Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Αύγουστος, 2020

Ο αγιος Κοσμας απεναντι των απιστων

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 23rd, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄- Ἔτος ΙΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 724

Τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
Δευτέρα 24 Αὐγούστου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου

Ο αγιος Κοσμας απεναντι των απιστων

Αγ. ΚοσμαςὉ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἔζησε, ἀγαπητοί μου, σὲ ἐποχὴ δύσκολη. Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν ἐπεκταθῆ· ἡ σημαία τους ἔφτανε ἀπ᾿ τὴ Βιέννη ὣς τὸ Νεῖλο, κι ἀπ᾿ τὴ Βαγδάτη ὣς τὸ Ἀλγέρι. Ἦταν μιὰ ἰσχυρὴ αὐτοκρατορία, ποὺ τὴν ἔτρεμαν μικροὶ καὶ μεγάλοι. Ἰδίως στὴν Ἀλβανία τόσο εἶχαν ἐπιβληθῆ, ὥστε ἀπὸ τὶς 600 χιλιάδες Χριστιανοὺς εἶχαν μείνει μόνο 50 χιλιάδες. Κι αὐτοὶ θὰ ἔσβηναν καὶ θὰ γίνον­ταν Τοῦρκοι, ἂν δὲν παρουσιαζόταν ὁ ἅγιος Κοσμᾶς.
Κήρυττε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς. Ἀλλ᾿ ἀπέναντί του δὲν εἶχε μόνο Χριστιανούς, εἶχε καὶ ἄλ­λους. Πήγαιναν καὶ ὡς κατάσκοποι, γιὰ νὰ πιάσουν κάποια λέξι ἀπὸ τὰ κηρύγματά του καὶ νὰ τὸν κατηγορήσουν στοὺς πασᾶδες.
Ἐκεῖνος πρόσεχε. Καὶ ἔσπερνε τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, καὶ αὐ­τῶν ἀκόμη τῶν Τούρκων. Ἄλλοι μὲν ἀπὸ αὐ­τοὺς τὸν μισοῦσαν, ἄλλοι πάλι τὸν ἄκουγαν ἀπὸ περιέργεια –ἔβλεπες μέσα στὰ ἀ­κρο­ατήριά του νὰ εἶνε κι αὐτοί–, ἄλλοι ὅμως τὸν ἄκουγαν μὲ μεγάλη εὐχαρίστησι. Γιατὶ δὲν ἦ­ταν ὅλοι οἱ Τοῦρκοι κακοί· ὑπῆρχαν καὶ πολλοὶ ποὺ εἶχαν καλὴ καρδιά.
Θὰ ἀναφέρω δυὸ – τρία παραδείγματα. Read more »

Η αποστασια των καιρων μας – Ο Σολομων λεγει μια προφητεια, η οποια πραγματοποιειται επι των ημερων μας. Τι λεει; «Ολη η γη θα ερημωση» και δεν θα υπαρχη ανθρωπος στον κοσμο (βλ. Σ. Σολ. 5,23). Και ποια η αιτια της ερημωσεως; Απαντα ο προφητης·

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 23rd, 2020 | filed Filed under: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ; σελ. 5-12
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Η αποστασια των καιρων μας

«Καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία» (Σ. Σολ. 5,23)

nea epxi

ΟΜΟΙΑΖΟΜΕΝ, ἀγαπητοί μου, μὲ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ πιάνει στὰ χέρια του ἕνα ὄμορφο βιβλίο, κ᾿ ἐπειδὴ δὲν ξέρει γράμματα, τὸ ξεφυλλίζει τὸ ξεφυλλίζει, ἀλλὰ δὲν γνωρίζει τί λέει μέσα.
Εἶδα κάποτε σ᾿ ἕνα βουνὸ ἕναν ἄνθρωπο, ποὺ εἶχε στὰ χέρια του ἕνα βιβλίο καὶ τὸ κοιτοῦσε.
―Μπαρμπα-Γιῶργο, τοῦ λέω, τί λέει τὸ βιβλίο;
―Ποῦ νὰ ξέρω, παιδάκι μου; μοῦ ἀπαντᾷ· κάτι βλέπω μέσα, ἀλλὰ δὲν καταλαβαίνω τίποτα.
Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μ᾿ ἐμᾶς. Ἡ Ἐκκλησία μας, οἱ ἀκολουθίες, ὁ ὄρθρος, ὁ ἑσπερινός, ἡ θεία λειτουργία, εἶνε ἕνα βιβλίο, τὸ ὡραιότερο βιβλίο ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο. Ἀλλὰ πᾶμε στὴν ἐκκλησία καὶ δὲν καταλαβαίνουμε τίποτα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε. Τί συμβαίνει; Ποιά νά ᾿νε ἡ αἰτία; Μήπως εἶνε ἡ γλῶσσα; Ἔ, κατά τι, συντελεῖ καὶ ἡ γλῶσσα. Δὲν εἶνε ὅμως ἡ γλῶσσα. Γνώρισα στὴ ζωή μου τσοπαναραίους καὶ γεωργοὺς καὶ ἀγραμμάτους ἀνθρώπους, ποὺ ξέρανε ἀπ᾿ ἔξω τὸν ἑξάψαλμο· γνώρισα καὶ δικηγόρους καὶ γιατροὺς καὶ μεγάλους ἐπιστήμονας καὶ καθηγητὰς πανεπιστημίου, ποὺ οὔτε τὸ «Πάτερ ἡμῶν» δὲν γνωρίζανε.
Ἄρα λοιπὸν δὲν εἶνε τόσο ἡ δυσκολία τῆς γλώσσης· εἶνε ἡ ἔλλειψις ἀγάπης στὸ Θεό. Δὲν ἔχομε αἰσθανθῆ τὸ μεγαλεῖον αὐτὸ τῆς ποιήσεως, τὸ μεγαλεῖον τῶν ἀκολουθιῶν μας· καὶ οἱ σκέψεις μας καὶ τὰ αἰσθήματά μας εἶνε ξένα πρὸς τὰ μεγαλεῖα τῆς ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Read more »

Αποδοσις Κοιμησεως της Θεοτοκου – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 22nd, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΣΤ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1521

Ἀπόδοσις Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
23 Αὐγούστου
Tοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΘεοτοκοςΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, ἐννέα ἡμέρες ἀπὸ τὴν Κοίμησι τῆς Θεοτόκου, ἡ Ἐκ­κλησία μας τελεῖ τὴν ἀ­πόδοσι τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς. Εἶνε τὰ ἐνιάμερα τῆς Παναγίας. Καὶ ἡ ἡ­μέρα αὐτή, κατὰ τὴν ὁποία ὁλοκληρώνεται ὁ ἑορτασμὸς τῆς Κοιμήσεως, μᾶς δίνει πάλι ἀ­φορμὴ νὰ τιμήσουμε τὸ πρόσωπο τῆς Μητέρας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

* * *

Ἡ Παναγία δὲν εἶνε μιὰ γυναίκα ὅπως οἱ ἄλλες. Ἑκατομμύ­ρια καὶ δισεκατομμύρια γυναῖκες γεννήθηκαν πάνω στὴ γῆ. Ἀλλ᾽ ὅπως τὸ διαμάντι διαφέρει ἀπὸ τὶς πέτρες, ἔτσι καὶ ἡ Παναγία μας διαφέρει ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἄλλες γυ­ναῖκες. Ὑπάρχουν σπουδαῖες γυναῖκες ποὺ γέν­νησαν βασιλιᾶδες, αὐτοκράτορες, στρατη­γούς, σο­φούς. Ἡ Παναγία ὅμως γέννησε ὄ­χι ἁπλῶς ἄνθρωπο, γέννησε αὐτὸν τὸν Θεό. Γι᾽ αὐτὸ δὲν λέγεται Χριστοτόκος· λέγεται Θεοτόκος.
Μὰ τί ἔκανε ἡ Παναγία, θὰ ρωτήσετε, ὥστε ὁ Θεὸς ἀ­πὸ τὰ ἑκατομμύρια τῶν γυναικῶν νὰ διαλέ­ξῃ αὐτὴν νὰ γίνῃ μητέρα του; Εἶχε πολλὲς ἀρετές. Ἀλλὰ οἱ πιὸ μεγάλες ἀ­­ρετές της ἦταν δύο. Ἡ μία εἶνε ἡ ἁ­γνότης καὶ παρθενία· ἦταν κρίνο ἀμόλυν­το, «καθαρω­τέρα λαμπηδό­νων ἡλιακῶν», ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας (Παρακλ. καν.), πιὸ καθαρὴ κι ἀπὸ τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου. Καὶ ἡ ἄλλη μεγάλη ἀρετή της ἦταν ἡ ταπείνωσις· ἦταν ταπεινή.
Σήμερα οἱ ἄνθρωποι εἶνε ὑπερήφανοι. Βλέ­πετε καὶ τὰ μικρὰ παιδάκια; Εἶνε ἀκόμα ἀπονήρευτα, παίζουν χαρούμενα καὶ ξένοιαστα, τὰ θεωροῦμε ἀγγελούδια. Βάλτε τα ὅμως στὴ γραμμή, δέκα – εἴκοσι – τριάντα παιδάκια, καὶ ρω­τῆστε τα· Ποιό ἀπὸ σᾶς εἶνε τὸ καλύτερο παιδί;… Θὰ δῆτε, ὅτι κανένα δὲν θὰ δείξῃ κάποιο ἄλλο· τὸ καθένα θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του πιὸ καλὸ ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ὑπερηφανεύον­ται τὰ παιδιά, ὑπερηφανεύ­ονται οἱ μεγάλοι καὶ μάλιστα οἱ ἄντρες. Ὑπερηφανεύονται ὅμως καὶ οἱ γυναῖκες. Ἄλλες γιὰ τὴν ὀμορφιά τους, ἄλλες γιὰ τὸν ἄντρα τους, ἄλλες γιὰ τὴν καταγωγή τους, ἄλλες γιὰ τὰ παιδιά τους.
Καὶ εἶνε μικρὴ ἁμαρτία ἡ ὑπερηφάνεια; Ἂν σᾶς ρωτήσῃ κανείς, ποιά εἶνε ἡ πιὸ μεγάλη ἁ­μαρτία, τί θ᾽ ἀπαντήσετε; Read more »

Η μακροθυμια του Θεου. Εαν και η τελευταια παρατασι που μας δινει ο Κυριος περασει ακαρπη, να περιμενουμε τὴν δικαια αιωνια τιμωρια

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 22nd, 2020 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΓ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1966

Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου (Ματθ. 18,23-35)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Η μακροθυμια του Θεου

«Κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ πάντα σοι ἀποδώσω» (Ματθ. 18,26)

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥἩ παραβολή, ἀγαπητοί μου, ποὺ περιέχει τὸ εὐαγγέλιο τῆς σημερινῆς Κυριακῆς, εἶνε ἡ γνωστὴ παραβολὴ τοῦ ὀφειλέτου τῶν «μυρίων ταλάντων» (Ματθ. 18,24). Στὴν παραβολὴ αὐτὴ ὁ Κύριος, ὡς ἄριστος ζωγράφος, ζωγραφίζει δύο εἰκόνες. Στὴν πρώτη εἰκόνα βλέ­που­με τὴ φιλανθρωπία καὶ τὴ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ, ἐνῷ στὴν ἄλλη βλέπουμε τὴν ἀσπλαχνία καὶ τὴν ὠ­μότητα τοῦ ἀνθρώπου.
Διδακτι­κές, πολὺ διδακτι­κὲς καὶ οἱ δύο εἰ­κόνες τῆς παραβο­λῆς. Ἀλλὰ ἐμεῖς, ἀφοῦ στὸ σύν­τομο αὐτὸ κήρυ­γμα δὲν μποροῦμε νὰ ἐξ­ετάσουμε καὶ τὶς δύο, θὰ περιοριστοῦμε στὴ μία μόνο. Θὰ ἀρ­κε­σθοῦμε νὰ ῥίξουμε γιὰ λίγο τὰ βλέμματά μας στὴν πρώτη εἰκόνα, γιὰ νὰ θαυμάσουμε σ᾽ αὐτὴν τὴ μακροθυμία καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Read more »

Ξερριζωσε το αγκαθι του μiσους. Αδελφε μου, προσεξε! αν εχης μισος στην καρδια σου, εισαι μακρια απ᾽ το Θεο.

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 21st, 2020 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2315

Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου (Ματθ. 18,23-35)
23 Αὐγούστου 2020
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ξερριζωσε το αγκαθι του μiσους!

«Οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα;» (Ματθ. 18,33)

Μητρ. Φλ. π. Αυγουστ. στην Κλαδοραχη μικρὩραία, ἀγαπητοί μου, ἡ παραβολὴ τοῦ ση­μερινοῦ εὐαγγελίου (βλ. Ματθ. 18,23-35). Δὲν τὴν εἶπε ἄνθρωπος, τὴν εἶπε ὁ Χριστός μας.
Ὑπῆρχε, λέει, ἕνας καλὸς βασιλιᾶς ποὺ εἶ­χε πλού­τη μεγάλα. Δὲν τὰ κράτησε ὅμως μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του, ὅπως κάνουν συνήθως οἱ πλού­σιοι· μοίρασε ἀπὸ αὐτὰ καὶ στοὺς δούλους του. Ἕνα πρᾶγμα μόνο τοὺς ζήτησε· νὰ ἐργασθοῦν μ᾽ αὐτά, νὰ τὰ πολλαπλασιάσουν γιὰ τὸ καλὸ τὸ δικό τους καὶ τῶν ἄλλων.
Μετὰ ἀπὸ καιρὸ ἦρθε ἡ ὥρα ὁ βασιλιᾶς νὰ λογαριαστῇ μαζί τους, νὰ δῇ πῶς χρησι­μοποίησαν τὰ ἀγαθά του. Τοῦ ἔφεραν λοιπὸν καὶ ἕ­να δοῦλο ποὺ εἶχε πάρει «μύρια τάλαντα» (ἔ.ἀ. 18,24), πολὺ μεγάλο ποσό, δὲν ἐργάστηκε ὅμως ὅπως ἔπρεπε καὶ τώρα δὲν εἶχε νὰ ἐπιστρέ­ψῃ τὸ ποσό. Σοῦ ἔχω δώσει τόσα, τοῦ λέει ὁ βασιλιᾶς· τί ἔκανες μ᾽ αὐτά; Μὰ ὁ δοῦλος δὲν εἶ­χε πεντάρα· πῶς νὰ ἐξοφλήσῃ τὸ μεγάλο αὐ­τὸ χρέος; Ἐπειδὴ ὅμως ὁ βασιλιᾶς ἔπρεπε ὁ­πωσδήποτε νὰ εἰσπράξῃ τὰ χρήματά του, διατάζει νὰ πουληθῇ ἡ γυναίκα καὶ τὰ παιδιά του κι ὅ,τι ἄλλο εἶχε γιὰ νὰ σβήσῃ τὸ χρέος.
Περί­εργη φαίνεται σήμερα αὐτὴ ἡ διαταγή· ἀλλὰ τὸν καιρὸ τῆς δουλείας, προτοῦ νὰ ᾽ρθῇ ὁ Χριστὸς στὴ γῆ, εἶχε ὁ δανειστὴς δικαίω­μα νὰ βγάλῃ σὲ πλειστηριασμό, «στὸ σφυρί», ὄχι μό­νο τὰ κτήματα ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκογένεια τοῦ ὀφειλέτου· θεωροῦνταν κι αὐτὰ μέρος τῆς ἰ­διοκτησίας του, ὅπως π.χ. τὰ ζῷα του.
Ἀκούγοντας αὐτὴ τὴ διαταγὴ ὁ δοῦλος συγ­κλονίσθηκε. Νὰ τὰ χάσῃ ὅλα; ἦταν φοβερό. Πέ­φτει στὰ γόνατα, προσκυνάει τὸ βασιλιᾶ καὶ μὲ πόνο καὶ δάκρυα λέει· Πολυχρονεμένε μας, σὲ παρακαλῶ δός μου μιὰ μικρὴ προθεσμία, καὶ ὑπόσχομαι ὅτι θὰ σοῦ ἐπιστρέψω ὅλο τὸ χρέος. Ὁ βασιλιᾶς βλέποντας τὴν ἐλεεινὴ κα­τάστασί του τὸν λυπήθηκε καὶ τὸν ἀφήνει ἐ­λεύθερο χαρίζοντάς του τὸ χρέος. Read more »

ΑΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΡΥΒΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 21st, 2020 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΔΕΝ YΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; ΜΑΣΚΑ ΟΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ; ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;

_______________

____________

Ομιλία ιατρού π. Αντωνίου Στυλιανάκη σχετικά με τις μάσκες στα παιδιά με αφορμή άρθρο παιδιάτρου για την επικινδυνότητα της μάσκας. Απόσπασμα από τα LIVE Synaxaria στις 16-8-2020. Δείτε ολόκληρη την ομιλία (LIVE 22) στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=syXCL…

Η υπερηφανεια, η αλαζονεια, το κοσμικο φρονημα και η σκληροκαρδια των ρασοφορων γεννησε τον οικουμενισμο. Τα επτα δαιμονια τους παρελαμβαν και τους οδηγησαν στα σκοτεινα κυκλωματα της Πανθρησκειας του Αντιχριστου 1) ΠΟΝΗΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ 2) Εχθροι της Ορθοδοξιας οι οικουμενισται

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 20th, 2020 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ»

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

    Εἶπεν ὁ Κύριος·
    «Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει… τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων» (Ματθ. 12, 43-45).

Πονηριὰ τῶν οἰκουμενιστῶν

Παρανομη - συζευξη

Ἀλλὰ τί ἀκούω; Ἕνα ἄλλο παραμύθι. Θὰ ἔρθουν ἡμέρες – καὶ ἦρθαν αὐτὲς οἱ μέρες, ποὺ θὰ ποῦνε· Εὐτυχισμένοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν αὐτιὰγιὰ νὰ ἀκοῦνε καὶ μάτια γιὰ νὰ βλέπουν. Ἄκουσα τὶς ἡμέρες αὐτὲς νὰ λένε·

–Mὰ γιατί τόσο πολὺ ἐπιμένετε. Kαλά, καὶ προτεστάντες καὶ φράγκοι ἀπὸ τὰ 1000 πρά­γματα ποὺ ἔχουν τὰ 990 συμφωνᾶνε, τὰ 10 δὲν συμφωνᾶνε· γιατί εἶστε τόσο σκληροί, γιατί βλέπετε αὐτὰ ποὺ δὲν συμφωνοῦμε καὶ δὲν βλέπετε αὐτὰ ποὺ συμφωνοῦμε; Ἂς παραβλέψουμε αὐτὰ ποὺ δὲν συμφωνοῦμε καὶ ἂς ἑνωθοῦμε, γιὰ νὰ γίνουμε μία ἀδελφότης καὶ «μία ποίμνη εἷς ποιμήν»
Ὁ λογισμὸς αὐτός, ἀδελφοί μου, –σᾶς ἐξομολογοῦμαι δημοσίᾳ– κ᾽ ἐμένα στὴν ἀρχὴ μὲ συνεκλόνισε. Προχθὲς ἐδιάβαζα τὸν Μέγα Ἀθανάσιο καὶ δίδει ἀπάντησι στὸ ἐπιχείρημα αὐτό, ποὺ ἀκούετο καὶ ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀρειανισμοῦ.
Διότι ἔλεγαν εἰς στὸν M. Ἀθανάσιο· Mὰ συμφωνοῦμε· καὶ τὴν βάπτισι παραδεχόμεθα, καὶ τὰ μυστήρια παραδεχόμεθα, καὶ τὰ πάντα παραδεχόμεθα. Ἂς ἑνωθοῦμε λοιπόν, καὶ νὰ παραβλέψουμε τὶς διαφορές.
Tί ἀπαντᾷ ὁ M. Ἀθανάσιος; Ἀκοῦστε τὸ παράδειγμά του καὶ θαυμάσατε τὴν σοφία τοῦ ἀνδρός.
Ἀκοῦστε, λέει, τὴν πονηριὰ ποὺ μᾶς κάνουν. Eἶνε, σὰν νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἔχεις κάποιον ἄρρωστο στὸ σπίτι σου καὶ νὰ πονάῃ, ἐδῶ στὰ στήθη, καὶ νὰ βογγάῃ. Tὰ μάτια του εἶνε ἐν τάξει, τ᾽ αὐτιά του εἶνε ἐν τάξει, ἡ καρδιά του εἶνε ἐν τάξει, τὰ πόδια του εἶνε ἐν τάξει, τὰ χέρια του εἶνε ἐν τάξει, ἀλλὰ ἔχει ἕναν πόνο ἐδῶ στὰ στήθη.
Kαλεῖ τὸ γιατρό, καὶ κάθεται κοντὰ στὸν ἄρρωστο καὶ λέει· Read more »

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟ, ΦΥΛΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ 2. ΔΙΩΞΕΙΣ ΕΝΑΡΕΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 20th, 2020 | filed Filed under: ΔΙΩΓΜΟΙ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟ, ΦΥΛΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

_________________

______________
ΔΙΩΞΕΙΣ ΕΝΑΡΕΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ιερομόναχος Ευφρόσυνος:Ένας Αγιοταφίτης που ομολογεί Χριστό
Τούτον τον πονηρό καιρό, είδαμε να διώκεται ο εν λόγω πατήρ, ο Θεός να τους ελεήσει.

Μόλις χθες πληροφορήθηκα την ξαφνική, δίχως προειδοποίηση,άκυρη νομικά και πνευματικά καθαίρεση μου ως κληρικού και μοναχού ,από την Σύνοδο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Δόξασα και δοξάζω τον άγιο Τριαδικό Θεό και την γλυκιά μας Παναγία,την κυρία Θεοτόκο,γιατί με αξίωσε υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης να διωχθω και μάλιστα την ημέρα του Ευαγγελισμού της Μεταστασεως της.Θελω με κάθε ειλικρίνεια να ενημερώσω τον ορθόδοξο λαό μας, πως ξεκινάει ένας πιο σκληρός διωγμός σε κάθε έναν απλό και πιστό ιερέα, που θα τολμήσει με παρρησία και διάκριση να ομολογήσει την αλήθεια της πίστεως, και να καταγγείλει την πλάνη των αιρετικών και αιρετιζοντων Πατριαρχών και επισκόπων ,που υπηρετούν πιστά τα σχέδια του Οικουμενισμού.Σε λίγες μέρες θα δημοσιευθεί το κείμενο της ταπεινής μου ομολογίας προς τον Πατριάρχη,το οποίο ψευδώς απέκρυψαν,και στο οποίο εξηγώ τους λόγους για τους οποίους δεν μπορώ πια να υπηρετώ ένα τετοιο εκκλησιαστικό κατεστημένο.Απλως θα ήθελα προς όλους τους φίλους των Αγίων Τόπων ,αλλά και σε όλους ,όσοι με γνωρίζουν προσωπικά,να τους πω:Μη σκανδαλισθειτε ο,τι και αν ακούσετε,ο,τι κι αν σας πούνε. Read more »

Π.Ο.Υ.: «ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ» – (Καθαρματα του Αντιχριστου, θα ρθη και η σειρα σας. Ειναι ολα προφητευμενα στην Αγια Γραφη) 2) Μεχρι ποιο σημειο υποτασσομαστε στους αρχοντες; 3) Και τωρα, διατι να επιστρεψωμεν εις τας Ἐκκλησιας; 4) «Αλαλα τα χειλη των ασεβων, των μη προσκυνουντων την Εικονα σου την σεπτη…..»

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 19th, 2020 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ

Π.Ο.Υ.: «ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ»

Μασωνια τεραςΗ Νέα Τάξη Πραγμάτων προσπαθεί να σπείρει τον φόβο στον κόσμο και να περάσει την ιδέα ότι κανείς δεν είναι ασφαλής. Με πρόσχημα την υγεία θέλουν να καταστείλουν το οικογενειακό άσυλο και να εισβάλλουν στον ιδιωτικό χώρο του κάθε ανθρώπου ακόμα και με την υποψία ότι είναι ασθενής. Ο ολοκληρωτισμός ολοένα και προχωρεί , αλλά κατά τα άλλα οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να ψηφίζουν αυτό που θέλουν….

Την συνέχεια: https://orthodoxostypos.gr/%cf%80%ce%bf%c%b5-%cf%83%cf%84/

(Καθάρματα τοῦ Αντιχρίστου, θα ρθῆ και η σειρά σας. Είναι όλα προφητευμένα στην Αγία Γραφή)
090634b9b49e9b3e4c9bc943

Μεχρι ποιο σημειο υποτασσομαστε στους αρχοντες;

 https://tasthyras.wordpress.com/2020/08/18/%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf/#more-18685

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Και τωρα, διατι να επιστρεψωμεν εις τας Εκκλησιας;

Ἀγαπητοὶ Ἱεράρχες

Μετὰ ἀπὸ παλινῳδίες, διενέξεις καὶ ἐντάσεις μεταξύ σας, κάνατε ὑπακοὴ στὴν πολιτεία, ὅπως οἱ ἴδιοι μᾶς εἴπατε, καὶ κλείσατε τοὺς Ναοὺς φοβούμενοι τὴν πανδημία ἀπὸ τὸν κορωνοϊό.

Ἐσεῖς τὶς κλείσατε, γνωρίζετε πολὺ καλὰ πώς, ἂν ἐσεῖς δὲν θέλατε, καμία κυβέρνηση δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐφαρμόσει μία τέτοια ἀπόφαση. Τί καὶ ἂν πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς διαφωνοῦσαν καὶ ἔλεγαν πὼς δὲν πρόκειται νὰ δεχθοῦν κάτι τέτοιο, ἔβγαζαν ἐπαναστατικοὺς λόγους καὶ δήλωναν μάλιστα ἕτοιμοι νὰ συγκρουστοῦν ἂν χρειαστεῖ; Λόγια καὶ μόνο λόγια, τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ γειτονικές μας Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες οὔτε ποὺ διανοήθηκαν νὰ πράξουν κάτι ἀνάλογο. Δὲν ὑπάρχει ἱστορικὸ προηγούμενο, καὶ αὐτή σας ἡ πρωτόγνωρη ἀπόφαση θὰ σᾶς βαραίνει γιὰ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ζωή σας.

Φτάσατε μάλιστα στὸ φαιδρὸ καὶ ταυτόχρονα λυπηρὸ σημεῖο, νὰ ζητήσετε ὡς προϋπόθεση, νὰ κλείσουν καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι λατρευτικοὶ χῶροι.

Δηλαδή, βάλατε τὴν μόνη Ἀληθινὴ πίστη, τὴν Ὀρθοδοξία μας, στὸ ἴδιο τσουβάλι μὲ αἱρέσεις, δόγματα, εἰδωλολατρίες καὶ κάθε ἄλλη θρησκευτικὴ θεώρηση.

Την συνεχεια:

https://orthodoxostypos.gr/%ce%ba%ce%b1%e1%bd%b6-%cf%84%cf%8e%cf%81%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-%ce%bd%b5%ce%bd-%ce%b5%e1%bc%b0%cf%82-%cf%84/

«Αλαλα τα χειλη των ασεβων, των μη προσκυνουντων την Εικονα σου την σεπτη…..»

Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

Read more »

Ο αγιος οσιομαρτυς Δημητριος εκ Σαμαρινης. Τετοιας γενιας ειμαστε απογονοι!!!

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 19th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1854

18.8.2020 Tοῦ Ὁσιομάρτυρος Δημητρίου ἐκ Σαμαρίνης
Ὁμιλία Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

Οσιομαρτυρος Δημητριου εκ Σαμαρινης

Οσιομαρτυς Δημητριος εκ ΣαμαρινηςΣήμερα, ἀγαπητοί μου, κοντὰ στοὺς ἄλ­λους ἁγίους ποὺ τιμᾷ ἡ Ἐκκλησία μας, ἑ­ορτάζει καὶ ἕνας νεομάρτυς, ὁ ὁσιο­μάρ­τυς Δη­μήτριος, ὁ ὁποῖος –κατὰ τὸν βιογράφο του Που­κεβίλλ, πρόξενο τῆς Γαλλίας στὰ Ἰωάν­νινα καὶ αὐτόπτη μάρτυρα– ἦταν μοναχὸς τοῦ τά­γματος τοῦ ἁγίου Βασιλείου καὶ μαρτύρη­σε ἐκεῖ στὶς 18 Αὐγούστου τοῦ 1808. Ὁ ἅ­γιος αὐ­τὸς δηλαδὴ ἔζησε τὰ νεώτερα χρόνια, ὄχι «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ» ποὺ λένε κάποιοι εἰρωνικά· ἔζησε καὶ μαρτύρησε δεκατρία χρόνια πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Καταγόταν ἀπὸ ἕνα ὡ­ραῖο χωριὸ τῆς Πίνδου, τὴν Σαμαρίνα.
Στὰ μέρη αὐτά, τῆς Σαμαρίνας, ἔχει γραφῆ κάποια ἱστορία. Γι᾽ αὐτό, προτοῦ νὰ σᾶς πῶ γιὰ τὸν βίο καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ἂς ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὰ μέρη αὐτά. Στὴν Σαμαρίνα κατὰ τὸ ἔπος τοῦ ᾽40 τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ γενναῖες γυναῖκες τῶν χωριῶν σήκωσαν στὶς πλάτες τους τὰ πυρομα­χικὰ γιὰ τὴ μάχη τῆς Πίνδου. Γι᾽ αὐτὸ εἶπα ὅτι ἡ περι­ο­χὴ ἔχει ἱστορία. Ἂν κανεὶς ἔ­κανε τότε στρατιώτης στὴν Ἀλβανία, θὰ τὸ θυμᾶται.
Ἐκεῖ στὴ Σαμαρίνα ἡ Παναγιὰ σταμάτησε τὶς φάλαγγες τῶν Ἰταλῶν ποὺ κατέβαιναν σὰν ποτάμι πρὸς τὰ κάτω. Ἐκεῖ ἦταν ὁ Δαβάκης. Κοντὰ σὲ μιὰ ἐκκλησιὰ τῆς Παναγιᾶς, ἐκεῖ δόθηκε ἡ μεγάλη μάχη καὶ ἡ Παναγιὰ σταμάτησε τοὺς ἐ­χθρούς, τοὺς ἔσπρωξε πρὸς τὰ πέρα, γιατὶ ἔτσι ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὄχι ἡ παλληκαρωσύνη καὶ ἡ ἀνδρεία μας, ἀλλὰ τὸ χέρι τῆς Παναγιᾶς τοὺς σταμάτησε ἐκεῖ· τὸ πι­στεύουμε, γι᾽ αὐτὸ ψάλλουμε «Τῇ ὑπερμά­χῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια…». Read more »

ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΧΡΙΣΤΑΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΟΙ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 18th, 2020 | filed Filed under: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Aπο το βιβλίο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Β΄, 2008, σελ. 30

Ειστε σημαδεμενοι

ΑΓΩΝΙΣΘἘσεῖς ὅμως εἶστε σεσημασμένοι, εἶστε σημαδεμένοι, ἔχετε τὴν σφραγῖδα τοῦ ἀρνίου. Ὅπου βρίσκονται ζωντανοὶ Χριστιανοί, τοὺς γνωρίζουν ἕναν – ἕνα. Μπορεῖ αὐτοὶ σὲ μιὰ νύχτα νὰ τοὺς πιάσουν ὅλους αὐτούς.
Δὲν λένε ἐδῶ πέρα στὴν πόλι οἱ οἰκουμενισταὶ καὶ οἱ μαρξισταί;· «Tί νὰ κάνουμε; Ἐμεῖς ξέρουμε πολὺ καλὰ τοὺς Χριστιανούς, μὴ μᾶς μιλᾶτε γι’ αὐτούς. Ψόφιοι εἶνε. Ἂν μπορέσουμε νὰ διώξουμε τὸν Καντιώτη, τελείωσε ἡ ὑπόθεσι. Ὅλη ἡ Φλώρινα δική μας εἶνε». Ἔτσι θὰ κάνουν· θὰ χτυπήσουν κατακέφαλα.
Tέτοια διάθεσι ἔχουν. Σφοδρῶς πολεμοῦν τὰ κατηχητικὰ σχολεῖα, τὰς κινήσεις, τοὺς ἱεράρχας ποὺ ἀκόμα στέκονται καὶ ἔχουν ἐπὶ κεφαλῆς ἕναν ἀρχιεπίσκοπο ὁ ὁποῖος εἶνε πειθήνιον ὄργανον τῶν θελήσεών τους.
Ὕστερα ὁ καθένας τὸ σπιτάκι του, τὴν οἰκογένειά του, καὶ τίποτε περισσότερο. Δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν καθόλου τὰ ἄλλα. Εἶνε ἰδιοτελεῖς πλέον οἱ ἄνθρωποι. Τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῦ Ἰούδα κυριαρχοῦν, ἡ ἰδιοτέλεια καὶ τὸ συμφέρον βασιλεύουν.
Tὸ πρωΐ ἦρθαν νὰ μοῦ παραπονεθοῦν γιὰ κάποιον ἱερέα. Θύμωσα καὶ ὠργίστηκα. Κλοπή, κλοπή, κλοπή! Δίνουν οἱ ἄνθρωποι χρήματα γιὰ τὴν ἐκκλησία, καὶ τὰ ἁρπάζει ὁ παπᾶς ὅλα καὶ δὲν ἀφήνει τίποτα στὴν ἐκκλησία. Νέοι Ἰοῦδαι. Πέρα ἀπὸ τὴν παπαδιά τους καὶ τὰ παιδιά τους τίποτε ἄλλο ἱερὸ καὶ ὅσιο δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει. Σπάνιο πρᾶγμα εἶνε οἱ εὐλαβεῖς ἱερεῖς ποὺ εἶνε ἕτοιμοι γιὰ θυσίες.

Δενμεμεληδες Ελληνες και Ελληνιδες, διατι κοιμασθε; Ο ευλογημενος πνευματικος οικος που λεγεται Ορθοδοξος Ελλας, κοποι αιωνων, κινδυνευει να γινη παραναλωμα του πυρος. Εμπρος εις το φρικτον αυτο θεαμα θα μεινετε αδιαφοροι; Καιρος να εγερθητε εκ του πνευματικου ληθαργου… Με πιστιν ακαταβλητον ἀγωνισθητε…

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 18th, 2020 | filed Filed under: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Aπο το βιβλίο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Β΄, 2008, σελ. 31

Δενμεμεληδες Ελληνες και Ελληνιδες, ξυπνηστε!

ξυπνα ιστ

Ἀδελφοί, «ἐσχάτη ὥρα ἐστίν» (Α΄ Ἰωάν. 2,18). Ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν, ὅπου ἀναπαύονται οἱ ἥρωες καὶ οἱ μάρτυρες τῆς φυλῆς μας, ἀκούεται φωνή·
Δενμεμέληδες Ἕλληνες καὶ Ἕλληνίδες, διατί κοιμᾶσθε; Διατί ζῆτε ἀδιάφοροι καὶ ἀναίσθητοι; Ἐὰν πιάσῃ φωτιὰ εἰς τὸ σπίτι σας, δὲν μένετε ἀδιάφοροι, ἀλλὰ σπεύδετε νὰ διασώσετε ὅ,τι προλάβετε ἀπὸ τὴν ὑλικήν σας περιουσίαν. Ἀλλ᾿ ἰδοὺ τώρα μία πυρκαϊὰ ἀπείρως φοβερωτέρα τῆς ὑλικῆς, πυρκαϊὰ ποὺ καθημερινῶς προσλαμβάνει μεγαλυτέρας διαστάσεις καὶ ἐντείνεται καὶ ἐπεκτείνεται σφοδρότατα καὶ ἀπειλεῖ ἠθικῶς καὶ θρησκευτικῶς νὰ πυρπολήσῃ τὸ πᾶν. Ὁ εὐλογημένος αὐτὸς πνευματικὸς οἶκος ποὺ λέγεται ὀρθόδοξος Ἑλλάς, κόποι αἰώνων, κινδυνεύει νὰ γίνῃ παρανάλωμα τοῦ πυρός.
Ἐμπρὸς εἰς τὸ φρικτὸν αὐτὸ θέαμα θὰ μείνετε ἀδιάφοροι; Δὲν πρέπει νὰ μείνετε ἀδιάφοροι. Καιρὸς νὰ ἐγερθῆτε ἐκ τοῦ πνευματικοῦ ληθάργου, νὰ ἐξεγερθῆτε καὶ νὰ πολεμήσετε μὲ τὰ νόμιμα μέσα ποὺ παρέχει τὸ φιλελεύθερον καὶ δημοκρατικὸν πολίτευμα τῆς πατρίδος, μὲ τὴν φωνήν σας. Μὲ πίστιν ἀκατάβλητον ἀγωνισθῆτε, ἀγωνισθῆτε μὲ ἐπιμονὴν καὶ μὲ σύστημα. Καὶ τότε νὰ εἶσθε βέβαιοι, ὅτι οἱ δαίμονες τῆς κολάσεως, ὁποιονδήποτε χρῶμα καὶ ἂν ἔχουν, θὰ ἐξαφανισθοῦν, καὶ ἡ Ἑλλὰς θὰ παραμείνη χώρα Ὀρθοδοξίας.

TON KAΛΟ ΠΟΙΜΕΝΑ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΤΡΙΟ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 2) ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ Β΄

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 17th, 2020 | filed Filed under: ΑΞΙΟΙ & ΑΝΑΞΙΟΙ

TON KAΛΟ ΠΟΙΜΕΝΑ ΘΑ ΥΠΑΚΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΤΡΙΟ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Απόσπασμα ομιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

____________________________________

_______________________________

ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ Β΄

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων.

Γιατὶ οἱ σημερινοὶ ποιμένες φτάνουν στὴν κατάστασι νὰ ἀπαιτοῦν ὑπακοή ἐνῷ δὲν ἔχουν βιωματικὴ σχέσι καὶ ἐμπειρία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ παράλληλα γιατὶ τὸ πλήρωμα τοὺς ἀκολουθεῖ ἀπροϋπόθετα. Read more »

Δημοσιευουμε δυο αρθρα για τον ευλαβη ιερεα απο την Καλυμνο, που οδηγηθηκε στο αυτοφωρο στην Κω, επειδη προετρεπε τους πιστους να μη φορουν μασκα στην εκκλησια. Οριστηκε δικασιμος στις 8 Οκτωβριου. Μετα το αυτοφωρο εστειλε μηνυμα στους πιστους: «Κρατατε τη Πιστη του Χριστου μας γερα!!!… Αν τωρα δεν ΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ το Χριστο πως θα τον ομολογησουμε στα χρονια του Αντιχριστου;;;».

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 17th, 2020 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΑΞΙΟΙ & ΑΝΑΞΙΟΙ

Ευλαβεις ιερεις κρατουν θερμοπυλες

Μόλις δυναμώσουν οἱ δικτάτΚαταδοτης ιντ.ορες τοῦ κορωνοϊου, ὁποιοι καὶ ἐὰν εἶναι, χορτάτοι ἤ πεινασμένοι, θὰ ἀπαγορεύεται ἡ δημοσίευση τέτοιων εἰδήσεων, ποὺ δείχνουν τὸ μεγαλεῖο τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΨΥΧΗΣ

Ο 50χρονος παπάς μάλιστα προσήχθη, ύστερα από καταγγελία πολίτη που είδε την ανάρτηση. Μάλιστα σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Ο ιερέας βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε δικάσιμος για τις 8 Οκτωβρίου 2020.

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΟ … ΑΥΤΟΦΩΡΟ…

Για Ομολογία Πίστεως στο Χριστό και τη Κυρία Θεοτόκο, με συνέλαβαν αυτοφωρο, στην Αστυνομία.

Αύριο το πρωί θα με πάνε αυτοφωρο στη Κω.
Η Παναγιά η Χρυσοχερια δεν θα λειτουργήσει!!! Την αγάπη μου, αδέρφια μου!!! Κρατάτε τη Πίστη του Χριστού μας!!! Οι Ναοί μας είναι Αγιασμένοι, δεν κινδυνεύουμε από ασθένειες!!! Υπάρχει τόση χάρη και ευλογία στους Ναούς μας, που ακόμα και η σκόνη είναι Αγιασμένη!!!
Χαίρομαι, που επέτρεψε η Κυρία Θεοτόκος, να με συλλάβουν, για να ομολογήσω ακριβώς αυτή την αλήθεια, ότι οι Ναοί μας είναι Αγιασμένοι και μας δίνουν ζωή και σωτηρία!!! Μη φοβάστε, τίποτα, μόνο το Θεό να φοβάστε.
Αν τώρα δεν ΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ το Χριστό πως θα ομολογήσουμε στα χρόνια του Αντίχριστου ;;;
ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΓΕΡΑ…
Ολο το ἄρθρο ἐδω & ἡ κληση γιὰ τὸ αὐτόφορο:

https://shmantikanea.blogspot.com/2020/08/blog-post_79.html

4219881Καλυμνος: Συνεληφθη ιερεας

που καλούσε τους πιστούς μέσω Facebook να μην φοράνε μάσκες!

Με ανάρτηση στο Facebook ιερέας στην Κάλυμνο κάλεσε τους πιστούς να μην φορέσουν μάσκες ανήμερα της μεγάλης γιορτής του Δεκαπενταύγουστου. Η καταγγελία πολίτη.
Στην επ΄αυτοφώρο σύλληψή ιερέα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κάλυμνο, μετά από καταγγελία πολίτη, που ανέφερε πως ο ιερέας μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Facebook ζητούσε από τους πολίτες να μην φοράνε μάσκες για τον κορωνοϊο.
Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του ανέφερε, Read more »

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥΣ, ΜΑΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ! (βιντεο) 2) Η ΜΑΣΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 16th, 2020 | filed Filed under: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ, ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥΣ, ΜΑΣ ΚΛΕΙΣΑΝΕ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ! (βιντεο)

https://youtu.be/9Px9AuCBs4c

Ο π. Βασίλειος Βολουδάκης απαντα σε ερωτήματα ακροατών για τα έκτακτα γεγονότα. (17/3/2020)

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Η ΜΑΣΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ! ΑΣ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ! ΑΣ ΣΤΟΧΑΣΘΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΣΟΒΑΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

_______Η μάσκα χωρίς αμφιβολία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο! Αιώνες τώρα έχει καθιερωθεί στην καθημερινή ζωή ως ένα επαγγελματικό προφυλακτικό εργαλείο! ΑΠΑΓ. ΕΚΚΛΗΣ.Επί παραδείγματι η μάσκα είναι καθιερωμένη στο χειρουργείο! Οι ιατροί, καθώς και οι νοσηλευτές, φορούν απαραιτήτως τη γνωστή χειρουργική μάσκα!
_______Χρησιμοποιείται επίσης και σε διάφορα ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπου η μάσκα είναι υποχρεωτική.
________Στις ημέρες μας όμως οι Κυβερνώντες την Ελλάδα κατόρθωσαν το …ακατόρθωτο! Επέβαλαν τη χρήση της μάσκας ακόμη και μέσα στο σπίτι μας! Μας υποχρεώνουν να φοράμε τη μάσκα ακόμη και μέσα στο σπίτι του Θεού! Άρα η επιμονή αυτή φανερώνει τον παραλογισμό των Κυβερνώντων, οι οποίοι ενεργούν με τότο πείσμα, διότι ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΉΣΕΩΣ!
________Έτσι, λοιπόν, επέβαλαν τη χρήση της μάσκας και μέσα στον Οίκο του Θεού! Πλήν όμως η χρήση της μάσκας στην κρυφή της διάσταση αποβλέπει στον κλονισμό της πίστεως προς τον αληθινό Θεό! Διότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη μάσκα οπουδήποτε αλλού, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! Διότι μέσα στο σπίτι του Θεού, όχι μόνον δεν κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον οιονδήποτε ιό, αλλ΄ αντιθέτως πηγαίνουμε εκεί ικετεύουμε τον Θεό καί τους Αγίους μας ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ!…

Την συνεχεια:

http://mkka.blogspot.com/2020/08/blog-post_13.html