Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.’ Category

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ – ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ

author Posted by: admin on date Νοέ 2nd, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Πατῆστε τὸν τίτλο καὶ διαβάστέ το σὲ πλήρη μορφή σελιδοποιημένο σὲ pdf

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ἈπόσπασμαΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ  ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ἀπό τό βιβλίον : Η ΘΑΛΑΣΣΑ (σελ. 247 ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΑΙ), Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη . Βιβλίον εἰς τό ὁποῖον ἀναφέρει ἀφιέρωσιν ὡς ἑξῆς: «ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ.

EΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: Ἀλλ’ ἐάν τό πλοῖον δέν κυβερνᾷ ἱκανός καί ἐπιδέξιος πλοίαρχος, ἀλλά νεαρός στερούμενος πείρας, τότες οἱ ἐν τῶ πλοίω ἀνησυχοῦν καί ἐκφράζουν φόβους. Πόσα πλοῖα δέν ἀπωλέσθησαν λόγω ἀπειρίας καί ἀδεξιότητος τῶν πλοιάρχων! Ὅταν ἤμην νεώτερος , ἐταξίδευον διά νά μεταβῶ εἰς μίαν ἀπομεμακρυσμένην νησῖδα τοῦ Αἰγαίου πελάγους. Ἦτο χειμών. Ὁ ἄνεμος σφοδρός. Τό πλοῖον ἐπάλαιε μέ τά ἄγρια κύματα. Καί ἐφαίνετο ὅτι ἐπλησίαζεν εἰς τόν προορισμόν του, ἀλλά δέν ἐπλησίαζεν. Ἐκινδύνευε κίνδυνον μέγαν. Εἶχε παρεκκλίνει τῆς γραμμῆς του καί ἐφέρετο ὁρμητικῶς πρός βραχῶδες ἀκρωτήριον. Τοῦτο ἀντελήφθη ἕνας ἐκ τῶν ἐπιβατῶν, ὁ ὁποῖος ὡς ἔμπορος ἐταξίδευεν ἐπί πολλά ἔτη εἰς τήν θάλασσαν καί ἡ περιοχή ἐκείνη τῆς θαλάσσης τοῦ ἦτο γνωστή. Ὁ ἐπιβάτης ἐκεῖνος ἔσπευσε καί ἀνῆλθεν εἰς τήν γέφυραν καί μέ φωνήν τρέμουσα εἶπε˙ « Καπετάνιε, τί κάνεις; Θά ρίξης τό πλοῖο στήν ξέρα. Ἄλλαξε πορεία. Χανόμαστε!. . .» Ὁ πλοίαρχος δέν περιεφρόνησε τούς λόγους τοῦ ἐπιβάτου. Ἐξήτασεν ἐπισταμένως τόν χάρτην, ἐπείσθη περί τῆς ὀρθότητας τῆς παρατηρήσεως καί διέταξε τόν πηδαλιοῦχον νά κάμῃ τήν σωτήριον στροφήν. Τό πλοῖον ἐσώθη χάρις εἰς τήν ἐπέμβασιν ἑνός ἐπιβάτου.
———————–

Τό παραπάνω ἀπόσπασμα γράφτηκε στήν Φλώρινα τό ἔτος 1979. Ὁ κυβερνήτης τοῦ πλοίου ποῦ ὀνομάζεται ΕΛΛΑΣ, δηλαδή ὁ ἑκάστοτε πρωθυπουργός τῆς χώρας, ὀφείλει νά μήν περιφρονήσει τήν νέαν παρατήρησιν τήν παροῦσα, καί ποῦ ἀπευθύνεται τόσο εἰς τόν κυβερνήτη τοῦ σκάφους (πρωθυπουργόν), ὅσο καί εἰς τό πλήρωμα του (ὑπουργοί, κλπ). Ὡς ὁ ἐπαναλαμβανόμενος ἀγωνιῶν ἐπιβάτης ποῦ βλέπει τό πλοῖον νά κατευθύνεται εἰς βραχῶδες ἀκρωτήριον τοῦ φωνάζει: « Καπετάνιε, τί κάνεις; Θά ρίξης τό πλοῖο στήν ξέρα. Ἄλλαξε πορεία. Χανόμαστε!. . .» Ἐκεῖνος ὁ ἐπιβάτης δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἴδιον τόν τίμιον βιοπαλαιστή Ἑλληνικό λαό μας, λαό μας ὅπου ἔχει ἀγωνισθῆ στή ζωή του γιά ἕνα καλύτερο μέλλον τῆς οἰκογενείας του, ἀλλά καί νά συμβάλει νά ἀναπτερωθῆ ἡ ἐθνική οἰκονομία μας στηριζόμενη στά πόδια της. Ὁ ἀγῶνας τοῦ τίμιου βιοπαλαιστῆ δέν ἦταν μόνον ἀγῶνας γιά τά χρήματα, ἀλλά καί ἀγῶνας γιά μία κοινωνία ποῦ θά τά ἔχει ὅλα ἐν τάξη. Ἡ τάξη καί ἡ ἀσφάλεια ὅμως σήμερα συνεχῶς διασαλεύεται, ἡ ζωή μας ὁμοιάζει νά εἶναι ἀνεβασμένη σέ κινούμενο δίκυκλο διαγράφοντας τίς φοβερές ἀκροβατικές στροφές τοῦ θανάτου˙ ἐάν ἐνθυμῆσθε κάποτε τά ἐπικίνδυνα ἀκροβατικά νούμερα κάποιων ἀκροβατῶν στό ὀνομαζόμενα λούνα πάρκ. Read more »

Γραμμα στους νεους και στις νεες

author Posted by: admin on date Σεπ 10th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Γραμμα στους νεους και στις νεες

Ἀπὸ ΛΑΖΑΡΟ ΑΡΑΒΑΝΗ

Πως θα περασ. το καλοκαιρι

Τό παρόν γράμμα δέν εἶναι δικό μου, ρώτησα τήν συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου, καί αὐτή μοῦ ἀπάντησε στό ἐρώτημα μου, τί λόγια νά πῶ στούς νέους καί τίς νέες τῆς ἐποχῆς μας, πού εὑρίσκεται ἡ ψυχή τους σέ πονεμένες καταστάσεις , πονεμένες καταστάσεις ἐξ αἰτίας τοῦ κόσμου πού εὑρέθηκαν νά ὑπάρχουν καί νά βιώνουν τήν ζωήν τους μέσα εἰς αὐτόν.

Ἀκοῦστε λοιπόν τί ἔχει νά σᾶς πεῖ ἡ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου. Νέε μου καί νεαρή μου, ὁ κόσμος μας εἶναι ὁ καθρέφτης τῆς ψυχῆς μας. Ἐσεῖς ἐάν ντύνεστε μέ τήν μόδα πού ἐπιτάσσει ἡ «νέα ἐποχή» μας, εἶναι γιατί προσπαθῆτε νά μᾶς δείξετε κάτι σέ ὅλους ἐμᾶς τῆς παλαιότερης ἐποχῆς, καί αὐτό τό κάτι εἶναι ὡς εἰκονογραφημένο καί ἠχογραφημένο μήνυμα παιδικοῦ ἀπατηλοῦ ὀνείρου , ἀπατηλοῦ ὀνείρου μέ κάποια μορφή κώδικα, ὅπως τοῦ κώδικα Μόρς. Ἐσεῖς ἐάν πέσατε κάποιοι στά ναρκωτικά εἶναι γιατί ἐμεῖς, οἱ παλαιότερες γενιές, μεγαλώσαμε καί πεθάναμε μέ ἕνα τσιγάρο στά χέρια. Εἶναι γιατί ἐμεῖς ΔΕΝ νικήσαμε τό τσιγάρο, ἀλλά συμβιβαστήκαμε μέ αὐτό, εἶναι γιατί συγκυβερνήσαμε μέ τόν καπνό, εἶναι γιατί νικηθήκαμε ἀπό αὐτόν. Ἐσεῖς ἐάν εὑρίσκεται λιμάνι ἀπατηλό τήν ἡδονή καί τίς σαρκικές ἀπολαύσεις εἶναι γιατί ἐμεῖς οἱ παλαιότερες γενιές μετά τῶν κυβερνήσεων μας πρῶτοι ἀφήσαμε τίς πόρνες νά λειτουργοῦν τά κάθε λογῆς πορνεία τους, ἀφήσαμε τίς ψυχές τους ἀπροστάτευτες, ἀφήσαμε τήν ἡδονοβλεψία νά εἰσχωρήσει στή διαφήμιση, στά περιοδικά, ἀλλά καί ὄχι μόνον στόν ἔντυπο λόγο ἀλλά καί στόν προφορικό λόγο τῶν παρεῶν μας καί τῶν συναναστροφῶν μας, πού ὡς νέοι εἴχαμε καί μιά βρώμικη λέξη στά στόματα μας. Εἶναι γιατί νικηθήκαμε ἀπό τήν πορνεία, καί ἀφήσαμε αὐτήν νά συγκυβερνήσει στόν κόσμο μας. Δεῖτε τήν πολιτικοκοινωνική ἐπικαιρότητα, εἶναι γιατί θέλουν νά συγκυβερνήσουμε μέ τήν ἁμαρτία, καί αὐτοαποκαλοῦνται κάποιοι πολιτικοί μας καί ὡς . . . ἀγωνιστές τάχατες ! Νικηθῆκαν, ἀπό τήν ἁμαρτία, καί ἐπιζητοῦν τώρα νά συγκυβερνήσουμε μέ αὐτήν!!! Νικηθῆκαν γιατί ἐκεῖνοι πρῶτοι δήλωσαν ἄπιστοι, ὅπως καί οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις πού μᾶς στεφάνωσαν μέ τήν ἁμαρτία, γινώμενοι πρῶτοι ἐκεῖνοι οἱ πολιτικοκοινωνικοί κουμπάροι τῆς ἁμαρτίας, βυθίζοντας τήν χώρα μας σέ κολάσιμες καταστάσεις. Read more »

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΑΛΛΗ , ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ.

author Posted by: admin on date Σεπ 3rd, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΑΛΛΗ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ

Ἡ δημιουργική ἐτυμολογία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μας βασίζεται στήν ἀποκαλυπτική σοφία τῆς μαθηματικῆς της δομῆς, γι’ αὐτό ὅταν ἄκουσε μέ ὑπερφυσικό τρόπο (δηλαδή μέ τήν ἀποκαλυπτική παρέμβαση ἐκ Θεοῦ) ὁ ἅγιος Παΐσιος τόν Ἀϊζενχάουερ νά λέει γιά τήν ἀνακάλυψη κατασκευῆς τῆς ἀτομικῆς βόμβας , ἡ δημιουργική ἐτυμολογία (ἐδῶ στό παρόν ἀνάγνωσμα) ἀπομόνωσε τέσσερις λέξεις: α) μαθηματική, β) ἀτομική γ) ἔκρηξη καί δ) διάσπαση. Read more »

Η ΛΑΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ KAI OI OΡΘΟΔΟΞΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ

author Posted by: admin on date Αυγ 18th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Η ΛΑΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ .pdf

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το σε pdf

TΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ

Η ΛΑΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Ἀπό τήν στιγμήν πού ἡ Ἑλλάς χρεοκόπησε στούς ξένους, οὐδεμίαν πρόταση δημιουργικῆς ἀνάπτυξης εἰσέπραξε ἡ χώρα μας ἀπό τούς πολιτικούς τῆς ἑκάστοτε κυβέρνησης. Τό μόνο πού καταναλώθηκαν (σωματικά καί πνευματικά) ἦταν στίς περίφημες . . διαπραγματεύσεις, καί νά ἀντιδικοῦν χωρίς τόν δημιουργικόν λόγο στή Βουλή. Γι’ αὐτό καί εἴμεθα ἀκόμα ὑπόδουλοι τῶν δανειστῶν μας.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ Λ. Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μεγάλο λάθος ἔκανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰερώνυμος, καθώς δίνει τήν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας χωρίς νά τήν ἀξιοποιήσει, ὥστε νά πολλαπλασιάσει τά τάλαντα ὑπέρ τοῦ πτωχοῦ λαοῦ (βλέπε Ἁγία Γραφή: Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ). Τήν δίνει οὐσιαστικά στήν ἁμαρτωλή Τρόικα καί χάνεται σάν πέτρα στήν ἀδηφάγο κινούμενη ἄμμο. Μιά κινούμενη ἄμμο πού δέν γεμίζει ἀκόμα καί μέ κοτρῶνες βουνῶν, καθώς ἀπό κάτω της ὑπάρχει γκρεμός κολάσεως, καί σκοπό ἔχει ἡ δικτατορία τῆς ΕΟΚ νά ρουφᾶ ὁλόκληρη τήν οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος γιά κάθε οἰκονομικό ἔτος, καί γιά 70 συνεχόμενα χρόνια!!! Ὁπότε τήν στραγγίζει ὁλοκληρωτικά καί ἀργοσβήνει ἀπό οἰκονομική αἱμορραγία, καταντώντας τήν χώρα μας μιά σκελετωμένη μορφή κάτω ἀπό τήν σπάθη τοῦ θανάτου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ:
1) Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ. Ἡ παραβολὴ μᾶς διδάσκει, ἀδελφοί μου, ὅτι ἔχουμε κάποιες ἱερὲς ὑποχρεώσεις καὶ κάποιο προορισμὸ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πρέπει νὰ τὰ ἐκπληρώσουμε. Δὲν θὰ τιμωρηθῇ μόνο αὐτὸς ποὺ κάνει τὸ κακό · θὰ τιμωρηθῇ κι αὐτὸς ποὺ δὲν κάνει τὸ καλό. Πολλοὶ ἄνθρωποι λένε· Ἐγὼ δὲν σκότωσα, δὲν πόρνευσα, δὲν μοίχευσα, δὲν προσέβαλα τὴν τιμὴ τοῦ ἄλλου, δὲν πῆγα στὸ δικαστήριο ν᾽ ἁπλώσω τὸ χέρι μου στὸ Eὐαγγέλιο, δὲν συκοφάντησα, δὲν ἔκλεψα… Ἐν τούτοις, καὶ ἂν δὲν κάναμε αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα, δὲν μποροῦμε νὰ πάρουμε πιστοποιητικὸ ἁγιότητος οὔτε νὰ βγάλουμε εἰσιτήριο γιὰ τὸν παράδεισο. Θὰ τιμωρηθῇ ὡς κακοποιὸς ὄχι μόνο ὁ κλέφτης, ὁ ἀπατεώνας, ὁ μοιχός, ὁ πόρνος, ὁ βλάστημος, ἀλλὰ καὶ πᾶς μὴ ἀγαθοποιός, καθένας ποὺ μποροῦσε νὰ κάνῃ τὸ καλὸ καὶ δὲν τὸ ἔκανε. Θεέ μου, συχώρεσέ μας· πόσα καλὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο καὶ δὲν τὰ κάναμε! Πόσα τάλαντα ἔχουμε κρυμμένα καὶ δὲν τὰ ἀξιοποιήσαμε! Δάσκαλοι, καθηγηταί, ἐπιστήμονες, ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἄντρες γυναῖκες καὶ παιδιά, ἔχουμε χαρίσματα, ὑλικὰ καὶ πνευματικά, καὶ θὰ Θα μᾶς ζητήσῃ ὁ Θεὸς λογαριασμὸ γι᾿ αὐτά. Θὰ μᾶς ζητήσῃ τὸ κεφάλαιο καὶ τὸν τόκο.
2) ἁμαρτία εἶναι οἰκονομική χρεοκοπία. Ἀπόδειξις πρῶτα πρῶτα εἶναι ὁ ἄσωτος. Tί ἦταν πρῶτα; Φτωχαδάκι; Ὄχι. Eπῆρε μερίδιο ἀπό τεραστία κληρονομιά, τό ἔκανε ρευστό καί γέμισε το πουγκί του. Kαἱ τί τα ἔκανε, πού τα ξόδεψε; Tὁ λέει τό Εὐαγγέλιο· ἔμπλεξε μέ κακές παρέες. Ἄρχισε νά ξοδεύει τήν περιουσία του στίς διασκεδάσεις, στά γλέντια, στά γύναια τά ἁμαρτωλά, στά κέντρα τῆς διαφθορᾶς. Read more »

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

author Posted by: admin on date Αυγ 1st, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το σε pdf

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

«. . . Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ’ ἀποδέχεται ή τ’ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγιΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡ. ΠΑΙΔΕΙΑα καί πράττει ἔργα· ὁ Θεός εἴτε τα υἱοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί υἱοθετεῖ ὁ Θεός; Αὐτά πού εἶναι δικά Του, πού προέρχονται ἀπό Ἐκεῖνον. Ό,τι δέν εἶναι δικό Του, δέν προέρχεται ἀπό Ἐκεῖνον, το ἀπορρίπτει. «Ἐάν μήν Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες» (Ψαλμ. ρκστ’ 1).» (Ἁγίου Νικόλαου Βελιμίροβιτς)

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΙΔΕΑ-ΠΡΟΤΑΣΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ, ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ, ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΣ ΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, (Η ΤΡΙΤΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ).

ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ ΑΣΕΜΝΑ ΟΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ ΕΝ ΗΣΥΧΙΑ ΤΑ ΣΕΒΑΣΤΑ ΧΡΗΣΙΜΩΤΑΤΑ ΨΑΡΙΑ ΜΑΣ.

Ο ΣΥΓΡΑΦΕΥΣ Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήμερα Κυριακη 26 Ἰουλίου 2015, στή Θεῖα λειτουργία, στόν ἱερό ναό τῆς Παναγίας μας, μεταξύ τῶν ὡραίων ἀναφορῶν τοῦ ἱερέως γιά τά τῆς ἡμέρας Θεῖα διδάγματα, τόν ἀκούω νά ἀναφέρει καί γιά τήν ἁγία Παρασκευή, τήν ἁγία πού μαρτύρησε γιά τήν πίστη της στό Χριστό, καί ὅτι εἶναι ἡ ἁγία πού προικίσθηκε ἀπό τόν Θεό μέ τό ἰδιαίτερο ἐκεῖνο χάρισμα νά θεραπεύει τούς ὀφθαλμούς, ἀπό κάθε πάθηση. Ἐπίσης μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρθει ὁ σεβάσμιος ἱερεύς καί γιά τό θαῦμα τοῦ Χριστοῦ μας μέ τόν πολλαπλασιασμό τῶν ἄρτων καί τῶν ἰχθύων. Σκεφτόμουν λοιπόν τίς δυό ἐκεῖνες ἀναφορές, καί τίς συνέδεσα μέ τό πόσο χρήσιμα εἶναι τά ψάρια και τά παράγωγα του στή διατροφή τοῦ ἀνθρώπου. Πρῶτον, ὁ ἄνθρωπος ἔχοντας συχνά στό διαιτολόγιο του τό μουρουνέλαιο, ἀλλά καί τό ἰχθυέλαιον πόσο θά μποροῦσε σήμερα νά εἶναι ὑγιής!! Προβλήματα κυρίως στά μάτια, ἀλλά καί πλῆθος ἄλλων ἀσθενειῶν, σοβαρῶν ἀσθενειῶν, καί πού θά μποροῦσαν νά ἐξαλειφθοῦν σέ πολύ μεγάλο ποσοστό, καί αὐτό θά εἶχε ἕνα συνολικό εὐνοϊκό ἀποτέλεσμα γιά τόν λαό μας, ἕνα συνολικό εὐνοϊκό ἀποτέλεσμα τόσο ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως (διότι σύν τῶν ἄλλων πολλῶν οἱ ἀσθένειες τῶν ἑλλήνων εἶναι ἐκεῖνες πού βυθίζουν τήν οἰκονομίαν στό γκρεμό της) ὅσο καί ἀπό πνευματικῆς (βλέπε: νεότερες σοβαρές ἐπιστημονικές μελέτες ὑποδεικνύουν ὅτι ἡ Ω3 πού ἔχει μέσα της τό μουρουνέλαιο, ἀλλά καί τό ἰχθυέλαιο γενικώτερα θά μποροῦσε νά ἀποτρέψει την κατάθλιψη, τίς ἐγκεφαλικές βλάβες στόν ἐγκέφαλο, τήν ἀσθενική μάθηση στούς μαθητές, καί ἕνα σωρό πολλά ἄλλα). Read more »

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ

author Posted by: admin on date Ιούλ 22nd, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Τοῦ Λάζαρου Ἀραβανη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡ.Οἱ ἀναγνῶστες φίλοι μας, τό πρῶτο (θαρρῶ) πού θά σκεφτοῦν βλέποντας αὐτήν τήν εἰκόνα τοῦ ἐξωφύλλου (μέ την παρέα ἀνδρῶν) νά κοιτάζουν τόν σάκκο μέ τό σύμβολο τοῦ εὐρώ, θά εἶναι σίγουρα ἐτοῦτο: « Χαζέψανε; ναρκωθήκανε; λωλαθήκανε; Τί νομίζουν τέλος πάντων ὅτι βλέπουν; Τά ἄστρα μέ τόν οὐρανό; Φουκαριάρηδες, πῶς καταντήσατε, ζήτουλες καί πραγματικά ράκη γιά λύπηση.» Καί ὅμως ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης προφητικά τούς τά εἶπε ὅλα, τούς ἐξήγησε ὅτι τό κλειστό σακκούλι εἶναι ἀνοιχτό βιβλίο, εἶναι ὄλεθρος, τό σακκούλι ἐκεῖνο εἶναι ἕνα σύγχρονο ἀσκί τοῦ Αἰόλου, καί πώς μόλις τό ἀνοίξουνε, ἀντί γιά θησαυρό καί καλό θά αἰσθανθοῦν στό πετσί τους τόν ὄλεθρο. Τό παρόν πόνημα στηρίζεται στό ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ στόν κόσμο μας, πολύ ἰδιαιτέρως μάλιστα καί σέ συγγραφικά πονήματα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη, πού βγῆκαν πολλά κείμενα του προφητικά καί ἀληθινά, ὡς νά τά διαβάζουμε σήμερα καί νά νομίζουμε ὅτι διαβάζουμε τά σημερινά γεγονότα μέσα ἀπό τίς ἐφημερίδες μέ τήν ἐπικαιρότητα.-

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΕΣ –ΔΕΙΤΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ!!! (τά πρόσωπα)
Τὶς φωτογραφίες πατήστε στὸν τίτλο γιὰ νὰ τὶς δεῖτε ἀπὸ τὸ pdf

ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΑΝ «ΚΑΡΑΦΛΟ», εἶναι ὁ Βαρουφάκης !! Μή γελᾶτε ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες , ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ! Καί βεβαίως προφητικά στήν εἰκονογραφία εἰσέρχεται καί ἄλλος ἕνας πρωταγωνιστής. Τώρα, γιά τούς ἄλλους δύο, δέν θά τό διακινδυνέψω νά ἀναφερθῶ σέ πρόσωπα, πάντως ὅλοι τους εἶναι μιά παρέα, καί αὐτό ἔχει σημασία. Μία παρέα, πού ὁ ἡγέτης τους (Α. Τσίπρας) δέν ἔχει στάση ποδιῶν πού δείχνει ἐπαναστατική διέξοδος, καθώς ὁ πρώην ἐπαναστάτης, ὁ ὁραματιστής καί θαυμαστής τοῦ Τσε Γκεβάρα, ἐάν τόν εἶχε μπροστά του τόν Ἕλλην . . «ἐπαναστάτη», θά τόν . . βάραγε μέ μιά βρεγμένη σανίδα. ΤΙΠΟΤΑ λοιπόν ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ στόν κόσμο μας, καί φυσικά οὔτε τό εἰκονογράφημα πού χρησιμοποίησε ὁ σκιτσογράφος γιά νά ἀπεικονίσει μία παρέα ἀνδρῶν, ἔχοντας ἄγνοια γιά τό τί περιέχει ὁ σάκκος τῆς ΕΟΚ ἔμπροσθεν τους. Αὐτή ἡ παρέα στό εἰκονογράφημα θεωρῶ ὅτι δέν πρέπει νά εἶναι μία ὁποιαδήποτε παρέα ἀνθρώπων, ἐάν προσέξετε καλά τόν περισσότερο ψηλό κατά κεφαλήν ἄνθρωπο στό εἰκονογράφημα, θά διαπιστώνεται ὅτι ἐκεῖνος θά πρέπει νά εἶναι ἡ κεφαλή (ἡγέτης) στήν παρέα. Ποιός λοιπόν εἶναι ὁ ἄνδρας-κεφαλή στά δεξιά; Μά φυσικά θά διαπιστώσετε παρακάτω (στίς ἑπόμενες σελίδες) ὅτι ἐκεῖνος, ἡ κεφαλή στήν παρέα τῶν ἀγνοημένων ἤ χαμένων στό διάστημα χρόνου καί τόπου πού παρακολουθοῦν ὡς ναρκωμένοι τό σάκκο τῆς ΕΟΚ, δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλος ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ πολιτικοῦ κόμματος μέ τήν ὀνομασία: ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τόν Ἀλέξη Τσίπρα! Ἡ δέ παρέα του, εἶναι οἱ ἄνθρωποι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καί ἑπόμενο εἶναι ἀφοῦ ἦρθε πρῶτο κόμμα στίς ἐκλογές νά καταλάμβαναν καί τίς κυβερνητικές θέσεις.

Μέχρι ἐδῶ τίποτα τό παράξενο, καθώς ἔτσι φαινόταν τά ὁδεύουν καί νά προγραμματίζονται τά πράγματα στόν πολιτικό στίβο τῆς χώρας. Read more »

1. ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ; 2.«ΑΠΟΔΟΤΕ ΟΥΝ ΤΑ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩ ΘΕΩ». ».

author Posted by: admin on date Ιούλ 13th, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΑΣΦΑΛΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΝΑΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

 

θεοσ του ΒαρθολὉ πατριάρχης Βαρθολομαῖος χρησιμοποίησε τον Γέροντα ὡς δόλωμα στους πιστούς, ὅταν ἔπεσε ἡ δημοτικότητά του στὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὴν δεύτερη  ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Κωνσταντινούπολη

Έκανε τὴν ἁγιοκατάταξή του Γέροντος Παϊσίου, γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ ὁ ἴδιος στὰ μάτια τῶν πιστῶν! Ἀν τὸν τιμοῦσε πραγματικὰ θὰ κρατοῦσε τὴν ορθόδοξη γραμμή του, θὰ βάδιζε στὰ ἴχνη τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἑκκλησίας καὶ δὲν θὰ γινόταν ὁ μεγαλύτερος προδότης τῆς Ορθοδόξου πίστεως.

Ἔκανε πανηγυρική θεια λειτουργία καὶ «τίμησε» τὸν Γέροντα!!! Ἔτρεξαν καὶ οἱ πιστοί γιὰ νὰ συμπροσευχηθοῦν μαζί του. Το σχέδιό του πέτυχε. Μπῆκε σὲ μιὰ ορθόδοξη Μονή καὶ τὴν ἐμόλυνε ο αιρεσιάρχης.

Ἄραγε ἤθελε αὐτὰ τὰ πανηγύρια ο ταπεινός Γέροντας; Ἀπ᾽ ὅτι ξέρω ἀπὸ τὸν σεβαστό μας Γέροντα Αὐγουστῖνο, ποὺ στὸ ἴδιο ορθόδοξο πνεύμα κινοῦνταν καὶ οἱ δυο, δὲν τὰ ἤθελαν. Ὁ Γέροντας Παΐσιος καὶ ὁ π. Αὐγουστῖνος βάδισαν στὰ ἴχνη τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ ἦταν ἑτοιμοι νὰ πεθάνουν για τὴν Ὀρθοδοξία. Δὲν τοὺς ενδιέφερε ἡ προβολή καὶ ἡ ἁγιοποίησή τους. Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔλεγε: Ευτυχῶς φωνάζω καὶ ἐλέγχω καὶ δὲν διατρέχω τὸν κίνδυνο νὰ ἁγιοποιηθῶ.

Ὁ Γέροντας Παΐσιος πρὶν πάει στὸ Ἅγιο Ὄρος ζήτησε ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστῖνο νὰ μείνει κοντά του, ὅταν ὁ π. Αὐγουστῖνος ὡς ἱεροκήρυκας τῶν Ἀθηνῶν ἔδιδε μάχες ἐναντίον τῶν κακῶν ἐπισκόπων, που ἦθελαν το μεταθετό. «Ἑγώ  παιδάκι μου», τοῦ ἀπήντησε, «δὲν ἔχω μοναστήρι γιὰ νὰ μείνεις κοντά μου». Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ αιρετικοῦ πατριάρχου στον τάφο του ορθοδόξου Γέροντα, ἀσφαλῶς δεν ἦταν εὐλογία στη Σουρωτή.

 

d47

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΠΑΪΣΙΟΣ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Του Σεβ. Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία
======

1.) Σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τόν ὅσιο Παΐσιο τόν ἁγιορείτη, πού τώρα τελευταῖα ἀνακηρύχθηκε ἐπίσημα ἅγιος ἀπό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο.

2.) Ἀξιώθηκα νά γνωρίσω τόν ἅγιον αὐτόν πατέρα τῆς ἐποχῆς μας καί συνεζήτησα μαζί του δυό φορές. Πολύ ὠφελήθηκα ἀπό τίς ἅγιες συμβουλές του. Μέ τήν προσευχή καί τόν ἀσκητικό του βίο καθαρίστηκε ἡ καρδιά του καί ἔγινε κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σ᾽ αὐτόν τόν ἀγράμματο Μοναχό δόθηκε τό χάρισμα τῆς θεολογίας καί τό προορατικό χάρισμα. Ἀλλά τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δίδονται ὅταν ὑπάρχει ὀρθή πίστη. Ὁ ὅσιος πατήρ Παΐσιος, ὅπως ὅλοι οἱ ἅγιοι Μοναχοί, μαζί μέ τόν ἀγώνα του γιά τόν καθαρμό τῆς καρδιᾶς του, εἶχε τήν ἀγωνία γιά τήν διαφύλαξη τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί ἐκφραζόταν μάλιστα δυναμικά καί ἀγωνιζόταν γι᾽ αὐτό. Στρεφόταν ἰδιαίτερα ἐναντίον τοῦ παπισμοῦ καί τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

3.) Ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος, τότε πού ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἔκανε ἐκεῖνα τά τολμηρά καί βάσφημα κατά τῆς Ὀρθόδοξης πίστη μας κινήματά του, καί προσέγγισε τούς αἱρετικούς παπικούς σάν νά ἦταν καί αὐτοί ὀρθόδοξοι, ὁ πατήρ Παΐσιος ἔγραψε ἐπιστολή, στήν ὁποία χύνει τόν πόνο του γιά τό παραστράτημα αὐτό τοῦ Πατριάρχου. Σ᾽ αὐτήν τήν ἐπιστολή, πού ὑπάρχει μέχρι σήμερα, γράφει: «Ἔφθασαν – λέγει – μέχρι τό ἐρημητήριό μου θλιβερές εἰδήσεις διά τήν Ἁγίαν Ὀρθοδοξίαν μας. Ἐπόνεσα πολύ διά τήν γραμμήν καί κοσμικήν ἀγάπην, δυστυχῶς, τοῦ πατέρα μας κ. Ἀθηναγόρα». Καί παρακάτω στήν ἐπιστολή του γράφει ὁ ἅγιος πατέρας γιά τόν Πατριάρχη: «Ἀγάπησε μίαν ἄλλην γυναίκα μοντέρνα, πού λέγεται παπική ἐκκλησία, διότι ἡ Ὀρθόδοξη Μητέρα μας δέν τοῦ κάμνει καμμίαν ἐντύπωσι, ἐπειδή εἶναι πολύ σεμνή». Καί γιά τίς ἐνέργειες αὐτές τοῦ τότε Πατριάρχου Ἀθηναγόρα γράφει στήν συνέχεια ὁ ἅγιος Παΐσιος: «Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἀναπαύσῃ (ὁ Πατριάρχης) μέν ὅλα τά κοσμικά παιδιά, πού ἀγαποῦν τόν κόσμον καί ἔχουν τήν κοσμικήν αὐτήν ἀγάπην, νά κατασκανδαλίσῃ ὅμως ὅλους ἐμᾶς, τά τέκνα τῆς Ὀρθοδοξίας, μικρά καί μεγάλα, πού ἔχουν φόβο Θεοῦ». Γιά τούς φιλενωτικούς, γι᾽ αὐτούς, δηλαδή, πού θέλουν καί ἀγωνίζονται γιά τήν ἕνωσή μας μέ τόν Πάπα, λέγει ὁ ἅγιος πατήρ Παΐσιος: «Μετά λύπης μου, ἀπό ὅσους φιλενωτικούς ἔχω γνωρίσει, δέν εἶδα νά ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματική οὔτε φλοιό».

4. Συνήθως παρουσιάζουν τόν ἅγιο Παΐσιο ὡς παρήγορο τῶν θλιβομένων ψυχῶν καί πνευματικό διδάσκαλο, ἀλλά παραλείπουν πολλοί, ἴσως καί ἐπίτηδες, νά παρουσιάσουν τόν ἅγιο Γέροντα ὡς ὁμολογητή καί ἀγωνιστή τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας, χωρίς τήν ὁποία δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ἁγιότητα.

-* -* – *-

 «ΑΠΟΔΟΤΕ ΟΥΝ ΤΑ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩ ΘΕΩ»

(Ματθ. 21, Μάρκ. 12. 17- Λουκ. 20, 25)

«Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».

Προέρχεται από τη φράση «Απόδοτε ουν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ». Τη φράση αυτή την χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δείξουμε οτι πρέπει να υπακούμε στο κράτος ή να δίνουμε στον καθένα ότι του οφείλουμε.

Νομίζω ότι, στο κράτος μας οφείλουμε τελικά την δραχμή, και στους δανειστές μας το ρούβλι.
Οι δανειστές μάς δάνεισαν ευρώ! Και τώρα μας ληστεύουν τα ευρώ!! Δικά τους είναι, επόμενο ήταν να μας ληστέψουν, καθώς πρόκειται για εγκληματική οργάνωση παγκοσμίου βεληνεκές. Read more »

«Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ»

author Posted by: admin on date Ιούλ 1st, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το ολόκληρο σελιδοποιημένο σε pdf

«Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ».
& TO BYZANTINO NOMIΣMA THΣ ΡΩΣΙΑΣ

H αιμοραγια της ΕλλάδοςΤοῦ Λάζαρου Ἀραβανη

  Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2015 ἡ δικτατορία τῶν τραπεζῶν ἔδειξε τό ἀπαίσιο πρόσωπον της. Ἦταν ἡ τιμωρία τῶν ἔχοντα τό νόμισμα τους (τό εὐρώ), καί ὁ λαός ὑφίσταντο τόν αἰσχρόν ἐκβιασμόν. Ἦταν ἡ τιμωρία ἐπίσης σέ ὅσους δέν εἶχαν τήν κάρτα μέ τήν μαύρη «κορδέλλα», πού ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶναι τό λυπητερό περιβραχιόνιο τοῦ ἀνθρώπου πού πενθεῖ. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ θάνατος (ἡ κάρτα) , ὁ χάρος, πού ἐξέλειπε ἐκ τοῦ πορτοφολιοῦ τῶν ἡλικιωμένων. Ἦταν ἡ τιμωρία σέ ἐκείνους πού τολμῆσαν νά μήν προσαρμοστοῦν στό πρῶτο στάδιο σφραγίσματος τοῦ ἀντιχρίστου. Διότι ἡ κάρτα δέν εἶναι μόνον ἕνα μέσον ἀνάληψης χρημάτων ἀπό τό μηχάνημα τῆς τράπεζας, εἶναι καί τό μυστικό «εἰκόνισμα» τοῦ ἀντιχρίστου, καί θά ἔπρεπε νά τό εἶχαν . . . εὐλαβικά ὡς εἰκόνα ἱερή στό πορτοφόλι τους γιά νά τους. . «προστατεύει» ἀπό τίς ἐπερχόμενες ταλαιπωρίες. Ὅμως, ὅλο αὐτή ἡ ταλαιπωρία ἦταν καί μία δοκιμή, γιά τό πόσο ἀντέχουν οἱ Ἕλληνες. Θαρρῶ ὅτι ἐπίσης αὐτή ἡ δοκιμασίαν ἦταν καί ἕνα δίδαγμα, γιά τό ὅτι δέν εἴμεθα ἀκόμα ἕτοιμοι , δυστυχῶς, (ὡς λαός) νά δεχθοῦμε θαρραλέα καί μέ μεγάλη ἀντίσταση τούς ἀκόμα χειρότερους μελλοντικούς ἐκβιασμούς, ὅταν ἐμφανισθεῖ ὁ βασιλέας πού περιμένουν οἱ ἀντίχριστοι , δηλαδή ὁ ἀντίχριστος. Ἡ Ἑλλάς ἔπεσε πολύ χαμηλά στά μάτια τῶν ξένων, κυρίως τῶν βετεράνων πολεμιστῶν πού ἀσπάσθηκαν τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, βετεράνοι πού πολέμησαν τούς Γερμανούς κατακτητές, πού ἐάν καί ὀλίγοι, λυπήθηκαν , καί ἀπογοητεύτηκαν γιά τόν ἄλλοτε ἡρωικό λαό τῶν μαχόμενων Ἑλλήνων.- Read more »

«ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ»

author Posted by: admin on date Ιούν 9th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ .pdf

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το σελιδοποιημένο σε pdf

H EΡΓAZOMENH EΛΛHNIΔA Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

To Λαζαρου Αραβανη

α)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τό παρών πόνημα δημιουργήθηκε εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν μας, πού οἱ «διαφωτιστές» τῆς ???? ??? ???????? ??? ??Εὐρώπης ἐπιζητοῦν νά μᾶς «διδάξουν» τήν δῆθεν ἀρετή(;) τῆς ἐργασίας. ΕΕ! λοιπόν μάθετε ἀντίχριστοι τῆς Εὐρώπης, ἐσεῖς πού ἐπιζητῆται νά φθάσετε τό ὅριο ἡλικίας στά 70 χρόνια ἀνδρῶν καί γυναικῶν τάχατες γιά τήν ἰσότητα» τῶν δύο φύλλων, παγιδεύοντας τήν ματαιοδοξίαν τῶν φεμινιστριῶν σας, ἀλλά καί γιά τάχατες τήν «προκοπή» πού σᾶς ἔπιασε γιά ἐργασίαν, ὅτι ἐσεῖς ὅλοι εἶστε τά βδελύγματα τῆς ἐργασίας. Ὅτι ἐσεῖς ὅλοι εἶστε ὑποκριτές καί φαρισαῖοι, καί τό μόνο πού θέλει ἡ λιγδιασμένη ψυχή σας ἐκ τῆς ὕλης πού προσκυνᾶτε ὡς εἴδωλο-θεό σας, εἶναι νά ἔχετε σκλάβους εἰς τήν δούλεψιν σας. Τό μόνο πού ἐπιθυμῆτε εἶναι νά φτωχύνει ἡ χώρα μας γιά νά ἔρθετε καί νά τά ἀγοράσετε ὅλα μέ ψίχουλα. Μάθετε ἐπίσης, ὅτι μόλις ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν βρωμερή ἐκβιαστική παρουσία σας, καί ἔρθουν κυβερνήσεις κατά τό πρότυπο τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ μας, κατά τό πρότυπο κυβερνητῶν ὅπως τοῦ ἁγίου Βατάντζη αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, ὄχι μόνον δέν θά πάρετε σπιθαμῆς γῆς ἀπό τήν χώρα μας, ἀλλά ὁ πλοῦτος μας, πάντα μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θά εἶναι εἰς θέσιν νά ἀπελευθερώσει ἀπό τό δουλοπάροικο ζυγόν σας καί τήν ἐργαζόμενη Ἑλληνίδα. Ναί! νά τήν ἀπελευθερώση!! ἀπό τά δεσμά τῆς σκλαβιᾶς σας, μεταβάλλοντας τήν ὀχτάωρη ἐργασία της σέ τετράωρη, καί μέ τίς ἴδιες ἀποδοχές τῶν ἀνδρῶν, γιά νά τιμήσουμε τήν γυναίκα μάνα, τήν μητέρα σύζυγο, καί τήν γυναίκα ἐν Θεῶ ἀδερφή μας, προσφέροντας τό ὑπόλοιπο ½ τοῦ ἐργασιακοῦ χρόνου της σέ ἕνα κόσμο πού θά προστατεύει καί θά διδάσκει τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογενείας, ἐκτοξεύοντας τήν ἀληθινή ἀνάπτυξη β) καί πρόοδο στά ὕψη της. Προστατεύοντας, δημιουργώντας, καί βοηθώντας ἀληθινά τήν κοινωνίαν, καί ὄχι ἔχοντας τά παραδείγματα τῆς ἀρρωστημένης φύσης σας, πού γιά ἕναν σχεδόν αἰώνα τώρα καταστρέψατε τίς κοινωνίες ὅλων σχεδόν τῶν χωρῶν τῆς ὑφηλίου, κατασκευάζοντας «κόσμιες» δοῦλες, ἀλλά καί παιδάκια μικρά σκλαβάκια στίς καταναλωτικές βδελυρές ἐπιχειρήσεις τῆς Δύσεως ἐπεκτεινόμενοι στήν Ἀσίαν. Ἐσεῖς πού ἀνεβάσατε (πρόσφατα μάλιστα ) Εὐρωπαϊστές πρωθυπουργούς ἀπογόνους-φαντάσματα τῶν Σοδόμων καί Γομόρων, καί πού νομοθετῆτε νόμους συμβίωσης ἀνδρείκελων, πού ὑποστηρίζεστε ἀπό ὀχιές φαρμακερές (μεταλλαγμένα γύναια τῆς κλήσης σας) κατά τά ἀντίγραφα σας καί δημιουργήματα σας, καί πού καταποντί-ζετε γενικώτερα κάθε ὑγιεῖ ἀρχή καί ἱερό θεσμό τῆς οἰκογενείας. Ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας, πού αὐτός κρατᾶ ἀκόμα στά πόδια της τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ, καί πού θά τήν ἐγκαταλείψει κάποτε δικαίως, ὅπως καί ἀφεθεῖ στήν κακουργία τῶν δαιμόνων σας. Δαίμονες σας πού λατρεύετε μέσα ἀπό τίς ὑπερμασονικές στοές σας.- Read more »

H ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΩΣΗ

author Posted by: admin on date Ιούν 8th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Η ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΩΣΗ

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το σε pdf

Η ΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ & Η ΑΚΟΣΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ»

ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΒΑΝΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Η ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΩΣΗ.

Εἶναι συνηθισμένο τό φαινόμενο ὅλοι ἐκεῖνοι πού κυβερνοῦν μία χώρα νά εἶναι ἀπόφοιτοι πανεπιστημιακῆς μορφώσεως, καί συγκεκριμένα ἀπόφοιτοι μία ἐκ τῶν δυό ἐπιστημῶν: Α) τήν πολιτική ἐπιστήμη, καί β) τήν νομική ἐπιστήμη. Ἀκολουθοῦν καί ἄλλες βεβαίως, μέ τήν ἑπόμενη τρίτη κατά σειρά προτεραιότητας νά εἶναι ἡ οἰκονομική ἐπιστήμη. Ὑπάρχει ἐπίσης ἡ γενική ἄποψη ἀπό ὅλους σχεδόν τούς ἀνθρώπους ὅτι ἕνας πρωθυπουργός, ἤ ἕνας ὑπουργός πρέπει νά ἔχει πανεπιστημιακή μόρφωση. Οἱ παλαιοί Ἕλληνες ἐπίσης τῶν παλαιότερων ἐποχῶν θεωροῦσαν τήν πανεπιστημιακή μόρφωση ταυτόσημη μέ τά ὑψηλά πολιτικά καί κυβερνητικά πόστα. Ὁ ἀγράμματος ἄνθρωπος θεωροῦνταν ἀκατάλληλος γιά ὑψηλά κυβερνητικά ἀξιώματα, καί δέν εἶχε πολύ ἄδικο ὁ κόσμος, καθώς ἐάν δέν γνώριζε ἀνάγνωση ὁ πολιτικός ἦταν πράγματι μιά ἐπικίνδυνη καί θλιβερή κατάσταση, θά εὑρίσκονταν ἀδύναμος πολλές φορές νά διαχειρισθεῖ μέ σιγουριά τήν κυβερνητική ἐξουσία. Ἡ ἀδυναμία του αὐτή ἦταν συγκεκριμένη, καί ἦταν τό νά μήν μπορεῖ νά διαβάσει ἔγγραφα σημαντικά καί νά λάβει ὁ ἴδιος πρωτοβουλία κυβερνητική. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἐξετάζοντας τήν σημερινή πανεπιστημιακή μόρφωση διαπιστώνουμε ὅτι εἶναι μέν φαινομενικῶς κόσμιο πλεονέκτημα γιά τόν πολιτικό πού θέλει νά καταλάβει μία θέση κυβερνητικῆς ἐξουσίας στήν χώρα του˙ κόσμιο θεωρῆται καί γιά τόν κόσμο, ἄλλα ἀπό τήν ἄλλη πλευρά εἶναι κολάσιμο ἐπικίνδυνο ρίσκο ἡ σημερινή ἐπικρατοῦσα πανεπιστημιακή μόρφωση του. ‘’ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΘΑΡΘΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ’’ ἔλεγε προφητικά ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.
Γιατί; Read more »

»ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ»

author Posted by: admin on date Μαι 20th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

«ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ»

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το όλο

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΕΤΟΣ 2015 ΜΑΪΟΣ: Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε. Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

https://youtu.be/7RqXLOAWdHg»

SYLLYPHTHRIAΑλέξης Τσίπρας: Συγχαρητήρια! Πείτε του τα συγχαρητήριά μου.

————————————————————
Ἀμοιβαία Χαρά λοιπόν ;;;; (ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξεως: ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ) σέ κάτι ὅπου ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΩΡΑ ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΛΥΠΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ;;; ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΔΕΙΝΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.

«ΑΤΥΧΗ» ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Ἀλλά γιά αὐτήν τήν «ἀτυχίαν» ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ. ΕΙΘΕ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (κυβερνῆτες) ΟΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΑΝΙΑΣΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ. ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ λοιπόν ΟΔΕΥΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΡΑΧΙΑ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΡΣΕΝΟΚΟΙΤΙΑ . Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ «ΛΕΠΡΑ». Ὁμιλεῖ ὁ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=Zp8E4Ib4ZVA

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ.

ΘΕΜΑ: Ἀλέξης Τσίπρας: «Συγχαρητήρια! Πεῖτε του τά συγχαρητήριά μου.»
Κι’ ἄλλο ἕνα σκληρό μπουνίδι, τοῦ κου Ἀλέξη κατά τῆς συνειδήσεως του. Πότε θά τήν ὑπερασπισθῆτε κύριε Τσίπρα (τήν συνείδησιν σας); πότε θά τήν ξεμπαζώσετε ἀπό τό βρωμερό λιπῶδες πουρί τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου; ὅπου τό ἀφήνεται καί ἐπικάθεται ἐπάνω της;
Σημείωση: Το ξεμπάζωμα δέν ἰσχύει μόνον γιά τόν πρωθυπουργό, ἀλλά εἶναι καθῆκον ὅλων τῶν ἀνθρώπων, καί ὅλοι τό ζοῦμε (λιγότερο ἤ περισσότερο) καθῆκον μας λοιπόν νά πλενώμεθα, (μετάνοια καί ἐξομολόγηση) ψυχή καί σώματι, γιά νά μή βρωμίζομε.
Ἐρώτηση: Read more »

»ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

author Posted by: admin on date Μαι 11th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το σε pdf

Του Λαζαρου Αραβανη

ΚΑΘΩΣ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟ ΚΑΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ : « Δόλος μέ δόλο, καί τόκος μέ τόκο (Ἰερ. 9, 6) »

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὁ Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος κάποτε εἶπε:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑἜρχομαι ἐπειγόντως νά καταβάλω τήν ὀφειλή μου. Διότι, ἄν καί εἶμαι πτωχός, βιάζομαι νά ἀποσπάσω ὁπωσδήποτε τήν εὐγνωμοσύνη σας. Εἶχα δώσει ὑπόσχεση νά φανερώσω τήν ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ, καί τώρα ἔρχομαι νά τήν ἐκπληρώσω. Ἡ πρόθεσίς μου εἶναι νά ἐξοφλῶ πρῶτα τίς παλαιότερες ὀφειλές, γιά νά μή μέ πιέζουν οἱ τόκοι πού συγκεντρώνονται. Συνεργασθῆτε μαζί μου στήν καταβολή τοῦ χρέους, καί ἱκετεύσετε τό Θωμᾶ νά εὐλογήση τά χείλη μου μέ τήν ἁγία δεξιά του, μέ τήν ὁποίαν ἤγγισε τήν πλευρά του Δεσπότου, ὥστε νά νευρώση τή γλώσσα μου, γιά νά σᾶς ἐξηγήσω αὐτά πού ποθεῖτε. Καί ἐγώ, ἐνθαρρυνόμενος μέ τίς πρεσβεῖες του Ἀποστόλου καί μάρτυρος Θωμᾶ, διακηρύττω τήν ἀρχικήν ἀμφιβολία καί τήν τελικήν ὁμολογία του, ἡ ὁποία ἔγινε κρηπίς καί Θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας μας.»

Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσόστομου.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΚΟΙ; ὅπου ἀναφέρει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος;

Προσέξτε πάλι τά λόγια τοῦ Ἁγίου:
Ἡ πρόθεσίς μου εἶναι νά ἐξοφλῶ πρῶτα τίς παλαιότερες ὀφειλές, γιά νά μή μέ πιέζουν οἱ τόκοι πού συγκεντρώνονται.

Ἀπάντηση (κατά τήν γνώμη μου) : Οἱ Τόκοι εἶναι οἱ ὀδύνες ὅπου συγκεντρώνονται μετά τῶν κακῶν γεννημάτων, ἐκ ἀπουσίας ὀρθόδοξου προγραμ-ματισμοῦ καί ἠθικῆς ὀφειλῆς. ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ. Ἰδού λοιπόν ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Βεβαίως, τό παραπάνω εἶναι μία πρόταση ἑνός ἀσήμαντου πολίτη, καί θεωρῶ ὅτι ἐάν εὑρεθῆ ἕνας καί μόνον ἄνθρωπος μέσα στά πράγματα (Βουλή, Ἐκκλησία, καί ἄλλες ἰσχυρές θέσεις μέσα στήν κοινωνία μας) μέ ζῆλο πεπυρωμένο, μπορεῖ νά διορθώσει ὄχι μόνον ἕναν δῆμον, ἀλλά ὁλόκληρο τό ταλαίπωρον κράτος μας ἀπό τά κακά φίδια ὅπου μᾶς ζώσανε μέσα καί ἀπό τά κακά δάνεια-τέκνα μετά τῶν ἐχιδνῶν τόκων τους. Ἐδῶ ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος παρουσιάζω τήν σπίθαν, καί ἀφήνω νά προλογίσει τό παρόν πόνημα μου ὁ μακαριστός Αὐγουστίνος Καντιώτης. Ἐκεῖνος ὅπου μπορεῖ διά τῶν πύρινων λόγων του νά ἀνάψει τήν αληθινήν σπίθαν, νά τήν ἀνάψει σέ κάποια καρδιά ὅπου μπορεῖ νά φέρει τά πάνω-κάτω, ἐλευθερώνοντας τό Ἔθνος μας γιά ἄλλη μία φορά, ὅπως οἱ πύρινοι λόγοι τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Παπαφλέσσα καί ἄλλων ἡρώων τοῦ μαρτυρικοῦ 1821.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ

Ἀρκεῖ εἰς ἄνθρωπος ζῆλο πεπυρωμένος ὁλόκληρον διορθώσασαι δήμων» (Χρυσόστομος).

«Τί νά κάμω; Ἕνας εἶμαι! Το ρεῦμα του κακοῦ εἶναι ἰσχυρόν, παρασύρει τα πάντα καί Read more »

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ -MEΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΚΩΝ

author Posted by: admin on date Απρ 27th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Του Λάζαρου Αραβάνη ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΚΩΝ.pdf

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: «ΠΡΟΦΗΤΕΥΩ·  Η ΕΟΚ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»  Μητρ. π. Αυγ. 6.2.1972

https://www.youtube.com/watch?v=zi010k3oAA4

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΩΦΕΛΕΙΑ … ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ!!!!

ΟΜΩΣ,  ΕΑΝ ΔΙΑΒΑΖΑΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ποτές δέν θά ἀκουμποῦσαν στό χρῆμα τῶν τόκων.

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ  ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΙΔΟΥ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ:

«Ζη­τείς από τον φτωχό εισοδήματα και αυξήσεις του πλούτου σου κάνοντας κάτι παρόμοιο όπως εάν ή­θελε κανείς από χωράφι που από την ξηρασία και τον καύσωνα εξεράθηκε να πάρει θημωνιές σιτα­ριού, ή πλήθος σταφυλιών από αμπέλι μετά την χαλαζόπτωση, ή να γεννηθούν παιδιά από στείρα κοι­λιά, ή γάλα από γυναίκες που δεν εγέννησαν». Κανείς δεν επιχειρεί τα παρά φύσιν και αδύνατα, διότι με το να μην κατορθώνει τίποτε γίνεται και καταγέλαστος

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (κατά την ἄποψη μου  Λ. Α. )

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ Read more »

ΤΟ ΦΙΤΙΛΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

author Posted by: admin on date Απρ 14th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΤΟ ΦΙΤΙΛΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

 Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το πρώτο μέρος του διηγήματος
ΤΟ ΦΙΤΙΛΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

 Πρόκειται γιά ένα διηγηματικό μυθιστόρημα (περίπου τυπου: οι »ΑΘΛΙΟΙ» τού Βικτωρος Ουγκώ )  όπου πραγματεύεται αληθινά γεγονότα, αλλά διδακτικού και ορθόδοξου χριστιανικού περιεχομένου, καί  που παρουσιάζει τήν μετάνοια νά διορθώνει τό λάθος κάποιου, η κάποιων συγγραφέων βιβλίων.  Είναι σε συνέχειες, που κρατά τό ενδιαφέρον στόν αναγνώστη. Κάθε εμπόδιο όπου θα συναντά ο πρωταγωνιστής τού μυθιστορηματικού διηγήματος (κος Ομολογοθέτης) θα αντιμετωπίζεται με αγωνιστική ορθόδοξη λύση, ώστε και ο αναγνώστης να βρίσκει τήν δικη του λύση, σε κάποιο τυχόν προβλημα στήν ζωή του.

Η μουσική είναι από τόν Ελληνοαμερικανό  μουσικοσυνθέτη Βασίλη Πολυδούρη, όπου έγραψε τήν μουσική  γιά τήν  κινηματογραφική ταινία: »ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ» (τού Βίκτωρος Ουγκώ).  Ηταν η στιγμή τής μεγαλης αποφάσεως, όπου ο πρωταγωνιστής (στήν ταινία) πήγαινε με αυτοθυσία να υπερασπίσει έναν αθώο στο δικαστήριο.

                                   Μέ Εκτίμηση
     ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
_

ΤΟ ΦΙΤΙΛΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Του Λάζαρου Αραβανή

Τό παρόν συγγραφικό πόνημα εἶναι μία διηγηματική μορφή μικρῆς ἔκτασης πεζογραφικοῦ λογοτεχνήματος πού πραγματεύεται ἀληθινές ἱστορίες συγγραφέων βιβλίων, συγγραφέων ὅπου εἶναι βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Τα γεγονότα ὡς πράξεις συμβαίνουν στήν πραγματικότητα, δέν κατονομάζονται ὅμως συγκεκριμένα πρόσωπα ἤ πρόσωπα καθώς αὐτό συμβαίνει μέσα ἀπό πολλούς συγγραφεῖς σήμερα, κυρίως ἀπό ὀρθόδοξους ἕλληνες, καί ἡ διήγηση εἶναι μυθιστορηματική (δηλαδ ο πρωταγωνιστς στ συγγραφικό ργο ς νματα εναι φανταστικά). Μορφή μυθιστορηματική λοιπόν ὅσο ἀναφορά τήν ὀνοματολογία προσώπων, τά γεγονότα ὅμως είναι πραγματικά παραβολικοῦ καί διδακτικοῦ χαρακτήρα. Λογοτεχνικό πεζογράφημα ὅπως ἐκεῖνα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη, μέ τήν διαφορά Read more »

H ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΗΡΩΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ & Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ)

author Posted by: admin on date Απρ 2nd, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

H ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΗΡΩΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ & Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

Πατήστε τον τίτλο και κατεβάστε το  ολόκληρο σε pdf·

.H ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣToυ Λάζαρου Αραβανή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

λες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων˙ ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του θά μποροῦσαν νά ἀποτελέσουν ὁλόκληρα θέματα μέσα ἀπό τήν παρελθοῦσα καί παροῦσα ἐπικαιρότητα ὅπου ἔχουν ταλανίσει καί ταλανίζουν τήν ἑλληνική καί διεθνή ἐπικαιρότητα. Ἡ παροῦσα ἱστοσελίδα (ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ) θεωρῶ ὅτι εἶναι μία πλουσιώτατη πηγή γιά νά πραγματοποιηθεῖ ἕνα ἀκόμα βῆμα στήν πνευματική πρόοδο τῶν σπουδαστῶν, μελετητῶν, ἐπιστημόνων ἰατρῶν, ἐπιστημόνων θεολόγων, ἐπιστημόνων κοινωνιολόγων , καί ἐρευνητῶν πάσης ἐπιστήμης. Τό ἑπόμενο αὐτό βῆμα μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μέσα ἀπό ἕνα μελλοντικό σπουδαστήριο‘’ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ’’. Ναί κάνω πρόταση γιά κάθε ὀρθόδοξο Χριστιανό ὅπου γῆς. Ἕνα σπουδαστήριο μέ βιβλιοθήκη καί ἑκατοντάδες μελέτες – λύσεις στά προβλήματα ὅπου βίωσε καί βιώνει ἡ ἑλληνική κοινωνία. Ἕνα σπουδαστήριο μέ ἑκατοντάδες κοινωνιολογικές, κλπ, μελέτες γιά τα προβλήματα ὅπου ταλανίζουν το σύγχρονο κόσμο μας, καί ὅπου ξεκαθαρίζουν φανερώνοντας τίς λύσεις στά ἀνθρωπινά προβλήματα μέσα ἀπό τό μεγαλύτερο σέ σοφία βιβλίο τοῦ κόσμου, τήν Θεϊκή σοφία , καί ὄχι τήν ἀνθρωπινή, ὅπου ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος : « Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΨΙΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ». Ἕνα βιβλίο ἰατρός σωμάτων καί ψυχῆς, βιβλίο ἰατρός γιά ὅλες τίς ἐποχές, ἀπό καταβολῆς κόσμου. Ἕνα σπουδαστήριο λοιπόν, ὅπου θά πρέπει νά συνεδριάζουν κάθε χρόνο ἐπιστήμονες ἀπό ὅλο τον κόσμο, ὅπως ἐπιλύσουν τα παιδαγωγικά, κοινωνιολογικά, ἀκόμα καί ἐπιστημονικά προβλήματα τους. Στόν πρόλογο θά διαβάσετε δύο ἀποσπάσματα ὁμιλίας τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη ὅπου ὁμιλεῖ γιά τήν ἐπιστήμη. Το τραγικό γεγονός μέσα ἀπό τήν ἐπικαιρότητα (Μρτιος 2015) ὅπου ἕνα ἀεροπλάνο κατέπεσε στίς γαλλικές Ἄλπεις, ἐπειδή ὁ γερμανός συγκυβερνήτης ἐκυριεύθει ἀπό σφοδρή κρίση τρέλας, ἀπελπισίας, καί παραφροσύνης, ἐξ ἀρχικῆς ἀφορμῆς τῆς ψυχιατρικῆς νόσου του, μία νόσο μυρμηγκολων= μανιοκατθλιψη (καχι πλ κατθλιψη), καθώς ἀρχίζει μέ ὄχι σοβαρά προβλήματα καί ἐξελίσσεται σέ σοβαρό πρόβλημα ἐάν δέν ἀντιμετωπισθεῖ σωστά. Μιά νόσο ἐξελισσόμενη λοιπόν, ἀλλά ὄχι ἀθεράπευτη, μιά νόσο πού τόν βασάνιζε γιά πολλά χρόνια, δηλαδή, την μανιοκατάθλιψη. Αὐτό λοιπόν το πλῆγμα ὅπου δέχθηκε ὁ σύγχρονος «πολιτισμένος» κόσμος μας εἶναι καί μία ἀποκάλυψη-μήνυμα. Καί αὐτό το μήνυμα-ἀποκάλυψη μᾶς λέγει: « ΩΣ ΜΥΡΜΗΓΚΟΛΕΩΝ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ (δηλαδή τό κακό)». Καί το κακό εἶναι σκότος, σκότος ὅπου μόνον οἱ ἀκτίνες τοῦ Φωτός δύναται νά τό διαλύσουν. Φῶς, ἀλλά ποῖο φῶς; φῶς τῆς μηχανικῆς καί φρικιαστικῆς ἐπιστήμης , χωρίς τόν Χριστό μεσα της, ὅπου ὁμοιάζει ὡς πυροτέχνημα στό σκοτεινό οὐρανό ὅπου ἀργοσβήνει. Πυροτέχνημα ὅπου σβήνει μέ χλιαρές ἀναλαμπές στό σκοτεινό οὐρανό= κόσμο μας; Πυροτέχνημα ὅπου βυθίζεται μετά τό ὕψος του κατακόρυφα; (βλέπε κα σγκρινε τα πυροτεχνήματα στ σκοτεινό οραν μ την πορεία το γερμανικο εροσκφους πάνω π τς λπεις). Αὐτός λοιπόν εἶναι ὁ κόσμος μας, μία εἰκόνα φρίκης, το ποῦ βαδίζουμε ἐάν δέν μετανοήσουμε καί δέν ἀλλάξουμε, δηλαδή στό γκρεμό συντριβόμενοι.

Τό ἐρώτημα μεταξύ ἄλλων λοιπόν εἶναι τό ἑξῆς: Θά μποροῦσε μία καλή ἰατρική ἐπιστήμη, ἡ προοδευτική γερμανική ἰατρική ἐπιστήμη νά ἀναχαιτίσει αὐτή τήν νόσο (τς μανιοκατθλιψης) ὥστε νά μήν ἐξελιχθεῖ σέ φρικιαστικό γεγονός;

Καί ἡ ἀπάντηση εἶναι: Read more »