Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕιναι μικροι για να σβησουν τη μιση ιστορια της Φλωρινας. 2. ΟΙ ΝΑΝΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΓΙΓΑΝΤΑ!!!

Απο το βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Με τή δρᾶσι τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στη Μακεδονία, σελ. 64

Ειναι μικροι για να σβησουν
τη μιση ιστορια της Φλωρινας

Γραμμένο ἀπὸ τὴν Ἀνδρονίκη Καπλάνογλου
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=28459
Ἐδημοσιεύθη στὶς 6/09/2012, 10:25
(Δεν πηραμε καμία απάντηση)

π. Αυγ. Καντιωτης 1943Στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ 100 χρόνια τῆς Φλώρινας, ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς πόλεως μέχρι σήμερα, δὲν ἀναφέρθηκε οὔτε κἂν τὸ ὄνομα τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου! Ο οποῖος ὑπῆρξε:
1. Μητροπολίτης Φλωρίνης, μὲ ὅλη τὴ σημασία τῆς λέξεως, 33 ὁλόκληρα χρόνια.
2. Ποὺ ὤργωσε μὲ τὰ πόδια τὰ χωριὰ τῆς Φλώρινας τὸ 1942, κινδυνεύοντας ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, τὴ Βουλγαρικὴ προπαγάνδα, τὸ κρύο, τὶς νάρκες, τοὺς λύκους, τὶς ἀρκοῦδες… Κηρύττοντας Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα καὶ τονώνοντας τὸ φρόνημα τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων.

3. Ποὺ δούλεψε ὡς ἱεροκήρυκας στὴν πόλι τῆς Φλώρινας τὸ 1943, τὰ δύσκολα χρόνια τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, τότε ποὺ ὠργίαζε ἡ ξένη προπαγάνδα στὴ Φλώρινα καὶ κινδύνευε κανεὶς καὶ τὴ λέξι Ἑλλὰς νὰ πῇ.
4. Πού τό 1947-49 ὡς στρατιωτικὸς ἱερεὺς ἦταν κοντὰ στοὺς στρατιῶτες μας, οι οποῖοι αγωνίζονταν στα σύνορα για τὴν ελευθερία τῆς Πατρίδος. Τότε, κάποιοι, είχαν παππού καταδότη και γιαγιά που έκαιγε την Ελληνική σημαῖα. Ενω ο π. Αυγουστινος ήταν αληθινός πνευματικός πατέρας. Βρισκόταν κοντά στους στρατιῶτες μας, τοὺς έδινε θάρρος, τους συμβούλευε, τοὺς ἐξομολογοῦσε, τοὺς κοινωνοῦσε, τους δυνάμωνε την αγάπη για στο Χριστό και στην πατρίδα. Περιόδευε τα σύνορα, κήρυττε στα χωριά και στην πόλη της Φλωρίνης. Παρηγοροῦσε, έδινε ελπίδα και χαρά στον Ελληνικό λαό.

Τον μεγαλύτερο εὐεργέτη τῆς Μακεδονίας καὶ ἰδιαίτερα τῆς Φλώρινας, ποὺ τὴν ἀνύψωσε ἠθικά, πνευματικά, πατριωτικά, κοινωνικὰ καὶ τὴν ἔκανε γνωστὴ πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ, μὲ τοὺς ἡρωϊκοὺς ἀγῶνες του, τον έβγαλαν από την ιστορία της Φλώρινας, στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ 100 χρόνια της ιστορίας τῆς Φλώρινας!!!
Γιατί το έκανα; Μήπως, γιὰ νὰ μὴ πικράνουν τοὺς φίλους τους Σκοπιανούς, ποὺ ἔχουν πρόσβαση, τα σκοπιανά χορευτικά συγκροτήματα, ἀκόμα καὶ σήμερα, στὸ χωριὸ του πρωτοσυγκέλλου Ἰουστίνου Μπαρδάκα; Ἔτσι βραβεύει τὸ ἀντιχριστιανικὸ σύστημα τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ διαγράφουν τὴν Ἑλληνικὴ ἱστορία· Τοὺς δίνει θέσεις μεγάλες, γιὰ νὰ τὸ ὑπηρετοῦν καλύτερα!
Ὑπ’ ὄψιν ὅτι οἱ Σκοπιανοί, ἀκόμα καὶ σήμερα, πνέουν μένεα ἐναντίον τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, γιατὶ τοὺς χάλασε τὴν προπαγάνδα στὴ Φλώρινα, καὶ τὸν στολίζουν μὲ βαρειὰ κοσμητικὰ ἐπίθετα στὸ διαδίκτυο.
Ἔγινε ἐσκεμμένα ἡ παράλειψι, γιὰ νὰ διαγραφῇ ἡ μισὴ ἱστορία τῆς Φλώρινας, ποὺ δὲν ἀρέσει στοὺς φίλους τῆς Ρεπούση καὶ τῶν μεγάλων καθαρμάτων τῆς παγκοσμιοποίησις. Καὶ ἐκείνη μὲν ἐξυπηρετώντας ξένα κέντρα καὶ ἀνθελληνικὰ συμφέροντα, προσπάθησε νὰ ἐξαφανίσῃ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, ἀλλὰ ἀνέφερε τέλος πάντων ὅ,τι κάτι ἔγινε στὴν παράλια! Ἔκαναν οἱ Ἕλληνες περίπατο στὴν παραλία, ἔγραφε, καὶ «ἔγινε συνωστισμός»! Ἐδῶ ὁ πρωταγωνιστὴς τῶν ἐκδηλώσεων καὶ βασικὸς ὁμιλητὴς, θεώρησε σπουδαῖο γεγονὸς «τὴν ξιφασκία τῆς Φλώρινας» καὶ τὴν ἀνέφερε στὸν λόγο του! Τὴν παρουσία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. ἕνα εὐεργέτου τῆς πόλεως τὴν λησμόνησε! Δὲν ἀνέφερε οὔτε τ᾽ ὄνομα του! Θὰ πρέπῃ νὰ ντρέπεται ὁ ὑπεύθυνος τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν κατάντια του, καὶ θὰ πάρῃ σύντομα τὴν ἀπάντησι ποὺ τοῦ χρειάζεται. Γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ μιλᾶ γιὰ τὰ 100 χρόνια τῆς Φλώρινας (1912-2012) καὶ νὰ μὴ ἀναφέρῃ τὸν Μητροπολίτη ἐκεῖνον ποὺ φύλαγε ἄγρυπνος τὶς Θερμοπύλες τοῦ Βορρᾶ ἐπὶ μισὸν αἰώνα, κάνοντας τὴ Φλώρινα ἀπρόσιτη στοὺς ἐχθρούς της.
Ἂν πάλι ὑπάρχῃ ἡ ἀνικανότητα νὰ γράψουν ἱστορία, ἂς ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὸν Φλωρινιώτικο λαό, ποὺ σχολίασε σκληρὰ αὐτή τους τὴν παράλειψι. Καὶ ἂς ξέρῃ ὅτι:
Ἡ Ἱστορία ἑνὸς τόπου, ποὺ γράφτηκε μὲ θυσίες, μὲ αίματα καὶ δάκρυα δὲν διαγράφεται ἀπὸ τοὺς διοργανωτὰς τῶν πανηγυριῶν, ποὺ προσφέρουν στὸ λαὸ ἄρτους καὶ θεάματα ἢ μᾶλλον μόνο θεάματα καὶ πανηγύρια, ἀφοῦ αυτοί μόνο έχουν γεμάτα τα στομάχια τους και παχαίνουν, αλλά δὲν ἔχουν κάτι πνευματικὸ νὰ προσφέρουν στον λαό. Θὰ πρέπῃ κανεὶς νὰ ἔχῃ μεγάλο θράσος γιὰ νὰ νομίζῃ ὅτι ἔτσι θὰ «ἀποκαντιωτοποιήσῃ» τὴ Φλώρινα!
Ἂς ξέρῃ ὁ διοργανωτὴς τῶν πανηγυριῶν ὅτι δὲν θὰ ἀφήσουμε τὸ θέμα νὰ περάσῃ ἔτσι. Θὰ δώσουμε σύντομα στοιχεῖα γιὰ τὸ μεγάλο ἔργο ποὺ ἔκανε ὁ γίγαντας τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους στὴ Φλώρινα π. Αυγουστῖνος Καντιώτης, ἀρχίζοντας πρῶτα ἀπὸ τα δύσκολα χρόνια τῆς Κατοχῆς.

1. ΕΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ!

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=2864
Ὑπάρχουν πολλὰ σχόλια ἀπὸ Φλωρινιώτικη ἱστοσελίδα, ποὺ ἀντιγράψαμε τότε.

2. ΟΙ ΝΑΝΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΓΙΓΑΝΤΑ!!!

Ἐπανέρχομαι στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ 100χρονα ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς Φλωρίνης 1912- 2012, γιὰ νὰ δώσω ἀπάντησι στὸν πρωταγωνιστὴ τῶν ἐκδηλώσεων Ιουστῖνο Μπαρδάκα·
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=28646.
ἐδημοσιεύθη 1.12.2015 καὶ κάτι σημαντικό:
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=16148
Ἐδημοσιεύθη στὶς 13.10.2010

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.