Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Μάρτιος, 2022

Σταυρος, το συμβολο του Ελληνικου γενους

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 26th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο

Γ΄ Κυριακὴ Νηστειῶν-Σταυροπροσκυνήσεως
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Σταυρος, το συμβολο

του Ελληνικου γενους

Σtayr.ΣΗΜΕΡΑ, Γ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, προσ­κυνοῦμε τὸ σταυρὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Μιλήσαμε ἄλλοτε γιὰ τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο σταυρὸ ποὺ σήκωσε καὶ ὑπέμεινε ὁ Κύριος, τὴ μόνη παρηγορία καὶ τὸ σωσίβιο τῆς ἀνθρωπότητος, τὸ σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλη φορὰ μιλήσαμε γιὰ τὸ σταυρὸ τοῦ πιστοῦ, τὸ σταυρὸ δηλαδὴ ποὺ ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς πρέπει νὰ σηκώσῃ. Τώρα θὰ μοῦ ἐπιτρέ­ψετε νὰ προχωρήσω λίγο ἀκόμη καὶ νὰ πῶ, ὅ­τι ὁ τίμιος σταυρός, εἰδικῶς καὶ ἐξαιρετικῶς γιὰ μᾶς τοὺς ῞Ελληνες, σημαίνει καὶ κάτι ἄλ­λο· εἶνε καὶ τὸ ἐθνικό μας σύμβολο.

* * *

῍Αν πᾶτε στὰ ῾Ηνωμένα ῎Εθνη, ἐκεῖ θὰ δῆτε στὸ προαύλιο τοῦ μεγάρου τῶν ῾Ηνωμένων ᾿Ε­θνῶν νὰ εἶνε στημένα κοντάρια σημαιῶν. Πό­σες σημαῖες; 155 σημαῖες κυματίζουν. Σε­βόμεθα κάθε σημαία, καὶ τοῦ μικροτέρου ἀ­κό­μη ἔθνους. ῍Αν παρατηρήσετε τὶς σημαῖ­ες μία πρὸς μία, θὰ δῆτε ὅτι ἔχουν ἐπάνω τους ἀ­ποτυπωμένα διάφορα σύμβολα, τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζουν τὸ λαὸ κάθε κράτους. Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 26th, 2022 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Εβρ.4,14-16 και 5, 1-6]

Κεφ.Δ΄ 14 Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. 15 Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾿ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. 16 Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παῤῥησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. Read more »

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – «ΨΗΛΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 25th, 2022 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«ΨΗΛΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 25-3-1983]

Ω, αγαπητοί μου, ελάτε να ψηλαφήσουμε αυτό το καινούριο μυστήριο, το καινόν μυστήριο, το όντως καινόν μυστήριον υπό τον ήλιον, για να αισθανθούμε αυτά τα μυστήρια του Θεού. Read more »

AΣ XAPEI H ΓH «Eυαγγελιζου, γη, χαραν μεγαλην»

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 25th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο, ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ π. Ι. Ν.

TΡΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ

ποίημα: 25 Μαρτίου  Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Του ιερέως Ἰωάννου Νικολοπούλου

589345584235671765gogba

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ
& ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

AΣ XAPEI H ΓH
«Eυαγγελίζου, γη, χαράν μεγάλην»

(μεγαλυνάριον)

Συγκινημένος, αγαπητοί μου, κάτω από το κράτος δύο χειροτονιών, δεν θα έπρεπε να ομιλήσω. Aλλά θεωρώ παράλειψη αρχιερατικού καθήκοντος το να λειτουργώ και να μην ομιλώ. Θεωρώ την θεία λειτουργία αναποσπάστως ηνωμένην με το θείον κήρυγμα. Διά τούτο θα μου επιτρέψετε να ερμηνεύσωμεν μόνον πρακτικώς το μεγαλυνάριο της σημερινής ημέρας. Read more »

Ακαρπα δεντρα; «Χαιρε, δενδρον αγλαοκαρπον, εξ ου τρεφονται πιστοι» (Ακαθ. υμν.)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 25th, 2022 | filed Filed under: Xαιρετισμοι της Παναγιας

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1151

Γ΄ Στάσις Χαιρετισμῶν
25 Μαρτίου 2022 (2005) βράδυ
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Ακαρπα δεντρα;

«Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον,
ἐξ οὗ τρέφονται πιστοί» (Ἀκάθ. ὕμν. Ν3α΄)

Gorgoυπ. p. Aυg ιντἈπόψε, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ τρίτη στάσις τοῦ Ἀκαθίστου. Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος εἶνε ἕνα ποίημα, ἕνα τραγούδι. Τραγούδι ὄχι σὰν αὐτὰ ποὺ ὑμνοῦν τὸν ἐπίγειο σαρκικὸ ἔρωτα, ἀλλὰ τραγούδι πνευματικό, ὑπέροχο.
Εἶνε θαυμαστὸ γιὰ δύο λόγους. Πρῶτον γιὰ τὴν ἀντοχή του στὸ χρόνο. Τὰ τραγούδια τοῦ κόσμου ἀλλάζουν. Κάθε γενεὰ ἔχει τὰ δικά της. Ἀλλιῶς τραγουδοῦσαν πρὶν 30-40 χρό­νια, ἀλλιῶς σήμερα. Ἀλλὰ τὸ τραγούδι αὐτὸ διαρκεῖ αἰῶνες. Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος, λέει ἡ ἱστορία, ἐψάλη γιὰ πρώτη φορὰ στὸ ναὸ τῶν Βλαχερνῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ 626 μ.Χ.. Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 25th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Προς Εβραίους, κεφάλαιο 2, εδάφια 11-18

11Ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, 12 λέγων· ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε· 13 καὶ πάλιν· ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ’ αὐτῷ· καὶ πάλιν· ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός. 14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν διάβολον, 15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 16 οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 17 ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 18 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

« τε γὰρ ἁγιάζων(: Καθόσον υπάρχει στενός σύνδεσμος μεταξύ του αρχηγού της σωτηρίας και εκείνων που σώζονται μέσω Αυτού· διότι και ο Ιησούς που μας αγιάζει και μας σώζει)», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες. δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν (:και εμείς που αγιαζόμαστε και σωζόμαστε, όλοι καταγόμαστε από έναν Πατέρα. Γι’ αυτήν ακριβώς την αιτία και ο Χριστός δεν ντρέπεται να ονομάζει αυτούς, που καλεί σε σωτηρία, αδελφούς Του)». Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 25th, 2022 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Κατά Λουκάν, κεφάλαιο Α΄, εδάφια 24-38

24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ελισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, 25 λέγουσα ὅτι οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. Read more »

Ο Χριστος ζη και βασιλευει εις τους αιωνας

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 25th, 2022 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΘ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2452

Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου (Λουκ. 1,24-38)
Παρασκευὴ 25 Μαρτίου 2022 πρωὶ
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ο Χριστος ζη και βασιλευει εις τους αιωνας

«…Καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» (Λουκ. 1,33)

imagesἩ σημερινὴ ἑορτή, ἀγαπητοί μου, εἶνε διπλῆ, ἐθνικὴ καὶ θρησκευτική. Ἐπιτρέψτε μου λίγες λέξεις ὅσον ἀφορᾷ στὸ θρησκευτικὸ μέρος, πρὸς ὕμνον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.

* * *

Τὸ μυστήριο, ἀδελφοί μου, εἶνε μέγα καὶ ἀνέκφραστο. Σήμερα ἐκπληρώνεται ἀρχαία προφητεία (βλ. Ἠσ. 7,14). Ἐκδιπλώνεται ἐμπρὸς στὰ μάτια μας σχέδιο τῆς ἁγίας Τριάδος. Read more »

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ (Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου) 2) ΕΚΤΑΚΤΟ MHNYMA AΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 24th, 2022 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

  ΕΚΤΑΚΤΟ MHNYMA AΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ

 •   Παρακαλούμε πολύ ώς αναγνώστες της ιστοσελίδας (Αυγουστίνος Καντιώτης)
  ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΙ & ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΣΧΑΣ ή ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ.
  ΟΤΑΝ ΠΟΛΕΜΑΕΙ Ο ΡΩΣΟΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ (πού προτείνουμε).

  OΛΟΚΛΗΡΟ TO ΜΗΝΥΜΑ σε pdf

  Διαβαστε & αυτό: Η Ρωσία φέρεται να εκδίδει ένταλμα σύλληψης κατά του Τ.Σόρος – Η Κίνα τον χαρακτηρίζει ως «τρομοκράτη»

  https://www.triklopodia.gr/%ce%b7-83%cf%8d%ce%bb/

  Kαι αυτό: Τελικά, εξυπηρετεί τα σχέδια της ΝΤΠ (Νεας Ταξης Πραγμάτων) η ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία;

  https://agonasax.blogspot.com/2022/03/blog-post_49.html#more

  50751235unled5

  “ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ” Απόσπασμα από το βιβλίο του
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

  ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ

  • Ιησους Χριστος«Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. Πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ… Μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. Καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε» (Ιωάν. 15, 1 -2, 4)

  ΕΝΔΟΞΟΣ ΧΩΡΑ

  ΕΛΛΑΣ«Νικούσες; και τους κόσμους ελευθέρωνες!
  Μιλούσες; και τους άγριους ημέρωνες!
  Τραγουδούσες; μάγευες και τις Σειρήνες!
  Φιλοσοφούσες; και το νου στους ουρανούς φτέρωνες!» (Γ. Στρατήγης)

  Η Πατρίδα μας, αγαπητοί αναγνώστες, δεν είναι χθεσινή. Αριθμεί ιστορία 3000 ετών. Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε στη σκηνή της παγκόσμιας ιστορίας η Ελλάδα έπαιξε ρόλο πρωταγωνιστικό. Προς την Ελλάδα είχαν στραμμένα τα βλέμματα όλοι. Από την Ελλάδα έπαιρναν φως. Το όνομα «Έλληνας» ήταν το πλέον τιμημένο όνομα. Η ακτινοβολία της Ελλάδας, της οποίας η δύναμη δεν υπήρξε η ύλη, αλλά το πνεύμα, το αθάνατο Ελληνικό πνεύμα, έφθανε μέχρι των πηγών του Νείλου, των Ηρακλείων στηλών, του Ευφράτη, του Γάγγη. Παντού είναι σπαρμένα μύρια μνημεία, τα οποία φωνάζουν ότι από εδώ πέρασε όχι η βάναυση βία αλλά η Ελληνική ιδέα, η οποία θαυματούργησε. Ω Ελλάδα, ποιος θα ψάλει τη δόξα σου; Read more »

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ («Κλεισε μεσα στην καρδια σου την Ελλαδα, για να αισθανθεις καθε ειδους μεγαλειο») – (Απόσπασμα απο το βιβλίο του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, “ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ” , εκδ. 1970)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 24th, 2022 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ

“ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ” Απόσπασμα απο το βιβλίο του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, εκδ. 1970, (σελ. 233)

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«Κλείσε μέσα στην καρδιά σου την Ελλάδα,
για να αισθανθείς κάθε είδους μεγαλείο».
(Διονύσιος Σολωμός)

αγωνιστειτε ενΕμείς οι Χριστιανοί Έλληνες δεν είμαστε σοβινιστές, φανατικοί δηλαδή εθνικιστές, οι οποίοι παίρνουν την ιδέα του έθνους και την κάνουν είδωλο λατρείας, την ανυψώνουν σε θεότητα και χάρη της θεότητας αυτής είναι έτοιμοι να διαπράξουν και τα απαισιότερα εγκλήματα, όπως οι Ναζιστές, Γερμανοί και Ιάπωνες. Δε λέμε ότι μόνο η Ελλάδα αξίζει να ζήσει και τα άλλα έθνη ας πεθάνουν, ας αυτοκτονήσουν. Δεν υιοθετούμε το αντιχριστιανικό εκείνο δόγμα, το οποίο μόνο ως σύνθημα θηρίων της ζούγκλας μπορεί να νοηθεί «Ο θάνατός σου ζωή μου». Ως χριστιανοί αγαπούμε μεν την Ελλάδα ως την ιδιαίτερη μας πατρίδα, στην οποία γεννηθήκαμε, ζούμε και αναπνέουμε τον αέρα της ελευθερίας αλλά η αγάπη μας προς την Ελλάδα δε δημιουργεί μίσος κατά άλλων εθνών. Μέσα στην καρδιά μας, την οποία ο Χριστός με την αγάπη του κατέστησε απεριόριστα ευρύχωρη, έχουν θέση όλα τα έθνη, και αυτά ακόμη τα οποία είτε από παρεξήγηση είτε από συμφέρον είτε από φθόνο και κακία σήμερα μισούν και πολεμούν την Ελλάδα. Η χριστιανική μας αγάπη επεκτείνεται και μέχρι τα έθνη εκείνα, τα οποία τελείως αναίτια επιτέθηκαν κατά της χώρας μας και υπέβαλαν τους κατοίκους της σε μύρια μαρτύρια. Η Ελλάδα, η μαρτυρική πατρίδα μας, από το ύψος του Σταυρού, ακολουθώντας τα θεία διδάγματα του Ναζωραίου, είναι έτοιμη να συγχωρήσει και τους σταυρωτές της, αρκεί τα έθνη, τα οποία τη σταύρωσαν, εμπράκτως να αποδείξουν ότι ειλικρινά μετανοούν για όσα απαίσια εγκλήματα διέπραξαν κατά ενός αθώου λαού, του οποίου το μόνο έγκλημα ήταν ότι ήθελε να ζήσει βίο ελεύθερο και ανεξάρτητο υπό τον ήλιον. Read more »

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΑΝ ΑΝΤΕΧΕΤΕ 1) Ο Μπaιντεν πρoτεινε τον βομβαρδισμo του Βελιγραδiου…. 2) ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ…! 3) ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΡΟΟΠΤΟ ΣΤΑ ΔΙΑΒΟΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ… 4) ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ?? _ JP Sears: Ukraine and Russia

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 23rd, 2022 | filed Filed under: MASONIA - satanismos, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ο Μπάιντεν πρότεινε τον βομβαρδισμό του Βελιγραδίου….

https://www.brighteon.com/watch/39566992-52c3-49cb-9c21-50e78e067b29?index=14

2) ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ…!

https://www.brighteon.com/watch/39566992-52c3-49cb-9c21-50e78e067b29?index=3

3) ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΡΟΟΠΤΟ ΣΤΑ ΔΙΑΒΟΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ…

https://www.brighteon.com/b2e78566-060e-4275-9a03-4e0c60192d8f

 

4) ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ??

_ JP Sears: Ukraine and Russia

https://www.brighteon.com/watch/39566992-52c3-49cb-9c21-50e78e067b29?index=6

Λυκοποιμενες σε μονιμη διαστρεβλωση της αληθειας… 2) Ο λαος του Θεου ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ΨΕΥΔΗ Εγκυκλιο 3057 της Εκκλησιας της Ελλαδος για τον πολεμο στην Ουκρανια. 3) Εκτακτο απο Αγιον Ορος ?: Ο εμφυλιος πολεμος μεταξυ ομοδοξων Ορθοδοξων Χριστιανων στην Ουκρανια, τον οποιον προκαλεσε η Νεα Ταξις Πραγματων των Παγκοσμιοποιητων -Σατανολατρων. 4) Τι γυρευε ο Ελπιδοφθορος στην Θρακη; (Νεκταριος Δαπεργολας)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 23rd, 2022 | filed Filed under: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΘΕΟΜΠΑΙΚΤΑΙ, ΚΑΚΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ

Λυκοποιμενες σε μονιμη διαστρεβλωση της αληθειας…

-Προδοτες της ΠιστεωςΤοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορος Ἱστορίας

Μέ ἕνα ἀκόμη ἀπαράδεκτο κουρελόχαρτο ἡ φερόμενη ὡς Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἐπιβεβαίωσε καί πάλι προχτές τή βαρύτατη πτώση της.

https://tasthyras.wordpress.com/2022/03/22/%ce%bb%cf%8%ce%ad%ce%b2%ce%b7/#more-46948

589345584235671765gogba

Ο λαος του Θεου ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ΨΕΥΔΗ Εγκυκλιο 3057 της Εκκλησιας της Ελλαδος για τον πολεμο στην Ουκρανια.

Στις 20/3/2022 διαβαστηκε στους Ιερούς Ναούς ένα άκρως ψευδές και υποκριτικό κείμενο, το οποίο συν τοις άλλοις ατιμάζει την μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και τους αγώνες που έκανε για την Ορθοδοξία. Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε εντόνως εάν ο Ιερέας τολμήσει να διαβάσει αυτό το ψευδέστατο κείμενο μέσα στο Ναό που πηγαίνουμε και να μιμηθούμε τους Αγίους Μάρτυρες και Ομολογητές ως προς τον εκκλησιασμό μας σε τέτοιους Ναούς όπου βασιλεύει το ψεύδος και η υποκρισία….

Διαβάστε περισσότερα »

589345584235671765gogba

Εκτακτο απο Αγιον Ορος ?: Ο εμφυλιος πολεμος μεταξυ ομοδοξων Ορθοδοξων Χριστιανων στην Ουκρανια, τον οποιον προκαλεσε η Νεα Ταξις Πραγματων των Παγκοσμιοποιητων -Σατανολατρων

Διαβαστε: tps://agonasax.blogspot.com/2022/03/blog-post_63.html#more

589345584235671765gogba

Νεκτάριος Δαπέργολας:

Τι γυρευε ο Ελπιδοφθορος στην Θρακη;

Γράφει ὁ Νεκτάριος Δαπέργολας

Ὅσοι κάτοικοι τῆς Θράκης ἀντιλαμβάνονται στοιχειωδῶς σέ ποιά κρίσιμη φάση τῆς Ἱστορίας βρισκόμαστε (δυστυχῶς ἐννοεῖται πώς δέν τρέφω τήν παραμικρή αὐταπάτη γιά τόν ἀριθμό τους), προφανῶς αἰσθάνονται βαθύτατη θλίψη καί συνάμα ἀγανάκτηση γιά τήν ἔλευση στά μέρη μας τοῦ τραγικοῦ προσώπου πού ὑποδύεται (κρίμασιν οἶς οἶδεν Κύριος) τόν ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς. Read more »

Ολοκληρο το επεισοδιο, με δυναμικες διαμαρτυρες των υγειονομικων, εξω απο το Υπουργειο Υγειας, στις 21/3/2021 (ΒΙΝΤΕΟ). Τα χρειασθηκε ο υπουργος υγειας Πλευρης, οταν βρεθηκε παγιδευμενος απο τους υγειονομικους, που η κυβερνηση θελει την εξοντωση τους, γιατι δεν υπεκυψαν στις παραλογες απαιτησεις τους, να κανουν τα πειραματικα & θανατηφορα «εμβολια» στο σωμα τους. Φοβισμενος & με την βοηθεια των ΜΑΤ μπηκε στο Υπουργειο.

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 22nd, 2022 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΞΙΟΙ & ΑΝΑΞΙΟΙ

Ολοκληρο το επεισοδιο, με δυναμικες διαμαρτυρες των υγειονομικων, εναντιον του υπουργου υγειας κ. Πλευρη, εξω απο το υπουργειο του, στις 21.3.2021.

Τα χρειάσθηκε ο υπουργός όταν βρέθηκε παγιδευμένος απο τους υγειονομικούς, που η κυβέρνηση θέλει την εξόντωσή τους, γιατί δεν υποτάχθηκαν στα σατανικά αφεντικά τους. Τους έκοψε τους μισθους για να τους εξαναγκάσει να κανουν τα θανατηφόρα, οπως απεδείχθη «εμβόλια» στο σώμα τους, αλλά & πάλι δεν υπέκυψαν.
Ήδη 10 υγειονομικοι άρχισαν στις 21.3.2021 απεργία πείνης έξω από το Υπουργείο, προτιμώντας αυτό τον θάνατο παρά τα σατανικά συσκευάσματά της παγκοσμιοποίησης.

_______

_____________

 Χωρίς τα ΜΑΤ δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν πλέον οι πολιτικοί μας!!! Σε χρόνο μηδέν περικύκλωσαν οι υγειονομικοί μας το αυτοκίνητο του υπουργού υγειας κ. Πλεύρη, που πήγαινε να μπαρκάρει εξω από το Υπουργείο φωνάζοντας συνθήματα: «Πάρτε πίσω τις αναστολές». Γουχάϊσαν τον υπουργό, όταν με την βοήθεια τον ΜΑΤ βγηκε από το αυτοκίνητο και φώναζαν το «παραιτήσου». «Κάτω η χουντα του Μητσοτάκη». «Ο λαός δεν ξεχνά Μητσοτάκη καθαρμά». «Πλευρη θυμήσου την διατριβή σου» «Νυχτά και μέρα θα είμαστε εδώ πέρα». «Δεν είναι ο ιός, είναι ο φασισμός». «Πάρτε πισω τις αναστολές. Δώστέ μας τις θέσεις μας να σώσουμε ζωές». «Δεν υποχωρύμε εαν δεν δικαιωθούμε». «Πλεύρη, Μητσοτάκη έρχονται εκλογές και τότε θα μοιράζουμε εμείς αναστολές»…

Λαρα Λογκαν: «Μας ειπαν ψεματα σε επικη κλιμακα για την Ουκρανια – Το Κιεβο ξεπλενει το “μαυρο χρημα” των ΗΠΑ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 22nd, 2022 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Λαρα Λογκαν: «Μας ειπαν ψεματα σε επικη κλιμακα για την Ουκρανια – Το Κιεβο ξεπλενει το “μαυρο χρημα” των ΗΠΑ»

«Κεραυνοί» από την πολεμική ανταποκρίτρια του CBS

Για ολο το αρθρο πατηστε τον τιτλο

«Κεραυνούς» έριξε η διάσημη πολεμική ανταποκρίτρια του CBS Λάρα Λόγκαν κατά την διάρκεια συνέντευξή της στην εκπομπή America’s Voice όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση στην Ουκρανία.
Ενώ οι δημοσιογράφοι της εκπομπής περίμεναν να ακούσουν άλλη μια μαρτυρία δαιμονοποίησης της Ρωσίας και του Πούτιν, η Λάρα Λόγκαν τους είπε ακριβώς το αντίθετο, μιλώντας για μια «επική απάτη» σε όσα λένε τα αμερικανικά –και όχι μόνο- ΜΜΕ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Έτσι σε μια ερώτηση για τον Πούτιν  ότι ξεμένει από σφαίρες, ότι δεν πάρει καλά στην Ουκρανία ότι είναι υπεύθυνος για 2 εκατομμύρια πρόσφυγες η Λόγκαν εξεμάνη, αιφνιδιάζοντας τους συντελεστές της εκπομπής οι οποίοι περίμεναν να ακούσουν άλλα…. Read more »

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΘΝΩΝ (Μητρ. Φλωρινης Αυγουστινου) 2) Η ομοφυλοφιλια ασθενεια, κληρονομικη διαθεση ή παθος; (π. Αθανασιου Μυτιληναιου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 21st, 2022 | filed Filed under: ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΞΥΠΝΗΣΤΕ & ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΘΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

 __________________

__________

Η ομοφυλοφιλια ειναι ασθενεια,

κληρονομικη διαθεση ή παθος;

Του π. Αθανασίου Μυτιληναίου, που έγινε την Κυριακή 18/3/1990.

Ακούστε μια απορία. Τώρα, μια εποχή πίσω (κάποια χρόνια), οι απορίες που ρίχνετε θα ήσαν αδιανόητες. Σήμερα, δυστυχώς, δεν είναι αδιανόητες, γι᾽ αυτό και αναγκάζομαι πολλές φορές να ανοίγω το στόμα μου και να λέγω μερικά πράγματα, τα οποία βεβαίως, αν ελέγοντο είκοσι, τριάντα χρόνια πίσω, ίσως-ίσως να εθεωρούντο ότι δεν έπρεπε να ειπωθούν ποτέ σε κατηχητικό σχολείο, για να μην πω ότι και σε μεγάλους ακόμη υπήρχε μία ευπρέπεια στο θέμα αυτό της υποβολής τέτοιων ερωτήσεων. Λέει: «Στην περίπτωση που ένας άνθρωπος είναι ομοφυλόφιλος, κατά πόσο οι κληρονομικές καταβολές του (αν υπάρχουν) και οι πιθανές τραυματικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας δικαιολογούν τη ζωή που κάνει στα μάτια του Θεού;». Read more »