Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ, ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ! ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΦΟΡΕΣΗ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, XΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓIΣΗ ΤΟ ΜΠΟΪ ΤΟΥ!!!!!

ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ

ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ!

Γραμμένο ἀπὸ τὴν Ἀνδρονίκη Καπλάνογλου

Αὐτὰ εἶναι τα ἀποτελέσματα τῆς μεγάλης του προσπαθείας, τὸ 1995-2000 νὰ παραιτηθῆ ὁ σεβάσμιος ἀγωνιστής ἱεράρχης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, γιὰ νὰ προλάβη νὰ γίνη ἐκεῖνος ἐπίσκοπος, πριν πιάσει το ὅριο ἡλικίας!!!
Διαβᾶστε ἐδῶ:http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=3529
καὶ http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=11

Τί κέρδισε, που ἔγινε δεσπότης; Τ᾽᾽ἀποτελέσματα θὰ τὰ δῆ στὴν ἄλλη ζωή, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀργά.
Οἱ φίλοι του τότε, κατασυκοφαντοῦσαν τὰ τίμια γερατειά τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου Φλωρίνης π. Αὐγουστινου! Τον πίεζαν νὰ παραιτηθῆ μὲ κάθε τρόπο. Τὸν παρουσίαζαν ἀνίκανο νὰ ὑπηρετήση τὴν Μητρόπολή του, ἐνῶ αὐτὸν τὸν παρουσίαζαν ἰδανικὸ καὶ ἄξιον διάδοχο του! Ἕνας ἀπ᾽ αὐτοὺς εἶναι ὁ π. Δανιήλ Ἀεράκης, ποὺ τὸν καλεῖ συχνᾶ στὴν μητρόπολη, για  νὰ κατηχήση τοὺς Φλωρινιῶτες. Ἄλλος φίλος του εἶναι ὁ Σωτήρης Εὐσταθίου, ποὺ διέλυσε τὴν Ἀδελφότητα τοῦ Γέροντος στὴν Ἀθῆνα.

Ἀλήθεια, ἀφοῦ ἔχει φίλους αὐτοὺς τοὺς Ἀθηναίους, μήπως ξέρει, ποιός ἔβαλε τὸ πωλητήριο στὸ οἰκοτροφεῖο τῶν φοιτητριῶν στὴν Παλμηδίου;
Ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ βγάλη λεφτά ξεπουλῶντας τὰ ἰδρύματα τοῦ Γέροντος; Σύντομα θὰ δημοσιεύσουμε ἡχητικά τὴν ὁμιλία τοῦ π. Αὐγουστίνου στα ἐγκαίνεια τῆς Παλαμηδίου τὸ 1959, για νὰ ἀποδείξουμε τὴν παλιανθρωπιά αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ βγάλουν λεφτά ἀπό ξένη ἱερή περιουσία. Τὰ ἱδρύματα τοῦ Γέροντος ἔχουν Καταστατικό καὶ κανείς δὲν μπορεῖ νὰ πουλήση οὔτε πέτρα ἀπ᾽᾽αὐτά.
Ἐπανέρχομαι ὅμως στὸ θέμα και σᾶς λέω κάτι ποὺ προέβλεψε ὁ π. Αὐγουστῖνος: «Τὰ δάκρυα τοῦ Γέροντος ἐπισκόπου», εἶπε, «δὲν θὰ τοὺς βγοῦν σε καλό». Σᾶς γράφω τὸν λόγο αὐτὸ τοῦ Γέροντος ἐπειδή πιστεύω ὅτι γιὰ ὅλους μας ὑπάρχει μετάνοια, ἀρκεῖ νὰ τὸ δείξουμε ἐμπράκτως, πριν φύγουμε ἀπὸ τὴν ζωή. Τα δεσποτικά πανηγύρια και τα συλλείτουργα, που τόσο αγαπάτε, σε τί θα σας ωφελήσουν για την άλλη ζωή;

________________

 

__________

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

π. Θεόκλητε μιλᾶτε τελείως διαφορετικὴ γλωσσα ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστῖνο καὶ διαφέρετε ὅσο ἡ μέρα ἀπὸ τὴν νύκτα! Συγκρινᾶτε την ὁμιλία στὴν Γαλάτεια τὴν δική σας, στὶς 21.8.2016, με τοῦ Γέροντα, για νὰ τὸ διαπιστώσετε. Εἶναι ἀγεφύρωτη διαφορά καὶ ὅμως θέλατε νὰ γίνετε διάδοχός του, χωρὶς νὰ μετρήσετε τὸ ἀνάστημά σας!

—————

——————–

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΤΕΙΑ Ο π. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΔΙΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ἀκοῦστε τον·

Μητροπολίτης Θεόκλητος: Θα εἴμαστε Ορθόδοξοι μέχρι νὰ πεθάνουμε.
Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης: «Είστε Ορθόδοξοι; Επιτρέψατέ μου να αμφιβάλλω…
Στα χρόνια της αποστασίας που ζούμε, δεν ξέρω, ας με θεωρήσετε απαισιόδοξο· Γεννηθήκαμε από γενεά γενεών Ορθοδόξοι και φοβούμαι ότι δεν θα πεθάνουμε Ορθόδοξοι. Σημειώστέ το αυτό….».

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ!!!

Μητροπολίτης Θεόκλητος: Καὶ ἐκείνη που διασφαλίζει τὰ τῆς Ὀρθοδοξίας μας εἶναι η Εκκλησία… «Μὴ παρασύρεστε ἀπὸ καμμιά αἴρεση. Οὔτε καὶ ἀπὸ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι κάνουν ὅτι εἶναι ζηλωταί καὶ καὶ καὶ καὶ… Μόνο ἡ Ἐκκλησία Ἐκκλησία ἔχει τὴν ἀλήθεια. Ἐπομένως μη παρασύρεστε ἀπὸ κανέναν.
Νὰ εἴστε εὐλογημένη κοντὰ στὴν Ἐκκλησία, κοντά στὸν Θεό κοντὰ στὸν π. Αθανάσιο καὶ νὰ ξέρετε πάντοτε ὅτι ἡ Ἐκκλησία –  ἡ μητρόπολη σᾶς σκέπτετε καὶ ἡρθα νὰ σᾶς εὐλογήσω, νὰ σᾶς λειτουργήσω καὶ νὰ σᾶς εὐχηθω χρόνια πολλά καὶ ἡ Παναγία νὰ σᾶς προστατεύει ὅλους σας καὶ σαν ἄτομα καὶ σὰν οἰκογένειες καὶ σαν χωριό καὶ σαν περιοχή καὶ σαν ὁλο τὸ ἔθνος μας, που πραγματικὰ περνοῦμε δύσκολες στιγμές καὶ δύσκολους καιρούς. Καὶ ὄχι μόνο ἡ πατρίδα μας, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, μὲ πολέμους, μὲ διχόνοιες, μὲ διχοστασίες.
Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος ἀπαντᾶ. Ἡχητικά ἐδῶ: https://youtu.be/SlUgQGDqUfE

Σκληρὴ ἀπάντηση τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου: «…Πού είναι, αυτά που λένε μερικοί δεσποτάδες ότι εμείς είμαστε Εκκλησία. Όχι, αγαπητοί μου, μπορεί να μαζευτείτε στην οδό Φιλοθέη όλοι οι δεσποτάδες και ένας καλόγερος να σας διαλύσει… Πότε; Όταν  εσείς εκεί που μαζεύεσθε, στην οδό Φιλοθέη, δεν σκέφτεστε τα μεγάλα και υψηλά και λαμβάνετε αποφάσεις που είναι κόντρα με το Ευαγγέλιο, κόντρα με τα συμφέροντα του λαού, τότε, μπορεί να είστε και 70 και 100 και 200 και 300 και είναι ο ένας εκείνος, -ότι νάναι-, και καλόγερος νάναι· αυτός o καλόγερος που έχει μέσα του τη φωτιά τ” Ουρανού, που έχει Πνεύμα Άγιον, που βαδίζει με τους Πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο ένας θα σας σαρώσει όλους και θα επαναφέρει το σκάφος της Εκκλησίας στην τροχιά του!

Μητροπολίτης Θεόκλητος: «Μὴ παρασύρεστε ἀπὸ καμιά αἴρεση. Οὔτε καὶ ἀπὸ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι κάνουν ὅτι εἶναι ζηλωταί καὶ καὶ καὶ καὶ…
Σᾶς ἐνοχλεῖ δέσποτα, τὸ μικρὸ ποίμνιο, ποὺ ἀνησυχεῖ, θλίβεται καὶ διαμαρτύρεται γιὰ τὴν προδοσία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἀπὸ τὸν Πατριάρχη καὶ ἀπό τοὺς κακούς καὶ δειλοὺς ἐπισκόπους;

Ἀκοῦστε τὴν ἀπάντηση ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστίνου: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=54390#more-54390

Μητροπολίτης Θεοκλητος: Ἐμεῖς θὰ μείνουμε κοντά στὸ Θεό. ὁ ὁποῖος εἶναι Θεός ἀγάπης καὶ ὁμονοίας καὶ τίποτε ἄλλο!!!!!

Δὲν ἀδικεῖται π. Θεόκλητε τον Θεό, ποὺ τοῦ δίνετε δύο μόνο γνωρίσματα «καὶ τίποτε ἄλλο»! Αὐτὸς ὁ λόγος σας εἶναι αἰρετικός. Ἔχετε τόσο μικρὴ ἰδέα γιὰ τὸν Θεό καὶ τόσο μεγάλη γιὰ τὸν ἑαυτό σας, για τοὺς πανηγυρτσίδες ἐπισκόπους τῆς νέας ἐποχῆς καὶ τὸν φίλο σας τὸν αἰρετικὸ πατριάρχη Βαρθολομαῖο,. Δὲν βλέπετε ποὺ μᾶς κλέβει τὴν Πίστη καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν Πανθρησκεία του Ἀντιχρίστου; Τέτοιος διάδοχος τοῦ π. Αὐγουστίνου εἶστε;  Ὁ Θεός δὲν εἶναι μόνο Ἀγάπη καὶ ὁμόνοια, εἶναι και Ἀλήθεια, εἶναι καὶ Δικαιοσύνη, εἶναι καὶ Παντογνώστης, εἶναι και Παντοδύναμος και Δημιουργός, εἶναι και…. Εἶναι καὶ Θεός Ζηλωτής. Πιστεύω ὅτι κάνατε ἐσκεμμένα τὸ λάθος, γιατι τὰ ἄλλα γνωρίσματα τοῦ Θεοῦ τὰ φοβᾶστε!

058837d2ea8c5l

ΓIA ONOMA TOY ΘΕΟΥ

ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

<<Εγώ ειμί Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής>> (Εξ. κ’ 1)!!!

Ομάδα <<Φίλοι του αγίου Κοσμά του Αιτωλού>>
εκπροσωπούμενη από τον Δημήτριο Β. Εμμανουήλ

ΘΕΜΑ: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΜΙΛΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ » ΔΗΘΕΝ ΖΗΛΩΤΩΝ» ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΟΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016!

Αλήθεια ποιοι είναι αυτοί;

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Αφού πρώτα ευχαριστήσουμε όλους όσους με ποικίλους τρόπους στήριξαν και στηρίζουν την ισχνή φωνή μας, προχωρούμε και,
Χαιρετίζουμε τον λόγο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, π. Θεοκλήτου, και απευθύνουμε, κατά τάξη, λόγον αληθείας στην αγάπη σας, μιας και ο Σεβασμιότατος από άμβωνος είπε πως ο Θεός’ «είναι Θεός αγάπης και ομονοίας και τίποτα άλλο»!
Εν πρώτοις, καταθέτουμε τα λόγια του π. Θεοκλήτου, όπως αυτά καταγράφηκαν (σε υπάρχον βίντεο) την ημέρα της Κυριακής 21 Αυγούστου 2016, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γαλάτειας.
Ο Σεβασμιότατος, είπε:
–          Και το τονίζω’ η Εκκλησία είναι σαν τη στάνη, οι κτηνοτρόφοι το καταλαβαίνουν, έχουνε τα ζώα τους και τα βοσκούν την ημέρα και μετά το βράδυ τα κλείνουν μέσα σε μια στάνη, τα προστατεύουν από τους λύκους, και η Εκκλησία είναι η μάνα μας, είναι… την ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός, έχει την Παναγιά, έχει τους αποστόλους, έχει τους αγίους οι οποίοι μας προστατεύουν και όσοι είμεθα μέσα στην Εκκλησία, είμεθα ασφαλής, μην παρασύρεσθε από καμιά αίρεση, ούτε και από άλλους οι οποίοι κάνουν ότι είναι δήθεν ζηλωταί και, και.. και.. και… Μόνον η Εκκλησία έχει την αλήθεια, επομένως μην παρασύρεσθε από κανέναν. Να είστε ευλογημένοι κοντά στην Εκκλησία, κοντά στο Θεό, κοντά στον Πατέρα Αθανάσιο, και να ξέρετε’ πάντοτε η Εκκλησία, η Μητρόπολης, σας σκέπτεται και ήρθα λοιπόν να σας ευλογήσω, να σας λειτουργήσω επειδή δεν μπορώ να ‘ρθω στο πανηγύρι, και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, και η Παναγιά να σας προστατεύει όλους σας και σαν άτομα, και σαν οικογένειες, και σαν χωριά, και σαν χωριό και σαν περιοχή… και σαν όλο το έθνος μας που πραγματικά περνούμε δύσκολες στιγμές και δύσκολους καιρούς… αλλά όχι μόνο η πατρίδα μας αλλά ολόκληρη η ανθρωπότητα, αναστατωμένη με πολέμους, με διχόνοιες, με διχοστασίες… εμείς θα μείνουμε κοντά στο θεό, ο οποίος είναι Θεός αγάπης και ομονοίας και τίποτα άλλο. Λοιπόν αυτά… να μην είναι πολλά… να είστε ευλογημένοι>> [ http://www.eordaia.org/index.php?option=com_content&view ].
Αγαπητοί φίλοι, μετά το πέρας του κηρύγματος, ο Σεβασμιώτατος μας, έκλεισε την ακολουθία με το «Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον και σώσον ημάς», και όπως είναι γνωστό τοις πάσι, η ευχή της απόλυσης επισφραγίσθηκε με το «Αμήν» του χορού των ψαλτών, δηλαδή του λαού, μιας και οι ψάλτες είναι ένα «είδος» αντιπροσώπευσής του!!!
Είναι σίγουρο πως το κήρυγμα του π. Θεοκλήτου (εξαιτίας των λανθασμένων συμπερασμάτων από τους πολιτικούς αναλυτές των θεολογικών ζητημάτων), προκάλεσε ρήγματα στην συνείδηση των πιστών αλλά και έγινε αφορμή για’ «νέου τύπου ορίσματα»!!!
Οι Ζηλωτές! Είναι αλήθεια πως «κατά» μία ιστορική-κοσμική έννοια του όρου, «Οι Ζηλωτές ήταν ένα είδος πολιτικού κόμματος, (13ος-14ος αιώνας), που υπερασπιζόταν τα συμφέροντα των χαμηλών τάξεων (μικροκαλλιεργητών, μικροτεχνιτών, εργατών και ναυτικών) απέναντι στους πλούσιους, τους υπερέχοντες και τους δυνατούς, κ.α..»[ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B7%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%8 ].

Αλήθεια όμως αδελφοί και πατέρες,
<<Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΜΙΛΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ «ΖΗΛΩΤΩΝ» ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΟΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016>>, ή <<Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος μιλά κατά τον «ΔΗΘΕΝ ΖΗΛΩΤΩΝ» από την Γαλάτεια Εορδαίας όπου βρέθηκε την Κυριακή 21 Αυγούστου 2016>>;
Και επαναλαμβάνουμε! <<Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΜΙΛΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ «ΖΗΛΩΤΩΝ» ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ…>>, ή τονίζει το να «Μην παρασύρεσθε από καμιά αίρεση, ούτε και από άλλους οι οποίοι κάνουν ότι είναι δήθεν ζηλωταί»;;;
Αλήθεια, ο Σεβασμιώτατος μίλησε <<Κατά των Ζηλωτών>>, ή κατά των <<Δήθεν ζηλωτών>>; Και εν πρώτοις θα είχαμε άδικο να πούμε ή καλύτερα να αναρωτηθούμε: Ποιοι είναι αυτοί που διασπούν την ενότητα της Μητροπόλεως μας; Οι «Δήθεν ζηλωτές» ή οι «Δήθεν δημοσιογράφοι»…και τα βιαστικά συμπεράσματά τους;
Άραγε όσοι ακούν και βιντεοσκοπούν τα κηρύγματα των Ορθόδοξων Μητροπολιτών μας, έχουν ακούσει ποτέ τη «φωνή του θεού» που λέει στον Μωϋσή και σε όλη φυσικά την Εκκλησία Του: <<Εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής>>!!!
–           <<Ου ποιήσεις σε αυτώ είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης. ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσης αυτοίς, ότι εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής, αποδιδούς αμαρτίας πατέρων επί τέκνα επί τρίτην και τετάρτην γενεάν τοις μισούσί με. και ποιών έλεος εις χιλιάδας τοις αγαπώσί με και τοις φυλάσσουσι τα προστάγματά μου>> (Εξ. κ’ 1-5).
–          Ο προφήτης Ναούμ γράφει ότι ο Θεός είναι «ζηλωτής» (Ναούμ α’ 2), δηλαδή ζηλότυπος.
–          Ο προφήτης Ιεζεκιήλ (λέγει): «Εξαρθήσεται ο ζήλος μου εκ σου» (ις’ 42)….

ΖΗΛΩΤΗΣ! «Δεν πρόκειται (λοιπόν) περί πάθους»!!! ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Αγαπητοί φίλοι, <<Ο ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι δεν πρόκειται περί πάθους, όταν γίνεται λόγος στην Αγία Γραφή περί ζήλου «επί του Θεού, αλλά την άφατον αυτού φιλοστοργίαν ερμηνεύσαι βουλόμενος (ο θείος λόγος), τούτω πολλάκις αποκέχρηται τω ονόματι» (ΕΠΕ 29, 408 εξ). Δηλαδή ο ζήλος του Θεού δεν είναι πάθος, αλλά θέλοντας να δείξει την απερίγραπτη φιλοστοργία του πολλές φορές χρησιμοποιεί το όνομα αυτό, «ζηλωτής».
Θεός ζηλωτής. Ο ερμηνευτής των Γραφών Θεοδώρητος Κύρου σχολιάζει σ’ ένα κείμενό του τι σημαίνει «ο Θεός ζηλωτής» και καταλήγει: «Αγάπης τοίνυν ο ζήλος δηλωτικός» (PG 80, 264). Συμπερασματικώς, καταλήγει ο Θεοδώρητος, ο ζήλος δηλώνει την αγάπη του Θεού… Γι’ αυτόν το ζήλο, γι’ αυτήν την αποκλειστική αγάπη που ζητεί για τον Εαυτό του ο Θεός γράφει και ο προφήτης Ιεζεκιήλ: «Εξαρθήσεται ο ζήλος μου εκ σου» (ις’ 42). Για το πλήθος των αμαρτημάτων σου θα διαλυθεί εντελώς η μεγάλη μου αγάπη (ο ζήλος μου) για σένα και δεν θα σε φροντίζω πλέον. Ήθελε να Τον αγαπούν, αυτοί όμως αγαπούσαν τα είδωλα, κι Εκείνος τελικά τους εγκατέλειψε. Ψυχράνθηκε η αγάπη Του>> [«Ο Σωτήρ», αριθ. 1996 https://www.xfd.gr/%CE%B5%CE%BA% ].

Στο ίδιο Περιοδικό, «Ο Σωτήρ», επίσης βρίσκουμε και την απάντηση στο ερώτημα: <<Γιατί σας αγαπώ με τέτοιο πάθος;>>.
–           Γιατί σας ζηλεύω (λέγει Κύριος!) και θέλω μόνο εμένα να αγαπάτε και μόνο εμένα να εμπιστεύεστε, και να μην τρέχετε να ξεδιψάσετε σε θολές πηγές και σε στεγνές στέρνες; Γιατί δεν θέλω να φύγετε από μένα; Διότι κανείς άλλος εκτός από μένα δεν μπορεί να σας χαρίσει την ευτυχία που ποθείτε. Όλα όσα σας υπόσχονται οι διάφοροι δήθεν σωτήρες είναι ψεύδη και απάτη. Είναι σκιές και όνειρα που διαλύονται αμέσως.
–          Βέβαια πρέπει να δείξετε κι εσείς ανάλογη ανταπόκριση στην αγάπη μου. Εγώ τα θέλω όλα ή τίποτε. Δεν ευχαριστούμαι να μοιράζομαι την αγάπη της καρδιάς σας με άλλους.{ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ;}.

Αδελφοί, είναι αληθινό και ουσιαστικό το κλείσιμο του κηρύγματος του π. Θεοκλήτου, που είπε όχι στους «πολέμους», όχι στις «διχόνοιες» και στις «διχοστασίες»! <<Εμείς- είπε – θα μείνουμε κοντά στο θεό, ο οποίος είναι Θεός αγάπης και ομονοίας και τίποτα άλλο. Λοιπόν αυτά… να μην είναι πολλά (είπε)… να είστε ευλογημένοι>>.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε και εμείς σε μια σύντομη τοποθέτηση, την οποία θεμελιώνουμε σε δυο απλούς λόγους του Αββά Αντωνίου!
–           Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗ: Ο Αββάς Αντώνιος είπε κάποτε:
Εγώ δεν φοβούμαι τον Θεόν, αλλά Τον αγαπώ’ η δε τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβον.

–           ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ: Είπε πάλιν: Είναι μερικοί, που έρεψαν τα σώματά τους στην άσκησι, και επειδή δεν είχαν διάκρισι κατάντησαν μακράν του Θεού>> (ΒΙΒΛΙΟΝ:Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Β. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008, σελ. 160).

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΠΕΡΙ ΑΘΕΟΦΟΒΙΑΣ!
Μια καλή και ουσιαστική είδηση!  Τα λόγια του π. Θεοκλήτου, φανερώνουν το ένα και μοναδικό άκρο που είναι η αίρεση! Το όνομα πάλι «Ζηλωτής», επειδή είναι όνομα του θεού, ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, ακόμα και επίσκοποι!!!
Όσο για τον κίνδυνο που ενέχει ο «καλός ζηλωτισμός» ενάντια στους αιρετικούς του αιώνα μας… ενώνουμε γι’ αυτόν το λόγω την φωνή μας με την φωνή όλων όσων αγωνίζονται κατά της αίρεσης του Οικουμενισμού – τον οποίο πιστά υπηρετεί πλέον ο Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαίος καθώς και οι 10 γνωστοί «Δήθεν»Μητροπολίτες της Εκκλησίας μας – και πάλι, λέμε, με όση δύναμη φωνητική διαθέτουμε ότι:  Ούτε το κ. Βαρθολομαίο φοβόμαστε, ούτε τον π. θεόκλητο, αλλά ούτε και κάποιον άλλο επίσκοπο ή Ιερέα μας, γιατί απλά! τους αγαπούμε. Τον δε θεό! τον φοβούμαστε…μιας και <<τελεία αγάπη (που) έξω βάλει τον φόβον>,(δυστυχώς), δεν έχουμε!
Ζήτω τώρα στην αθεοφοβία μας, και ντροπή μας για την «Δήθεν» Επισκοποφοβία μας. Αμήν
 

 ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.