Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤΟ ΦΙΤΙΛΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

date Απρ 14th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΤΟ ΦΙΤΙΛΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

 Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το πρώτο μέρος του διηγήματος
ΤΟ ΦΙΤΙΛΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

 Πρόκειται γιά ένα διηγηματικό μυθιστόρημα (περίπου τυπου: οι »ΑΘΛΙΟΙ» τού Βικτωρος Ουγκώ )  όπου πραγματεύεται αληθινά γεγονότα, αλλά διδακτικού και ορθόδοξου χριστιανικού περιεχομένου, καί  που παρουσιάζει τήν μετάνοια νά διορθώνει τό λάθος κάποιου, η κάποιων συγγραφέων βιβλίων.  Είναι σε συνέχειες, που κρατά τό ενδιαφέρον στόν αναγνώστη. Κάθε εμπόδιο όπου θα συναντά ο πρωταγωνιστής τού μυθιστορηματικού διηγήματος (κος Ομολογοθέτης) θα αντιμετωπίζεται με αγωνιστική ορθόδοξη λύση, ώστε και ο αναγνώστης να βρίσκει τήν δικη του λύση, σε κάποιο τυχόν προβλημα στήν ζωή του.

Η μουσική είναι από τόν Ελληνοαμερικανό  μουσικοσυνθέτη Βασίλη Πολυδούρη, όπου έγραψε τήν μουσική  γιά τήν  κινηματογραφική ταινία: »ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ» (τού Βίκτωρος Ουγκώ).  Ηταν η στιγμή τής μεγαλης αποφάσεως, όπου ο πρωταγωνιστής (στήν ταινία) πήγαινε με αυτοθυσία να υπερασπίσει έναν αθώο στο δικαστήριο.

                                   Μέ Εκτίμηση
     ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
_

ΤΟ ΦΙΤΙΛΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Του Λάζαρου Αραβανή

Τό παρόν συγγραφικό πόνημα εἶναι μία διηγηματική μορφή μικρῆς ἔκτασης πεζογραφικοῦ λογοτεχνήματος πού πραγματεύεται ἀληθινές ἱστορίες συγγραφέων βιβλίων, συγγραφέων ὅπου εἶναι βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Τα γεγονότα ὡς πράξεις συμβαίνουν στήν πραγματικότητα, δέν κατονομάζονται ὅμως συγκεκριμένα πρόσωπα ἤ πρόσωπα καθώς αὐτό συμβαίνει μέσα ἀπό πολλούς συγγραφεῖς σήμερα, κυρίως ἀπό ὀρθόδοξους ἕλληνες, καί ἡ διήγηση εἶναι μυθιστορηματική (δηλαδ ο πρωταγωνιστς στ συγγραφικό ργο ς νματα εναι φανταστικά). Μορφή μυθιστορηματική λοιπόν ὅσο ἀναφορά τήν ὀνοματολογία προσώπων, τά γεγονότα ὅμως είναι πραγματικά παραβολικοῦ καί διδακτικοῦ χαρακτήρα. Λογοτεχνικό πεζογράφημα ὅπως ἐκεῖνα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, μέ τήν διαφορά ὅτι ὡς συγγραφέας αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος, μόνο δόκιμος μπορῶ νά χαρακτηρισθῶ, καί σίγουρα μέ βαθμολογία χαμηλοτάτη, ὅπου δέν τολμῶ νά ἀντικρύσω τό μεγάλο μας ἥλιο τῆς πεζογραφίας μας, καί τοῦ διδακτικοῦ διηγήματος, τόν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ἕναν γίγαντα τῆς πεζογραφίας μας ὅπου μέσα ἀπό τά διηγήματα του (κυρίως γι τήν νεολαία) ὠφελοῦσε διδακτικά τίς ψυχές των. Διηγηματική μορφή μυθιστορήματος ὅπου δν ἀναφέρονται ἐδῶ τά γεγονότα ὡς μύθος, ὡς κάτι ὅπου δέν συνέβη ἤ ὅτι μπορεῖ νά συμβεῖ στή ζωή, ἀλλά ἀπεναντίας, συμβανει καθημερινά˙ τά πρόσωπα μόνον ἀλλάζουν, καί τά ὀνόματα , καθώς καί ὁ τόπος καί ὁ χρόνος τῶν συμβάντων μέσα ἀπό τήν ροή τῶν ἑκάστοτε παρελθουσῶν ἐποχῶν. Ὁμοιάζει ὡς προς τό ὕφος μέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Βίκτωρος Ὀυγκώ (ο θλιοι) ὅπου ὡς πρόσωπα πρωταγωνιστῶν στό ἔργο του εἶναι φανταστικά, ὅπως ὁ δήμαρχος Γιάννης Αϊ Γιάννης, κλπ, ἀλλά ὅπου οἱ ἱστορίες- γεγονότων ὅπου βιώνουν οἱ ἀναγνῶστες καί οἱ κοινωνίες ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι πραγματικές, καί συμβαίνουν μέσα στή ζωή μέ πρωταγωνιστές χιλιάδες ἀνθρώπων. Καί συμβαίνει διότι ὑπάρχουν σέ ὅλες τίς κοινωνίες οἱ ἄθλιοι ὡς δράστες, ὅπως καί τά πλανεμένα θύματα τους ὅπου σπρώχνονται γιά τήν καταβύθιση τῆς ψυχῆς τους (πολλές φορές ν γνοια τους), ἀλλά καί τά ἐσταυρωμένα θύματα τους, ἡρωικά θύματα αὐτοθυσίας (κατά πιλογν), ὅπου θυμίασαν τήν ὑπομονή τους νά μήν ἀνταποδώσουν μέ τό κακό στό κακό , καί ἦταν αὐτό θυμίαμα στό βωμό τῆς ἀληθινῆς πίστεως τους. Ἡ κατάκριση εἶναι ἀποκρουστική ἁμαρτωλή πράξη, καί εἶναι ἡ διαπόμπευση προσώπων ὅπου ἔπραξαν κάποια ἁμαρτία κρυφά. Ἐνῶ γιά ἐκείνους ὅπου ἔπραξαν τήν ἁμαρτωλή πράξη τους φανερά καί δημόσια , ὅπου κάμαν καί δημόσια δήλωση, βλασφημώντας τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς πίστεως μας φανερά, πρέπει νά κατακρίνονται καί δημόσια καί φανερά ὡς πρόσωπα , καθώς τούς ἀνατρέπουμε ἐκεῖνο ὅπου μέ πανουργία ἐπιζητοῦν, ποιό; ΤΟ ΔΗΘΕΝ «ΚΑΛΟ» ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ, κυρίως γιά την νεολαία, ὅπως τούς μιμηθοῦν. Χρειάζεται λοιπόν διάκριση. Ἔχουμε ὅμως ἐδῶ ὡς παρέμβαση συγγραφικοῦ πονήματος τήν περίπτωση ἀνθρώπων (βαπτιζομένων ρθδοξων χριστιανν) , ὅπου ὡς πράγματι καλοί συγγραφεῖς βιβλίων στό σύνολον τους παράπεσαν σέ ἕνα σφάλμα, δηλαδή δλωσαν νματα ντχριστων μσα στς σελίδες τν βιβλίων τους, ὄχι ἀπό πανουργία, ἀλλά ἀπό ἔλλειψη ὀρθῆς ἐνημέρωσης, καί παρασυρόμενοι ἐκ τῆς πλανεμένης γνώμης τῶν πολλῶν. Γεγονότα λάθους-συγγραφικά ἔργα ἀρκετῶν συγγραφέων, καί ὄχι ἑνός ἤ δυό (που δν κατονομζω φυσικά) , ἀλλά ὅπου ἐάν τούς ἀντιληφθῆτε νά προσπαθήσουμε ὅλοι νά τούς διορθώσουμε, ἀπό ἀγάπη καί μόνο, καθώς ἡ ψυχή τοῦ καθενός μας εἶναι ὅτι πολυτιμότερο ἔχουμε. Γιατί ἀκόμα καί ἁπλούστερα ὅλοι μπορεῖ νά εἴμεθα ἐκεῖνοι˙ ὅλοι θά μπορούσαμε νά βρεθοῦμε στή θέση τοῦ συνανθρώπου μας ὅπου κάποτε ἔπεσε, εἴτε ἀπό πλάνη, εἴτε ἀπό ἄγνοια, εἴτε ἀπό χίλια δυό. Ἀκόμα καί ὁ γράφων τοῦ παρόντος πονήματος , ἐγώ ὁ ἴδιος ὅπου τα γράφω ὅλα αὐτά, μπορεῖ νά πέσει σέ συγγραφικό λάθος κακοῦ παραδείγματος ἀναφορᾶς, ἀλλά ὅπου ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί ὀφείλουμε νά τόν ἐνημερώσουμε γι’ αὐτό, καί πάντα καλοπροαίρετα. Ἡ συγνώμη γιά αὐτό ὑπάρχει, γιά νά διορθώνουμε τα λάθη μας. Ὅλοι μποροῦμε νά βρεθοῦμε στήν ἰδίαν θέση, ὡς ὁ σκοντάφτων κάποτε ἑαυτός μας, καί ὅπου μποροῦν κάπου νά ἀναγνωρίσουν τούς ἑαυτούς μας καί τούς ἑαυτούς τους , νά ἀναγνωρίσουν κάποτε κάτι ἀπό τούς πρωταγωνιστές (δρστες κα θματα) τοῦ παρόντος διηγηματικοῦ μυθιστορηματος. Νά ἀναγνωρίσουν κυρίως τούς πρωταγωνιστές τοῦ διηγήματος ὡς τούς ἑαυτούς τους, καί μαζί καί τά σφάλματα τους, ὡς ἴδια μέ τά δικά τους. Ποῖο λοιπόν εἶναι τό ζητούμενο σφάλμα ὅπου θά πρέπει νά διορθωθῆ; ˙ καί τό ζητούμενο σφάλμα τους εἶναι ὅπου ὡς συγγραφεῖς τοποθτησαν μέσα στίς σελίδες τῶν βιβλίων τους (κάπου) τά ὀνόματα ἀντίχριστων ς φρο τιμς, στεφαννοντας τους κατά ατν τόν τρόπο. Στεφαννοντας προδότες το Χριστο μας, λογοτέχνες (κυρίως) , καλλοι διφοροι, πως καλλιτχνες, κλπ. Πρόκειται περί τοῦ καθρέφτη τους, ἀντικρύζοντας τήν παροῦσα μυθιστορηματική διήγηση τοῦ εἰδώλου τους, ἑνός εἰδώλου ὅπου προσκύνησαν ἔμμεσα καί στεφάνωσαν ἄμεσα ἐξυψώνοντας ὅλους ἐκείνους τούς προδότες τῆς πίστεως μας ὀρθοδοξίας, κα συγχρόνως προδίδοντας τόν Θεό, γιατί ὅπως λέγει καί ὁ ἅγιος Χρυσόστομος : « τος χθρος το βασιλέως συμφιλιάζων, ο δύναται το βασιλέως φίλος εναι, λλ οδ ζως ξιοται, λλ σν τος χθρος πολεται».

Καταθέτω ἐπίσης ἕνα παράδειγμα ἱστορικοῦ γεγονότος παρακάτω. νας σκητς εδε ξω π τ κελλί του να βράδυ τν Παναγία μας μ δυ εροπρεπες νδρες. τρεξε βαλε μετάνοια κα λέει: Παναγία νά ρθες ν ελογήσεις τ κελλί μου. Κα Παναγία το λέει: Δν ρχομαι γιατχεις μέσα τν χθρό μου. γέροντας στεναχωρήθηκε. Δν εχε κανένα μέσα. Μπροστ π καιρ εχε δανειστε να βιβλίο π να λλο σκητή. Κα διαβάζοντας στ τέλος εχε δύο λόγους το Νεστορίου κατ τς Παναγίας μας, πο τν ποκαλοσε Χριστοτόκο κα νθρωποτόκο κα χι Θεοτόκο. Ατ ταν ατία πο Παναγία μας επε δν ρχομαι, γιατ χεις μέσα τν χθρό μου. ποιος λοιπόν χει φιλίες μ τος χθρος το Θεο κα τς Παναγίας γίνεται ατόματα κα ατς χθρς το Θεο κα τς Παναγίας κα θ χαθε μαζί τους.

Νά τά ἀναγνωρίσουν , ὡς δικά τους σφάλματα , πολλά ἐν ἀγνοία τους (πως πιστεω), καί νά τά διορθώσουν (λπζω). Ἀλλά πῶς ἀλήθεια μπορεῖ κάποιος συγγραφέας νά διορθώσει να σφλμα-παργραφο, κάποιες προτάσεις σ βιβλίο του που χει μεταφρασθ σ ξνες γλσσες; καδη εναι χιλιάδες και εκατομύρια (σως) τά ντυπα του στ χρια χιλιάδων νθρπων σλη τήν φλιο; (βλπε π παραδεγματι ἐάν τό βιβλο χει μεταφρασθ στ κινεζικά, κα χει πλωθ λκληρο στν χαν ατ χρα τν κατοντδων κατομμυρων κατοίκων-βλέπε ξφυλλο ντπου) ˙ καμως πρχει τρόπος , μέσα στό χρόνο καί στόν τόπο διάπραξης μιᾶς ἀσύλληπτης πνευματικῆς μολυσματικῆς ἀκίδας , ἀκίδας τρυπωμένης ὡς ἀλώπηξ μέσα στίς σελίδες τοῦ βιβλίου. Μυθοπλασία διηγηματική σάν ἕνα συγγραφικό ἔργο (μ λιγτερες σελίδες π τα κοιν μυθιστορματα μως, γι ν μν κουρσουν τον ναγνστη) ὕψιστων ἠθικῶν νοημάτων. Βεβαίως, ὅλο αὐτό τό νόημα πρός καλοπροαίρετη ὠφέλεια τῶν ἀναγνωστῶν, καί χωρίς φυσικά νά θέλω νά συγκριθῶ στό πνευματικό μέγεθος μεγάλων μυθιστοριογράφων ἐξειδικευμένοι στό καλό συγγραφικό διηγηματικό μυθιστόρημα . Τό προσφέρω λοιπόν τό παρόν πόνημα μου ὡς μυθοπλασία στούς ἀναγνῶστες , καί μέ τήν ἐλπίδα μέσα ἀπό αὐτό νά βροῦν τόν δικό τους πρωταγωνιστή-πρόσωπο οἱ σύγχρονοι συγγραφεῖς μας , σύγχρονοι συγγραφεῖς μας ὅπου προέβαλαν μέσα ἀπό τό σύνολον καλοπροαίρετων ἠθικῶν ἀξιῶν στά βιβλία τους (συγγραφικ ργα τους) πρόσωπα ὅπου ἦταν ἐπίσημα δηλωμένα ὡς ἐχθροί τῆς πίστεως μας (ρθδοξη χριστιανοσνη) καί κατά ἐπέκταση καί ἐχθροί τῆς Παναγίας καί τοῦ Χριστοῦ μας. Τό παρόν συγγραφικό μου διηγηματικό μυθιστόρημα -πόνημα εἶναι συγγραφικό ἔντυπο εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό πραγματικές περιπτώσεις συγγραφέων βαπτισμένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν˙ βαπτισμένων ὀρθοδόξων ἑλλήνων συγγραφέων, ἀλλά καί ἄλλης ἐθνικότητας συγγραφεῖς ὀρθοδόξων χριστιανῶν (ς βαπτιζόμενοι ρθδοξοι)˙ συγγραφέων ὅπου ἐν ἀγνοία τους μέσα ἀπό τά βιβλία τους ξψωσαν κολακευτικ στόν κσμο χθρος το Χριστο κα τς Παναγίας μας˙ τούς ἐξύψωσαν δημιουργώντας πλάνη στούς ἀναγνῶστες τους γιά τό ποιοί εἶναι οἱ πραγματική ἐχθροί τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, πομνως πρχει πνευματικ βλάβη στ συνάνθρωπο , συννθρωπο-ναγνστη που δν γνωρζει τό ντχριστο πρόσωπο, κα παρασρεται π το συγγραφέα ν τό θαυμάσει. Εναι χθρομως τς νθρωπτητας κα τονθρπου, που τούς παρουσίασαν στν κόσμο ν γνοια τους (παναλαμβνω, κα θλω ν πιστεω πολλο π τους συγγραφες) ς φίλοι τονθρπου , ν ἦταν καί εἶναι οἱ ἐχθροί στήν πραγματικότητα. Ἐχθροί τοῦ ἀνθρωπίνου γένους , καί πράκτορες τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἐχθροί ὅπου δηλητηρίασαν πνευματικά καί τά σχολικά βιβλία τῶν παιδιῶν μας (ο ντχριστοι μασόνοι λογοτχνες π παραδείγματι) μέ τά γλυκά δηλητηριασμένα λογοτεχνικά μφυτεματα-χαραγματιές σκψεων τους , καί ὅπου μέσα τους ὑποκρυπτόταν γλυκό δηλητήριο-δόλο, καί ἄλλων ἰδεολογημάτων μασονικῆς παγίδευσης, ἀθεΐας, βλασφημίας, κλπ. Τό ὅτι ἐν ἔλλειψη σωστῆς ἐνημέρωσης οἱ περισσότεροι (θλω ν πιστεω) ἕλληνες συγγραφείς βιβλίων προέβαλαν τιμητικά λογοτέχνες, κλπ, στόν κόσμο μας εἶναι καί τό κίνητρο τοῦ παρόντος πονήματος, διότι κατά τόν τίτλο τοῦ παρόντος συγγραφικοῦ πονήματος {ΤΟ ΦΙΤΙΛΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .. ΑΝΑΨΕ (;)} ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα μετανοήσεως (γι’ ατ πρχει καί τό ρωτηματικ μσα στν παρένθεση) , ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα μετανοήσεως ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ αὐτῶν τῶν «ἐμφυτευμάτων»˙ ἐμφυτευμάτων ὅπου εἶναι μία μορφή ἀντιχριστιανικοῦ χαράγματος (666), μιά γρατσουνιά πολύ πιθανῆς ἐξελισσόμενης πνευματικῆς μόλυνσης (σ ρκετ ποσοστ πικινδυντητας τν περιπτώσεων) ὅπως μεταβάλουν (δυστυχς) τό σύνολον τοῦ καλοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ καλοπροαίρετου (κατά τα λλα) συγγραφέα , ἄλλα ἀγνοήμονα τοῦ κινδύνου ὅταν στεφάνωσαν Ἰοῦδες, καί εἰσέπρατταν ἀοράτως τήν πνευματική μολυσματική γρατσουνιά στήν καρδιά. Μία γρατσουνιά μολυσματικοῦ ὄνυχος λεοπαρδάλεως ὅπου ἐκτός ὅτι κινδυνεύει ὁλόκληρο τό συγγραφικό ἔργο , κατά τό πρότυπο καθαροῦ νεροῦ=τό ὑπόλοιπο συγγραφικό ἔργο, που ρχνουμε μέσα μία σταγν δηλητηρίου˙ τό πίνει ττες λκληρο τό ποτρι μ τό νερό κάποιος δχως ν βλαφτε; σφαλς κα θ βλαφτε λοιπόν, καί ἴσως καί νά νά ἐπιμολυνθῆ πνευματικῶς . Ἀλλά καί νά κινδυνεύσει καί ἡ ψυχή τοῦ συγγραφέα μελλοντικά νά σκιασθεῖ (ὅταν θ ποβισει ς νθρωπος θνητός) καί στηθεῖ νά ἀπολογηθεῖ ἔμπροσθεν τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Θεοῦ γιά κάτι ὅπου δέν ὑπολόγισε, τήν προδοσία το Θεο του, συμμαχντας μ τούς χθρος του, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα. Νά ἀπολογηθεῖ ἐν ὄψη τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Κυρίου , καί νά δώσει λόγο γιά τά στεφανώματα καί τήν προβολή Ἰούδων. Ἰούδων ὅπου συμμετέχουν πνευματικῶς στό βιβλίο ὡς συμβόλαιο διαθήκης, ὡς συμβαλλμενοι σ συμβόλαιο, καθώς ὑπάρχει ἐκεῖ μέσα (στ βιβλίο το συγγραφέα) τό ὄνομα τους. Ἐκεῖ θά παρουσιασθοῦν μεγαλοδικηγόροι δαμονες καί θά παιτσουν τήν ψυχ το συγγραφέα, θά ἀπαιτήσουν τήν συμμετοχή τους στό συμβόλαιο-βιβλίο, καθώς ἐκεῖ μέσα ἀναγράφεται τό ὄνομα τοῦ ἀρχισυμμορίτη τους Ἰούδα. Θά παιτσουν σφαλιστικ μέτρα, ὅπως διεκδικοῦν ὁμοίως οἱ ἄνθρωποι στά δικαστήρια τά περιουσιακα τους δικαιώματα στόν κοσμο μας, δικαιματα-στοιχεα ὅμως στοιχειά, ὅπου θά στοιχειώσουν τό βιβλίο καί θά προσπαθήσουν νά στοιχειώσουν (κενα τά φαντσματα το παρελθόντος) καί τόν ἴδιον τόν συγγραφέα. σφαλιστικ μέτρα ὅπου διεκδικοῦν τά περιουσιακά τους στοιχεῖα ς μέτοχοι σέ χρηματιστηριακς μετοχές (βλέπε: τραπεζικό νττιμο) στή συμμετοχική ἀναφορά τοῦ ἀντίχριστου ὀνόματος τους στό βιβλίο. Θά ἐπιζητήσουν συμμετοχῆς ἀπολαβές, στ συμμετοχή= μετοχή, μίαμετοχή ἁμαρτωλῆς ἀξίας, μετοχή ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (καθώς φρει συγγραφέας τό ντχριστο νομα στ βιβλίο του), καί τοῦ ἀνήκει νομικῶς καί δικαιωματικῶς. Θά διεκδικήσουν (θαρρ) οἱ δαίμονες δικαιώματα πνευματικς διοκτησας ἀπό τό ἐκδοθέν συγγραφικό ργο-βιβλίο= συγγραφικργο-συμβόλαιο , καθώς ἐκεῖ μέσα ἔχουν τόν ἀντίχριστο τους μφυτευμνον (δηλαδ, πρχει τό νομα του ξυψωμνο, κα τιμώμενο). Καί ὁ ἄγγελος τῆς ψυχῆς τοῦ βαπτιζομένου ὀρθόδοξου συγγραφέα θά λυπηθεῖ γιά τήν κατάληξη αὐτή, καί δέν εἶναι σίγουρο ὅτι θά μπορέσει νά βρεῖ ἄλλη καλή ὑπεράσπιση γιά νά γλυτώσει τό πλάσμα τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μήν τό τραβήξουν στήν ἄλλη πλευρά, στήν πλευρά τῆς φοβερῆς κόλασις. Θά μποροῦσε νά ἀντιπαραθέσει παραδείγματος χάρη ( καλός γγελος του) τίς καλές του πράξεις στή γῆ, ἤ ἕνα ἄλλο βιβλίο του ὅπου ὀμολογεῖ τήν ἀληθινή πίστη μας (ρθοδοξα), κυρίως στούς ξένους ὑπήκουες ἄλλων χωρῶν, καί νά εἶναι ψυχωφελῆ γιά τούς ναγνστες-συνανθρπους του. Μακάρι λοιπόν νά γλυτώσουν εὔκολα, ἀλλά ποιός λογικός, καί μή περφανος=γωιστς ἄνθρωπος μπορεῖ νά τό ρισκάρει ;;; καί πάνω ἀπό ὅλα: τ θπολογηθε γι’ατ συγγραφέας; Καί στό κάτω-κάτω γιατί νά βρεθεῖ σέ αὐτήν τήν δύσκολη καί ριψοκίνδυνη θέση ἡ ψυχή; Νά ἀπολογηθεῖ μέσα ἀπό τίς σελίδες ( τήν σελίδα) τῶν βιβλίων του γιά τήν προσχώρηση εἰσόδου φαντασμάτων στόν πραγματικό κόσμο μας. Προσχώρηση φαντασμάτων καί κολασμένων βρικολάκων νά λάβουν πνευματική ὀντότητα καί νά εἰσέλθουν μέσα ἀπό σχισμές, χαραγματιές, καί παραθυράκια σελίδων ἀπό τά βιβλία τῶν συγγραφέων στόν πραγματικό κόσμο μας. Φαντάσματα τοῦ παρελθόντος , ὅπου καραδοκοῦν τώρα ὡς δαίμονες, δαίμονες ὅπως εἰσέλθουν ἀπό τόν θάνατο (κόλασις) στή ἀγωνιζομένη ζωή τῶν ἀνθρώπων ἐδῶ στή γῆ˙ νά εἰσέλθουν στόν πραγματικό κόσμο μας τά ἐνσαρκωμένα νειρα-φιλτες καί νά μολέψουν καταστρεπτικά τό κάθε δημιουργικό νω θρσκω τονθρπου ὅπου κοιτάζει ψηλά στόν οὐρανό τό αἰώνιο μέλλον τῆς ψυχῆς του. Ζωή ἀνθρώπων ὅπου ἀγαποῦν τήν αἰωνία ζωή καί ἀπεχθάνονται τόν αἰώνιο θάνατο˙ θάνατο ὅπου τελικά εὐτυχῶς οἱ συγγραφείς βιβλίων μποροῦν νά τό ἀνατρέψουν (θαρρ), λλ ς ρωτήσουν κα τόν καλό πνευματικό τους, νά τό ἀνατρέψουν ὅλο αὐτό τό κακό διαπράττοντας τήν μετάνοια, τό καλό , μέσα ἀπό μία δημόσια ἔγγραφη ὁμολογία τους (κατά τήν ταπειν γνώμη μου). Ἔγγραφη ὁμολογία τους , πυροδοτώντας τη μέ τό φιτίλι τῆς μετανοίας . Διότι, φιτίλι ἔχει καί τό κερί ὅπου ἀνάβουμε στήν Ἐκκλησιά, εἶναι τό φιτίλι τῆς προσευχῆς , τῆς εὐχαριστίας, ἀλλά καί τῆς μετανοίας. Τό φιτίλι στό κερί ὅπου καίγονται μαζί (φιτλι κα κερί) καί προχωροῦν μαζί καί ἀναζωπυρώνουν τήν προσευχή καί τήν μετάνοια . Προσευχή μετανοοῦντος ὅπου καί ἐλεεῖ ὁ Θεός τήν ψυχή του˙ φιτίλι ὅμως εἶναι καί ὁ μυθολογικός μίτος τῆς Ἀριάδνης, φιτίλι ὅπου μᾶς ὁδηγεῖ ὡς γραμμή-δηγς στήν ἁμαρτωλή σελίδα τοῦ παρελθόντος βιβλίου μας μέ πνευματικό ἐκρηκτικό ὑλικό, δηλαδή κάποια ὑποβόσκουσα ἁμαρτωλή συνύπαρξη μέσα στό βιβλίο μας, ὑποβόσκουσα μέ μορφή πλάνης (ς δεολογα καί στέφανο προδότου, ἀλλά καί προσώπου πλανεμένου (πλανεμένου δεολγου)˙ ἀρκεῖ ὅμως νά τήν βροῦμε τήν μετάνοια μας-ξοδο, ς τόν μίτο τς ριδνης, ἀκολουθώντας τά βήματα ὅπου διαπράξαμε τό λάθος μας, τό λάθος-Μινώταυρος, βγαίνοντας ἀπό τόν λαβύρινθο-κολασις ὅπου προσδοκοῦσε νά ἐγκλωβίσει τήν ψυχή μας. Και όταν θα μετανοήσουμε θα είναι όπου θα αντιμετοπίσουμε το λάθος-Μινώταυρος κα τότες θ βρεθομε ντιμτωποι πρσωπο μ πρσωπο μ τόν χθρ τς ψυχς μας, ντιμτωποι μ τόν χθρπου θ κρατ τήν σπδα του, τήν μαρτωλ σελίδα μας, καί θ τόν νατινξουμε στ σκοτειν κόλασις , θ τόν νατινξουμε κυριολεκτικά στ σκοτειν κόλασις σν πυροτχνημα στ σκοτειν οραν, στχτη κα θρψαλα θ πέφτουν ττες τα συντρμμια το λάθους-Μινωταρου στγκατα τοδη, καμες θ βγομε π τό σκοτεινκενο σπήλαιο που θανατνονται ο ψυχές. Θ βγομε νικητές::: ΘΑ ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ !!!πως χαρακτηριστικ φναζε στκροατριο του μ πολύ μεγλο νθουσιασμν μακαριστός Αγουστνος Καντιώτης.

* Μυθολογικπενθυμση: «μίτο τῆς Ἀριάδνης», μέ τόν ὁποῖο ὁ Θησέας «χαρτογράφησε» την πορεία του στό Λαβύρινθο.

Νά βγοῦμε, δηλαδή στήν σωτήρια παλαίστρα μας, και μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεού μας νά ἐννοήσουμε τό σφάλμα μας, νά μετανοήσουμε γι’αὐτό, καί τέλος νά κάνουμε πράξη τήν μετάνοια μας πυροδοτώ-ντας μέ τήν φλόγα τῆς μετανοίας μας τό φιτλι-δηγός μας.

Τό φιτίλι τῆς φλόγας τῆς μετανοίας ὅπου θά ἀνάψει στήν εἴσοδο τῆς πύλης τοῦ σκοτεινοῦ σπηλαίου-κόλασις εἰσερχόμενοι γιά την νικηφόρο πάλη μέ τόν Μινταυρο-λάθος μας˙ καί τό ἴδιο φιτίλι , τό φιτλι-δηγς τῆς ἐξόδου μας ὅπου θά μᾶς βγάλει ἀπό τήν ἔξοδο τῆς κολάσεως μας, λαμπυρίζοντας τό γαλάζιο χρῶμα τῆς σωτηρίας μας, θά εἶναι ἡ γαλάζια πορεία-ἔξοδος γιά τό γαλάζιο παράδεισο. Θά εἶναι ἡ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ στήν πηγή ὅπου γεννήθηκε ἡ ψυχή. Θά εἶναι ἡ ἐπιστροφή καί ἡ ἔξοδος γιά τόν Παράδεισο ἀπό τό σπήλαιο τοῦ Μινώταυρου . Πνευματική νατναξη-πανσταση λοιπόν, ἀνατίναξη μίας πρόταση-δυναμίτης ὅπου φυλαγόταν ἀπό τίς ἀποκρουστικές μορφές τῶν δαιμόνων ἀοράτως μέσα στήν σελίς ( τς σελίδες) τοῦ βιβλίου τοῦ συγγραφέα. Καί αὐτό (τό παραπάνω) λοιπόν μπορεῖ νά συμβεῖ μέσα ἀπό νέα δημόσια ἔγγραφη ὁμολογία τους (πως προαναφρθη) , ὡς νέα προσθήκη ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΗΛΩΣΗ (προφορική γραπτή ) συμπληρωματικῶν και διορθωτικῶν λέξεων μέσα στίς σελίδες στά ἐν λόγω βιβλία τους.

Ἄς Ἀφήσω λοιπόν νά προλογίσει τό παρόν πόνημα μου ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης (μσα π παλαιότερα ποσπσματα συγγραφικο ργου του) , καί νά «φωτογραφίσει» τά χαρακτηριστικά πρωταγωνιστῶν τῶν πνευματικῶν δηλητηρίων. Οἱ καλοπροαίρετοι σύγχρονοι συγγραφεῖς βιβλίων θά καταλάβουν (λπζω) τά βλαβερά «ἐμφυτεύματα» ὅπου ἆναμείχθηκαν μέσα στά καλά (στ σνολον) καλοπροαίρετα πνευματικά νοήματα ὕψιστης ἠθικῆς ἀξίας, καί θά πράξουν τά δέοντα: δηλαδή, ποκατσταση το συγγραφικοργου τους , μία ἐξομολόγηση στό βιβλίο τους, βγάζοντας ἔξω ἀπό αὐτό τά σκαθάρια, καί συγχρόνως πράττοντας καί μία δημόσια ὁμολογία πρός ὄφελος τῆς ψυχῆς των . Ἡ δημόσια αὐτή ὁμολογία θά πρέπει νά προσπαθήσουμε νά εἶναι ἰσότιμη (θαρρ) ἐκείνης ὅπου ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφή μας:

«Πς στις μολογσει ν μο, μπροσθεν τν νθρπων» λέγει Κύριος, «μολογσω καί γ ν ατ, μπροσθεν το Πατρός μου το ν ορανος».

«ποιος μ πίστη κα θάρρος, κα χωρίς ν φοβται τούς διωγμούς, χλευασμούς, οκονομικος ποκλεισμος, κλπ, θ μ μολογσει Σωτήρα του κα Θεόν, θ τόν μολογσω κα γ μπροστά στν Ορνιο Πατέρα μου, τι εναι δικός μου πιστός κα μαθητής».

* Δν φτάνει μως μι ξερή μολογα χωρίς ργα Εαγγελικ, συγχρόνως πο ν εναι κα καρποί του Παναγίου Πνεύματος, γι’ ατ κα καυτηριάζει πστολος Παλος λους κενους πο εναι μόνον μεγάλα λόγια κα παχιά, μολογον δθεν τι γνωρίζουν Τόν Θεόν, ν μ τά ργα τους Τόν ρνονται.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

{ Ἀντιγράφη ἀπό τό διαδίκτυο (στ μονοτονικό)}

 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝΕΤΑΙ 

«Ει τις ου φιλεί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ήτω ανάθεμα. μαράν αθά» (Α ‘ Κο 16,22)

«Ο Εβραίος μου λέγει πως ο Χριστός μου είνε μπάσταρδος και η Παναγία μου πόρνη, το άγιον Ευαγγέλιον λέγει πως το έγραψεν ο διάβολος. Τώρα έχω μάτια να βλέπω τον Εβραίον;  Ένας άνθρωπος να με υβρίση, να φονεύση τον πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφόν και ύστερα το μάτι να μου βγάλη, έχω χρέος ωσάν χριστιανός να τον συγχωρήσω. Το δε να υβρίζη τον Χριστόν μου και την Παναγίαν μου, δεν θέλω να τον βλέπω»

(Κοσμάς ο Αιτωλός • Δ’ Διδαχή του ιερομάρτυρος)

Ο νέος Ιούδας στεφανώνεται

    Εις την Αποκάλυψιν του ευαγγελιστού Ιωάννου υπάρχει προφη­τεία, κατά την οποίαν το εν τω κόσμω ηθικόν κα­κόν, η πλάνη και η αμαρτία, η υπό μορφήν πολυκεφάλου τέρατος εμφανιζόμενη, θα εξαπλώση τους πλοκάμους λίαν επικινδύνως, θα λάβη διαστάσεις τοιαύτας, ώστε θα έλθη εποχή, κατά την οποίαν το κακόν όχι μόνον θα λέγεται και θα πράττεται αναισχυντίας, αλλά και το χείριστον εξ όλων, ο λέγων την χυδαιοτέραν ύβριν και ο πράττων το φρικιαστικώτερον έγκλημα θαεπαινήται, θα χειροκροτήται και θα στεφανώνεται δημοσία. Έκαστη κεφαλή του τέρατος θα φέρη διάδημα χρυσούν. Η κακία, δηλαδή, εστεμμένη, ο διάβολος θριαμβεύων (Ιδέ Απ 12,3).

Αδελφοί και πατέρες! Η εποχή αυτή έφθασε. Πλείστα γεγονότα των τελευταίων δεκαετηρίδων του παρόντος αιώνος του απατεώνος μαρτυρούν τούτο. Συχνά παριστάμεθα ακροαταί και θεαταί ανθρώπων, οι οποίοι σπεύδουν να συγχαρούν, να χειροκροτήσουν και να βραβεύσουν άθλια έργα άπιστων, που υποσκάπτουν το ηθικόν και θρησκευτικόν οικοδόμημα. Το σκότος καλείται φως και το φως σκότος. Ιδού και κεφαλή τις ασεβείας, έχουσα εν ασφαλεία την φωλεάν της εις την κυανήν ακτήν της Γαλλίας, εξακοντίζει εκείθεν τον φαρμακερόν σίελον και δηλητηριάζει ψυχάς και άφρονες υιοί και θυγατέρες της Ελλάδος αντί να λαμβάνουν μέτρα προφυλάξεως, επιθέτουν επί της κεφαλής αυτής στεφάνους. Και η κεφαλή υψώνεται περισσότερον και μεγαλαυχεί.

Αλλά τις η στεφανουμένη αύτη κεφαλή;Είνε ο εκ Κρήτης λογοτέχνης Ν. Καζαντζάκης. Αυτός ως άλλος Ιούδας προδίδει την Ορθόδοξον πίστιν. Την προδίδει και την καθυβρίζει δια των ασεβών δημοσιευμάτων του.

Το βιβλίον του Καζαντζάκη «Ο καπετάν Μιχάλης»

    Εκ των δημοσιευμάτων του Ν. Καζαντζάκη λαμβάνομεν εδώ σήμερον εν και μόνον, το βιβλίον το υπό το τίτλον «Ο καπετάν Μιχάλης». Εξεδόθη εν Ελλάδι, ετυπώθη εις το τυπογραφείον του Αρ. Μαυρίδη τον Οκτώβριον του 1953, αποτελείται από 483 πυκνοτυπωμένας σελίδας και εκυκλοφόρησεν ευρέως εν Ελλάδι. Εις το βιβλίον αυτό ο συγγραφεύς ως μυθιστορηματογράφος πλάθει φανταστικά πρόσωπα και δι’ αυτών με τέχνην εκχύνει το δηλητήριον, που κρύπτει κάτω από τους οδόντας του ο φαρμακερός αυτός της απιστίας όφις. Ελίσσεται και επιτίθεται αγρίως κατά του Χριστιανι­σμού. Ουδέν δόγμα εξ όσων περιέχει το Σύμβολον της αμωμήτου ημών πίστεως αφήνει άθικτον. Τοεχθρικόν κατά της Ορθοδόξου πίστεως πνεύμα του φαίνεται ποικιλοτρόπως εκδηλούμενον. Προκειμένου μεν περί θεμάτων, που ο συγγραφεύς αγαπά και εκτιμά υπέρ την αξίαν, που έχουν δια την ζωήν, η γραφίς του εκλέγει τας καλυτέρας των λέξεων, συσσωρεύει πλούτον επαινετικών επιθέτων, δια να τα δοξάση και να τα λαμπρύνη, αλλάπροκειμένου περί του υψίστου θέματος, περί της θρησκείας, η γραφίς του αμέσως βυθίζεται εις δηλητήριον, εις πύον, εις βόρβορον και εκλέγει τας χυδαιοτέρας των λέξεων, δια να καθυβρίση και ατιμάση την θρησκείαν των πατέρων του, την θρησκείαν, εις την οποίαν και αυτός εβαπτίσθη.

Εντός αρωμάτων η Κρήτη ως φυσικός κόσμος, αλλ’ εντός βορβόρου η θεότης.Εκ του εσωτερικού του θησαυρού, εκ της διεφθαρμένης καρδίας του και της απίστου διανοίας του, εκ του υποσυνειδήτου, εκ του βυθού της υπάρξεώς του, ως εξ άλλων καταπακτών του άδου, εκπηδούν οι «ήρωές» του, τέρατα που πλάθει η νοσηρά φαντασία του και δι’ αυτών εξωτερικεύεται μεν ο εσωτερικός του κόσμος, αλλ’ αυτός κρύπτεται ως υποβολεύς θεάτρου, που ομιλεί, αλλ’ οι λόγοι του φέρονται δια του στόματος των επί σκηνής δρώντων ηθοποιών.

Εάν τις δι’ όσα μετ’ αναισχυντίας κατά της πίστεως λέγονται ήθελε διαμαρτυρηθή, ο Καζαντζάκης θα έχη πρόχειρον την απάντησιν «Λάθος κάμνετε. Δεν τα λέγω εγώ. Τα λέγουν οι ήρωές μου, τα τέρατά μου (καπετάν Μιχάλης, το Θρασάκι, ο Πολυξίγκης, ο Νουρήμπεης, η Εμινέ, ο Σήφακας…). Όπως ακριβώς συνέβη προ ετών, ότε άλλος τις συγγραφεύς, ομοίου προς τον Καζαντζάκην φυράματος, εκδώσας βιβλίον, χλευάζον τας βάσεις της χριστιανικής ηθικής, και ελεγχθείς απήντησεν ότι δεν τα λέγει αυτός, αλλά… το τέρας, όπερ εννοείται, είχε πλάσει ο ίδιος και το παρουσίαζε σκεπτόμενον, συναισθανόμενον και ενεργούν, ως ο Νίτσε έπλασε τον Ζαρατούστραν του και δι’ αυτού εξωτερικεύεται λέγων «Τάδε λέγει Ζαρατούστρας»… Αυτή είνε η νοοτροπία των απίστων και ανάνδρων συγγραφέων.Δια στόματος τεράτων ομιλούν και διαχέουν τα δηλητήρια και καυχώνται δια την τέχνην των. Αλλά, ω υποκριταί! Διατί κρύπτεσθε όπισθεν προσωπείων; Σας ερωτώμεν: Αυτά που λέγουν τα τέρατά σας τα παραδέχεσθε ή τα αποδοκιμάζετε; Απαντήσατέ μας με εν καθαρόν ναι ή όχι.

   Αλλά δεν είνε ανάγκη να μας απαντήσητε. Διότι η δομή του έργου, η πλοκή, το πνεύμα που διαχέεται εις όλας τας σελίδας δίδουν την απάντησιν. Ουδεμίαν στενοχώριαν δι’ όσα ασεβή λέγουν τα τέρατά σας διακρίνεται. Οι αείμνηστοι ευσεβείς λογοτέχναι Παπαδιαμάντης και Μωραϊτίδης αναφέροντες δηλώσεις απίστων και βλασφήμων, πενθούν και αναστενάζουν, ενώ εσείς; Νομίζει τις ότι ακούει τα χειροκροτήματά σας. Ουδεμία λύπη, ουδεμία σοβαρά απόπειρα, ίνα ανασκευασθούν αι ύβρεις. Τα τέρατά σας, ως λέοντες, βρυχώμενα και εξεμούντα κρουνούς ύβρεων κατά των ιερών και των θείων φαίνονται κυρίαρχα εις το πεδίον της λογοτεχνικής ταύτης μάχης.Ουδαμού παρουσιάζετε τα αντί-τέρατα, που να ενσαρκώνουν τας ουρανίας δυνάμεις και να πολεμούν τα τέρατα της ασεβείας και να τα νικούν κατά κράτος και ούτω να επέρχεται η κάθαρσις, ως εις τας αρχαίας τραγωδίας. Υποκριταί, που κρύπτεσθε μέσα εις τα λογοτεχνικά σας παιγνίδια! Δια μέσου ανθέων συρίζοντες όφεις. «Γεννήματα εχιδνών», πως θα εκφύγητε την οργήν του Κυρίου;

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Λ. Α. 1) Θ πρέπει ν τονίσω δ τι πρχουν κα συγγραφες κάποιων βιβλίων ξειδικευμνων θεμάτων, κα ο συγγραφες κενοι εναι ριστοι οκογενειρχες, κα εσεβες , φιλότιμοι κα ταπεινοί πολίτες μσα στν κοινωνίαν. γνρισα προσωπικ κάποιον π ατος, κα θεωρ τι ΔΕΝ γνώριζε πολλά πργματα γι ναν λογοτχνη ντχριστο, κα ατ τό γνημα του το στοχισε ν τόν ναποθσει ξυψνοντας τον (δυστυχς) στ βιβλίο του, κα χριν ατο (το συνανθρπου μου) τολμ ν κδσω τό παρόν πόνημα, πως φιλοτιμηθε π τήν παροσα νγνωση-νημρωση μου , πιστψει τι σφαλε, κα τόν σπρξει τό φιλότιμο του, λλ κα νθρωπι του ν διορθώσει τ λαθεμένο μφτευμα (πρσωπο ντιχρστου) που προβαλε στ βιβλίο του, καί που πλανεμνα νομίζει τι τόν τιμ. κενος τόν τιμ, λλ τιμώμενος, ς πνεμα ντχριστο, που σκιζεται π τίς θλιβερές ντχριστες συγγραφς του, ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ τι ο δαμονες του πιθυμον ν τόν φρουν δπλα του στήν κόλαση. 2) εκνα ( παραπάνω) χει λλξει (κ το πρωτοτπου). Προστθηκε τό συννεφκι μ τό κεμενο μέσα του, κα β) τς λέξεις (στν πάπυρο-κορδλλα) που τοιμζεται ( τελευταος στ σειρά) ν στεφανώσει τόν οδα εναι ντιπροσωπευτικς πρωταγωνιστής, κα ο μοιοι του πρωταγωνιστές το παρόντος συγγραφικο πονήματος μου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α!

Πλησίαζαν οἱ ἅγιες ἡμέρες τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ Πάσχα, καί σέ μιά γωνιά τῆς ἑλλαδικῆς ἐπικράτειας ἑτοιμαζόντανε ὁ κύριος Ἰωάννης Ὀμολογοθέτης νά πάει στήν ἐκκλησιά του μέ τήν οἰκογένεια του. Ἦταν ὁ ἄνθρωπος ὅπου τοῦ φύλαγε τό μελλον νά θέσει τήν ὁμολογίαν τοῦ λόγου του στό παλαιότερο συγγραφικό ἔργο του˙ νά τήν θέσει διορθώνοντας τόν παλιό χειμώνα, φέρνοντας τόν νέο, τήν ἐλπίδα καί τήν ἄνοιξη στήν καρδιά του καί στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων-ἀναγνωστῶν του. Ἄνοιξη ἔρχεται καί τό Πάσχα τῆς Ἀναστάσεως, καί φυσικά αὐτή ἡ χρονική συγκυρία δέν εἶναι καθόλου τυχαῖα. Ἦταν ὁ ἄνθρωπος ὅπου θά πυροδοτοῦσε πνευματικῶς ὁλόκληρη τήν Κίνα μέ αὐτήν του τήν ὁμολογία-πρόσθεση, ἀλλά καί τήν ὁμολογία διόρθωση. Ὁμολογία Πίστεως ὅπου θά εἶχε μέσα της τήν φλόγα τοῦ Ἁγίου Φωτός. Ἁγίου Φωτός ὅπου βγαίνει κάθε χρόνο θαυματουργικῶς στά Ἱεροσόλυμα ἀπό τόν Θεό, καί δίδεται στόν Ἕλληνα Πατριάρχη. Στόν Ἕλληνα Πατριάρχη! Να!!! κριβς , διότι συμβολίζει καί τήν ἱερή ἀποστολή τῶν λλνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν˙ ερποστολ! ὅπως μεταλαμπαδεύσουν τήν ὀρθή πίστη (ρθοδοξα) σέ ὁλόκληρο τον κόσμο. Ὁμολογία καί διόρθωσή συνάμα, καί θά ἔδιωχνε ἑκατοντάδες λεγεῶνες δαιμονίων μέσα ἀπό τη σελίδα-στφανο ὅπου στρογγυλοκάθισε ὁ ἀντίχριστος λογοτέχνης ὅπου εἶχε προβάλει στό βιβλίο του. Βιβλίο ποῦ τό εἶχαν διαβάσει ἑκατομμύρια ἄνθρωποι, ὄχι μόνον τῆς πολυπληθοῦς ἐκείνης χώρας (Κίνα), ἀλλά καί σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο , καθώς εἶχε μεταφρασθεῖ καί σέ ἄλλες γλῶσσες. Ὁ κύριος Ὀμολογοθέτης ἦταν ἕνας καλός ἄνθρωπος, μέ πλούσια ἐνεργό δημιουργικότητα στήν κοινωνία, ἀπό ὅπου καί ἐάν πέρασε, γι’αὐτό καί τά συγγραφικά του ἔργα εἶχαν μεγάλη πέραση στήν κοινωνία τῶν δημιουργικῶν ἀνθρώπων, τῶν ἀνθρώπων ὅπου ἐπιζητοῦν τήν ἀλήθεια, τόν ἀληθινό ἡρωισμό καί αὐτοθυσία, καί ὅπου ψάχνουν τά μονοπάτια τῆς ἀλήθειας. Φθάνει λοιπόν στήν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ του, ἑνός χωρίου ὅπου ὑπεραγαποῦσε,καί ἔκανε ἐπίσης πολλά ἔργα δημιουργίας ὅσο ἦταν κάποτε δήμαρχος σέ αὐτήν τήν μικρή κοινωνία. Ἦταν θαρρεῖς ἕνας σύγχρονος Αϊ-Γιάννης, ἕνας ἥρωας πρωταγωνιστής τοῦ θρυλικοῦ μυθιστορήματος τοῦ Βίκτωρος Οὐγκώ (ο θλιοι) . Ἕνας σύγχρονος Αϊ-Γιάννης ὅπου τώρα μέσα στήν ἐκκλησία , τήν ὥρα ὅπου ἔλεγε ὁ ἱερεύς τήν ὁμολογία τῆς Πίστεως μας, θαρρεῖς ὅτι καρφώθηκε τό βλέμμα του στή φλόγα τοῦ κεριοῦ, ἑνός κεριοῦ ὅπου ἄναψε στόν ἀγαπημένο του ἅγιο, τον ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο, ὅπου φέρει καί τό ὄνομα του. Ἡ ματιά του ἔσμιξε μέ τή φλόγα στό κερί, καί χάθηκε μέσα της˙ καί τότες ἦταν ὅπου οἱ ἀναμνήσεις τόν μετέφεραν πίσω στό παρελθόν. Θά ἔκοβε τόν γόρδιο δεσμό τῶν μαγισσῶν (τό λάθος στν σελίς το βιβλίο του), καί θά ἀκολουθοῦσε τό μίτο τῆς Ἀριάδνης , τήν ἔξοδο καί τήν ἀπελευθερώση του ἀπό τό φοβερό σπήλαιο τοῦ Μινώταυρου. Θά ἦταν ἡ δική του μικρή Ἀνάσταση, καί αὐτή προμήνυε τήν ἄλλη, ἐκείνη ὅπου περίμενε, τήν μεγάλη Ἀνάσταση τό Μ. Σάββατο. Μά πρῶτα ἀπό ὅλα θά ἔπρεπε νά ἀκολουθήσει τα βήματα του, τά βήματα τοῦ παρελθόντος, νά ξεφυλλίσει πίσω τίς σελίδες τοῦ βιβλίου του, ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκεται τό λάθος του, ὁ δικός του Μινώταυρος ὅπου τόν καλοῦσε ἡ ζωή τώρα γιά νά ἀντιμετωπίσει.


. . . συνεχίζεται

 

 

 

 

 

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.