγγραφέα κ. Χρήστου Καραδήμου, πού ἀφοπλίζει καί αἴρει πᾶσαν ἀμφιβολίαν περί τοῦ ἐπιβεβλημένου, ἀφυπνιστικοῦ, εὐεργετικοῦ καί τοῦ σωτηρίου ἐλέγχου τῶν ἁμαρντανόντων, καί ὅτι «Ἡ ἀδιαφορία διά τούς ἁμαρτάνοντας, εἶναι ἁμαρτία».
Διαβαστε σε pdf, το ἄρθρο: Η ἀδιαφορία γιὰ τοὺς αμαρτάνοντας εἶναι αμαρτία

Παράκλησις, ὅπως μελετήσητε ΠΡΩΤΑ (το παραπάνω άρθρο τοῦ κ. Καραδήμου) καλοπροαίρετα, μέ βαθειά εὐθύνη, καί χωρίς προκαταλήψεις καί, μάλιστα, ἔχοντας τό θάρρος -ἵνα μή εἴπω τό θράσος- ν’ ἀντιλέξητε κατά τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου τοῦ ἐν τόσοις παραδείγμασιν ἁπλουμένου ἐν ὅλῃ τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ (ἐν τῷ ἄρθρῳ), ἀλλά καί κατά τῶν λιπαροτάτων καί ζηλευτῶν Πατέρων, Πνευματικοῦ ἀναστήματος ἑνός Μεγάλου Βασιλείου καί ἑνός Ἱεροῦ Χρυσοστόμου -πού ἐξαντλοῦν τοσοῦτον λεπτομερειακῶς τό θέμα-, γιά νά ἀφομοιώσετε καί ἐμπεδώσετε καί κάνετε κτῆμα σας, καί νιώσετε, πλέον, ὡς ὑποχρέωση καί καθῆκον σας τό νά «νουθετῆτε καί νά ἐλέγχετε τούς ἁμαρτάνοντας»! Read more »

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΧΑΡΑ & ΚΑΙ ΑΓΑΛΛΙΑΣΙΣ – Οικογενειαρχες καλεστε το Χριστο στα σπιτια σας, οπως εκανε ο ῾Ρωμαιος δεσμοφυλακας. Τοτε θα δητε μονοι σας οτι κατι διαφορετι­κο θα ξεκινηση μεσα στην οικογενεια σας· θα εγκαινιασετε μεταξυ σας μια νεα ζωη, ζωη ειρηνης & χαρας. Θα αισθαν­θητε κ᾽ εσεις ο,τι αισθανθηκε ο δεσμοφυλακας των Φιλιππων «και ηγαλλιασα­το πανοικι πεπιστευκως τω Θεω».

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 22nd, 2020 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2291

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ (Πράξ. 16,16-34)
24 Μαΐου 2020
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστινου Καντιώτου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΧΑΡΑ & ΚΑΙ ΑΓΑΛΛΙΑΣΙΣ

«Ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα, ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρέθηκε τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ» (Πράξ. 16,34)

 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥΣτὶς φυλακὲς τῶν Φιλίππων (μιᾶς ἀρχαίας πόλεως τῆς Μακεδονίας ποὺ ἐρείπιά της σῴζονται κοντὰ στὴ σημερινὴ Καβάλλα) ὑπηρετεῖ ἕνας ἀρχιφύλακας – «δεσμοφύλαξ» ὅ­πως τὸν λέει ὁ σημερινὸς ἀπόστολος (Πράξ. 16,23). Ὅλα τὰ κακοποιὰ στοιχεῖα τῆς μεγάλης αὐ­τῆς πόλεως καὶ τῆς περιοχῆς θὰ ῥίχνον­ταν σ᾽ αὐτὴ τὴ φυλακή, καὶ ὁ «δε­σμοφύλαξ» αὐτὸς εἶ­χε ἐπωμισθῆ τὴ φρούρησί τους.
Καθόλου εὔκολο τὸ ἔργο του· σκλη­ρὴ δουλειά. Ἦ­ταν ὑποχρεωμένος νὰ ἀσχολῆται μὲ δύστροπους χαρακτῆρες, νὰ βλέπῃ τὶς ἄγρι­ες μορ­φὲς ἐγκληματιῶν, ν᾿ ἀκούῃ σαπρολογί­ες καὶ βλαστήμιες τῶν καταδίκων· καὶ βέβαια νά ᾽χῃ πάντα τὰ μάτια του δεκατέσσερα καὶ τὸ νοῦ του ἄγρυπνο μήπως κάποιος ἢ κάποιοι ἀπ᾽ τοὺς κρατουμένους δραπετεύσουν, νὰ παίρνῃ ὅλα τὰ μέτρα ὥστε νὰ ἐξουδετερώ­νῃ τυχὸν ἀπόπειρες γιὰ ἀπόδρασι φυλακισμένων· νὰ ζῇ μὲ λίγα λόγια σὲ διαρκῆ ἔντασι μέσα σὲ περιβάλλον ἄγριο καὶ ἐγκληματικό. Read more »

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ MHTΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (Απο το ιστολογιο: www.fotgrammi.gr)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 22nd, 2020 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ MHTΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΤΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΚΑI ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΄21

ΣΠΑΝΙΟ VIDEO 18.3.1964

https://www.youtube.com/watch?v=G-i_07XHBZk&feature=youtu.be                                    

https://www.fotgrammi.gr/work/σεβασμιωτατοσ-πρωην-φλωρινησ-κυροσ-α/

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ»

(Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

1.ἈκολουθοῦμEN-MESO-SKORPIONε τὸν ἀετὸν τῆς ἀντικειμενικότητος Ἰωάννη Χρυσόστομο: «Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομε» τὸν πιστὸν μιμητὴ αὐτοῦ σύγχρονο Γέροντα πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης, ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸν Αὐγουστῖνον Καντιώτη, ὁποῖος ἐπαναλάμβανε τὰ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου θέτοντας κάποιον περιορισμόνἐλεγκταὶ μὲν ἀλλὰ ὄχι ἐκπωματισταί», διότι ἀπὸ τὶς ἄπειρες ταλαιπωρίες καὶ γελοιοποιήσεις ποὺ ὑφίστατο ἐν λόγῳ ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας εἶχε τρομερώτατες καταπογοητεύσειςἀπὸ ὅλους τοὺς ἰθύνοντας, ἰδιατέρως δὲ ἀπὸ τοὺς ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας!!!!!……

2.Ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν θέλομε νὰ δημοσιεύσωμε καὶ τὰ ὅσα τελικῶς ἀναγκάσθηκε νὰ πῆ ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης εἰς τὸ θέατρον «Ἀκροπόλ», ὅπου εἶχαν «σαρδελοποιηθῆ» ἀπὸ τὴν κεντρικὴ εἴσοδο τοῦ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας μέχρι τὴν ὁδὸ Κοραῆ, ἔμπροσθεν τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης μέχρι καὶ Ἀκαδημίας – στὸ ἄνω μέρος ἐπὶ τῆς Ἱπποκράτους πολλὲς δεκάδες χιλιάδες ἀκροατῶν!!!!!…… Read more »

ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Η ΕΛΛΑΣ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 21st, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Eτος KΓ΄
Φλώρινα – αριθμ. φύλλου 1259

Τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου
Tου Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιωτου

ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Η ΕΛΛΑΣ;

ΕΑΝ, ἀγαπητοί μου, ἀνοίξουμε τὴν παγκόσμιο ἱστορία, θὰ δοῦμε ὅτι πέρασαν ἄνδρες ἔξοχοι, ποὺ προσέφεραν μεγάλες ὑπηρεσίες στὸν κόσμο, καὶ γι᾿ αὐτὸ τοὺς δόθηκε τὸ ὄνομα «μέγας». Παράδειγμα ὁ Ἀλέξανδρος, ποὺ ἔφθασε μέχρι τὶς Ἰνδίες, ἵδρυσε τὴ μεγάλη ἑλληνικὴ αὐτοκρατορία, καὶ ἔσπειρε παντοῦ τὸ σπόρο τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὡς πρόδρομο τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως λοιπὸν ἐκεῖνος, ἔτσι καὶ ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ποὺ ἑορτάζει σήμερα ὠνομάστηκε μέγας. Γιατί ἆραγε; Τί ἔπραξε, ὥστε νὰ ὀνομασθῇ ἔτσι;
Read more »

ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ = AΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΣΤΙΣ 17.5.1990, ΟΤΑΝ Ο Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ, 28 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ. ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΑΦΟΡΙΣΜΟ. ΤΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΦΟΒΕΡΟΤΕΡΟ ΛΟΓΟ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΟΡΙΣΜΟ, ΣΕ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΑ & ΕΧΘΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 20th, 2020 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

Ακολουθια μικρου αφορισμου

και  ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

_________

__________
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ο φυλακας των συνορων του Βορρα, με πολύ λύπη εκανε τον μοναδικό αφορισμό στην ζωή του, στις 17.12.1990, όταν ο Θ. Αγγελόπουλος γύριζε ταινια στην Φλώρινα, με την οποια διαφημιζε την πτωση των συνόρων, στον τόπο οπου μετα απο 28 χρονια θα υπογραφονταν η προδοτικη συμφωνία των Πρεσπων.
Ο Μητροπολίτης αφου δεν μπορεσε να τον μεταπείση προχώρησε στον μικρό αφορισμο απο αγαπη, ελπιζοντας οτι σε 2-3 χρόνια θα συναισθανθη την προδοσία του και θα απαλλαγη απο τον αφορισμο. Αυτό δεν εγινε, όπως διαβάζουμε και στο διαδίτυο και τ’ αποτελέσματα ήταν φρικτά. Το τελος του ηταν θλιβερο.

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβαστε αν θέλετε & εδω:

Θόδωρος Αγγελόπουλος: Δείτε το κείμενο – απόφαση της Εκκλησίας με το οποίο τον είχε αφορίσει

https://www.pagenews.gr/2019/01/29/ellada/thodoros-aggelopoulos-deite-to-keimeno-apofasi-tis-ekklisias-me-to-opoio-ton-eixe-aforisei/ Read more »

Ελλας, «εν τουτω νικα»!

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 20th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1672

Τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης
Tο[υ Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ελλας, «εν τουτω νικα»!

αγωνιστειτε ενΕορτή, ἀγαπητοί μου, ἑορτὴ μεγάλη, τοῦ ἁ­γίου Κωνσταντίνου καὶ τῆς ἁγίας Ἑλένης. Τὴν ἑορτάζουμε ὄχι μόνο ἐμεῖς ἀλλὰ καὶ ἄλ­λοι ὀρθόδοξοι λαοί. Στὴν Ὀρθοδοξία χιλιάδες εἶ­νε ἐκεῖνοι ποὺ φέρουν τὰ ὀνόματα τῶν ἁγίων αὐτῶν· μικροὶ τοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ μεγάλοι ἄρ­χοντες, πρίγκιπες καὶ βασιλεῖς τοῦ Βυζαντίου, ἀπ᾽ τοὺς ὁποίους ἐνδοξότερος εἶνε ὁ Κωνσταν­τῖνος ΙΑ΄ ὁ Παλαιολόγος, ποὺ ἔ­πεσε μαχόμενος ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τοῦ ἱεροῦ καθήκοντος.
Τὸ ἐπίθετο Μέγας δίδεται ἀπὸ τὴν ἱστορία σὲ πρόσωπα ἐξαίρετα, σὲ μεγά­λες φυσιογνωμίες τῆς ἀνθρωπότητος. Μέγας λ.χ. ὠνομάστη­­κε τὸ εὐγενὲς τέκνο τῆς Μακεδονίας ὁ Ἀλέξαν­δρος, ποὺ ἔφθασε μέχρι Νείλου καὶ Ἰνδι­ῶν καὶ ἵδρυσε τὴ μεγάλη ἑλληνικὴ αὐτοκρατο­ρία, ποὺ προετοίμασε τὸ ἔδαφος γιὰ τὸ χριστιανισμό.
Ἀλλ᾽ ἐὰν ὁ Ἀλέξανδρος εἶνε μέγας μιὰ φορά, ἑκατὸ φορὲς μέγας εἶνε ὁ Κωνσταντῖνος. Κι αὐτὸ δὲν εἶνε ἕνας κενὸς τίτλος· εἶνε μία πραγματικότης. Διότι ἡ ἱστορία –ὄχι ἡ μυθολογία– μαρτυρεῖ, ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ποὺ ἵδρυσε ὁ Χριστὸς διὰ τοῦ τιμίου του αἵματος, στὰ πρῶ­τα χρόνια διώχθηκε ἀπηνῶς· ἀπὸ Ἑβραίους, ἀπὸ εἰδωλολάτρες, ἀπὸ ἡγεμόνες καὶ βασιλεῖς, ἀπὸ ποιητὰς καὶ φιλοσόφους. Πολεμήθηκαν ἀγρίως οἱ Χριστιανοὶ τῶν πρώτων αἰώνων· μὲ διαβολὲς καὶ συκοφαν­τίες, μὲ φωτιὰ καὶ σίδερο, μὲ φυλακὲς καὶ ἀγ­χό­­νες, μὲ ὅλα τὰ μέσα κακουργίας ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπινοήσῃ τὸ ἀνθρώπινο μυαλό. Τοὺς πολέμη­σαν Δέκιοι, Διοκλητιανοί, Νέρωνες – πόσα χρόνια, παρακα­λῶ· τρεῖς αἰῶνες, τόσο βάσταξαν οἱ δι­ωγμοί. Ἑκατομμύρια μάρτυρες ἀνέδειξε τό­τε ἡ θεία πρόνοια· ἄντρες, γυναῖκες, παιδιὰ προτίμησαν νὰ θυσιαστοῦν, γιὰ νὰ μείνουν πιστοὶ στὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἁγία του Ἐκ­κλησία.
Τριακόσα χρόνια! Καὶ πότε σταμάτησε ὁ δι­ωγμός, σὲ ποιά χρονικὴ στιγμή; Ὅ­ταν βασί­λευσε ὁ Κωνσταντῖνος. Ἡ ἱστορία βεβαιώνει, ὅτι αὐτὸς εἶν᾽ ἐκεῖνος ποὺ ἔπαυσε τὸ διωγμό.
Read more »

Μεγαλες συγκεντρωσεις σε Αθηνα & Θεσσαλονικη κατα των απαγορευσεων & των παραβιασεων ατομικων δικαιωματων 2) ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΚΑΚΟ ΔΕΝ ΑΠΕΦΕΥΧΘΗ! Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΙΝΕ! Αφορισμος Κεραμεως Μητσοτακη Χαρδαλια απο Μητροπολιτη πρωην Καλαβρυτων και Αιγιαλειας Αμβροσιο 3) ENAS ΑΛΛΟΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΕΡΕΑ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ & τα σκληρα αποτελεσματα του

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 19th, 2020 | filed Filed under: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

Μεγαλες συγκεντρωσεις σε Αθηνα & Θεσσαλονικη

κατά των απαγορεύσεων & των παραβιάσεων ατομικών δικαιωμάτων

Συλλαλ. Αθηνα 15.5.20

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθούν κατά των απαγορεύσεων, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κυβερνητική αυθαιρεσία με δικαιολογία τα «αναγκαία μέτρα κατά του κορωνοϊού», υπέρ της Θείας Κοινωνίας κλπ.

ΑΘΗΝΑ: https://katihitikaagiasmarinas.blogspot.com/2020/05/blog-post.html?fbclid=IwAR0vS0xa210Rd5obmNS4HgiJ-YwQILpvpagUdkkKXxZM_E_v64BMmJLXh00

Θεσσαλονικη: Ομιλία και 1ο βίντεο από την συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης (10/5/2020).

4219881

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΚΑΚΟ ΔΕΝ ΑΠΕΦΕΥΧΘΗ!
Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΙΝΕ!

Αφορισμός Κεραμέως Μητσοτάκη Χαρδαλιά από Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιο

____

______

«Το σφάλλειν ανθρώπινον, το εμμένειν σατανικόν», έλεγαν οι σοφοί άνθρωποι σε άλλες εποχές! Δυστυχώς όμως στην εποχή μας βλέπουμε την αλλοίωση των χαρακτήρων! Τα ηγετικα Πρόσωπα της Κοινωνίας σήμερα ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ τά λάθη τους! Οπότε ο πέλεκυς, ως παιδαγωγικό μέσο, καθίσταται αναγκαίος!
http://mkka.blogspot.com/

ENAS ΑΛΛΟΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΕΡΕΑ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, με χρήματα της ΕΟΚ και αλλων φορέων, γυρισε στην Φλώρινα, το 1990, την ταινια: Μετεωρο Βημα του Πελαργου, στην οποια το κεντρικο σημειο της ταινίας ηταν ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ! 28 χρονια πριν την υπογραφη των Πρεσπων εδωσαν χρηματα στον Αγγελόπουλο για να προπαγανδίση την πτώση των συνόρων, από την Φλωρινα! Αλλα εκει ηταν Μητροπολίτης ο π. Αυγουστινος Καντιώτης, που φύλαγε άγρυπνος τις Θερμοπύλες του βορρα! Κατόρθωσε να βρη το σενάριο από κάποιο δημοσιογράφο, το διάβασε και εφριξε! Η ταινία γελιοποιουσε με τέχνη την Εκκλησια, την οικογένεια και το Ελληνικο στρατο. Παρουσίαζε Ελληνα αξιωματικό, που έτρωγε επινε χωρις να πληρώνη και το έσκαζε στα Σκόπια ζητοκραυγάζοντας για την ελευθερία του!!!

Ο π. Αυγουστινος του έστειλε μηνυμα να σταματηση το γυρισμα της ανθελληνικης ταινίας, αλλα τα λεφτα του Ιουδά ηταν πολλά και γλυκα. Τον ηλεγξε από τον άμβωνα. Τον έθεσε προθεσμία. Έκανε τοπικο συλλαλητηριο με χιλιαδες λαο και όταν ειδε ότι ηταν αμεταπιστος διάβασε μικρό αφορισμο, ελπίζοντας οτι θα συναισθανθη το σφάλμα του και θα μετανοήση. Τα παρακάτω βίντεο, ειναι μικρα αποσπάσματα, του συλλαλητηριου .

Συντομα θα ανεβάσουμε βίντεο από την ημέρα του αφορισμου. Ο Μητροπολιτης Αυγουστινος εξηγει τι ειναι και πότε διαβάζετε ο αφορσμός. Τονίζει, ότι ειναι ο μόνος αφορισμός, που εκανε στην ζωή του και τον έκανε με μεγάλο πόνο.

  1. https://youtu.be/-56kkaSQDEU

2) https://youtu.be/61FG6DxSqRo?t=434

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ Ο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Read more »

ΑΓΡΙΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ OΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ!!! 1) Στον εισαγγελεα Ιερεις που τελεσαν γαμους & βαφτισεις εν μεσω κορονοϊου! Οι ψευδεπισκοποι χερι χερι με τον καισαρα 2) Οι ισχυροι του κορωνοϊου, τρεμουν & απο τη φωνη ενος Γεροντος!!! Μηνυτηρια αναφορα στην katanixi.gr, γιατι δημοσιευσε στο YouTube τα σοφα λογια του αγιου Γεροντος Γαβριηλ, που προτρεπει τους πιστους να μη κανουν το εμβολιο του κορονοϊου! 3) Χριστιανικο καναλι στο Youtube megasfilippos, που εκλεισαν. 4) Ανοιχτη Επιστολη σε Πατριαρχες, Επισκοπους, Ιερεις… 5) Θεια Κοινωνια -Οφειλομενη απαντηση σε Ν. Φιλη & Γ. Κυρτσο

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 19th, 2020 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Ας ξερουν οι εχθροι τῆς Ορθοδοξης Χριστιανικης Ελλαδος, που πολεμουν με τοση λυσσα τους πιστους. Δεν παν να εχουν ολους τους δεσποταδες με το μερος τους Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΗ.  Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Δυναμωνει τους χριστιανους & τους ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΕΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ (Αποκαλυψη Ιωαννου 6,19-11). Διαβαστε ολοκληρη την Αποκαλυψη για να δειτε το τελος τους

(Αποκαλ. 6,9) Και όταν το Αρνίον ήνοιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδα κάτω από το ουράνιον θυσιαστήριον τας ψυχάς των μαρτύρων, που είχαν σφαγή κατά τους διωγμούς δια τον λόγον του Θεού και δια την μαρτυρίαν του Αρνίου, την οποίαν είχαν παραλάβει και εκρατούσαν ως ανεκτίμητον θησαυρόν.

  • Αποκ. 6,10 καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες· ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ὁ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς;
  • Αποκ. 6,11 καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐῤῥέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως πληρώσωσι καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς καὶ αὐτοί.
  • Αποκ. 6,11 Και εδόθη εις καθένα από αυτούς στολή λευκή, αγγελική (που συμβολίζει τον θρίαμβον και την δόξαν), και ελέχθη εις αυτούς να αναπαυθούν και περιμένουν ολίγον ακόμη χρόνον, έως ότου συμπληρώσουν τον αριθμόν των μαρτύρων και των αγίων οι σύνδουλοί των και οι αδελφοί των, που έμελλον να μαρτυρήσουν και φονευθούν από τους διώκτας, όπως εμαρτύρησαν και αυτοί.

1)  Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΩΚΤΩΝ

Στέλνουν εισαγγελέα σε Ιερείς που τέλεσαν γάμους και βαφτίσεις εν μέσω κορονοϊού – ΕΓΓΡΑΦΑ – Και οι ψευδεπίσκοποι χέρι χέρι με τον καίσαρα
Σε ένα απαράδεκτο όσο και προκλητικό «κυνήγι μαγισσών» επιδίδεται το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ζητά να οδηγηθούν στον εισαγγελέα όσοι παντρεύτηκαν ή βάφτισαν τα παιδιά τους κατά την περίοδο της καραντίνας!… Διαβαστε της συνέχεια:
https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2020/05/blog-post_903.html

  *   *   *

2) Μηνυτήρια αναφορά αντισημιτικής συνομωσιολογικής διασποράς ψευδών ειδήσεων από μοναχό και χριστιανικό ιστολόγιο

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Κυρίες/Κύριοι, -Σας υποβάλλουμε άλλη μια μηνυτήρια αναφορά, κατ’ άρθρο 42 ΚΠΔ, στα πλαίσια του προγράμματος του Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτων, για αντισημιτική και συνωμοσιολογική διασπορά ψευδών ειδήσεων σε άρθρο του χριστιανικού ιστολογίου katanixi.gr, στο κανάλι του στο YouTube και σε εξωφρενικές δηλώσεις ενός μοναχού Γαβριήλ που παρουσιάζεται σαν άγιος (“στάρετς” στα ρώσικα) τις οποίες το ιστολόγιο αναπαράγει και οι οποίες παραπέμπουν σε μεσαιωνικές αντισημιτικές δοξασίες περί Εβραίων…
https://racistcrimeswatch.wordpress.com

  *   *  *

3) Σαν Σήμερα Δημιούργησα στο Youtube το κανάλι μου megasfilippos

πριν 10 Χρόνια,το οποίο ο Μητσοτάκης έκλεισε στις 2\9\2019…

 «Ο Λογαριασμος τερματιστηκε εξαιτιας επαναλαμβανομενων ή σοβαρών παραβάσεων της πολιτικής του YouTube που απαγορεύει τη ρητορική μίσους».

https://www.youtube.com/channel/UC-NUjjZFamP8zu6YOKZQrvw

  *   *   *

4) Ανοιχτή Επιστολή

Προς τους Πατριάρχες , Επισκόπους , Ιερείς , Διακόνους , Ψάλτες , Νεωκόρους απανταχού της γης.

Σεβαστοί πατέρες, η πιστή σύζυγος έπαυσε πλέον να είναι πιστή και θεωρείται πλέον μοιχαλις .
Ἂν ἐκεῖνος ( πατριάρχης Αθηναγόρας ) ἀγάπησε μία ξένη γυναίκα, τὴν Παπικὴ «Ἐκκλησία» καὶ ἄφησε τὴν σεμνὴ Μητέρα μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κατὰ τὰ λεγόμενα τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀγάπησε πολλὲς ξένες γυναῖκες, ὁμόθρησκες καὶ ἀλλόθρησκες, τὸν Παπισμό, τὸν Μονοφυσιτισμό, τὸν Προτεσταντισμό, τὸν Ἰουδαϊσμό, τὸ Ἰσλάμ, τὴν παγανιστικὴ Οἰκολογία καὶ κατέστη πολύγαμος.
Θεωρήσατε την ελευθερία του σώματος ποιο σημαντική από την πνευματική ανεξαρτησία και ελευθερία , με αποτέλεσμα να είστε δούλοι τις σαρκός.
Μια εξάρτηση από την πολιτεία , είναι η μισθοδοσία των κληρικών που σας κρατά ομήρους και σας κάνουν ότι θέλουν . Αλλιώς θα πεινάσει η σάρκα σας…
https://sites.google.com/site/toulithousphragisthentos/

  *  *  *

5) Θεια Κοινωνια

Οφειλόμενη απάντηση σε Νίκο Φίλη και Γιώργο Κύρτσο

Ιεροδιακόνου Ι.Μ. Ταμασού και Ορεινής
Ραφαήλ Μισιαούλη Read more »

ΕΛΛΗΝΕΣ ! Εμπνευστε στα παιδια σας το φρονημα των ΗΡΩΩΝ της ΕΟΚΑ & του 1821 & η ΕΛΛΑΣ θα ΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ 2) ΜΑΣΤΙΓΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Ή ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ (Ζουμε σε χρονους αποκαλυπτικους, η διαφθορα κυριαρχει στον κοσμο. Ας ειμεθα προσεκτικοι. Ακουστε και τον αντιλογο για τα εμβολια, απο ειδικους επιστημονες, ισως ωφεληθητε)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 18th, 2020 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

  ΕΛΛΗΝΕΣ ! Εμπνεύστε στα παιδιά σας το φρόνημα των ΗΡΩΩΝ της ΕΟΚΑ και του 1821 και η ΕΛΛΑΣ θα ΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ – Συγκλονιστικά κείμενα διά Χειρός Αγίων και Ηρώων. (Γεώργιος ΚΕ. Δύρας)

ΕΟΚΑ:  Συγκλονιστικά κείμενα διά  Χειρός Αγίων και Ηρώων – Τα γράμματα των μελλοθανάτων Δημητρίου και Καραολή 

4219881

ΜΑΣΤΙΓΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Ή ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ

Ζουμε σε χρονους αποκαλυπτικους, η διαφθορα κυριαρχει στον κοσμο, γι» αυτο να ειμαστε προσεκτικοι και να μη δεχομεθα ευκολα οτι μας πασαρουν οι σκοτεινες δυναμεις. Ο Ευαγγελιστης Ιωάννης (Α Ιω. 4,1), μας συμβουλευει: Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν …

Ας ακουσουμε και τον αντιλογο για τα εμβολια, απο επιστημονες της ειδικοτητος του

ΜΑΣΤΙΓΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ

https://www.brighteon.com/8fd1ef28-027c-4392-9d5a-99cf71e0a481 Read more »

ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ ΑΠΟ Τ’ ΑΓΡΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 18th, 2020 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ

ΑΠΟ Τ’ ΑΓΡΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Μητρoπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου 1978

______

________

ΠΟΤΕ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

author Posted by: Επισκοπος on date Μαι 17th, 2020 | filed Filed under: ΑΞΙΟΙ & ΑΝΑΞΙΟΙ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΤΕ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

_________________

____________

Μικρό απόσπασμα απο την ερμηνεία της Β΄ Θεσσαλονικής επιστολή, του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, στους άνδρες. Τί έλεγε ο ορθόδοξος αγωνιστής ιεράρχης, ας τον ακούσουμε· …Αν σας πούμε κάτι, που δεν είναι του Χριστού και είναι ενάντια του Χριστού, να λύστε τις καρέκλες και να μας κυνηγήστε μέχρι τον Αλιάκμονα ποταμό. Εάν όμως, αυτό που σας λέμε δεν είναι δικό μας, αλλά του Χριστού, οφείλετε να υπακούσετε

ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 17th, 2020 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1885

Κυριακὴ Σαμαρείτιδος (Πράξ. 11,19-30)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Εἴμαστε Χριστιανοί;

«Ἐγένετο …χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς» (Πράξ. 11,26)

nea epxiΘαυμάζει, ἀγαπητοί μου, κανεὶς πολλὰ πρά­γματα. Πῶς π.χ. ἀπὸ ἕνα μικρὸ σπόρο βγαί­νει ἕνα λουλούδι ἢ ἕνα μεγάλο δέντρο. Ἀλλὰ πο­λὺ περισσότερο πρέπει νὰ θαυμάσουμε πῶς ἀπὸ τὸ λόγο, τὰ λόγια ποὺ εἶπε ὁ Κύριος καὶ οἱ ἀπόστολοι, λόγια ἁπλᾶ, φύτρωσε ἕνα οὐ­ράνιο δέντρο, ἡ πίστις μας, ἡ ἁγία μας θρησκεία.
Μιὰ εἰκόνα ζωντανὴ τῆς δυνάμεως τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ταχείας ἐξαπλώσεως τοῦ εὐαγγελίου, μᾶς παρουσι­άζει σήμερα, Κυρια­κὴ τῆς Σαμαρείτιδος, ὁ ἀ­πόστολος. Τί μᾶς λέει;
Πόσοι ἦταν οἱ ἀπόστολοι; 12. Ἔμειναν 12; Ὄχι. Αὐτοὶ οἱ 12 ἔγιναν 70, οἱ 70 ἔγιναν 120, οἱ 120 ἔγιναν 3.000, οἱ 3.000 ἔγιναν 5.000, καὶ συνεχῶς αὐξάνονταν. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν περιωρίστηκε στὰ ὅρια τῆς Παλαιστίνης· οἱ ἀπόστολοι ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ποὺ πίστευαν στὸ Χριστὸ ξεκίνησαν ἀπὸ τὰ Ἰεροσό­λυμα καὶ διέδιδαν τὸ κήρυγμα στὶς γειτονικὲς χῶρες· ἄλ­λοι πῆγαν στὴν Κύπρο, ἄλλοι στὴ Φοινίκη, καὶ ἄλ­λοι ἔφτασαν στὴν Ἀντιόχεια ποὺ τότε ἦταν ἡ δεύτερη ἢ τρίτη πόλι τῆς οἰ­κουμένης (ὑπάρχει καὶ σή­μερα ἐκεῖ τὸ ὀρθό­δο­ξο πα­τριαρχεῖο Ἀν­τιοχείας). Ἐκεῖ κήρυξε πρῶτος ὁ Βαρ­νάβας· καὶ ταπεινὸς ὅ­πως ἦταν, ὅταν εἶδε ὅτι τὸ κήρυ­γμα ἔχει ἀ­νάγ­κη κι ἀ­πὸ ἄλλους ἐργάτες, πῆγε στὴν Ταρσό, βρῆ­κε τὸν ἀπόστολο Παῦλο, τὸν ἔ­φερε στὴν Ἀν­τιόχεια καὶ ἐν συνεχείᾳ κήρυτταν καὶ οἱ δύο μαζί. Ἕνα χρόνο ἐργάστηκαν. Καὶ ἐ­κεῖ συνέβη ἕνα σημαντικὸ γεγο­νός. Μέχρι τότε ὅ­σοι πίστευαν στὸ Χριστὸ λέγονταν «μαθηταὶ» – «μαθήτριαι» ἢ «οἱ τῆς ὁδοῦ» ἢ περιφρο­νητι­κὰ «Γαλιλαῖοι» – «Ναζωραῖ­­οι»· μὰ τώρα ποὺ οἱ πι­στοὶ αὐξήθηκαν, πῆραν γιὰ πρώτη φορὰ νέο ὄ­νομα, τιμητικὸ καὶ σχετικὸ μὲ «τὸ ὑ­πὲρ πᾶν ὄ­νο­­μα» (Φιλ. 2,9)· ὠνομάστηκαν «Χριστιανοί» (Πράξ. 11,26).

* * *

Θὰ ἤθελα, ἀγαπητοί μου, νὰ σταθοῦμε ἐδῶ καὶ νὰ ἐξετάσουμε τί σημαίνει Χριστιανός. Σκεφτήκαμε ποτὲ τί σημαίνει τὸ ὄνομά μας; Read more »

Η κατασυκοφαντηση και η νεα δολοφονια του Καποδίστρια από την Επιτροπη της αναιδειας (Greece 2021). 2) Η ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ 3) Ο Μητσοτακης ΑΝΑΡΜΟΔΙΩΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 4) Βαλθηκαν να μας ξεβαφτισουν! Θα φραγκεψουμε, και δεν θα το παρουμε χαμπαρι!

author Posted by: Επισκοπος on date Μαι 16th, 2020 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ

1) Η Επιτροπη της αναiδειας

Η κατασυκοφάντηση και η νέα δολοφονία του Καποδίστρια από την Επιτροπή της αναίδειας (Greece 2021).
Διώξτε τους, όσο είναι καιρός…
ΟΧΙ στην εθνομηδενιστική ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ της Επιτροπής 1821…

Διαβαστε: http://www.pontos-news.gr/article/209079/i-epitropi-tis-anaideias

090634b9b49e9b3e4c9bc943

2) Η ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Πατῆστε τον τίτλο και διαβάστε την ανακοίνωση σε pdf

4219881

3) Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ

ΑΝΑΡΜΟΔΙΩΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Του Κυριάκου Κυριαζόπουλου
καθηγητή (επ.) του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, θεολόγου

https://ellasnafs.blogspot.com/2020/05/blog-post_718.html

090634b9b49e9b3e4c9bc943

3) Θα φραγκεψουμε,

και δεν θα το παρουμε χαμπαρι!

Του ιατροῦ Φώτη Μιχαήλ

Τελικά, στήν χθεσινή τους ἐγκύκλιό οἱ σεπτοί μας ἰεράρχες δέν μᾶς τά εἶπαν ξεκάθαρα:
Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἁγιασμένος ὁ χῶρος τῆς ἐκκλησιᾶς;
Μολύνεσαι ἤ δέν μολύνεσαι ἀπὀ μικρόβια μέσα στήν ἐκκλησία καί μάλιστα ἐν ὥρᾳ Θ. Λειτουργίας;
Εἶναι ἤ δέν εἶναι ὕβρις,τό νά ἀπολυμαίνουμε τούς ἱερούς μας ναούς;

Δεδομένου, ὅτι κάθε χρόνο μᾶς ἐπισκέπτονται καί γρίππες καί ἄλλες ἕνα σωρό ἰώσεις (μέ ἀσυγκρίτως περισσότερους θανάτους ἐτησίως…), τί θά κάνουμε στό μέλλον; Θά συνεχίσουμε νά ἐφαρμόζουμε ἐς ἀεί τά μέτρα τά περιοριστικά καί τά ἀπολυμαντικά;

ΑΠΟΡΙΑ: Γιατί στήν ἐμφάνιση παρόμοιας θνησιμότητας ἰογενῶν λοιμώξεων ἄλλων ἐτῶν, ἡ Ἑκκλησία δέν εἶχε ἀλλάξει τίποτε στίς λατρευτικές καί λοιπές συνάξεις;
Ἤσαν τότε οἱ πιέσεις ἀπό τήν Πολιτεία ἀσθενέστερες ἤ μήπως ἐφέτος ἀσθενέστερη ἦταν ἡ πίστη μας;

Βαλθηκαν να μας ξεβαφτισουν!
Θα φραγκεψουμε, και δεν θα το παρουμε χαμπαρι!

Μέ ἀφορμή τήν ‘’πανδημία’’, οἱ ἐκκλησιές μας σφραγίστηκαν ἑρμητικά γιά δυό ὁλόκληρους μῆνες. Περάσαμε Πάσχα ‘’κεκλεισμένων τῶν θυρῶν’’. Χωρίς Ἐπιτάφιο, χωρίς Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, χωρίς μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Φέτος τό Πάσχα, τόν λίθο τοῦ μνήματος δέν τόν σφράγισαν οἱ Ἰουδαῖοι. Τόν σφράγισαν μέ τά ἴδια τους τά χέρια οἱ ἀρχιερεῖς! Ἔτσι τούς διέταξε ὁ Καίσαρας. Read more »

1) Η θλιψις μεσον προοδου 2) Προσφατο παραδειγμα Κυπριου γιατρου, που βιωσε την θλιψη, βροντοφωνη: ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ… ΜΟΝΟ ΧΡΙΣΤΟΣ… ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΙ & ΨΕΜΜΑΤΑ.

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 16th, 2020 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Προσφατο παραδειγμα φοβερας θλίψεως εν μέσω κορωνοϊου  και η ομολογία του Kυπριου γιατρου που κόλλησε κορωνοϊο από αρρώστους & νοσηλεύτηκε 37 ημέρες με επιπλοκες & νίκησε τον κορωνοϊο Φωνάζει:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ… ΜΟΝΟ ΧΡΙΣΤΟΣ… ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΙ & ΨΕΜΜΑΤΑ.
ΕΙΔΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ. ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ. ΕΒΙΩΣΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ.

‘Ακουστε τον γιατρο εδω:

https://youtu.be/Z-BRumiKumE
4219881

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2290

Κυριακὴ Σαμαρείτιδος (Πράξ. 11,19-30)
17 Μαΐου 2020
Τoυ Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου

Η θλιψις μεσον προοδουσωσιβιο ζωης

«Οἱ μὲν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας…
…Λιμὸν μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην· ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος. τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς ηὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς» (Πράξ. 11,19,28-29)

Ἡ θλῖψις, ἀγαπητοί μου, τὸ δυσάρεστο αὐ­τὸ συναίσθημα, ποὺ ὅταν ἐμφανίζεται στὴ ζωή μας δὲν χωράει στὴν ψυχὴ καὶ κάνει τοὺς ἀν­θρώπους τοῦ κόσμου νὰ μελαγχολοῦν, νὰ στενοχωροῦνται, νὰ τρομοκρα­τοῦν­ται, γιὰ τὸν πιστὸ Χριστιανὸ παρα­δόξως παίρνει ἄλ­­λο νόημα· μεταβάλλεται σὲ ἕνα εἶ­δος εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ὁ Κύριος ἔχει τὸν τρόπο νὰ κρύβῃ τὰ ἀγαθά του πολλὲς φο­ρὲς κάτω ἀπὸ τὸ μαῦρο πέπλο τῆς δυστυχίας καὶ τοῦ πόνου· καὶ ὁ Χριστιανὸς μαθαίνει πῶς νὰ ἀνασύ­­ρῃ τὸ μαῦρο αὐτὸ πέπλο, νὰ βλέπῃ πίσω ἀ­π᾽ αὐ­τὸ καὶ νὰ βρίσκῃ ἐκεῖ σκο­πιμότητα καὶ ὠφέλεια ἀπὸ τὴ θλῖψι. Read more »