Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ’ Category

ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ

author Posted by: admin on date Σεπ 15th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Συνέχεια σελ. 27-28, του βιβλίου «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981
του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Αδιαφορία των υπευθύνων

τηλεορ.Βελτίωσιν της καταστάσεως ως προς την τηλεόρασιν δεν πρέπει να περιμένωμεν, διότι διαρκώς ο κόσμος βυθίζεται εις διαφθοράν και το ηθικόν αισθητήριον διαρκώς μειούται και αμβλύνεται και ο λαός μας, στερούμενος γενναίας εκκλησιαστικής ηγεσίας, δεν διαμαρτύρεται καθʼ ον τρόπον θα έδει να διαμαρτυρηθή. Υπεύθυνοι δε είνε και οι γονείς, διότι πολλοί εξ αυτών, δια να απαλλαγούν των ενοχλήσεων που προκαλούν τα ζωηρά και ανήσυχα παιδιά, εύρον τρόπον απαλλαγής να ανοίγουν την τηλεόρασιν. Αλλά οι γονείς αυτοί κακουργούν. Προτιμότερον ήτο να ποτίσουν τα παιδιά των με ναρκωτικόν και να κοιμώνται, παρά να συνδέουν το καλώδιον της τηλεοράσεως των με την πρίζαν.

Αλλʼ υπεύθυνοι ακόμη είνε και οι διδάσκαλοι και καθηγηταί… Αυτοί θα έπρεπεν, όπως ο καλός εκπαιδευτικός κ. Βολτής που αναφέραμεν ανωτέρω, να κάνουν έρευναν. Θα διεπίστωνον τότε ότι η επί ώρας ολοκλήρους παρακολούθησις των εκπομπών της τηλεοράσεως είνε η κυριωτέρα αιτία της καθυστερήσεως πολλών μαθητών.

Αξιότιμοι κ.κ. διδάσκαλοι και καθηγηταί! Η τηλεόρασις σας έχει σχεδόν καταργήσει. Αυτή είνε το νέον σχολείον. Οι ηθοποιοί, οι γκάγκστερς, οι κλέπται, οι διαρρήκται, οι δολοφόνοι, που προβάλλονται από τηλεοράσεως, αυτοί είνε οι προσφιλείς διδάσκαλοι των μαθητών σας. Και όταν σεις διδάσκετε από της έδρας, οι μαθηταί δεν σας προσέχουν, διότι η ζωηρά φαντασία των στρέφεται διαρκώς προς τα πρόσωπα αυτά. Βλέποντες και διαπιστώνοντες την τεραστίαν φθοράν, την οποίαν επιφέρει εις τα πνεύματα των μαθητών σας η τηλεόρασις, ως αυτή λειτουργεί σήμερον, θα έπρεπε να επαναστατήσετε, θα έπρεπε να κάνετε απεργίαν, αγίαν απεργίαν, με μοναδικόν αίτημα την κάθαρσιν της τηλεοράσεως εκ τοιούτων εκπομπών. Εις το αίτημα σας αυτό θα συμπαρίστατο όλος ο ευσεβής ελληνικός λαός.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΨΕΥΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

author Posted by: admin on date Σεπ 6th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ σελ. 21-24

Μία συνέντευξις

p. Augoust. 2000 istΟ πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοβιολογίας κ. Δρακουλίδης εις συνέντευξιν του ανέφερε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αλλʼ ας ακούσωμεν τι λέγει επί λέξει ο ίδιος˙

«Κάθε τόσο μᾶς ἔρχονται οἱ στατιστικὲς καταγραφὲς ἀπὸ τὴν Ἀμερική, 6.000 ἐγκληματικὲς πράξεις ἔδειξε σʼ ἕνα χρόνο ἡ ἀμερικανικὴ τηλεόραση. Ἀλλὰ καὶ ἡ δική μας συναγωνίζεται, ἀντάξια σὲ φόνους, ληστεῖες, βιασμοὺς κ.τ.λ. Σύμφωνα μὲ τὰ συμπεράσματα σχετικῆς ἔρευνας ποὺ ἔγινε ἀπὸ ὁμάδα ἐπιστημόνων τῆς Παιδιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τὰ παιδιὰ στὴν Ἀθήνα βλέπουν 4.000 ἐγκληματικές πράξεις τὸ χρόνο, μʼ αἱματοκυλίσματα, γρονθοκοπήματα, διαρρήξεις, δολοφονίες καὶ καταστροφές. Τὸ ὅτι μάλιστα τὸ ἕνα κανάλι συναγωνίζεται τὸ ἄλλο σὲ ἐγκληματικὲς πράξεις, δίνει μία ὁλοκληρωμένη εντύπωση τοῦ περιβαλλοντικοῦ κόσμου καὶ ἕνα ὀλέθριο παράδειγμα γιὰ μίμηση ἤ τρομοκρατία. Μπορεῖ καὶ νὰ αὐτοκτονήσουν.

Ἀλλά καὶ γιὰ τὶς συνέπειες ὑπάρχουν ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα καθημερινά. Ἡ αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας ἐνηλίκων, ὅπως καὶ τῶν ἀνηλίκων, ὁφείλεται στὴν ἐπίδραση τους ἀπό τὴν τηλεόραση, ποὺ ἐξοικειώνει τοὺς θεατές μὲ τὸ ἔγκλημα. Κυρίως στὶςμικροπαιδικέςἡλικίες ἡ ἐπίδραση τῆς ΤΙ-ΒΙ εἶναι ὀλέθρια. Στὶς ἡλικίες αὐτές ὁ μιμητισμὸς ξεπερνάει κάθε ὅριο. Μπορεῖ δηλαδὴ καὶ νὰ αὐτοκτονήση ἕνα παιδὶ ἀπὸ μίμηση. Σᾶς ἀναφέρω ἕνα συγκεκριμένο παράδειγμα ἀπὸ μία εἴδηση, ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς ἑλληνικὲς ἐφημερίδες τῆς 11 Αὐγούστου 1973, ὅτι παιδὶ ἡλικίας 8 χρόνων ἀπαγχονίσθηκε μιμούμενο παρόμοια σκηνὴ ποὺ εἶδε στὴν τηλεόραση…

Ἀλλʼ οἱ ἐκδηλώσεις εἶναι πολλὲς καὶ οἱ συνέπειες ἀτελείωτες. Ἄλλο παράδειγμα: Δύο ἀδελφάκια, 8 καὶ 10 χρόνων, παρακολουθοῦν τηλεόραση μὴ ἔχοντας τὶ ἄλλο νὰ κάνουν τὴν ὥρα ποὺ λείπουν οἱ γονεῖς τους ποὺ τοὺς ἀπαγόρευσαν νὰ κατέβουν στὴν αὐλὴ νὰ παίξουν. Στὴν ὀθόνη ἕνας ἄντρας ἀγκαλιάζει μιὰ γυναῖκα καὶ τὴν φιλάει. Τὸ μεγάλο παιδὶ σηκώνεται νὰ φύγη λέγοντας: “Σαχλαμάρες”. Ὁ μικρὸς ὅμως τοῦ λέει: “Κάτσε νὰ δοῦμε. Μπορεῖ καὶ νὰ τὴ σκοτώση”. Κι ἄν τύχη καὶ δὲν περάση κάτι τὸ ἐγκληματικὸ ἀπὸ τὴ σκέψη τοῦ παιδιοῦ, ἡ Ε.Ρ.Τ. θὰ φροντίση ἐνημερωτικά. Τώρα τελευταῖα διάβασα σʼ ἐφημερίδα μία καταγγελία, ὅτι στὶς 8,15΄ τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς 16 Μαρτίου 1977 τὸ ἐθνικὸ πρόγραμμα μετέδωσε τὸν ἀκόλουθο διάλογο μʼ ἕνα παιδάκι: “Ἄν μποροῦσες νὰ στείλης ἕνα γράμμα στὸ Θεό, τὶ θὰ τοῦ ζητοῦσες;” “Θὰ τοῦ ζητοῦσα ἕνα κανόνι… Ἄ, ὄχι, ἕνα τάνκ. Θʼ ἀνέβαινα ἐπάνω καὶ θὰ σκότωνα ἀνθρώπους”.

Δὲν χρειάζεται ὅμως ἡ δυνατότητα νὰ στείλη γράμμα στὸ Θεό. Φτάνει νὰ παρακολουθήση τὴν τηλεόραση. Ἡ στατιστική μας πληροφορεῖ, ὅτι κατὰ μέσο ὅρο τὰ παιδιὰ 3-12 ἐτῶν παρακολουθοῦν τηλεόραση μιάμιση ὥρα τὴν ἡμέρα, καὶ τὰ παιδιὰ 13-19 ἐτῶν δυόμιση ὥρες, βλέποντας σκηνὲς βίας κάθε δέκα λεπτά, καὶ μία σκηνὴ φόνου κάθε ὥρα.

Οἱ συνέπειες ἀπὸ τὶς βιαιοπραγίες ποὺ παρουσιάζει ἡ τηλεόραση εἶναι βασικὰ δύο γιὰ τὴν παιδικὴ ἡλικία: Ἤ τρομοκρατοῦνται κατὰ τρόπο ποὺ νὰ γίνουν ἄτομα φοβικὰ σʼ ὅλη τους τὴ ζωή, καταφεύγοντας σὲ ψυχολόγους καὶ ψυχιάτρους, ἤ ἐπιδίδονται σὲ πράξεις ἐγκληματικές μόνα τους ἤ μὲ ὁμάδα, πολλὲς φορὲς ὰπὸ μίμηση, περιέργεια ἤ διασκέδαση. Τὶς τελευταῖες αὐτὲς περιπτώσεις τὶς μαθαίνουμε κάθε τόσο ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες. Παραθέτω γιὰ παράδειγμα μία τέτοια εἴδηση: “Στὸ Γκέντερ τῆς Δυτ. Γερμανίας δυὸ ἀνήλικα κοριτσάκια στραγγάλισαν ἕνα ἀγόρι ἑφτὰ χρονών, ἀπὸ περιέργεια γιὰ νὰ δοῦν πῶς ξεψυχάει. Τὴν ἀπόφασή τους πῆραν ἐσπευσμένα ἀπὸ ἕνα φίλμ στὴν τηλεόραση” (ἐφημερίδες τῆς 10 Σεπτ. 1975).

Ἡ ΤΙ-ΒΙ σὰν μέσο ἐνημερώσεως φροντίζει καὶ τὴν προετοιμασία τῶν νέων σὲ σεξουαλικές βιαιοπραγίες. Μὲ τὶς ταινίες “Λιποτάκτης” καὶ “Καυτὴ ἐκδίκηση” ἔδωκε ἀρκετὰ μαθήματα σεξουαλικῶν διαστροφῶν, χειρουργικῶν εὐνουχισμῶν κ.λ.π.».

Αλλά και ο καθηγητής κ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, αναπτύσσων το θέμα «Ἡ τηλεόρασις καὶ τὸ εὐαίσθητο ἤ νευρικό παιδί» εις το Ζ΄ Παιδιατρικόν Συμπόσιον Θεσσαλονίκης, ομιλεί ιδιαιτέρως περί της επιδράσεως της τηλεοράσεως εις τα ευαίσθητα ή νευρικά παιδιά. «Ἄν δεχθοῦμε – λέγει – σὰν πιθανὸ τὸ ποσοστὸ 3-6% (ἀφοῦ τὰ παιδιὰ ἡλικίας 3-7 ἐτῶν εἶναι στὴν χώρα μας περίπου 708.540), τα νευρικά ή ευαίσθητα παιδιά πρέπει νὰ εἶναι μεταξὺ 21.250 καὶ 42.500. Τὸ χαμηλὸ ὅριο ἀντιστάσεως δημιουργεῖ ἕντονα συναισθήματα καὶ ἄλλες ἐσωτερικὲς ἀντιδράσεις ὁμοίου τύπου, ποὺ εἶναι ὑποκειμενικὲς καὶ διαφέρουν ἀπὸ παιδὶ σὲ παιδί».

ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΛΕΘΡΟΥ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

author Posted by: admin on date Σεπ 3rd, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981, σελ 20-21

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

θ) Πρόξενος ολέθρου

Κλειστε τις τηλεορασεις ιστΚαι τώρα ερχόμεθα να ομιλήσωμεν δια μεγαλυτέρας ακόμη συμφοράς, τας οποίας επιφέρει η τηλεόρασις με το περιεχόμενον της. Διότι τι είνε, ως επί το πλείστον, το περιεχόμενον της τηλεοράσεως; Ένας μετεκπαιδευόμενος διδάσκαλος, ο κ. Αναστάσιος Βολτής, είχε την υπομονήν να κάνη έρευναν ως προς την επίδρασιν της τηλεοράσεως επί της παιδικής ψυχής. Εις την έρευναν έλαβον μέρος 500 μαθηταί και μαθήτριαι της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού, ηλικίας 11-12 ετών. Τρομακτικαί ήσαν αι διαπιστώσεις. Από τα 500 παιδιά, εις τα οποία απηυθύνθησαν διάφορα ερωτήματα σχετικά με την τηλεόρασιν, ένα μόνον κοριτσάκι είπεν, ότι δεν βλέπει τηλεόρασιν. Τα άλλα δεν «ξεκολλούν» από την τηλεόρασιν! Παρακολουθούν 5-6 ώρας την ημέραν τηλεόρασιν, όλα σχεδόν τα προγράμματα, ιδία τα νυκτερινά. Εις τα προγράμματα, τα οποία παρακολουθούν, συμπεριλαμβάνονται· 1) φόνοι εκ προθέσεως, 2) φόνοι εξ αμελείας, 3) ληστείαι και φόνοι, 4) απόπειραι βιασμού, 5) απαγωγαί, 6) ανήθικοι επιθέσεις, 7) κλοπαί, 8) αυτοκτονίαι, 9) εκβιασμοί, και 10) ερωτικά δράματα. Αυτά τα προγράμματα κατά μεγάλην πλειονοψηφίαν παρακολουθούν οι μαθηταί και αι μαθήτριαι του Δημοτικού Σχολείου. Μόνον μία ελαχίστη μειονοψηφία (12-15 παιδιά) παρακολουθεί εκπαιδευτικάς εκπομπάς.

Εάν δε ληφθή υπʼ όψιν, ότι εις την ηλικίαν αυτήν επικρατεί ο μιμητισμός, και ότι το παιδί ό,τι ακούει και βλέπει, ακρίτως θέλει να το μιμηθή και να γίνη ο ήρωας των σκηνών, δύναται να φαντασθή κανείς πόσον φοβερά είνε τα αποτελέσματα των εκπομπών της τηλεοράσεως εις τας ψυχάς των παιδιών. Άπειροι είνε αι κακοήθεις πράξεις, εις τας οποίας προβαίνουν τα παιδιά υπό την επίδρασιν της τηλεοράσεως. Δεν έρχονται όλα εις το φως της δημοσιότητος. Καλύπτονται κάτω από τον πέπλον μυστικών οικογενειακών δραμάτων, τα οποία οι ταλαίπωροι γονείς δεν τολμούν νʼ αποκαλύψουν. Αλλά κάποτε έρχονται εις την επιφάνειαν μερικά από τα δράματα αυτά και συγκλονίζουν προς στιγμήν την κοινήν γνώμην.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

η) ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

author Posted by: admin on date Αυγ 11th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ σελ. 17-20

 

η) Βλαβερά η επίδρασις

«Κλειστε τις τηλεορασεις»Εις τας μαρτυρίας αυτάς και ημείς στηριζόμενοι, λέγομεν ότι η τηλεόρασις, ως λειτουργεί σήμερον, είνε μέγας διαφθορεύς της συγχρόνου κοινωνίας, η δε βλαβερά επίδρασις της είνε ανυπολόγιστος. Αναφέρομεν τας κυριωτέρας ζημίας που προκαλεί εις όλους, αλλʼ ιδιαιτέρως εις τας παιδικάς και νεανικάς ψυχάς, την μεγαλυτέραν πελατείαν των τηλεοράσεων.

Η τηλεόρασις τείνει να καταργήση τα παιγνίδια των μικρών. Τα παιδικά παιγνίδια, ως ομολογούν διάσημοι παιδαγωγοί, παίζουν σπουδαίον ρόλον εις την διανοητικήν και ηθικήν ακόμη ανάπτυξιν των παιδιών. Είνε δε εν ταυτώ και καθρέπτης του ψυχικού κόσμου, των κλίσεων και των ροπών των μικρών. Εις τα παιγνίδια φαίνονται αι κακαί ή καλαί ιδιότητες των παιδιών και ο παρακολουθών παιδαγωγός δύναται να συναγάγη ορθάς κρίσεις και συμπεράσματα περί των ατομικών διαφορών. Είπατε μας εις ποια παιγνίδια αρέσκεται ο μικρός, δια να σας είπωμεν ποιον θα είνε το επάγγελμα που θα εκλέξη και ποιον το μέλλον του. Εννοείται ότι εις τα παιγνίδια χρειάζεται ιδιάζουσα προσοχή. Αλλʼ εδώ δεν θέλομεν να ομιλήσωμεν περί της παιδαγωγικής αξίας, την οποίαν έχουν τα παιγνίδια και πως πρέπει αυτά να διεξάγωνται, αλλά θέλομεν να τονίσωμεν ότι κάτω από την ολεθρίαν επίδρασιν της τηλεοράσεως η φυσική επιθυμία να παίζη το παιδί και να ασκή τας σωματικάς και διανοητικάς του δυνάμεις ατονεί και εξαφανίζεται, διότι το παιδί προτιμά να κάθεται ώρας πολλάς ενώπιον της τηλεοράσεως και να μη θέλη να κινηθή καθόλου. Γίνεται έτσι μία ανενέργητος αδρανής μάζα.

Άλλοτε τα παιδιά ήσαν πρόθυμα να προσφέρουν εις την οικογένειαν μικροϋπηρεσίας. Εβοήθουν τον πατέρα και την μητέρα εντός του οίκου, αλλά και εκτός του οίκου εις διαφόρους μικροεργασίας των αγρών και εξετέλουν διάφορα θελήματα των γονέων των. Άλλοτε… Αλλά τώρα να είπης εις ένα παιδί και παρακολουθεί τηλεόρασιν να διακόψη και να εκτελέση κάποιο θέλημα; Δεν θα σε ακούση. Παραμένει προσηλωμένον εις την οθόνην και αδιαφορεί τελείως. Έτσι ο μικρός συνηθίζει εις την οκνηρίαν και όταν μεγαλώση θα ζη εις βάρος των άλλων και δεν θα αισθάνεται την ανάγκην να συντρέχη εις το κοινόν καλόν. Θα καταντήση ένας φιλήδονος άνθρωπος, ενδιαφερόμενος μόνον δια το πως θα ικανοποιή τας επιθυμίας του.

Αλλά η τηλεόρασις κατήργησεν ακόμη και τα βιβλία. Άλλοτε τα παιδιά Read more »

ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔHΣ ΒΟΘΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ

author Posted by: admin on date Ιούλ 16th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», σελ. 15-17, εκδοση 1981

(ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ)

Απάντησις εις μίαν ένστασιν

  βοθρος τηλεορ.Εγώ δεν έχω τηλεόρασιν εις την Μητρόπολιν, αλλʼ ούτε και εις τα ιδρύματα, τα οποία με την βοήθειαν του Θεού έχω ιδρύσει εις την περιφέρειαν μου και αλλού. Δεν παρακολουθώ προγράμματα τηλεοράσεως. Και ίσως δια τούτο κάποιος από τους αναγνώστας να μας είπη˙ «Πάτερ μου, αφού δεν παρακολουθείς τηλεόρασιν, πως κρίνεις την τηλεόρασιν και προτρέπεις τον λαόν να κλείση τας τηλεοράσεις;». Απαντώ˙ Δεν βλέπω τηλεόρασιν. Αλλʼ ακούω τας κρίσεις των ανθρώπων, οι οποίοι είνε εις θέσιν να κρίνουν περί του ηθικού ποιού των θεαμάτων που προβάλλει η τηλεόρασις. Και όπως ένα δηλητήριον, του οποίου η επιβλαβής δραστικότης είνε γνωστή, δεν το δοκιμάζει τις δια να πεισθή προσωπικώς, έτσι και ένα θέαμα αισχρόν, που άλλοι μαρτυρούν ως δηλητηριώδη τροφήν του πνεύματος, πρέπει νʼ αποφεύγη τις και να μη θέλει να δοκιμάση εις τον εαυτόν του τας συνεπείας του ψυχικού τούτου δηλητηρίου. Αλλά, δυστυχώς, ενώ πας φοβείται και προσέχει μη λάβη ουδέ ελαχίστην ποσότητα δηλητηρίου, προκειμένου περί αισχρών θεαμάτων, ψυχικής τροφής, όντως δηλητηρίου των ψυχών, οι άνθρωποι δεν αρκούνται εις την μαρτυρίαν των άλλων, δεν λαμβάνουν υπʼ όψιν τα φρικτά αποτελέσματα, που είχον τα αισχρά θεάματα επί των ψυχών των συνανθρώπων των, αλλά θέλουν οι ίδιοι να ίδουν και απολαύσουν αυτά. Θλιβερόν δε είνε το εξής φαινόμενον˙ όταν ένα θέαμα χαρακτηρίζεται αυστηρώς ως ακατάλληλον δια τους νέους, αντί ο χαρακτηρισμός αυτός να απομακρύνη τους πάντας από την δηλητηριώδη αυτήν ατμόσφαιρα του θεάματος, αντιθέτως ο χαρακτηρισμός αυτός ως μαγνήτης του Διαβόλου ελκύει τους πολλούς. Και αν το θέαμα αυτό είνε τελευταίον εις το πρόγραμμα, πέραν του μεσονυκτίου, οι τηλεθεαταί δεν θα κοιμηθούν, αλλά θʼ αγρυπνήσουν δια νʼ απολαύσουν το θέαμα, δηλαδή, οι άνθρωποι του αιώνος μας, παρά τας προειδοποιήσεις περί βλαβεράς επιδράσεως των αισχρών και γκαγκστερικών θεαμάτων, πίπτουν θεληματικώς εις τους δηλητηριώδεις βόθρους, εις τα επικίνδυνα δηλαδή κανάλια των τηλεοράσεων, και αυτοδηλητηριάζονται, αυτοκτονούν.

Εκάησαν άλλοι, διότι ήγγισαν τα ηλεκτροφόρα σύρματα. Είνε ανάγκη και συ, άνθρωπε μου, να τα αγγίσης, να ίδης δηλαδή το θέαμα που καίει και πυρπολεί την ψυχήν σου, εφʼ όσον τόσοι μαρτυρούν περί της ολεθρίας επιδράσεως που έχουν επί των ψυχών τα θεάματα της μεγάλης και της μικρής οθόνης;

Και ημείς, αγαπητοί μου, χωρίς να παρακολουθώμεν τα προγράμματα της τηλεοράσεως, δυνάμεθα εξ όσων ακούομεν και μελετώμεν εν σχέσει με την κακοποιόν δράσιν του επιτυχώς αποκληθέντος νεωτέρου τούτου «Δράκουλα», να κρίνωμεν και να δικάσωμεν. Και οι δικασταί δεν βλέπουν τα εγκλήματα που διέπραξαν οι κατηγορούμενοι. Αλλά πιστεύοντες εις την μαρτυρίαν αξιοπίστων μαρτύρων, οι οποίοι υπήρξαν αυτόπται και αυτήκοοι του εγκλήματος, κρίνουν και καταδικάζουν. Εδώ, εις την περίπτωσιν της τηλεοράσεως, πλήθος μάρτυρες συνωστίζονται δια να καταθέσουν την μαρτυρίαν των. Εδώ γονείς, διδάσκαλοι, καθηγηταί, παιδαγωγοί, ψυχίατροι, δημοσιογράφοι, με τας παρατηρήσεις, τας οποίας κάνουν παρακολουθούντες τα θύματα της τηλεοράσεως, μαρτυρούν περί της ολεθρίας επιδράσεως αυτής…

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ. Σκοτωνουν τα παιδια σας»

author Posted by: admin on date Ιούλ 14th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», σελ. 12-15, εκδοση 1981

(ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ)

Καθημερινή εφημερίς επιτίθεται

  «Κλειστε τις τηλεορασεις»Αλλʼ αίφνης εν μέσω της βαθείας νυκτός της αδιαφορίας περί την ηθικήν αγωγήν του λαού μας ηκούσθη φωνή˙ «Κλείστε τις τηλεοράσεις. Σκοτώνουν τα παιδιά σας». Τίνος η βροντερά αυτή φωνή; Είνε η φωνή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ Σεραφείμ εκ του καθεδρικού ναού των Αθηνών; Είνε η φωνή της Ι. Συνόδου;… Δυστυχώς η ανωτάτη ηγεσία της Εκκλησίας μας περί άλλα ασχολείται, η φωνή της επί θεμάτων υψίστης θρησκευτικής, ηθικής και εθνικής σημασίας έπαυσε να ακούεται. Και αν ακούεται κάποτε, δεν ακούεται ως φωνή ισχυρά του Αγίου Πνεύματος, ικανή να εκριζώση τα άκαρπα πελώρια δένδρα της αμαρτίας. Άπνοια εν των εκκλησιαστικώ οργανισμώ. Ω, είθε το Άγιον Πνεύμα, του οποίου την ιεράν κάθοδον επί τους αποστόλους εν πυρίναις γλώσσαις εορτάζει κατʼ έτος η Εκκλησία κατά την Κυριακήν της Πεντηκοστής, είθε να εμφυσήση νέαν πνοήν ζωής εις τας νεκρωθείσας καρδίας κλήρου και λαού.

Η φωνή, το σύνθημα, «Κλείστε τις τηλεοράσεις», ηκούσθη εκ μέρους αθηναϊκής εφημερίδος, η οποία διενήργησε προ ετών μεγάλην έρευναν, σχετικήν με την τηλεόρασιν, ως αύτη λειτουργεί εν Ελλάδι.

Χαίρω, διότι το σύνθημα, «Κλείστε τις τηλεοράσεις», το οποίον ως ιεροκήρυξ εν Αθήναις και ως επίσκοπος εν τη επαρχία έρριψα, έρριψεν ήδη μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίς, χωρίς – εννοείται – να υπάρχη μεταξύ μας ουδεμία συννενόησις. Αλλά το κακόν έχει παραγίνει τόσον, ώστε και εφημερίς ακόμη, η οποία εις άλλα θέματα τρέμει μήπως χαρακτηρισθή ως καθυστερημένη εάν λάβη ορθήν χριστιανικήν θέσιν, ετόλμησε να ρήξη φωνήν διαμαρτυρίας προς το πανελλήνιον.

Συγχαρητήριον τηλεγράφημα

Και μόνον δια την φωνήν αυτήν είνε αξία συγχαρητηρίων. Προς την διεύθυνσιν της εφημερίδος εστείλαμεν το εξής τηλεγράφημα˙

«Σᾶς συγχαίρω θερμῶς διὰ τὴν λίαν διαφωτιστικὴν ἔρευναν ποὺ διεξάγετε περὶ τῆς βλαβερᾶς ἐπιδράσεως τῆς τηλεοράσεως εἰς τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους. Δυστυχῶς εἰς τὴν Πατρίδα μας ἡ τηλεόρασις λειτουργεῖ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατʼ ἀπομίμησιν ξένων αἰσχρῶν προτύπων Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς, διὰ τῶν ὁποίων ἕνας ὁλόκληρος βορβορώδης ποταμὸς ἀθλιότητος καὶ ἐγκλήματος διοχετέυεται μὲ σατανικὴν μαεστρίαν, εἰσβάλλει εἰς ὅλα τὰ σπίτια καὶ μολύνει τὴν ἠθικήν, θρησκευτικὴν καὶ ἐθνικὴν ἀτμόσφαιραν τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν. Ἡ ἔρευνά σας, τεκμηριωμένη διὰ στοιχείων, εἶνε ἀποκαλυπτική. Ὑπάρχουν κράτη, τὰ ὁποῖα κατηγοροῦνται ὡς ὁλοκληρωτικά, ἀλλʼ ἐν τούτοις ἔχουν λάβει δραστικὰ μέτρα, καὶ ἐκ τῆς μικρᾶς ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς μεγάλης ὀθόνης δὲν διοχετεύεται τοιοῦτος βόρβορος. Ἠθικὸς αὐτουργὸς τῆς ψυχοκτονίας τῆς νεότητος εἶνε τὸ ἴδιον τὸ Κράτος, τὸ ὁποῖον εἰς μὲν τὸ τελευταῖον Σύνταγμα ὁμιλεῖ περὶ ὑγιοῦς ἀνατροφῆς τῆς νεότητος, ἀλλʼ ἐν τῆ πράξει ἀφήνει νὰ διεφθείρεται ἡ νεότης, καὶ τὸ μέλλον τῆς Πατρίδος νὰ διαγράφεται σκοτεινόν. Οἰκογένεια, Σχολεῖον καὶ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀντιδράσουν ὄχι χλιαρῶς ἀλλʼ ἐντόνως. Ὅ,τι καλὸν κτίζεται μὲ τοὺς κόπους γονέων καὶ διδασκάλων καὶ κηρύκων τοῦ Εὐαγγελίου, κρημνίζεται μὲ τὰς ἀθλίας ἐκπομπὰς τῆς τηλεοράσεως, ἡ ὁποία μὲ μαγικὴν τέχνην ἀσκεῖ τεραστίαν ἐπίδρασιν ἐπὶ τῶν ψυχῶν. Τὸ σύνθημά μας «Κλείστε τὶς τηλεοράσεις» πρέπει νὰ γίνη δεκτὸν ἀπὸ κάθε ἑλληνικὴν οἰκογένειαν. Κάποια προφητεία, ἡ ὁποία ἐλέχθη πρὸ 200 ἐτῶν καὶ ἀποδίδεται εἰς τὸν ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν, προανήγγειλεν, ὅτι ἕνα κουτί, ποὺ θὰ κυβερνᾶ ὄχι ὁ Θεὸς ἀλλὰ ὁ διάβολος, θὰ τρελλάνη τὸν κόσμον. Ἤδη ἡ προφητεία αὐτὴ ἐκπληροῦται εἰς βάθος καὶ πλάτος ἀφάνταστον»…

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΙΞΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ, Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

author Posted by: admin on date Ιούν 24th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
 • (Κλείστε τις τηλεοράσεις, αν θέλετε να σωθείτε, να σώσετε το σπίτι σας και την Πατρίδα.
  Αυτά έλεγε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης, μετά από έρευνα. Γιατί είδε εγκαίρως το κακό που έρχονταν στην Πατρίδα μας μέσω των διεφθαρμένων προγραμμάτων της τηλεοράσεως. Θεωρήθηκε τότε γραφικός, αλλά αυτό δεν τον ενδιέφερε. Σήμερα όλοι βλέπουμε την πλύση εγκεφάλου που  υπέστη ο Ελληνικός λαός από την κατευθυνόμενη τηλεόραση).

Από βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», σελ. 9-12, εκδοση 1981

1. – ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

 Και εις την Ελλαδα

 «Κλειστε τις τηλεορασεις»τηλεορ.   Η πατρίς, αγαπητοί μου, η πατρίς της τηλεοράσεως είνε η Αμερική. Από εκεί εξαπλώθη εις όλο τον κόσμον.

Όταν για πρώτη φορά ενεφανίσθη και εις την Ελλάδα η τηλεόρασις – ολίγοι δε ήσαν τότε κάτοχοι συσκευής τηλεοράσεως – υπηρετούσα ως ιεροκήρυξ εις τας Αθήνας. Εκ των πληροφοριών, τας οποίας είχα από πρόσωπα αξιόλογα, που είχαν αγοράσει τηλεοράσεις ηδύναντο να εκφέρουν γνώμην επί της ποιότητος του προγράμματος, εσχημάτισα την ιδέαν, ότι νέος καταλυτικός δαίμων, νέος παράγων διαφθοράς του Ελληνικού λαού ενεφανίσθη.

Αλλά το κακόν ήτο τότε περιωρισμένον. Δεν παρήλθεν όμως πενταετία και μανία τις κατέλαβε τας ψυχάς. Όλοι, πτωχοί και πλούσιοι, ήθελαν νʼ αποκτήσουν τηλεόρασιν. Η τηλεόρασις εθεωρείτο ως πρώτο είδος ανάγκης. Οικία χωρίς τηλεόρασιν; Πολλοί προετίμων νʼ αποκτήσουν τηλεόρασιν, παρά να έχουν άλλα πράγματα, αναγκαία δια την οικογένειάν των. Έβλεπε τις εις τας Αθήνας και πτωχάς ακόμη οικογενείας, αι οποίαι είχον ανάγκην οικονομικής βοηθείας, να στερώνται των πάντων, δια νʼ αποκτήσουν τηλεόρασιν. Από υψηλής τινος οικοδομής έβλεπε τις ένα δάσος από κεραίας τηλεοράσεων να καλύπτη τας στέγας των οικειών. Ευτυχείς εθεωρούντο όσοι είχον τηλεόρασιν, δυστυχείς όσοι δεν είχον τηλεόρασιν.

Η αντίδρασις μας ως ιεροκήρυκος

Όποιος δε τολμούσε να ομιλήση κατά της τηλεοράσεως, όπως αύτη ελειτούργει, εθεωρείτο οπισθοδρομικός και καθυστερημένος άνθρωπος, ο οποίος δεν δύναται να συλλάβη το νόημα των καιρών. Μεταξύ αυτών ήτο και ο υποφαινόμενος. Και από του άμβωνος ναών και από του βήματος συλλόγων, αλλά και από των στηλών του περιοδικού «Χριστιανική Σπίθα» από ετών εκήρυττον κατά της ηθικής και θρησκευτικής βλάβης, η οποία προήρχετο από τα πανάθλια προγράμματα της τηλεοράσεως.Και επειδή ουδεμία διάθεσις των τηλεοπτικών σταθμών εφαίνετο, αλλά το πρόγραμμα ολοέν εξηθλιούτο, έρριψα το σύνθημα, όπως οι χριστιανοί κλείσουν τας τηλεοράσεις, εάν ήθελον να σώσουν εαυτούς, και προ παντός τα τέκνα των. Πολλοί ήκουον αδιάφοροι τα κατά της τηλεοράσεως κηρύγματά μας. Κάποιοι δε και εμειδίων, ειρωνευόμενοι τον τόσον πολύ καθυστερημένον ιεροκήρυκα. Ελάχιστα μέσα εις την Πρωτεύουσαν, την σύγχρονον αυτήν Βαβυλώνα, ήκουσαν και εφήρμοσαν το από άμβωνος κήρυγμα κατά της τηλεοράσεως. Εντονώτερα δε εκήρυττα κατά της τηλεοράσεως, όταν άρχιζε η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. – Οι χαλεποί καιροί, τους οποίους διερχόμεθα έλεγον, προδρομικοί καιροί του Αντιχρίστου, επιβάλλουν ένα νέον είδος νηστείας, ανώτερον από την συνηθισμένην νηστείαν, από την αποχήν ωρισμένων φαγητών. Ω χριστιανοί! Νηστεύσατε κατά την αγίαν αυτήν περίοδον από τα αισχρά θεάματα και ακροάματα. Ω μάτια, τα οποία ο Κύριος αμόλυντα από την αμαρτίαν, παύσατε να βλέπετε την ματαιότητα του αποστάτου και ματαίου τούτου κόσμου. Κλείσατε τας τηλεοράσεις της γης, αι οποίαι είνε βόρβορος, και ανοίξατε την τηλεόρασιν του ουρανού, δια να ίδετε τα πλέον υπέροχα θεάματα και νʼ ακούσετε τα πλέον υπέροχα μηνύματα. Τηλεόρασις του ουρανού είνε η Αγία Γραφή.

Η αντίδρασίς μας ως επισκόπου

Ταύτα εν Αθήναις. Όταν δε ανεξιχνιάστοις βουλαίς του Θεού και απείρω ελέει αυτού έχειροτονήθην επίσκοπος εξ Αθηνών, όπου ειργάσθην ως ιεροκήρυξ, εις την προσφιλή ακριτικήν περιοχήν της Μακεδονίας, την Φλώριναν, ως επίσκοπος δεν έπαυσα να διαμαρτύρωμαι συν τοις άλλοις και εναντίον της ούτω πως λειτουργούσης τηλεοράσεως των Αθηνών. Εδώ ήκουσα θεατάς και ακροατάς της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως, πιστούς χριστιανούς, να διαμαρτύρωνται και να λέγουν, ότι τα προγράμματα ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως γειτονικών χωρών δεν παρουσιάζουν εξαθλίωσιν τοιαύτην, οποίαν παρουσιάζουν οι ιδικοί μας σταθμοί. Φοβερόν! Η φωνή της Ελλάδος, η οποία έπρεπε να είνε αγνή, παρθένος φωνή εξαγγέλουσα τα αιώνια ρήματα του Χριστού εις τα πέρατα του κόσμου, φωνή θρησκευτική και πατριωτική, φωνή ιεραποστολική, κατήντησε να γίνη μία φωνή πόρνης. Εις μάτην αι διαμαρτυρίαι μας. Εζήτησα άδειαν να ιδρύσω ίδιον ραδιοφωνικόν σταθμόν και, ει δυνατόν, σταθμόν τηλεοράσεως επί της ιστορικής κορυφής 1020 της Φλωρίνης, εκεί όπου έχει υψωθή πελώριος Σταυρός, φωταγωγούμενος καθʼ εκάστην νύκτα, σύμβολον της χριστιανικής μας πατρίδος, η οποία με το «Εν τούτω νίκα» επραγματοποίησε τας ωραιοτέρας εξορμήσεις εν τω κόσμω.

Και δεν περιωρίσθημεν εις το κήρυγμα αλλʼ επράξαμεν και κάτι άλλο. Επειδή κάποιοι, αντιτιθέμενοι προς τα κατά της τηλεοράσεως κηρύγματά μας, έλεγον ότι τα προγράμματα αυτής ήσαν αρεστά εις τον λαόν, ετολμήσαμεν, εν ημέραις δικτατορικού καθεστώτος, άνευ αδείας των αρχών, να διενεργήσωμεν αστραπιαίον δημοψήφισμα εις όλας τας ενορίας μας, και 21.853 άτομα, ως επί το πλείστον γονείς και κηδεμόνες, όλως αβιάστως προσήλθον και υπέγραψαν την σχετικήν διαμαρτυρίαν. Αλλά δυστυχώς ουδέν εγένετο. Τα προγράμματα της τηλεοράσεως εξηκολούθουν να διοχετεύουν βόρβορον.

Ηλπίζομεν, ότι με την αποκατάστασιν της δημοκρατίας εν Ελλάδι, συμφώνως δε και προς το μεγαλόστομον σύνθημα της γενικής καθάρσεως, θα επεδιώκετο και η κάθαρσις του εθνικού σταθμού τηλεοράσεως. Η δημοκρατία, η αληθής δημοκρατία, η οποία παρομοιάζεται με παρθένον αγνήν, θα έπρεπε και ως φωνή και ως θέαμα, να είνε ηθικώς αδιάβλητος. Μόνον καθεστώτα διεφθαρμένα, όπως ήσαν τα καθεστώτα των τελευταίων Ρωμαίων αυτοκρατόρων, δια να κολακεύσουν και να αποτρέψουν τα πλήθη από του να ασχολούνται με τα σοβαρά θέματα, προσέφερον θεάματα προς τελείαν αυτών έξαχρείωσιν και διαφθοράν. Αλλʼ η δημοκρατία δεν πρέπει κατά τοιούτον χυδαίον τρόπον να ψυχαγωγή τον λαόν. Πρέπει να διδάσκη και να εμπνέη αυτόν με θεάματα υψηλής ποιότητος, οποία θεάματα προσέφερεν η αληθής δημοκρατία εν ημέραις δόξης αυτής δια των περιφήμων δραματικών ποιητών Σοφοκλέους, Ευριπίδου και Αισχύλου. Αλλά δυστυχώς το θέαμα, αισχρόν επί των ημερών της τελευταίας δικτατορίας, εγένετο αισχρότερον επί των ημερών της δημοκρατίας, εάν κρίνη τις από τας συνεχώς δημοσιευμένας επιστολάς τηλεθεατών.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

author Posted by: admin on date Ιούν 10th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
 • (Θα δημοσιεύσουμε ψηφιακά ολόκληρο το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου· «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», που εξαντλήθηκε, για να δούμε πόσο μπροστά ήταν ο Γέροντας αγωνιστής ιεράρχης. Ο ίδιος δεν έβαλε ποτέ στη Μητρόπολη ή στα ιδρύματά του τηλεόραση, παρ’ όλα αυτά ήξερε πολύ καλά την πλύση εγκεφάλου που γίνονταν μέσω της τηλεoράσεως και φώναζε· «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ».
  Ο π. Αυγουστίνος δεν ήταν εναντίον της τεχνολογίας, ήθελε η Μητρόπολή του να έχει χριστιανικό ραδιοφωνικό σταθμό και χριστιανική τηλεόραση. Ήταν η πρώτη Μητρόπολη στην Ελλάδα που εδημιούργησε ραδιοφωνικό σταθμό με κανονική άδεια και πληρή πρόγραμμα σε 24ωρη βάση. Εβλεπε τα καλά από την τεχνολογία και ήθελε να τα εκμεταλλευτεί, αλλά ήταν εναντίον της κακής χρήσης της τεχνολογίας. Σε μια εποχή που όλοι έβλεπαν μόνο τα καλά της τηλεοράσεως, ο ίδιος αγωνιζόταν να προλάβει τα κακά που έρχονταν στην Ελλάδα, μέσω αυτής της τεχνολογίας. Τώρα όλοι οι λογικός σκεπτόμενοι Έλληνες βλέπουν τα συντρίμμια και φωνάζουν με αγανάκτηση· κλείστε τις τηλεοράσεις γιατί είναι κατευθυνόμενες, γιατί αλλοιώνουν τα μυαλά των ανθρώπων. Οι σκοτεινές δυνάμεις, έλεγε έχουν καταλάβει τα ερτζιανά κύματα και κατευθύνουν την κοινή γνώμη όπου αυτοί θέλουν…
  Θα δημοσιεύσουμε όπως και τα άλλα βιβλία του Γέροντος σε συνέχειες το βιβλίο. Σήμερα διαβάστε τον πρόλογο του βιβλίου, σελ. 7-8)

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Πρόλογος

«Κλειστε τις τηλεορασεις»Εις το περιοδικόν «Χριστιανική Σπίθα» κατά καιρούς εδημοσιεύσαμεν άρθρα σχετικά με την τηλεόρασιν. Εξητάσαμεν το θέμα της τηλεοράσεως εκ διαφόρων επόψεων, κυρίως δε εξ επόψεως της χριστιανικής ηθικής, δια την οποίαν τίποτε δεν είνε αδιάφορον.

Τα άρθρα εκείνα προεκάλεσαν παντού σχόλια και συζητήσεις και δια μίαν ακόμη φοράν εισπράξαμεν ουκ ολίγας ειρωνείας παρά των κοσμικών ανθρώπων δια την αντίθεσιν μας προς την τηλεόρασιν, όπως λειτουργεί αύτη, και δια το σύνθημα μας «Κλείστε τις τηλεοράσεις».

Η απήχησις των άρθρων μας περί τηλεοράσεως έφθασε μέχρι του εξωτερικού. Και ξένοι, πληροφορηθέντες εκ των εφημερίδων του Εξωτερικού, ότι ένας επίσκοπος της Ελλάδος βάλλει σφοδρώς κατά της τηλεοράσεως ως μέσου διαφθοράς του σύγχρονου κόσμου, έστειλαν επαινετικάς και ενθαρρυντικάς επιστολάς.

Αλλά το σπουδαιότερον εξ όλων, δια το οποίον ήξιζε να γραφούν τα εν λόγω άρθρα, είνε το γεγονός, ότι χιλιάδες Έλληνες έκλεισαν τας συσκευάς τηλεοράσεως και έπαυσαν να παρακολουθούν τα επαίσχυντα προγράμματα. Εκατοντάδες δʼ εξ αυτών έγραψαν και επιστολάς, γνωστοποιούντες το ευχάριστον γεγονός, ότι έκλεισαν τας τηλεοράσεις.

Επειδή εζητήθη η εις έν τεύχος έκδοσις των άρθρων περί τηλεοράσεως, δια τούτο αναδημοσιεύομεν τα άρθρα ταύτα εις το παρόν τεύχος μετά ελαχίστων τροποποιήσεων, ελπίζοντες ότι η κυκλοφορία και η διάδοσις του τεύχους τούτου θα βοηθήση και άλλους να καταλάβουν, πόσον φθοροποιόν μέσον είνε η τηλεόρασις, ιδίως δια τα παιδιά, και να λάβουν την ηρωϊκήν απόφασιν, να κλείσουν τας συσκευάς τηλεοράσεως προς σωτηρίαν των οικογενειών των. Ονομάζομεν δε ηρωϊκήν την απόφασιν να κλείση κανείς την τηλεόρασιν λόγω της τρομακτικής έλξεως, την οποίαν αύτη εξασκεί επί των ανθρώπων. Το να βαδίζη δε κανείς αντιθέτως προς το ρεύμα του αιώνος τούτου του απατεώνος είνε αληθινός ηρωϊσμός και απόδειξις όντως αντιστασιακού πνεύματος, τον οποίον διακρίνει τους συνειδητούς χριστιανούς, συμφώνως προς το αποστολικόν σύνθημα˙ «Ἀντίστητε τῶ διαβόλω, καὶ φεύξεται ἀφʼ ὑμῶν» (Ιάκ. 4, 7).

 

Φλώρινα τη 15 Ιουνίου 1981

εορτή του ιερού Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππώνος

Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 28th, 2013 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ»

 • Βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, εκδ. 1981. Ο αγωνιστής ιεράρχης είδε εγκαίρως τον κίνδυνο που θα διέτρεχε η πατρίδα μας από την κακή χρήση της τηλεοράσεως και την πλύση εγκεφάλου που θα υφίστατο ο λαός από τις σκοτεινές δυνάμεις, γι’ αυτό όταν όλοι κοιμόταν έριξε το σύνθημα· ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ. Τον χαρακτήρισαν αναχρονιστικό και των άκρων, αλλά σήμερα δικαιώνεται.
  Παραθέτουμε τον πρόλογο του βιβλίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κλειστε τις τηλεορασεις ιστ Εις το περιοδικό μας «Χριστιανική Σπίθα» κατὰ καιροὺς ἐδημοσιεύσαμε ἄρθρα σχετικὰ μὲ τὴν τηλεόραση. Ἐξετάσαμε τὸ θέμα τῆς τηλεοράσεως ἐκ διαφόρων ἐπόψεων, κυρίως δὲ ἐξ ἐπόψεως τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς, διὰ τὴν ὁποίαν τίποτε δὲν είναι ἀδιάφορον.
Τὰ ἄρθρα ἐκεῖνα προκάλεσαν παντοῦ σχόλια και συζητήσεις και διὰ μίαν ἀκόμη φορά είσεπράξαμεν  οὐκ ὀλίγας εἰρωνείας παρὰ τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων διὰ τὴν ἀντίθεσίν μας πρὸς τὴν τηλεόρασιν, ὅπως λειτουργεῖ αὕτη, καὶ διὰ τὸ σύνθημά μας «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ».
Η ἀπήχησις τῶν ἄρθρων μας περὶ τηλεοράσεως ἔφθασε μέχρι τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Καὶ ξένοι, πληροφορηθέντες ἐκ τῶν ἐφημερίδων τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ὅτι ἕνας ἐπίσκοπος τῆς Ἑλλάδος βάλλει σφοδρῶς κατὰ τῆς τηλεοράσεως ὡς διαφθορᾶς τοῦ συγχρόνου κόσμου, ἔστειλαν ἐπαινετικάς καὶ ἐνθαρρυντικὰς ἐπιστολάς.
Ἀλλὰ τὸ σπουδαιότερο ἐξ ὅλων, διὰ τὸ ὁποῖον ἄξιζε νὰ γραφοῦν τὰ ἐν λόγω ἄρθρα, εἶναι τὰ γεγονός, ὅτι χιλιάδες Ἕλληνες ἔκλεισαν τὶς συσκευές τηλεοράσεως καὶ ἔπαυσαν νὰ παρακολουθοῦν τὰ ἐπαίσχυντα προγράμματα. Ἑκατοντάδες δ᾽ ἐξ αὐτῶν ἔγραψαν καὶ ἐπιστολάς, γνωστοιοῦντες τὰ εὐχάριστο γεγονός, ὅτι ἔκλεισαν τὶς τηλεοράσεις.
Ἐπειδὴ ἐζητήθη ἡ εἰς ἕν τεῦχος ἔκδοσις τῶν ἄρθρων περὶ τηλεοράσεως, διὰ τοῦτο ἀναδημοσιεύομεν τὰ ἄρθρα ταῦτα εἰς τὸ παρὸν τεῦχος μετὰ ἐλάχίστων τροποιήσεων, ἐλπίζοντες ὅτι ἡ κυκλοφορία καὶ ἡ διάδοσις τοῦ τεύχους τούτου θὰ βοηθήση καὶ ἄλλους νὰ καταλάβουν, πόσον φθοροποιὸν μέσον εἶναι ἡ τηλεόρασις, ἰδίως διὰ τὰ παιδιά, καὶ νὰ λάβουν τὴν ἡρωϊκὴν ἀπόφασιν, νὰ κλείσουν τὰς συσκευὰς τηλεοράσεως πρὸς σωτηρίαν τῶν οἰκογενειῶν των. Ὀνομάζομεν δὲ ἡρωϊκὴν τὴν ἀπόφασιν νὰ κλείση κανεὶς ἀντιθέτως πρὸς τὸ ρεῦμα τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος εἶναι ἀληθινὸς ἡρωϊσμὸς καὶ ἀπόδειξις ὄντως ἀντιστασιακοῦ πνεύματὸς, τὸ ὁποῖον διακρίνει τοὺς συνειδητοὺς χριστιανοὺς, συμφώνως πρὸς τὸ ἀπολικὸν σύνθημα: «Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ᾽ὑμῶν» (Ἰακ. 4,7).

Φλώρινα τῇ 15ῃ Ἰουνίου 1981

ἑορτῇ τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου, ἐπισκόπου Ἱππῶνος

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 28th, 2013 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

_____

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ


______

ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

__

 

_